Form of Work
Książki
(3)
Status
only on-site
(3)
available
(2)
Branch
Wypożyczalnia
(2)
Czytelnia - Wolny dostęp
(3)
Author
Bereźnicki Franciszek
(1)
Kupisiewicz Czesław (1924- )
(1)
Śliwerski Bogusław
(1)
Year
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(2)
Country
Poland
(3)
Language
Polish
(3)
Subject
Dydaktyka
(3)
Nauczanie
(2)
Edukacja
(1)
Kształcenie
(1)
Nauczyciele
(1)
Oświata
(1)
Pedagogika
(1)
Pedagogika porównawcza
(1)
Prawo
(1)
Psychologia poznawcza
(1)
Socjologia
(1)
Uczenie się
(1)
Wychowanie
(1)
Genre/Form
Podręczniki akademickie
(1)
3 results Filter
Book
In basket
Podstawy dydaktyki / Franciszek Bereźnicki. - Wyd. 2. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2007. - 466 s. : il. ; 24 cm.
ISBN: : 978-83-7308-961-7
1. Podstawy dydaktyki; 1.1. Znaczenie i zakres pojęcia dydaktyki; 1.2. Dydaktyka ogólna i dydaktyki szczegółowe; 1.3. Przedmiot i funkcje dydaktyki; 1.4. Podstawowe pojęcia dydaktyczne; 1.5. Tendencje w dydaktyce współczesnej; 1.6. Metody badań dydaktycznych; 2. Wartości i cele kształcenia ogólnego 2.1. Wartości i ich związek z celami kształcenia ogólnego; 2.2. Cele kształcenia ogólnego; 3. Treści kształcenia ogólnego; 3.1. Program i treści kształcenia; 3.2. Funkcje, modele, ujęcia i rodzaje programów kształcenia; 3.3. Interdyscyplinarne podstawy programów kształcenia; 3.4. Kryteria i teorie doboru treści do programów kształcenia; 3.5. Autorskie programy kształcenia; 3.6. Kanon kształcenia ogólnego; 4. Proces kształcenia ogólnego; 4.1. Podstawy filozoficzne i psychologiczne procesu kształcenia; 4.2. Proces kształcenia jako zintegrowany proces nauczania i uczenia się; 4.3. Ogniwa procesu kształcenia; 4.4. Integracja procesów nauczania i wychowania; 5. Kształcenie wielostronne; 5.1. Przesłanki fizjologiczne i psychologiczne; 5.2. Podstawy teorii kształcenia wielostronnego; 5.3. Podawanie i przyswajanie wiedzy; 5.4. Działalność odkrywcza w szkole; 5.5. Eksponowanie i przeżywanie wartości; 5.6. Organizowanie i realizowanie działania praktycznego; 6. Proces samokształcenia; 6.1. Pojęcie samokształcenia; 6.2. Cele samokształcenia; 6.3. Wdrażanie do samokształcenia; 7. Zasady kształcenia; 7.1. Pojęcie, geneza i klasyfikacja zasad kształcenia; 7.2. Charakterystyka zasad kształcenia; 7.3. Przegląd zasad kształcenia wybranych autorów; 7.4. Realizacja zasad w procesie kształcenia; 8. Metody kształcenia; 8.1. Pojęcie i rozwój metod nauczania; 8.2. Różne aspekty nauczania; 8.3. Podział metod nauczania; 8.4. Metody podające; 8.5. Metody problemowe; 8.6. Metody eksponujące; 8.7. Metody praktyczne; 8.8. Nauczanie programowe; 8.9. Funkcje metod nauczania; 8.10. Kryteria doboru metod nauczania; 8.11. Metody uczenia się; 9. Formy organizacyjne kształcenia; 9.1. Formy organizacyjne kształcenia; 9.2. System klasowo-lekcyjny; 9.3. Lekcja jako podstawowa forma kształcenia; 9.4. Struktura lekcji; 9.5. Typy lekcji i ich charakterystyka; 9.6. Rodzaje toków lekcyjnych; 9.7. Zajęcia w klasach łączonych; 9.8. Formy organizacyjne pracy uczniów; 9.9. Nauka domowa uczniów; 9.10. Dydaktyczne zajęcia pozalekcyjne; 9.11. Wycieczki szkolne; 10. Środki dydaktyczne w kształceniu ogólnym; 10.1. Pojęcie środków dydaktycznych; 10.2. Funkcje środków dydaktycznych; 10.3. Klasyfikacja środków dydaktycznych; 10.4. Środki wzrokowe; 10.5. Środki słuchowe; 10.6. Środki wzrokowo-słuchowe (audiowizualne); 10.7.Środki dydaktyczne w procesie kształcenia; 11. Planowanie i organizacja pracy dydaktycznej; 11.1. Pojęcie planowania i organizacji; 11.2. Rodzaje planów nauczycielskich; 11.3. Przygotowanie rzeczowe i metodyczne do lekcji; 11.4. Kontrola wykonania planu; 12. Niepowodzenia w nauce szkolnej; 12.1. Pojęcie niepowodzeń szkolnych; 12.2. Rodzaje niepowodzeń w nauce szkolnej i ich skutki; 12.3. Przyczyny niepowodzeń w nauce szkolnej; 12.4. Przezwyciężanie niepowodzeń w nauce; 13. Sprawdzanie i ocenianie wyników procesu kształcenia; 13.1. Istota i funkcje sprawdzania; 13.2. Formy sprawdzania; 13.3. Metody sprawdzania; 13.4. Testy osiągnięć szkolnych; 13.5. Jakościowe badania wyników kształcenia; 13.6. Ocena w procesie kształcenia; 13.7. Nowy system oceniania; 14. Problemy dydaktyki kształcenia ogólnego; 14.1. Innowacje dydaktyczne a unowocześnienie procesu kształcenia; 14.2. Praca z uczniem zdolnym; 14.3. Podmiotowość w edukacji; 14.4. Kształcenie zdolności twórczych w procesie kształcenia; 14.5. Uczenie się w świetle raportów edukacyjnych. [JR]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-1295/2, P-289/2 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. P-1295/1/X czyt., P-289/1/X czyt. (2 egz.)
Book
In basket
(Pedagogika Nauce i Praktyce)
ISBN: : 978-83-7587-922-3 ; 978-83-7587-905-6
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 44859/X czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Metody badań pedagogicznych; Rozdział 8: Pedagogika porównawcza; Rozdział 9: Dydaktyka szkolna; Rozdział 10: Psychologia kształcenia; Rozdział 11: Pedeutologia; Rozdział 12: Socjologia edukacji; Rozdział 13: Podstawy prawa oświatowego.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 30334, 30333 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 30332/X czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again