Forma i typ
Książki
(14)
Publikacje fachowe
(11)
Publikacje dydaktyczne
(6)
Publikacje naukowe
(2)
Dostępność
tylko na miejscu
(15)
dostępne
(11)
Placówka
Wypożyczalnia
(11)
Czytelnia - Magazyn
(1)
Czytelnia - Wolny dostęp
(14)
Autor
Kaszuba Andrzej
(2)
Bieganowska Katarzyna (1950- )
(1)
Biel-Wiendlocha Agnieszka
(1)
Bonek Robert
(1)
Boroń-Kaczmarska Anna (1946- )
(1)
Brykczyńska Celina
(1)
Błaszczyna Natasza
(1)
Caquet René
(1)
Cepuch Grażyna
(1)
Czajka Marcin
(1)
Dubis Anna (medycyna)
(1)
Dubis Przemysław
(1)
Duda-Król Wiesława B
(1)
Friedman Andrzej (1951- )
(1)
Gliński Bogdan
(1)
Gonciarz Maciej
(1)
Gonciarz Zbigniew (1934- )
(1)
Gontarz Michał
(1)
Głowacki Roman (medycyna)
(1)
Habif Thomas P
(1)
Iwulska Katarzyna
(1)
Koralewski Piotr
(1)
Koryczan Piotr
(1)
Kuchciak-Brancewicz Mirosława
(1)
Kulesa-Mrowiecka Małgorzata
(1)
Kózka Maria
(1)
Losy Jacek (1955- )
(1)
Maleta Paweł
(1)
Mamcarz Artur (1958- )
(1)
Miszczak-Knecht Maria
(1)
Mudyna Wojciech
(1)
Nieszporek Teresa (1951- )
(1)
Opach Maciej
(1)
Pawelec Andrzej
(1)
Pużyński Stanisław (1936-2015)
(1)
Pytko-Polończyk Jolanta
(1)
Płaszewska-Żywko Lucyna
(1)
Sieroń Aleksander (1948- )
(1)
Stanek Agata
(1)
Szuta Mariusz
(1)
Tomaszewska Agnieszka
(1)
Urbańska-Gąsiorowska Marta
(1)
Wciórka Jacek
(1)
Wełnicki Marcin
(1)
Wiercińska-Drapało Alicja (1962- )
(1)
Więcek Andrzej (1955- )
(1)
Wyszyńska-Pawelec Grażyna
(1)
Zapała Jan (stomatolog)
(1)
Śliwiński Zbigniew
(1)
Rok wydania
2020 - 2021
(3)
2010 - 2019
(11)
2000 - 2009
(1)
Okres powstania dzieła
2001-
(13)
1901-2000
(1)
Kraj wydania
Polska
(15)
Język
polski
(15)
Odbiorca
Szkoły wyższe
(6)
Lekarze
(5)
Neurolodzy
(2)
Analitycy medyczni
(1)
Dermatolodzy
(1)
Gastrolodzy
(1)
Interniści
(1)
Kardiolodzy dziecięcy
(1)
Pediatrzy
(1)
Pielęgniarki i pielęgniarze
(1)
Temat
Diagnostyka medyczna
(14)
Leczenie
(9)
Dzieci
(2)
Stwardnienie rozsiane
(2)
Atlasy medyczne
(1)
Balneoterapia
(1)
Choroba Parkinsona
(1)
Choroby nerek
(1)
Choroby pasożytnicze
(1)
Choroby psychiczne
(1)
Choroby skóry
(1)
Choroby układu pokarmowego
(1)
Choroby wewnętrzne
(1)
Choroby zakaźne ludzi
(1)
Dermatologia
(1)
Dermatologia dziecięca
(1)
Diagnostyka laboratoryjna (medycyna)
(1)
Diagnostyka różnicowa
(1)
Epidemiologia
(1)
Etiologia (medycyna)
(1)
Fizjoterapia
(1)
Fizykoterapia
(1)
Gastroenterologia
(1)
Internistyka
(1)
Kardiologia dziecięca
(1)
Kinezyterapia
(1)
Klimatoterapia
(1)
Masaż
(1)
Młodzież
(1)
Nefrologia
(1)
Niemiarowość rytmu serca
(1)
Niemowlęta
(1)
Nowotwory głowy i szyi
(1)
Patogeneza
(1)
Pielęgniarki i pielęgniarze
(1)
Pielęgniarstwo
(1)
Proces pielęgnowania
(1)
Psychiatria
(1)
Rehabilitacja medyczna
(1)
Skóra (anatomia)
(1)
Układ nerwowy
(1)
Zaburzenia rytmu serca
(1)
Zaburzenia zachowania
(1)
Gatunek
Podręcznik
(5)
Opracowanie
(3)
Case study (studium przypadku)
(1)
Monografia
(1)
Opisy przypadków [Typ publikacji]
(1)
Podręcznik akademicki
(1)
Poradnik
(1)
Praca zbiorowa
(1)
Publikacja bogato ilustrowana
(1)
Dziedzina i ujęcie
Medycyna i zdrowie
(12)
15 wyników Filtruj
Książka
W koszyku
Rozdział 1: Prawidłowe wyniki wybranych badań laboratoryjnych; 1. Krew; 2. Mocz; 3. Płyn mózgowo-rdzeniowy; 4. Morfologia krwi obwodowej (SI); 5. Morfologia krwi obwodowej – wartości prawidłowe dla grup wiekowych; 6. Hormony; Rozdział 2: 250 badań laboratoryjnych; 7.ACTH; 8. Aglutyniny nieregularne. Wykrywanie nieregularnych przeciwciał przeciwerytrocytarnych; 9. Albuminy zimne; 10. Aktywność nty -Xa; 11. Aktywność bakteriobójcza surowicy; 12. Albumina w surowicy; 13. Albuminuria zwiększona; 14. Aldolazy w surowicy; 15. Aldosteron w osoczu; 16. Alfa, - antytrypsyna (alfa, -AT); 17. Alkohol etylowy we krwi; 18. Amoniak w moczu; 19. Amoniak w osoczu; 20. Androstendion (delta-4-androstendion); 21. Antybiogram (jakościowy, orientacyjny); 22. Antybiotyki aminoglikozydowe; 23. Antybiotyki glikopeptydowe; 24. Antygen CA 15-3; 25. Antygen CA 19-9; 26. Antygen rakowo-płodowy (CEA); 27. Antygen CA 125 i CA 72-4; 28. Antytrombina; 29. Apolipoproteiny; 30. Aspergiloza; 31. Badanie bakteriologiczne moczu (posiew moczu); 31. Beta2 – mikroglobulina (beta2 – M); 32. Białko C; 33. Białko C aktywowane (odporność na aktywowane białko C), czynnik V Leiden; 34. Białko C -reaktywne (CRP); 35. Białko S; 36. Białkomocz (proteinuria); 37. Bilharcjoza; 38. Bilirubina; 39. BNP- peptyd natriuretyczny typu B; 40. Borelioza (choroba z Lyme); 41. BARCA1i BARCA2 (mutacje genu); 42. Ceruloplazmina; 43. Chikungunya; 44. Chlorki w surowicy; 45. Cholesterol; 46. Cholesterol HDL i LDL; 47. Chromosom Filadelfia (PH1), gen fuzyjny BCR-ABL; 48. Ciała ketonowe; 49. Cystynuria; 50. Cytomegalowirus; 51. Czas częściowej tromboplastyny po aktywacji (APTT), czas kaolinowo-kefalinowy; 52. Czas lizy euglobuliny (czas lizy skrzepu euglobuliny); 53. Czas protrombinowy (czas Quicka, wskaźnik protrombinowy); 54. Czynnik reumatoidalny; 55. Czynnik von Willebranda; 56. Dimer D; 57. Dehydroepiandrosteron (siarczan -S-DHEA); 58. Dehydrogeneza glukozo-6-fosforanowa erytrocytarna (G6PD); 59. Dehydrogeneza mleczanowa (LDH); 60. Deksametazon (test hamowania deksametazonem); 61. D-gamma-karboksyprotrombina (DCP); 62. Elektroforeza białek surowicy (proteinogram); 63. Elektrofereza lipoprotein w osoczu (lipoproteinogram); 64. Enolaza neuronowa swoista (NSE); 65. Eozynofilia ; 66. Estradiol (17-OH-estradiol, 17-beta-estradiol, E2); 67. Ferrytyna; 68. Fibro Test; 69. Fibrynogen; 70. Filarioza; 71. Filtracja kłębuszkowa -wskaźnik filtracji kłębuszkowej (GFR); 72. Foliany; 73. Folitropina (FSH) i lutropina (LH) u kobiet; 74. Folitropina (FSH) i lutropina (LH) u mężczyzn; 75. Fosfatazy alkaliczne; 76. Fosforany nieograniczone w surowicy (fosfatemia); 77. Gamma – glutamylotranspeptydaza (GGTP); 78. Gazometria krwi tętniczej i równowaga kwasowo-zasadowa; 79. GH (hormon wzrostu, somatrotopina); 80. Glukoza we krwi (hiperglikemia); 81. Glukoza we krwi (hipoglikemia -dorośli); 82. Granulocyty obojętnochłonne (neutrofile o jądrze podzielonym), (interpretacja morfologii krwi obwodowej); 83. Grupy krwi; 84. Haptoglobina; 85. hCG i beta-hCG (gonadotropina kosmówkowa); 86. Helicobacter pyroli; 87. Hematokryt; 88. Hemoglobina (diagnostyka niedokrwistości); 89. Hemoglobina (elektroforeza); 90. Hemoglobina (Hb); 91. Hemoglobina glikowana (HbA1c ); 92. HIV (ludzki wirus nabytego upośledzenia odporności), (diagnostyka serologiczna); 93. HIV (ludzki wirus nabytego upośledzenia odporności), (wiremia); 94. HLA (określenie fenotypu HLA); 95. Hormon antymüllerowski; 96. Immunoglobuliny; 97. Immunoglobuliny E (IgE); 98. Inhibitor C1-esterazy (C1-INH); 99. INR (internatonal normalized ratio): międzynarodowy współczynnik znormalizowany; 100. Insulina; 101. Izoniazyd; 102. Jod (stężenie jodu w moczu); 103. jonogram moczu; 104. Jonogram w osoczu; 105. Kalcytonina; 106. Karboksyhemoglobina (tlenek węgla); 107. Kariotyp i badanie FISH (fluorescentin situ hybridization); 108. Katecholaminy; 109. Kiła (diagnostyka serologiczna); 110. Kinaza kreatynowa (CK), (kinaza fosfokreatynowa, CPK); 111. Kompleksy rozpuszczalne (immunologiczne); 112. Konwertaza angiotensyny; 113. Kortyzol w osoczu i w moczu; 114. Kreatynina ; 114. Krioglobuliny; 115. Ksyloza (test z ksylozą); 116. Kwas delta-aminolewulinowy (ALA) w moczu; 115. Kwas hialuronowy; 116. Kwas mlekowy (mleczan); 117. Kwas moczowy w moczu; 118. Kwas moczowy we krwi; 119. Kwas szczawiowy (szczawian); 120. Legionelloza; 121. Leki przeciwpadaczkowe; 122. LH-RH (próba z LH-RH); 123. Limfocyty; 124. Limfocyty (fenotypowanie); 125. Lipaza; 126. Lipidy w kale; 127. Lit; 128. Magnez; 129. Malaria; 130. Marihuana; 131. Markery stanu zapalnego; 132. Metyrapon (testy z metyraponem); 133. Mielogram; 134. Mioglobina; 135. Mocznik w moczu; 136. Mocznik we krwi; 137. Mononukleoza zakaźna; 138. Morfologia krwi obwodowej; 139. Odczyn Coombsa; 140. Ołów (test prowokowanego wydalania ołowiu); 141. Ołów we krwi; 142. Paracetamol (acetaminofen), (oznaczanie stężenia); 143. Parathormon (PTH); 144. Pełzakowica; 145. Peptyd C; 146. Płukanie oskrzelowo-pęcherzykowe (BAL), (badanie popłuczyn oskrzelowo-pęcherzykowych); 147. Płyn stawowy; 148. Płyn mózgowo-rdzeniowy; 149. Płyn opłucnowy; 150. Płytki krwi (diagnostyka małopłytkowości); 151. Płytki krwi (nadpłytkowość i trombocytopatie); 152. Porfiryny i porfobilinogen w moczu; 153. Posiew kału; 154. Posiew krwi; 155. Potas w osoczu (kaliemia); 156. Progesteron (17-hydroksyprogesteron, 17-OHP); 157. Prokalcytonina; 158. Prolaktyna; 159. Przeciwciała antyfosfolipidowe (aPL); 160. Przeciwciała przeciwko mięśniom gładkim (ASMA); 161. Przeciwciała przeciwjądrowe (ANA); 162. Przeciwciała przeciwko cyklicznemu cytrulinowanemu peptydowi (anty-CCP); 163. Przeciwciała przeciwko cytoplazmie granulocytów obojętnochłonnych (ANCA); 164. Przeciwciała przeciwko czynnikowi wewnętrznemu; 165. Przeciwciała przeciwko natywnemu DNA; 166. Przeciwciała przeciwko receptorowi dla TSH (TRAb); 167. Przeciwciała przeciwko transglutaminazie tkankowej (anty-tGT); 168. Przeciwciała przeciwmitochondrialne (AMA2); 169. Przeciwciała przeciwtraczycowe (TgAb, TPOAb); 170. PSA (swoisty antygen prostaty); 171. Renina w osoczu ; 172. Retikulocyty ; 173. Rozmaz cytologiczny szyjki macicy (tzw. cytologia); 174. Rospuszczalny receptor transferryny; 175. Różyczka (diagnostyka serologiczna); 176. Salmonelloza; 177. Serotonina; 178. Sód we krwi (natremina); 179. Spermogram; 180. Test Gutrhiego; 181. Testosteron; 182. Toksoplazmoza; 183. Transaminazy (A1AT, AspAT); 184. Transferryna desialowana (ubogowęglowodanowa), (CDT-carbohydrate-deficient transferrin); 185. Triglicerydy; 186. Trijodotyronina (T3); 187. Troponiny sercowe; 188. TSH; 189. Tyreglobulina; 190. Tyroksyna wolna (FT4); 191. Układ dopełniacza; 192. Wapń w moczu; 193. Wapń całkowity w surowicy; 194. Wirusowe zapalenie wątroby typu A; 195. Wirusowe zapalenie wątroby typu B; 196. Wirusowe zapalenie watroby typu C; 197. Witamina B12 ; 198. Witamina D; 199. Wodobrzusze (płyn puchlinowy); 200. Wodorowęglany; 201. Wskaźnik opadania krwinek czerwonych; 202. (OB-odczyn Biernackiego); 203. Wymaz z cewki moczowej u mężczyzn; 204. Wymaz z gardła i szybki test diagnostyczny; 205. Wymaz z pochwy; 206. Żelazo w surowicy. [JK]
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 52142/XXV/M czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 51850/XXV/M czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
ISBN: : 978-83-7609-910-1 (tom 1) ; 978-83-7609-966-8 (całość)
1.Fizjoterapia – rys historyczny; 2. Zawód fizjoterapeuty; 3. Miejsce współczesnej fizjoterapii w medycynie; 4. Benchmark - wzorcowy opis kierunku fizjoterapia; 5. Analiza postaw i losów zawodowych studentów studiów I stopnia na kierunku fizjoterapia uczelni o różnych profilach jako integralny element oceny jakości kształcenia; 6. Badanie palpacyjne narządu ruchu z terapią punktów spustowych według koncepcji J.E. Muscolino; 7. Dysfunkcje układu mięśniowo-powięziowego. Ból mięśniowo-powięziowy; 8. Chód i jego ocena; 9. Diagnostyka obrazowa w fizjoterapii; 10.1. Badanie czynnościowe w chorobach wewnętrznych – kardiologii. Interpretacja badań kardiograficznych; 10.2. Badanie czynnościowe w chorobach wewnętrznych – pulmonologii. Badania w POChP i kwalifikacja do fizjoterapii; 11.1. Testy neurologiczne stosowane w badaniu czynnościowym w fizjoterapii u dorosłych; 11.2. Testy neurologiczne w badaniu czynnościowym w fizjoterapii – testy neurodynamiczne; 11.3. Testy neurologiczne w badaniu czynnościowym w fizjoterapii u dzieci; 12. Testy ortopedyczne w badaniu czynnościowym w fizjoterapii; 13. Diagnostyka skolioz idiopatycznych; 14. Badanie i ocena postawy ciała dziecka; 15. Ocena elastyczności mięśni; 16. Urządzenia komputerowe wspomagające diagnostykę funkcjonalną; 17. Badanie logopedyczne w fizjoterapii; 18. Elementy diagnostyki psychologicznej dla fizjoterapii; 19. Wczesna ocena ośrodkowych zaburzeń ruchowych; 20. Badania laboratoryjne na potrzeby fizjoterapii; 21. Kriostymulacja miejscowa i ogólnoustrojowa; 22. Hiperbaryczna terapia tlenowa; 23. Terapia fotodynamiczna; 24. Diagnostyka autofluorescencyjna i fotodynamiczna 25. Elektroterapia; 26.1. Magnetostymulacja; 26.2. Terapia polem magnetycznym małej częstotliwości; 26.3. Magnetolaserostymulacja – wpływ promieniowania niejonizującego na żywy organizm; 27.1. Lasery niskoenergetyczne; 27.2. Lasery wysokoenergetyczne 27.3. Diody LED – ledoterapia; 27.4. Światło spolaryzowane w fizjoterapii; 28. Fizykoterapia w wybranych jednostkach chorobowych okresu rozwojowego; 29. Fizykoterapia wieku dojrzałego; 30. Fizykoterapia w trzecim okresie życia; 31.1. Fizykoterapia w onkologii; 31.2. Obrzęk limfatyczny u chorych po zabiegach onkologicznych; 32. Fizykoterapia w sporcie kwalifikowanym; 33. Fizykoterapia w stomatologii; 34. Fizykoterapia w okulistyce; 35. Fizykoterapia w dermatologii i medycynie estetycznej; 36. Podstawy stosowania leku w fizjoterapii; 37. Masaż klasyczny; 38. Masaż segmentarny; 39. Masaż punktowy i liniowy; 40. Masaż tensegracyjny; 41. Masaż z wykorzystaniem wody; 42. Masaż Shantala; 43. Masaż w onkologii; 44. Manipulacja tkanką łączną; 45. Peloidy; 46. Kąpiele wodne – hydroterapia; 47. Inhalacje, wziewania i aerozole; 48. Talasoterapia. [K]
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 56148 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 56147/XXV/M czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Stwardnienie rozsiane : od chemokin do przeciwciał monoklonalnych / redakcja naukowa dr n. med. Robert Bonek. - Wydanie 1 - 4 dodruk. - Warszawa : PZWL, 2020. - XXI, [1], 464 strony : fotografie, ilustracje, wykresy ; 24 cm.
(Choroby Mózgu)
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 63057 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 63056/XXV/M czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Stwardnienie rozsiane / redakcja naukowa Jacek Losy. - Wydanie II. - Lublin : Wydawnictwo Czelej Sp. z o.o., 2019. - XIII, [1], 266 stron : fotografie, ilustracje, mapa, wykresy, errata ; 30 cm.
ISBN: : 978-83-7563-278-1
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 63080 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 63079/XXV/M czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
1. Uwagi o wybranych kategoriach zaburzeń psychicznych i zachowania w ICD-10; 2. Lista kategorii; 3. Opisy kliniczne i wskazówki diagnostyczne; 4. Aneks. Inne stany klasyfikowane w ICD-10 często związane z zaburzeniami psychicznymi i zaburzeniami zachowania; 5. Lista głównych badaczy. [G]
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 58532, 58531 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 58530/VIII czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Cz.1: Praktyka zawodowa; 1. Regulacje prawne wykonywania zawodu pielęgniarki - Maria Kózka; 2. Kompetencje zawodowe pielęgniarki - Maria Kózka; Cz.2: Koncepcja procesu pielęgnowania; 3. Założenia procesu pielęgnowania - Lucyna Płaszewska-Żywko; 4. Diagnoza pielęgniarska wyznacznikiem interwencji - Maria Kózka; 5. Klasyfikacja diagnoz pielęgniarskich - Lucyna Płaszewska-Żywko; Cz. 3: Diagnozy i interwencje pielęgniarskie; 6. Odżywianie; 7. Wydalanie stolca; 8. Wydalanie moczu; 9. Gospodarka wodna; 10. Termoregulacja; 11. Oddychanie; 12. Krążenie; 13. Samopielęgnacja; 14. Skóra i błony śluzowe; 15. Ból; 16. Procesy poznawcze; 17. Komunikowanie się; 18. Stres i lęk; 19. Obraz siebie; 20. Rodzina; 21. Seksualność; 22. Sen; 23. Rozwój; 24. Urazy i wypadki; 25. Zachowania związane ze zdrowiem. [JK]
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 52196, 52180, 52143, 52016 (4 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 51917/XXV/P (1 egz.)
Książka
W koszyku
Choroby nerek : kompendium / redakcja naukowa prof. dr hab. n. med. Andrzej Więcek, dr hab. n. med. Teresa Nieszporek. - Wydanie I. - Warszawa : PZWL, 2020. - XXVII, [1], 788 stron : fotografie, ilustracje, wykresy ; 24 cm.
ISBN: : 978-83-200-5925-0
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 62948 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 62947/XXV/M czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Choroba Parkinsona : od mechanizmów do leczenia / redakcja naukowa prof. dr hab. n. med. Andrzej Friedman. - Wydanie I. - Warszawa : PZWL, 2019. - XV, [1], 191 stron : fotografie, ilustracje ; 24 cm.
(Choroby Mózgu)
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 62944 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 62943/XXV/M czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Kompendium gastroenterologiczne / Maciej Gonciarz, Zbigniew Gonciarz. - Wydanie 2. uaktualnione. - Poznań : Termedia Wydawnictwa Medyczne, 2017. - 179 stron : ilustracje ; 19 cm.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 52185/XXV/M czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 56154 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 56153/XXV/M czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 51871 czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 63076 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 63075/XXV/M czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Arytmie serca u dzieci / redakcja naukowa Katarzyna Bieganowska, Maria Miszczak-Knecht. - Wydanie I. - Warszawa : PZWL, 2020. - [16], 685, [2] strony : fotografie, ilustracje, wykresy ; 22 cm.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 62934 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 62933/XXV/M czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 62950 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 62949/XXV/M czyt. (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej