Form of Work
Książki
(10)
Poradniki i przewodniki
(2)
Publikacje naukowe
(2)
Publikacje dydaktyczne
(1)
Publikacje fachowe
(1)
Status
only on-site
(10)
available
(7)
Branch
Wypożyczalnia
(7)
Czytelnia - Wolny dostęp
(8)
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
(1)
Czytelnia Czasopism
(1)
Author
Zubrzycka Elżbieta (1954- )
(2)
Barłóg Krystyna
(1)
Bentovim Arnon
(1)
Berendt Joanna
(1)
Cytowska Beata (1964- )
(1)
Drzazga Agnieszka
(1)
Falkiewicz-Szult Małgorzata
(1)
Fonfara Andrzej
(1)
Gray Jenny
(1)
Gładyszewska-Cylulko Joanna
(1)
Herberger Jerzy
(1)
Jadczak-Szumiło Teresa
(1)
Jagoszewska Iwona
(1)
Kataryńczuk-Mania Lidia
(1)
Plichta Piotr (pedagog)
(1)
Sendor Magdalena
(1)
Szczupał Bernadeta
(1)
Tłuczek-Tadla Ewa
(1)
Ward Harriet (1948- )
(1)
Wawrzyniak Joanna
(1)
Wilkin-Day Aleksandra (1976- )
(1)
Wrona Grzegorz (prawnik)
(1)
Ładecka Anna
(1)
Żak Maria
(1)
Year
2010 - 2019
(6)
2000 - 2009
(4)
Time Period of Creation
2001-
(5)
Country
Poland
(10)
Language
Polish
(10)
Audience Group
Dzieci
(1)
Młodzież
(1)
Pedagodzy specjalni
(1)
Rodzice
(1)
Subject
Przemoc w szkole
(4)
Przemoc w rodzinie
(3)
Dzieci i przemoc
(2)
Przemoc
(2)
Psychologia dziecka
(2)
Agresywność u dzieci
(1)
Asertywność
(1)
Biblioterapia
(1)
Dzieci
(1)
Dziecko
(1)
Dziecko krzywdzone emocjonalnie
(1)
Dziecko maltretowane
(1)
Dziecko seksualnie wykorzystywane
(1)
Dziecko z niepełnosprawnością
(1)
Dziecko zaniedbane
(1)
Interakcja w edukacji
(1)
Komunikacja interpersonalna
(1)
Młodzież
(1)
Nauczanie
(1)
Porozumienie bez przemocy
(1)
Procedura "Niebieskie Karty"
(1)
Profilaktyka społeczna
(1)
Przemoc symboliczna
(1)
Przemoc u dzieci
(1)
Przemoc w środowisku pracy
(1)
Przemoc wobec dzieci
(1)
Rodzicielstwo
(1)
Rodzina
(1)
Trauma
(1)
Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
(1)
Wsparcie społeczne
(1)
Wychowanie przedszkolne
(1)
Wychowanie w rodzinie
(1)
Zapobieganie
(1)
Zwalczanie
(1)
Subject: place
Polska
(1)
Genre/Form
Poradnik
(2)
Opracowanie
(1)
Praca zbiorowa
(1)
Publikacje dla dzieci
(1)
Wydawnictwa dla dzieci
(1)
Ćwiczenia i zadania
(1)
Domain
Edukacja i pedagogika
(4)
Psychologia
(3)
Socjologia i społeczeństwo
(2)
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(1)
10 results Filter
Book
In basket
1. Pomoc w społeczeństwie. Wybrane aspekty socjologiczne; 2. Niektóre uwarunkowania przemocy w Polsce. Aspekty socjologiczne; 3. Przemoc jako zjawisko społęczne; 4. Przemoc jako problem społęczny XXI wieku-analiza socjologiczna; 5. Kulturowo-społęczna "płeć" agresji. Perspektywa pedagogiczna; 6. Mobbing. Niektóre aspekty socjologiczne. 7. Mobbing jako forma przemocy; Społeczne tło występowania zjawiska w Polsce; 8. Przemoc w miejscu pracy; 9. Zespół dziecka potrząsanego (Shaken Baby Syndrome) jako jedna z form przemocy w rodzinie; 10. Wpływ postaw rodzicielskich na zachowania agresywne dzieci; 11. Poziom agresji wychowanków domu dziecka z doświadczeniem przemocy w rodzinie (komunikat z badań); 12. Proces formowania sie osobowości osób wywodzących się z rodzin patologicznyh. Socjologiczna charakterystyka badań; 13. Nauczyciel wobec zjawiska przemocy psychicznej w klasie szkolnej; 14. Działąnia WODN wspierające nauczyciela w pracy nad agresją; 15. Patologia społeczna i przemoc nieletnich. Wybrane aspekty socjologiczne; 16. Zjawiska agresji i przemocy w szkole a poziom edukacji; 17. Diagnoza agresji i przemocy wśród młodzieży liceum ogólnokształcącego-raport z badań przeprowadzonych w LO w Sieradzu; 18. Agresja w szkole podstawowej i gimnazjum. Aybrane aspekty socjologiczne. 19. Przemoc w szkole zagrożeniem poczucia bezpieczeństwa uczniów; 20. Projekt tematów wychowania antynarkotykowego w programach nauczania I stopnia w szkołach podstawowych w Czechach i na Słowacji; 21. Obrazy przemocy w komiksach; 22. Przestępczość w sieci i jej wpływ na młodego człowieka. Wybrane aspekty socjologiczne. 22. Stowarzyszenie "Azyl" na Rzecz Pomocy Kobietom i Dzieciom Ofiarom Przemocy; 23. Przemoc w starości; 24. Zjawisko przemocy wśród żołnierzy zasadniczej służby wojskowej. Wybrane zagadnienia socjologiczne; 25. Formalne członkostwo a rzeczywistoste uczestnictwo społeczne-problem marginalizacji społecznej; 26. Mediacje jako procedura umozliwiajaca redukowanie przemocy i zachowań agresywnych;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 35138, 35137, 30383 (3 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 30382/XII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 35826 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 35825/X czyt. (1 egz.)
Book
In basket
(Dyskurs Pedagogiczny, ISSN 2083-5434 ; t. 7, r. 2013)
Część I :Agresja i przemoc - zagadnienia wybrane; Rozdział 1: Marian Wolicki :Podstawowe teorie agresji w ujęciu psychologii; Rozdział 2: Václav Hudeček, : Prejavy agresivity a sociálny kapitál Rozdział 3 : Witold Ostafiński : Kto winien? Społeczny problem szkolnej przemocy i agresji; Rozdział 4: Krystyna Barłóg : Agresja i przemoc jako zagrożenie bezpieczeństwa dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w edukacji inkluzyjnej; Rozdział 5 : Anna Bajorek : Socjalizacyjno-wychowawcze aspekty praw dziecka ; Część 2 :Nauczyciel oraz programy prewencyjne wobec agresji i przemocy; Rozdział 2 :Maria Kocór; Wsparcie nauczycieli w sytuacjach trudnych ; Rozdział 2: Teresa Piątek, Inteligencja emocjonalna a świadomość własnej skuteczności nauczycieli względem dysfunkcyjnych i patologicznych zachowań uczniów; Rozdział 3 : Anna Englert-Bator, Małgorzata Marmola, Anna Wańczyk-Welc :Program Triple P(Positive Parenting Program) dla rodzin dzieci z zaburzeniami zachowania jako przykład treningu rodzicielskiego z elementami terapii behawioralnej; Rozdział 4 :Yaroslav Syvokhop; Organizacyjno-metodyczne zabezpieczenie realizacji programu kształtowania nawyków zdrowego stylu życia wśród młodzieży szkolnej "peer to peer" na Zakarpaciu; Część 3 : Agresja i przemoc w rodzinie, przedszkolu i szkole. Zagadnienia wybrane; Rozdział 1:Grażyna Bielecka, Iwona Dudzik; Co to znaczy być grzecznym w"filozoficznym myśleniu" dzieckaw wieku przedszkolnym; Rozdział 2 :Lucyna Paulo, Joanna Starzecka: Przemoc wobec dziecka w rodzinie. Analiza wyników badań przeprowadzonych w powiecie jarosławskim; Rozdział 3 : Katarzyna Miłek : Agresja w przedszkolu - przyczyny, rozpoznawanie ,zapobieganie; Rozdział 4 : Elżbieta Radochońska-Wasiewicz,; Zjawisko agresji wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych a bezpieczeństwo w szkołach; Część IV : Dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi wobec agresji i przemocy; Rozdział 1: Teresa Satława : Zaburzenia przywiązania a występowanie zachowań agresywnych; Rozdział 2 : Małgorzata Podolak; Syndrom maltretowanego dziecka; Rozdział 3 Barbara Czuba: Zespół Münchausena (zespół dziecka potrząsanego): diagnoza pojęcia na tle systemu rodzinnego; Rozdział 4: Beata Romanek: Przyczyny, przejawy i skutki agresji słownej dzieci i młodzieży; Rozdział 5: Agnieszka Belcer; Problem dzieci ulicy w kontekście zjawiska wykluczenia społecznego; Rozdział 6: Danuta Ochojska: Zachowania autoagresywne u dzieci i młodzieży oraz formy wsparcia. [k]
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-1597/4, P-1597/3, P-1597/2 (3 egz.)
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. P-1597/1 czyt. (1 egz.)
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 080/c (1 egz.)
Book
In basket
1. Monika Kozłowska, Jerzy Herherger: Przemoc i agresja – ustalenia terminologiczne i teoretyczne; 2. Joanna Cichla: Problem przemocy w sprawozdaniach policji; 3. Monika Kozłowska, Jerzy Herberger: Rodzinne uwarunkowania przemocy jako formy regulacji stosunków międzyludzkich; 4. Beata Skwarek, Renata Milczanowska: Doświadczanie przemocy w rodzinie jako czynnik ryzyka występowania zachowań agresywnych wśród młodzieży; 5. Ewa Nowicka: Zagrożenia medialne problemem współczesnej rodziny; 6. Edyta Kahl: Kompetencje nauczycieli w profilaktyce przemocy dzieci i młodzieży szkolnej; 7. Danuta Konatkiewicz: Szkoła KOT-ów, czyli pedagogika myślenia twórczego w służbie pogodnego wychowania; 8. Ewa M. Skorek, Inetta Nowosad: Pomoc pedagogiczna uczniom z zaburzeniami mowy – przeciwdziałanie występowaniu zaburzeń w zachowaniu; 9. Ewełina Jutrzyna: Wychowanie do wartości profilaktyką zachowań destrukcyjnych uczniów niepełnosprawnych; 10. Sylwia Matuszewska: Przemoc i agresja w percepcji społeczności akademickiej; 11. Lidia Kataryńczuk-Mania: Muzyka a zachowania agresywne; 12. Izabela Szpunar, Piotr Szymczak: Scenariusz warsztatów plastycznych w ramach I Ogólnopolskiej Konferencji w Instytucie Humanistycznym PWSZ w Głogowie pt. „Przemoc – mechanizmy działania wśród młodzieży. Sposoby przeciwdziałania”; 13. Adam Olejniczak: Słów kilka o warsztacie Izabeli Szpunar i Piotra Szymczaka; 14. Lidia Kataryńczuk-Mania: Niwelowanie agresji poprzez działania arteterapeutyczne. [G]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 34918 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 34917/VIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
(Bezpieczne Dziecko)
(Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne dla Dzieci)
ISBN: : 83-60577-05-6 ; 978-83-600577-05-9
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 47338 (1 egz.)
Book
In basket
Dobre i złe sekrety / Elżbieta Zubrzycka ; ilustracje Andrzej Fonfara. - Wydanie 2. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, [2019]. - 51, [1] strona : ilustracje kolorowe ; 26 cm.
(Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne dla Dzieci)
Część 1 : Dobre sekrety; Czy tajemnicy zawsze trzeba dotrzymać; Dobre sekrety przynoszą radość; Dobre sekrety to miłe niespodzianki. Trzymaj je w tajemnicy; Niektóre dobre sekrety są potrzebne i pomocne; Część 2 : Złe sekrety; Złe sekrety sprawiają przykrość; Złe sekrety powodują kłopoty i straty; Złe sekrety mogą być niebezpieczne; Możesz wiedzieć o czymś złym i bać się powiedzieć; Inne dzieci w sekrecie namawiają cię do złego. Nie słuchaj; Kto to jest skarżypyta?; Kiedy nie jesteś skarżypytą?; Odmawiaj uczestnictwa w złych zabawach; Źli dorośli czasem krzywdzą, okłamują i straszą dzieci; Część 3 : Sekrety w Internecie; Internet , uczy bawi i pomaga; Źli ludzie w intrenecie; Bezpieczne zawieranie znajomości w Internecie; Przestrzeganie przed bezpieczeństwem nie oznacza braku zaufania do ciebie; W intrenecie nie ma dobrych sekretó; Część 4 : Komu powiedzieć o złym sekrecie; Sprawdź czy odróżniasz dobre i ze sekrety; Drodzy Rodzice , Wychowawcy, Nauczyciele. [K]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 59830 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 59829/X czyt. (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: : 978-83-88075-23-0 ; 978-83-88075-32-2 ; 978-83-88075-34-6 ; 978-1-84905-449-2 ; 978-0-85700-823-7
Książka powinna być przeczytana przez wszystkich, którym leży na sercu dobro dzieci, ponieważ wyznacza kolejne ważne etapy w drodze do zapewnienia tego, by każde dziecko było chciane, kochane i otoczone opieką.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 55877/XII/PS czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 63632 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 63631/X czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 63939/X czyt. (1 egz.)
Book
In basket
(Psychologia i Prawo)
Rozdział 1: Małe dziecko w sytuacji krzywdzenia; Rozdział 2: System przywiązania jako czynnik ochrony; Rozdział 3: Dziecięca trauma rozwojowa a układ nerwowy; Rozdział 4: Rodzaje traumy; Rozdział 5: Zaniedbanie i porzucenie jako specyficzny rodzaj traumy; Rozdział 6: Zrozumieć dziecko – co musimy wiedzieć na temat zdarzeń traumatycznych u dzieci; Rozdział 7: Analiza historii życia dziecka jako pierwszy krok do zrozumienia jego sytuacji emocjonalnej; Część prawna; Rozdział 8: Dziecko w procedurze „Niebieskie karty”; Rozdział 9: Reprezentacja dziecka w procedurze „Niebieskie karty”; Rozdział 10: Obowiązek zawiadomienia sądu, prokuratury, policji; Rozdział 11: Przestępstwo znęcania z art. 207KK; Rozdział 12: Zawiadomienie sądu rodzinnego; Rozdział 13: Prawne granice realizacji planu pomocy wobec dziecka w procedurze „Niebieskiej Karty”; Rozdział 14: Odebranie dziecka z rodziny – usunięcie sprawcy przemocy. [A]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 60234/X czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again