Form of Work
Książki
(3)
Status
available
(3)
only on-site
(3)
Branch
Wypożyczalnia
(3)
Czytelnia - Magazyn
(3)
Author
Krupa Jan (1955- )
(2)
Krupa Jan
(1)
Soliński Tomasz (1975- )
(1)
Szpara Krzysztof
(1)
Year
2010 - 2019
(3)
Country
Poland
(3)
Language
Polish
(2)
Subject
Ochrona środowiska
(3)
Turystyka kulturowa
(3)
Ekoturystyka
(2)
Kultura i trurystyka
(2)
Gospodarka wodna
(1)
Subject: time
2001-
(2)
Subject: place
Dynowskie, Pogórze
(3)
Polska
(2)
Genre/Form
Materiały konferencyjne
(1)
3 results Filter
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 40710, 40709, 40708, 40707, 40706 (5 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 40705 czyt. (1 egz.)
Book
In basket
1. Walory kulturowe i zagospodarowanie turystyczne Pogórza Dynowskiego a rozwój turystyki; 1.1. Zasoby kulturowe gmin turystycznych Pogórza Dynowskiego w strukturze szlaków tematycznych województwa podkarpackiego jako forma ich ochrony i promocji; 1.2. Standaryzacja i kategoryzacja jako czynniki podnoszenia jakości bazy noclegowej obszarów wiejskich - implikacje la Pogórza Dynowskiego; 1.3. Organizacje pozarządowe działające na terenie Związku Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego i ich rola w ochronie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego; 1.4. Płk Jan Kamieniecki - adiutant księcia Józefa Poniatowskiego i jego związki z Dynowszczyzną; 1.5. Różnorodność oferty agroturystycznej na przykładzie wybranych gospodarstw agroturystycznych z terenu województwa podkarpackiego; 1.6. Szlaki kulinarne jako czynnik promocji regionu; 1.7. Cmentarze powojenne – ocalić od zapomnienia; 2. Potencjał przyrodniczy Pogórza Dynowskiego; 2.1. Walory przyrodnicze i turystyczne obszarów chronionych Pogórza Dynowskiego; 2.2. Wykorzystanie skarp o różnej genezie przez żołny merops apiaster oraz brzegówki riparia riparia na obszarze Pogórza Dynowskiego; 2.3. Inwentaryzacja herpetofauny w dolinie rzeki San na Pogórzu Dynowskim i Pogórzu Przemyskim; 3. Efektywność metod w zagospodarowaniu odpadów a jakość środowiska; 3.1. Analiza efektywności oczyszczalni ścieków typu SBR w Pruchniku; 3.2. Skuteczność i stabilność procesów oczyszczania ścieków bytowych w oczyszczalni z reaktorem SBR; 3.3. Recykling zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego jako przykład zrównoważonej gospodarki odpadami; 3.4. Potencjał wykorzystania ubocznych produktów spalania słomy na cele rolniczo-gospodarcze; 3.5. Uprawa roślin zielarskich sposobem na zagospodarowanie nieużytków rolnych na terenie Pogórza Dynowskiego; 3.6. Korzyści wynikające z zagospodarowania ubocznych produktów spalania (UPS) – popiołu z biomasy jako nawozów odkwaszających glebę [JS]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 54364, 54363 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 54362/XXVIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
1. Poszanowanie wartości przyrodniczych determinantą zrównoważonego rozwoju; 1.1. Indywidualne systemy oczyszczania ścieków stosowane w agroturystyce; 1.2. Analiza zmniejszania wybranych zanieczyszczeń w ściekach bytowych na przykładzie oczyszczalni w Nowym Żmigrodzie; 1.3. Plantacja roślin energetycznych – przykład zrównoważonej gospodarki ściekowej na terenach niskozurbanizowanych; 1.4. Występowanie WWA i PCB w osadach dennych rzeki San; 1.5. Górnictwo odkrywkowe – ochrona środowiska – geoturystyka; 1.6. Produkcja żywności ekologicznej czynnikiem zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich; 1.7. Udrożnienie systemu Sanu dla migracji ryb dwuśrodowiskowych szansą aktywizacji turystycznej regionu; 1.8. Rośliny chronione występujące w dolinie Sanu na odcinku od Trepczy do Kuńkowic; 1.9. Rzadkie, chronione i zagrożone gatunki roślin naczyniowych rezerwatu Góra Chełm w Czarnorzecko-Strzyżowskim Parku Krajobrazowym; 1.10. Innowacyjna maszyna w konserwacji pasz objętościowych na potrzeby środowisk wiejskich; 1.11. Nowe rozwiązania w mechanizacji upraw i zbioru roślin energetycznych na potrzeby środowisk wiejskich; 1.12. Edukacja ekologiczna i gospodarka odpadami to godzenie człowieka z przyrodą; 2. Problemy ochrony i wykorzystania dziedzictwa kulturowego w rozwoju turystyki; 2.1. Problemy ochrony dziedzictwa kulturowego Pogórza Dynowskiego i ich wpływ na rozwój turystyki; 2.2. Obiekty małej architektury kamiennej na obszarze Pogórza Dynowskiego – przeszłość i teraźniejszość; 2.3. Z biegiem czasu, z biegiem Sanu; 2.4. Waloryzacja potencjału turystycznego wybranych gmin Pogórza Dynowskiego (walory kulturowe); 2.5. Programowanie działań administracji samorządowej w zakresie opieki nad zabytkami na przykładzie wybranych gmin turystycznych Pogórza Dynowskiego; 2.6. Drewniana cerkiew w Babicach jako zabytek o niewykorzystanym potencjale. Zalecenia konserwatorskie oraz analiza możliwości adaptacji świątyni do nowej funkcji; 2.7. Niewykorzystane możliwości aktywnej popularyzacji walorów przyrodniczo-kulturowych Podkarpacia; 3. Stan zagospodarowania i ocena wykorzystania potencjału turystycznego regionu; 3.1. Waloryzacja turystyczna środowiska przyrodniczego wybranych gmin Pogórza Dynowskiego i Przemyskiego; 3.2. Ocena stanu zagospodarowania turystycznego i poziomu jego wykorzystania w świetle potencjału turystycznego powiatu brzozowskiego; 3.3. Wybrane uwarunkowania rozwoju turystyki na Pogórzu Dynowskim; 3.4. Pielgrzymowanie do sanktuarium Niepokalanej Matki Dobrej Nadziei w Tuligłowach – przeszłość i teraźniejszość; 3.5. Rozwój hoteli w turystycznej bazie noclegowej województwa podkarpackiego; 3.6. Bieszczady jako miejsce spędzania wolnego czasu przez studentów rzeszowskich uczelni; 3.7. Lessy Pogórza Dynowskiego – paleogeograficzne znaczenie i aspekt geoturystyczny; 3.8. Właściwości mineralnych wód siarczkowych gminy Hyżne i możliwości ich wykorzystania [JS]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 54361 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 54360/XXVIII czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again