Form of Work
Książki
(8)
Status
only on-site
(8)
available
(3)
Branch
Wypożyczalnia
(3)
Czytelnia - Wolny dostęp
(8)
Author
Aksman Joanna
(1)
Bejger Halina
(1)
Kacprzak Lech
(1)
Kartaszyńska Renata
(1)
Kawula Stanisław
(1)
Komorowska Beata
(1)
Kowalewicz Tomasz (psycholog)
(1)
Kozak Stanisław (psycholog)
(1)
Machel Henryk
(1)
Mazur Piotr (1970- )
(1)
Pułka Jolanta
(1)
Zajączkowski Krzysztof
(1)
Year
2010 - 2019
(4)
2000 - 2009
(4)
Country
Poland
(8)
Language
Polish
(6)
Subject
Dziecko
(7)
Młodzież
(5)
Patologia społeczna
(2)
Alkoholizm dzieci i młodzieży
(1)
Dziecko trudne
(1)
Grupy rówieśnicze
(1)
Młodzież szkolna
(1)
Młodzież trudna
(1)
Narkomania dzieci i młodzieży
(1)
Niedostosowanie społeczne
(1)
Przemoc
(1)
Rodzina
(1)
Socjologia
(1)
Środki masowego przekazu
(1)
Subject: time
2001-
(2)
Genre/Form
Informatory
(1)
Podręczniki
(1)
Podręczniki akademickie
(1)
8 results Filter
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 43789 czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Część 1 : Niedostosowanie dzieci i młodzieży w świetle teorii i praktyki pedagogicznej; Halina Bejger : Autoportret młodzieży niedostosowanej społecznie; Renata Kartaszyńska : Wpływ rodziny i szkoły na kształtowanie osobowości społecznej dzieci i młodzieży; Paweł Skrzydlewski : Kategorie niedostosowania społecznego z perspektywy personalistycznej antropologii filozoficznej; Emilia Matysek : Agresja jako przejaw niedostosowania społecznego; Jowita Berdzik : Środowiskowe uwarunkowania zachowań agresywnych wśród młodzieży; Augustyn Okoński : Bożena Stefańczyk : Niedostosowanie społeczne w szkole; Agata Szabała-Walczuk : Uzależnienie od substancji psychoaktywnych jako przejaw niedostosowania społecznego –studium przypadku uczennicy gimnazjum; Część 2 : Przejawy niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży – kierunki działań profilaktycznych; Aneta Paszkiewicz : Uczeń niedostosowany społecznie/zagrożony niedostosowanie społecznym w szkole; Ks. Jerzy Król : Wychowanie i edukacja w kontekście kultury współczesnej a niedostosowanie społeczne; Agata Stankiewicz : Funkcjonowanie dziecka niedostosowanego społecznie w rodzinie i szkole; Anna Antczak, Ewelina Bucior, Katarzyna Tchórzewska : Wagary szkolne jako symptom niedostosowania społecznego; Patrycja Burak : Rola działalności wolontariackiej w zapobieganiu niedostosowania społecznego; Monika Łetocha, Agnieszka Hajdus : Czas wolny dzieci i młodzieży w aspekcie wartości wychowawczych i zagrożeń – cyberprzemoc; Natalia Piekarz : Arteterapia w pracy z dzieckiem niedostosowanym społecznie; Część 3 : Przestępczośćwśród dzieci i młodzieży –rehabilitacja społeczna i jej rola. [K]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 47965/XII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Instytut: P
ISBN: : 83-89795-11-6
Rozdział 1: Przemoc wobec dziecka jako problem społeczny; Rozdział 2: Psychospołeczne uwarunkowania przemocy wobec dziecka; Rozdział 3: Podstawy przeciwdziałania przemocy wobec dziecka. [G]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 17315/XII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 47528/X czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Cz.1: Wprowadzenie teoretyczne; Rozdział 1: Wybrane zagadnienia z profilaktyki; Rozdział 2: Psychospołeczna problematyka zachowań dewiacyjnych; Cz.2: Badania własne; Rozdział3: Problematyka badań; Cz.3: Analiza badań; Rozdział 4: Wyniki badań diagnostycznych; Rozdział 5: Środowisko rodzinne badanych dzieci; Rozdział 6: Wykorzystanie diagnozy do projektowania i realizacji działań; Rozdział 7: Wyniki badań kontrolnych;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 15777 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 15776/XII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1: Wybrane problemy socjologii dewiacji; Rozdział 2: Nietolerancja jako źródło dewiacyjnych zachowań młodzieży; Rozdział 3: Młodzi Polacy wobec niektórych zachowń patologicznych, przestępczych oraz budzących społeczne kontrowersje; Rozdział 4: Kilka uwag z zakresu epidemiologii i profilaktyki hiv/aids; Rozdział 5: Problem niedostosowania społecznego wśród dzieci upośledzonych usmysłowo w stopniu lekkim; Rozdział 6: Bezpieczny seks w świetle opinii uczennic kla maturalnych; Rozdział 7: Przestępczość nieletnich dziewcząt; Rozdział 8: Transseksualizm jako czynnik współtworzący sytuację suicidogenną; Rozdział 9: Rodzinne uwarunkowania przestepczości nieletnich; Rozdział 10: Sytuacja szkolana dzieci z rodzin patologicznych w okresie transformacji ustrojowej; Rozdział 11: Społeczne uwarunkowania prostytucji; Rozdział 12: Drugie życie w szkołach ponadpodstawowych, czyli utrudnienia adaptacyjne uczniów młodszych roczników (podkultura kotów); Rozdział 13: O ignoracji sfery erotycznej osób głębiej upośledzonych umysłowo; Rozdział 14: Młodzież niedostosowana społecznie a aids; Rozdział 15: Zjawisko narkomanii w percepcji uczniów szkół ponadpodstawowych; Rozdział 16: młodzież szkół średnich Gdańska i alkohol; Rozdział 17: Pomoc poradni odwykowych i grup anonimowych alkoholików w poszukiwaniu i odkrywaniu wartości; Rozdział 18: Dzieci z rodzin dotknietych alkoholizmem, ich sytuacja psychiczna i formy pomocy; Rozdział 19: Wrsztaty psychologicznejako forma terapii zachowań młodzieży; Rozdział 20: Personel penitencjarny w świetle Europejskich Reguł Więziennych; Rozdział 21: Zadania i rola psychologa w praktyce penitencjarnej; Rozdział 22: Przestępczość nieletnich w w roku 1990 w świetle danych Sądu Rodzinnego w Gdyni; Rozdział 23: Stres zawodowy personelu więziennego; Rozdział 24: Przejawy niedostosowania społecznego młodzieży w zakładzie poprawczym; Rozdział 25: Kadrowe determinanty skuteczności resocjalizacyjnej zakładu poprawczego; Rozdział 26: Cele i wzorce szkolenia personelu penitencjarnego w Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu; Rozdział 27: Zachowania społecznie patologiczne u młodych skazanych w Rosji i sposoby przeciwdziałąnia im; Rozdział 28: Pomoc postpenitencjarna jako element procesu resocjalizacji w warunkach wolnościowych;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 7133 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 7132/XII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Promocja zdrowia i profilaktyka uniwersalna; 1. Program Domowych Detektywów „Jaś i Małgosia na tropie”- Agnieszka Pisarska; 2. Fantastyczne możliwości- Agnieszka Pisarska; 3. Laboratorium Wiedzy Pozytywnej- Marcin J. Sochacki; 4. Spójrz inaczej- Andrzej Kołodziejczyk; 5. Archipelag skarbów- Szymon Grzelak; 6. Szkoła dla rodziców i Wychowawców- Dorota Macander; 7. Przyjaciel Zippiego- Elżbieta Nerwińska; Program Profilaktyczno-wychowawczy Epsilon- Tomasz Kowalewicz; Unplugged-anna Borkowska; Profilaktyka selektywna i wskazująca; 1. Szkolna interwencja profilaktyczna –Anna Borucka; 2. Program przeciwdziałania Młodzieżowej Patologii Społecznej- Tomasz Kowalewicz; 3. Środowiskowa profilaktyka uzależnień –Ireneusz Siudem; 4. Program wzmacniania rodziny 10-14 lat- Grażyna Piotrkowska; 5. Fred goes net –Anna Radomska; 6. Wspomaganie rozwoju dzieci nieśmiałych- Małgorzata Zabłocka; 7. Program wspomagania rozwoju psychospołecznego dzieci nielubianych przez rówieśników z powodu zachowań antyspołecznych- Marta Herzberg.[K]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 48536 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 48535/XII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 40955/XII czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again