Form of Work
Książki
(8)
Status
only on-site
(8)
available
(6)
Branch
Wypożyczalnia
(6)
Czytelnia - Magazyn
(1)
Czytelnia - Wolny dostęp
(7)
Author
Bobrowicz Wojciech
(1)
Chmielewska Iwona
(1)
Górniewicz Józef
(1)
Jedlewska Barbara
(1)
Lubińska Teresa (1952- )
(1)
Przybyszewski Roman (1945- )
(1)
Przygońska Ewa
(1)
Rup Wojciech
(1)
Śliwerski Bogusław (1954- )
(1)
Year
2000 - 2009
(8)
Country
Poland
(8)
Language
Polish
(7)
Subject
Edukacja
(7)
Szkolnictwo
(4)
Animacja społeczno
(1)
Animacja społeczno-kulturalna
(1)
Antropologia i edukacja
(1)
Budżet
(1)
Budżety lokalne
(1)
Finanse publiczne
(1)
Gospodarka oparta na wiedzy
(1)
Innowacje
(1)
Mass media w edukacji
(1)
Nauczyciele
(1)
Pedagogika
(1)
Pedagogika kultury
(1)
Pedagogika społeczna
(1)
Społeczeństwo informacyjne
(1)
Szkoły
(1)
Taniec
(1)
Teatr
(1)
Uczniowie
(1)
Zasoby ludzkie
(1)
8 results Filter
Book
In basket
Cz.1: Edukacja i kultura - aktualne problemy i wyzwania; Cz.2: Animacja społeczno- kulturalna jako metoda edukacji; Cz.3: Animatorzy kultury lat 90: osobowość - kompetencje- działalność eduakacyjna; Cz.4: Projekt optymalizacji działań w zakresie edukacji kulturalnej środowisk lokalnych;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 21071, 21070, 21069, 21068 (4 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 21067/X czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Struktura wydatków budżetu państwa i budżetów samorzadowych w Polsce w latach 1991-2003; 2. Zadania oraz źródła dochodów gmin; Rozdział 3: Wydatki publiczne a decentralizacja zadań państwa; 4: Istota zasady adekwatności środków do zadań oświatowych na przykładzie gmin powiatu gryfińskiego w latach 2001-2003; 5. Własny potencjał dochodowy jako miara pozycji dochodowej gmin w latach 2004 i 2005; 6. Własny potencjał inwestycyjny jako miara pozycji wydatrkowej gmin w latach 2004 i 2005; 7. Wpływ nowelizacji ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 13.XI 2003r. na streukturę dochodów własnych gmin powiatu gryfińskiego; 8. Wielkość własnego potencjału dochodowego a możliwości finansowania zadań oświatowych; 9. Wydatki samorządów w ujęciu skonsolidowanym; 10. Profilaktyka i promocja zdrowia w samorządzie terytorialnym; 11. Struktura i wielkość dochodów publicznych w Polsce w latach 1991-2001;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 19932, 19931, 19930, 17426, 17425 (5 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 17424/XV czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Edukacja pod prąd / Bogusław Śliwerski. - Wyd. 2. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2008. - 303 s. : il. ; 25 cm.
ISBN: : 978-83-7308-035-5
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 43272/X czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 34005 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 34004/X czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Henryk Mizerek: Proces kształcenia wobec" terroru" ekonomii; Małgorzata Dagiel: Szkoła u progu reformy w świetle narracji studentów - przyszłych nauczycieli; Józef Górniewicz: Program Ministerstwa Edukacji Narodowej Zero tolerancji dla przemocy w szkole-analiza pedagogiczna pojęć "tolerancja"; Stanisław Kawula: Nikłe szanse edukacyjne dzieci i młodzieży z obszarów biedy. Bariery i szanse; Marta Guzik: Główne założenia edukacji wielokulturowej a problematyka barier psychospołecznych; Małgorzata Kowalik-Olubińska: Perspektywa konstruktywistyczna w edukacji przedszkolnej; Monika Maciejewska: Nowe konteksty odpowiedzialności moralnej nauczyciela; Małgorzata Suświłło: Zdolności specjalne dziecka w szkole - zakopywanie czy mnożenie talentów; Józef Górniewicz: Dylematy współczesnej teorii wychowania - potrzeby nowych odczytań i ich podręcznikowej prezentacji; Hanna Kędzierska: Edukacyjny obraz świata w narracjach studentów pedagogiki; Adameusz Krause: Pedagogika specjalna w procesie zmian edukacyjnych; Marzena Nowicka, Elżbieta Wąsowska: Kategoria "innego" w narracjach nauczycieli wczesnej edukacji; Józef Górniewicz: Idea "kształcenia na odległość" w szkolnictwie wyższym - rozwiązania praktyczne i dylematy. [k]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 35068 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 35067/X czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Instytut: ZIM
ISBN: : 83-7426-179-X
Rozdział 1: Organizacja działalności szkół i placówek oświatowych; Rozdział 2: Zasady gospodarki finansowej szkół i placówek oświatowych; Rozdział 3: Zasady prowadzenia rachunkowości jednostek oświatowych; Rozdział 4: Ewidencja księgowa działalności szkół i placówek oświatowych; Rozdział 5: Zamknięcie ksiąg rachunkowych i sprawozdawczość szkół i placówek oświatowych;
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 17950/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Społeczno-ekonomiczne przesłanki tworzenia kapitału ludzkiego; Rozdział 2: Komponenty metodologii prognostyczno-planistycznej w relacji edukacja a gospodarka; Rozdział 3: Współczesna gospodarka rynkowa wobec wyzwań nowej ekonomii; Rozdział 4: Transformacja polskiego rynku edukacyjnego; Rozdział 5: Przedsiębiorstwa wobec wyzwań gospodarki opartej na wiedzy; Rozdział 6: Regionalny wymiar innowacyjności w gospodarce Warmii i Mazur; Specyfika współczesnego rynku pracy w powiązaniu z edukacją; Rozdział 8: Społeczenstwo informacyjne sznasą i wyzwaniem dla współczesności;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 25126, 25125 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 25124/XVIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1. Janusz Plisiecki, Sztuka wpisana we współczesne nauczanie i wychowanie; Rozdział 1. Barbara Jedlewska, Elementy teorii animacji społeczno- kulturalnej; Rozdział 3. Katarzyna Siądecka, Marketing na rynku kultury i edukacji; Rozdział 4. Wojciech Bobrowicz, Współczesny świat mediów- szanse i zagrożenia; Rozdział 5. Wiesław Żardecki, Wprowadzenie do wiedzy o teatrze dla pedagogów; Rozdział 6. Zbigniew Pakuła, Teoria i praktyka tańca- wybrane zagadnienia; Rozdział 7. Waldemar Frąckiewicz, Świadome widzenie w fotografii. [M]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 34193 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 34192/X czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again