Form of Work
Książki
(5)
Publikacje naukowe
(1)
Status
only on-site
(5)
available
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(1)
Czytelnia - Wolny dostęp
(5)
Author
Gałęski Jerzy
(1)
Kacprzak Lech
(1)
Kwiasowski Zbigniew Tadeusz (1949- )
(1)
Loranty Krzysztof
(1)
Marcinkowski Adam (1942- )
(1)
Marcinkowski Marian
(1)
Nepelski Mariusz
(1)
Pabis-Cisowska Katarzyna
(1)
Pieczywok Andrzej
(1)
Pietrzyk Marek (bezpieczeństwo)
(1)
Struniawski Jarosław
(1)
Żuber Marian
(1)
Year
2010 - 2019
(5)
Time Period of Creation
2001-
(1)
Country
Poland
(5)
Language
Polish
(5)
Subject
Edukacja dla bezpieczeństwa
(5)
Bezpieczeństwo publiczne
(3)
Bezpieczeństwo międzynarodowe
(1)
Bezpieczeństwo narodowe
(1)
Bezpieczeństwo osobiste
(1)
Społeczności lokalne
(1)
System obronny państwa
(1)
Subject: time
1901-2000
(1)
1989-2000
(1)
2001-
(1)
Subject: place
Polska
(1)
Genre/Form
Praca zbiorowa
(1)
Domain
Bezpieczeństwo i wojskowość
(1)
Polityka, politologia, administracja publiczna
(1)
5 results Filter
Book
In basket
ISBN: : 978-83-62617-28-9
Część 1: Edukacja dla bezpieczeństwa; 1. Adam Marcinkowski: Edukacja dla bezpieczeństwa a powinności organów państwa; 2. Romuald Kalinowski: Współczesne zagrożenia cywilizacyjne ludności i środowiska; 3. Joanna Kryza, Donat Mierzejewski: Bezpieczeństwo ludzkie jako kategoria liberalna – wyzwania dla edukacji; 4. Agnieszka Araucz-Boruc, Jerzy Kunikowski: Uwarunkowania programowe edukacji dla bezpieczeństwa; 5. Ewelina Biel, Magdalena Szumiec: Aktualna reforma programowa systemu oświaty – perspektywy i praktyczne implikacje dla pracy nauczyciela edukacji dla bezpieczeństwa; 6. Renata Herba, Małgorzata Sikora-Gaca: Edukacja, pojęcie patriotyzmu a bezpieczeństwo Państwa. Wybrane aspekty; 7. Beata Czeluścińska: Szczególny rodzaj zagrożeń dla miejsc pamięci narodowej; 8. Jerzy Gałęski: Edukacja społeczeństwa wobec wybranych zagrożeń terrorystycznych w XXI wieku; 9. Mirosław Drzewowski: Powódź zagrożeniem bezpieczeństwa mieszkańców; Część 2: Bezpieczeństwo społeczne; 1. Lech Kacprzak: Bezpieczeństwo społeczne w rozważaniach teoretycznych i praktycznych bezpieczeństwa narodowego; 2. Natalia Daria Kacprzak: Aspekty społeczne o bezpiecznej szkole w ujęciu literatury i dokumentów normatywnych; 3. Aleksander Hejza: Zjawisko przemocy wobec dziecka jako problem społeczny; 4. Ryszard Bania: Przestępczość w środowisku nieletnich jako zagrożenie poczucia bezpieczeństwa w procesie wychowania; 5. Małgorzata Staśkowiak, Grzegorz Wierzbicki: -Aspiracje życiowe w zapobieganiu i niwelowaniu zagrożeń związanych z bezdomnością; 6. Wiesław Czeluściński: Potrzeby współczesnej kultury bezpieczeństwa; 7. Paweł Malendowicz: Funkcja profilaktyczna działalności straży gminnych (miejskich) na rzecz dzieci i młodzieży szkolnej; 8. Anna Grodzicka: Zadania władz samorządowych w zakresie bezpieczeństwa ludności; 9. Łukasz Czekaj: Wpływ funkcjonowania hispekcji Transportu Drogowego na bezpieczeństwo drogowe w Polsce na przykładzie województwa małopolskiego. [G]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 45501/VI czyt. (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: : 978-83-7523-375-9
Andrzej Pieczywok : Refleksyjny wgląd w wybrane obszary edukacji dla bezpieczeństwa; Krzysztof Drabik : Rola edukacji w kształtowaniu bezpieczeństwa personalnego; Włodzimierz Chojnacki : Socjologiczne problemy edukacji dla bezpieczeństwa; Aleksandra Skrabacz : Charakter narodowy Polaków i jego wpływ na proces edukacji dla bezpieczeństwa Polaków; Cezary Smuniewski : Wychowanie do patriotyzmu. Studium o miłości ojczyzny w oparciu o biblijną i współczesną myśl katolicką; Jerzy Walkowiak : Pacyfizm jako utopia czy narzędzie walki o pokój? Żołnierz jako wzór osobowy w procesie edukacji dla bezpieczeństwa; Marcin Mazurek : Etos czy profesjonalizm; Ilona Urych : Istota edukacji w kontekście bezpieczeństwa społecznego; Krzysztof Loranty : Jak żyć w świecie konfliktów? Konflikt społeczny jako problem edukacyjny; Leszek Kanarski : Kształtowanie kompetencji negocjacyjnych; Marek Koter : Pożądane społecznie wzorce kontaktów interpersonalnych; Anna Drabarek : Przyjaźń jako kategoria edukacji dla bezpieczeństwa ; Krzysztof Klimek : Szkolna edukacja dzieci i młodzieży w dziedzinie bezpieczeństwa; Lesław Wełyczko : Wybrane problemy edukacji dla bezpieczeństwa i życia w pokoju; Bogdan Michailuk : Kradzieże i dewastacje infrastruktury kolejowej jako zagrożenie dla bezpieczeństwa społecznego; Daria Olender : Kradzież kieszonkowa jako jedna z najbardziej uciążliwych form przestępczości pospolitej. [k]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 48223, 48222 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 48221/VI czyt. (1 egz.)
Book
In basket
(Studia i Monografie Wyższej Szkoły Humanistycznej w Lesznie)
ISBN: : 978-83-61876-64-9
1. Jan Maciejewski, Małgorzata Stochmal: Granice poznania – futurologia czy przepowiednie ludzkości? Podejście socjologiczne do bezpieczeństwa egzystencjalnego; 2. Janusz Świniarski: Filozoficzne umocowanie podstaw edukacji dla bezpieczeństwa w społecznościach lokalnych cywilizacji kognitywnej; 3. Włodzimierz Chojnacki: Socjologiczne uwarunkowania badań edukacji dla bezpieczeństwa w czasach płynnej ponowoczesności; 4. Lesław Wełyczko, Marta Milczanowska: Edukacja dla bezpieczeństwa – potrzeba reasumpcji w aspekcie nowych wyzwań edukacyjnych; 5. Wiesław Stach: Pozasystemowa edukacja dla bezpieczeństwa. Zarys problematyki; 6. Zbigniew Dziemianko: Ewolucja poglądów i koncepcji edukacji dla bezpieczeństwa; 7. Wiesław Chudy: Wybrane elementy procesu kształcenia w zakresie edukacji obronnej; 8. Marian MARCINKOWSKI: Kultura fizyczna w historii edukacji obronnej; 9. Marian Zuber, Michał Wicik: Edukacja społeczności lokalnych w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom terrorystycznym; 10. Robert Gwardyński, Lubomira Gibas: Społeczność lokalna jako partner instytucji państwowych w zakresie działań zmniejszających ryzyko zaistnienia zdarzeń godzących w bezpieczeństwo osób oraz bezpieczeństwo I porządek publiczny; 11. Bogdan Chmieliński: Prawne I społeczne podstawy bezpieczeństwa mieszkańców Morąga w trakcie pobytu żołnierzy amerykańskich I lokalizacji baterii rakiet Potriot. [G]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 46743/VI czyt. (1 egz.)
Book
In basket
(Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)
Część 1 : Oblicza bezpieczeństwa; Paulina Antoń : Strefa Schengen a bezpieczeństwo wewnętrzne Unii Europejskiej; Martyna Ciempka , Patrycja Zychowicz : Poczucie bezpieczeństwa w Krakowie; Paweł Konrad Domagała : Liberalizacja rynku energii w Polsce, czyli raczkujący przewrót w energetyce i bezpieczeństwie gospodarstw domowych; Rafał Kopeć : Broń chemiczna historia i perspektywy zastosowania we współczesnych konfliktach zbrojnych; Monika Krzeczek : bezrobocie a bezpieczeństwo jednostki; Piotr Łubiński : Działalność Zespołu Odbudowy Prowincji jako czynnik wpływający na naruszenie zasady rozróżniania na współczesnym polu walki?; Dominika Sujka : Zgoda pacjenta na zabieg a bezpieczeństwo zdrowotne jednostki oraz społeczeństwa; Paweł Schmidt : Siły zbrojne jako czynnik (de)stabilizujący państwo - casus egipski; Przemysław Wywiał : Federacja Organizacji Proobronnych : geneza, struktura, cele; Andrzej Żebrowski : Służby specjalne w zmieniającym się środowisku bezpieczeństwa międzynarodowego XXI wieku; Część 2: Rodzina i szkoła wobec wyzwań współczesności; Małgorzata Bereźnicka : Kultura pedagogiczna społeczeństwa jako ważny problem edukacji obywatelskiej; Jan Ostojski : Agresja i przemoc w środowisku szkolnym; Magdalena Piórecka : Działalność Instytutu Goethego w Polsce jako przykład instytucji wspierającej kształcenie obywatelskie; Katarzyna Trochowska : Opinia rodzin studenckich z dziećmi na temat stanu bezpieczeństwa w domach studenckich na terenie Gminy Kraków. [K]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 56604/VI czyt. (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: : 978-83-7462-574-6 ; 978-83-7462-575-3
Część 1 : Praktyczne i teoretyczne aspekty edukacji dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych; Mariusz Nepelski- Rozdział 1: Profilaktyka i edukacja społeczna w ochronie ludności; Marcin Płotek- Rozdział 2 : Edukacja dla bezpieczeństwa w przedszkolu i szkole podstawowej - kształtowanie postaw i wartości; Jarosław Struniawski- Rozdział 3: Potrzeby edukacyjne w zakresie ochrony przed bronią masowego rażenia; Łukasz Foryś- Rozdział 4: Wpływ edukacji w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie na kreowanie pozytywnych zachowań w ruchu drogowym; Dorota Pater- Rozdział 5: 10 lat PaT-u w Polsce; Wojciech Warczak; Rozdział 6: Bezpieczeństwo w Internecie: jak uchronić się przed oszustwem?; Część 2 : Aktywność wybranych podmiotów w przeciwdziałaniu zjawiskom zagrażającym bezpieczeństwu ludzi i patologiom społecznym; Agnieszka Sadło-Nowak- Rozdział 7: Straż miejska/gminna w służbie społeczności lokalnej (bezpieczeństwo i porządek publiczny); Marcin Nowak- Rozdział 8: Znaczenie wybranych kursów specjalistycznych w przygotowaniu funkcjonariuszy Policji do zapewnienia bezpieczeństwa państwa; Jarosław Struniawski- Rozdział 9 : Profilaktyka w zakresie bezpieczeństwa masowych imprez sportowych; Zbigniew Ajdukiewicz- Rozdział 10. Ćwiczenia dowódczoĐ-sztabowe w aspekcie bezpieczeństwa wewnętrznego państwa; Rafał Płocki- Rozdział 11: Profilaktyka w zakresie przestępczości żywnościowej; Część 3: Prawne i praktyczne aspekty działań profilaktycznych; Agnieszka Choromańska- Rozdział 12 : Środki prawne podejmowane wobec nieletnich jako wskaźnik diagnostyczny poziomu bezpieczeństwa społeczeństwa i wydolności systemu profilaktyki; Monika Porwisz Rozdział 13: Dziecko w sądzie - jako nieletni lub małoletni - tok postępowania; Anna Kalisz- Rozdział 14: Szacowanie rozmiarów przestępczości i jej zwalczanie poprzez wykorzystanie badań prowadzonych metodą surveywiktymizacyjny; Część 4 : Wyniki badań przeprowadzonych wśród grupy mieszkańców wybranych obszarów przygranicznych; Dariusz Jurczak- Rozdział 15: Bezpieczeństwo przestrzeni społecznej przygranicza polsko-rosyjskiego.[K]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 56570/VI czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again