Form of Work
Książki
(16)
Czasopisma
(1)
Mapy
(1)
Publikacje naukowe
(1)
Publikacje popularnonaukowe
(1)
Status
only on-site
(17)
available
(9)
Branch
Wypożyczalnia
(9)
Czytelnia - Magazyn
(3)
Czytelnia - Wolny dostęp
(7)
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
(1)
Czytelnia Czasopism
(6)
Author
Ignatczyk Walentyna
(2)
Mydel Rajmund (1944- )
(2)
Akademia Ekonomiczna w Poznaniu
(1)
Danecki Jan (1928-2006)
(1)
Domański Czesław (1943- )
(1)
Frąckiewicz Lucyna
(1)
Graniewska Danuta
(1)
Holzer Jerzy Z
(1)
Kamińska Wioletta
(1)
Legutko-Kobus Paulina
(1)
Lesińska Magdalena
(1)
Okólski Marek (1944- )
(1)
Pruska Krystyna
(1)
Roeske-Słomka Iwona
(1)
Roeske-Słomka Iwona (1947- )
(1)
Roeske-Słomka Iwona. (1947-)
(1)
Rubio Pilar
(1)
Sieńska Alicja
(1)
Stokowski Franciszek (1941- )
(1)
Strzelecki Zbigniew
(1)
Wierzchosławski Stanisław
(1)
Year
2010 - 2019
(6)
2000 - 2009
(11)
1970 - 1979
(1)
Time Period of Creation
2001-
(2)
Country
Poland
(18)
Language
Polish
(18)
Subject
Demografia
(17)
Demografia rodziny
(2)
Gospodarka
(2)
Gospodarstwo domowe
(2)
Jakość życia
(2)
Rodzina
(2)
Bezrobocie
(1)
Gospodarka wiejska
(1)
Historia i kultura
(1)
Informacja o ryzyku
(1)
Kobiety
(1)
Koszt i poziom życia
(1)
Logistyka (organizacja)
(1)
Ludność wiejska
(1)
Małżeństwo
(1)
Metoda reprezentacyjna
(1)
Migracja w Polsce
(1)
Migracje
(1)
Młodzież
(1)
Oświata
(1)
Planowanie gospodarcze
(1)
Planowanie przestrzenne
(1)
Polityka demograficzna
(1)
Polityka rodzinna
(1)
Polska
(1)
Poznań (woj. wielkopolskie)
(1)
Prognozy
(1)
Prognozy demograficzne
(1)
Regionalizacja gospodarcza
(1)
Rozmnażanie człowieka
(1)
Rozwój terenów wiejskich
(1)
Socjologia
(1)
Spożycie
(1)
Starzenie się
(1)
Starzenie się społeczeństwa
(1)
Statystyka
(1)
Statystyka demograficzna
(1)
Statystyka gospodarcza
(1)
Struktura społeczna
(1)
Symulacja
(1)
Subject: time
2001-
(3)
1989-
(1)
Subject: place
Japonia
(2)
Polska
(2)
Hiszpania
(1)
Genre/Form
Atlas
(1)
Materiały konferencyjne
(1)
Migracja ze wsi do miasta
(1)
Monografia
(1)
Domain
Geografia i nauki o Ziemi
(1)
Polityka, politologia, administracja publiczna
(1)
18 results Filter
Book
In basket
Demografia / Franciszek Stokowski. - Wydanie 1. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2015. - 154, [1] strona : ilustracje ; 24 cm.
Temat: Demografia
ISBN: : 978-83-208-2198-7
1. Wprowadzenie; 1.1. Przedmiot demografii; 1.2. Źródła danych o ludności; 1.2.1. Spisy powszechne; 1.2.2. Ewidencja bieżąca;1.2.3. Inne źródła; 1.3. Ogólna charakterystyka metod analizy; 2. Rozwój liczby ludności; 2.1. Teoria transformacji (przejścia demograficznego); 2.2. Rozwój ludności świata; 2.3. Rozwój ludności Polski. Procesy urbanizacyjne; 2.4. Regionalne zróżnicowanie demograficzne Polski; 3. Struktura demograficzna i społeczno-zawodowa; 3.1. Struktura demograficzna; 3.2. Struktura społeczno-zawodowa; 4. Ruch naturalny. Reprodukcja ludności; 4.1. Wprowadzenie; 4.2. Małżeństwa, rozwody i separacje; 4.3. Urodzenia. Rodność i płodność; 4.4. Zgony. Tablice trwania życia; 4.5. Syntetyczne miary reprodukcji ludności; 4.6. Standaryzacja współczynników demograficznych; 5. Ruch wędrówkowy (migracje); 6. Prognozy demograficzne; 6.1. Ogólne zasady metodologiczne; 6.2. Wyniki dotychczasowych prognoz. [JK]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 51733 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 51732/XXVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Demografia / Jerzy Z. Holzer. - Wyd. 6 zm. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2003. - 364 s. : tab., wykr. ; 24 cm.
ISBN: : 83-208-1462-6
Rozdział 1: Wprowadzenie; Rozdział 2: Źródła i zakres informacji; Rozdział 3: Metody analizy demograficznej; Rozdział 4: Liczba i rozmiesczenie ludności; Rozdział 5: Struktura ludności według płci, wieku i stanu cywilnego; Rozdział 6: Struktura ludności według cech społeczno-zawodowych i wykształcenia; Rozdział 7: Ruch naturalny ludności; Rozdział 8: Syntetyczne miary reprodukcji ludności; Rozdział 9: Ruch wędrówkowy ludności; Rozdział 10: Prognozy demograficzne; Rozdział 11: Modele demograficzne i modele uwzględniające czynnik demograficzny;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 13900 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 13899/XXVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 60208 czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, ISSN 1641-2168 ; 68)
1. Determinanty dzietności rodzin rolniczych w okresie powojennym; 2. Procesy zawierania i rozpadu związków małżeńskich w Polsce w latach 1988-2002; 3. Postawy rodzinne młodzieży akademickiej; 4. Kierunki emigracji w okresie transformacji systemowej; 5. Stochastyczny czas realizacji zamówienia a poziom zapasu zabezpieczającego; 6. Efektywny wybór dostawców - przegląd wybranych metod; 7. Łańcuch logistyczny i cykl życia produktu w zrównoważonym rozwoju.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 04/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, ISSN 1689-7374 ; 195)
1. Jacek Kowalewski, Wielokryterialność w zarządzaniu informacją statystyczną; 2. Grażyna Dehnel, Integracja danych w Polsce w świetle Europejskiego Programu MEETS; 3. Radosław Murkowski, Potencjał życiowy ludności Polski w latach 1990-2009; 4. Maria Sasin, Wybrane aspekty sytuacji demograficznej obszarów depopulacyjnych w Polsce w latach 2003-2009; 5. Monika Przygalińska, Odwzorowanie struktur społeczno-demograficznych ludności migrującej w Polsce za pomocą analizy korespondencji; 6. Krzysztof Szwarc, Analiza zróżnicowania poziomu rozwoju demograficznego powiatów województwa wielkopolskiego; 7. Dorota Strózik, Determinanty procesów rozpadu małżeństw w Polsce - ujęcie wielowymiarowe; 8. Marek Ręklewski, Panelowe modele płodności kobiet w Polsce w latach 1999-2007; 9. Maria Chromińska, Tendencje zmian płodności i dzietności w województwie wielkopolskim według powiatów w latach 1998-2008; 10. Tomasz Szubert, Wykorzystanie analizy przeżycia do określenia momentu wystąpienia niepełnosprawności prawnej; 11. Małgorzata Szczyt, Terytorialne uwarunkowania umieralności niemowląt w Polsce; 12. Tomasz Strózik, Społeczny wymiar jakości życia młodzieży z poznańskiego środowiska akademickiego; 13. Iwona Roeske-Słomka, Wydatki na tytoń w gospodarstwach domowych w Polsce w latach 1993-2009; 14. Marek Witkowski, Prosta metoda badania ryzyka finansowego w przedsiębiorstwie. [O]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 04/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 57406 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 57405/XI/H czyt. (1 egz.)
Map
In basket
Atlas demograficzny Japonii = Demographic atlas of Japan / Rajmund Mydel. - Kraków : Oficyna Wydawnicza AFM, 2018. - 1 atlas (102 strony) : mapy, fotografie, wykresy wielobarwne ; 30 cm.
ISBN: : 978-83-66007-04-8
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. P-1749/1 czyt. (1 egz.)
Book
In basket
1. Stan i perpektywy demograficzne; 2. Teoria i metoda demografii; 3. Demografia ekonomiczna; 4. Demografia społeczna; 5. Demografia rodziny; 6. Demografia medyczna; 7. Demografia regionalna; 8. Polityka ludnościowa; 9. Deklaracja I Kongresu demograficznego w Polsce;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 26361, 26360 (2 egz.)
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 26359/VII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1: Wybrane zagadnienia metody reprezentacyjnej; Rozdział 2: Podstawy statystyki małych obszarów; Rozdział 3: Wnioskowanie statystyczne o rozkładzie małego obszaru w przypadku indywidualnego losowania nieograniczonego; Rozdział 4: Wnioskowanie statystyczne o rozkładzie małego obszaru w przypadku losowania warstwowego; Rozdział 5: Wnioskowanie statystyczne o rozkładzie małego obszaru w przypadku losowania dwustopniowego;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 19501 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 19500/XXI czyt. (1 egz.)
Book
In basket
(Studia Migracyjne = Migration Studies)
ISBN: : 978-83-235-1272-1
Michał P. Garapich,-Polska kultura migracyjna po 2004 roku – między zmianą a tradycją; Romuald Jończy- Regionalne skutki odpływu ludności Polski w okresie transformacji (wnioski z badań własnych w regionie opolskim); Henryk Chałupczak - Paradygmat badawczy polityki migracyjnej państwa z perspektywy politologicznej; Krzysztof Żęgota- Polityka państwa polskiego wobec diaspory polskiej na Wschodzie: zarys analizy stanu obecnego oraz kierunkowe rekomendacje działań; Janusz Balicki, Mirosław Bieniecki- Udział Kościoła katolickiego w polityce migracyjnej RP – aspekty społeczno-charytatywne; Izabela Czerniejewska- „Szklanka do połowy pusta?”. O dostrzeganiu plusów i minusów sytuacji uczniów z rodzin migrujących; Anna Krasnodębska- Migracje i ich skutki w obszarze życia rodzinnego. Z doświadczeń opolskich migrantek ; Marcin Galent- Kapitał społeczny polskich migrantów w Belgii, czyli jak uniknąć pułapki „podwójnej nieobecności” ; Izabella Main, -„Co zostanie z naszej Polski” – strategie migracyjne i praktyki tożsamościowe Polek na przykładzie Barcelony i Berlina; Elżbieta Kuźma- Spełnione marzenia i zmarnowane szanse? Analiza ekonomicznych i demograficznych skutków migracji z Podlasia do Brukseli na przestrzeni minionego dziesięciolecia (2002–2012); Małgorzata Patok- Wzajemne relacje w środowisku polskich pracowników we Francji po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej ; Agata Smoleń- Emigracja zarobkowa a zdrowie. Wybrane czynniki ryzyka zdrowotnego polskich emigrantów poakcesyjnych w Wielkiej Brytanii; Joanna Augustyniak, Polskie pokolenie 1,5 w irlandzkiej szkole – strategie akulturacyjne; Roland Łukaszewicz- Nie-miejsca bezdomnych emigrantów. [K]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 56596/XII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 54158 (1 egz.)
No cover
Journal
In basket
(Biuletyn / Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, ISSN 0079-3493 ; z. 267)
1. Wieloaspektowa ocena procesów starzenia się ludności na obszarach wiejskich w Polsce, Wioletta Kamińska, Wojciech Ossowski; 2. Przestrzenne skutki procesu dezagraryzacji na obszarach wiejskich w Polsce, Anna Kołodziejczak; 3. Wsparcie Unii Europejskiej dla gospodarstw młodych rolników a struktura wieku kierowników gospodarstw rolnych w Polsce Roman Rudnicki, Anna Dubownik, Barbara Szyda; 4. Postrzeganie wartości przestrzeni – skutki dla retardacji tempa zawłaszczania ekosystemów przez człowieka, Joanna Kostecka, Agnieszka Podolak, Anna Mazur-Pączka; 5. System ubezpieczenia społecznego rolników – wybrane zagadnienia, Stanisław Sala; 6. Mobilność przestrzenna na obszarach wiejskich Polski Wschodniej, Iwona Kiniorska; 7. Społeczne i przestrzenne aspekty procesu Odnowy Wsi (przypadek województwa łódzkiego), Marcin Wójcik, Pamela Jeziorska-Biel; 8. Funkcjonowanie i zasięg oddziaływania przestrzennego klastra „Uzdrowiska Świętokrzyskie”, Mirosław Barcicki, Grzegorz Gałuszka, Wioletta Kamińska, Małgorzata Wilk-Grzywna. [O]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 05/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Społeczne i ekonomiczne konsekwencje procesu starzenia się ludności; 2. wpływ procesu starzenia się ludności na system emerytalny; 3. Świadczenia emerytalno-rentowe z ubezpieczenia społecznego rolników; 4. Obowiązki samorządu terytorialnego wobec ludzi starych; 5. Organizacje pozarządowe a problemy ludzi starych; 6. Środowisko mieszkalne ludzi starych; 7. Uniwersytety trzeciego wieku jako forma edukacji ludzi starych; 8. Zadania i perspektywy gerontologii; 9. Służba zdrowia wobec potrzeb ludzi starszych; 10. Jakośc zycia ludzi starszych;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 9755 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 9754/XII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, ISSN 1641-2168 ; 100)
1. Wprowadzenie ; 2. Przestrzenne zróżnicowanie urodzeń na wsi w latach 1999-2005 ; 3. Determinanty wzorca postaw prokreacyjnych młodzieży akademickiej ; 4. Procesy tworzenia i rozpadu małżeństw : Polska a kraje Unii Europejskiej ; 5. Młodzież w Unii Europejskiej- uwarunkowania demograficzne i edukacyjne ; 6. Przestrzenne zróżnicowanie zasobów imigracyjnych w Polsce na podstawie wyników NSP 2002 ; 7. Tendencje zmian w liczbie i strukturze studentów w okresie transformacji systemowej ; 8. Zachowania prokreacyjne małżeństw osób niepełnosprawnych w powiecie wrzesińskim (ujęcie kohortowe) ; 9. Metoda Taguchiego w planowaniu doświadczeń ; 10. Zastosowanie funkcji straty Taguchiego oraz AHP w procesie oceny i wyboru dostawców ; 11. Zastosowanie metod statystyki wielowymiarowej w zarządzaniu dostawcami.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 04/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, ISSN 1641-2168 ; 110)
1. Tendencje zmian urodzeń na wsi w Polsce w okresie transformacji ustrojowej; 2. Wpływ pracy zawodowej matek na zróżnicowanie czasu poświęconego dzieciom w okresie rozwoju rodziny; 3. Wpływ długości trwania ciązy na umieralność niemowląt w Polsce; 4. Integracja społeczna osób niepełnosprawnych w powiecie wrzesińskim w świetle badań ankietowych; 5. Metody pomiaru zasięgu i natężenia ubóstwa; 6. Poziom i zróżnicowanie wydatków na mieszkanie w gospodarstwach domowych; 7. Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania migracji wewnętrznych w Polsce w latach 1999- 2004; 8. Natężenie bezrobocia a procesy migracyjne w województwie zachodniopomorskim w latach 1995- 2005; 9. Przestrzenne zróżnicowanie starzenia się ludności krajów Unii Europejskiej; 10. Starzenie się ludności a systemy emerytalne w krajach Unii Europejskiej; 11. Źródła informacji o przedsiębiorstwie w ujęciu regionalnym; 12. O jeszcze jednej metodzie pomiaru ryzyka operacyjnego w przedsiębiorstwie; 13. "Duration" jako narzędzie oceny przedsiębiorstwa.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 04/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Część 1: Rodziny w Polsce. zagadnienia demograficzno-społeczne; Irena Kowalska: Rozdział 1:zmiany stanu i struktury rodzin a przemiany procesów demograficznych w Polsce latach 1988-2002; 1. Wprowadzenie ;.2. Demograficzna sytuacja Polski na przełomie wieków; 3. Demograficzny obraz ludności w latach 1988-2002; 4.Wybrane elementy ruchu naturalnego ludności; 5. Demograficzny obraz zmian liczby i struktury rodzin w latach 1988-2002; 6. Zakończenie; Maria Daszyńska: Rozdział 2: Warunki życia wybranych typów rodzin; 1. Uwagi wstępne; 2.Poziom dochodów; 3. Zasięg ubóstwa; 4.Wyposażenie gospodarstw domowych; Część 2: Problemy rodzin-wyzwania dla polityki rodzinnej; Marek Rymsza, Mariola Racław-Markowska; Rozdział 1: Ochrona socjalna rodzin samotnych matek w Polsce;1. Rodziny samotnych matek w Polsce - dane statystyczne; 2. Socjologiczne portrety samotnego macierzyństwa; 3.Polityka społeczna wobec rodzin niepełnych: dylematy wyboru;4. Sytuacja prawna rodzin samotnych matek w Polsce;5. Kontrowersje wokół funkcjonowania systemu pomocy społecznej; 6. Ustawa o świadczeniach rodzinnych; 7. Polityka społeczna wobec zmian na rynku pracy; Piotr Błędowski: Rozdział 2: Osoby starsze w środowisku lokalnym i ich partycypacja w życiu społecznym lokalna polityka wobec osób starszych;1. Uwagi wstępne; 2. Sytuacja materialna; 3. Sytuacja zdrowotna; 4. Rodzina, opieka nad starszymi osobami i pomoc dla opiekunów rodzinnych; 5. Sytuacja mieszkaniowa; 6. Cele i zadania polityki społecznej wobec ludzi starych; 7. Podsumowanie; Piotr Szukalski: Rozdział 3: Przepływy międzypokoleniowe jako obszar działań na rzecz poprawy powstawania i funkcjonowania rodzin w rożnych fazach ich rozwoju; 1. Uwagi wstępne; 2. Diagnoza stanu obecnego; Uwarunkowania dobrego funkcjonowania przepływów międzypokoleniowych;4. Rekomendacje; Część 3:Działania na rzecz rodzin w ramach poszczególnych polityk; Krystyna Siany, Krystyna Kluzowa: Rozdział 1: Kształtowanie systemu wartości jako kierunek działań polityki ludnościowej, 1. Wprowadzenie: aksjologiczne ramy analizy problemów ludnościowych; 2. Postawy i zachowania współczesnych Polaków wobec małżeństwa, rodziny i prokreacji w perspektywie aksjologicznej; 3. Zdrowie - choroba - umieralność w perspektywie aksjologicznej; 4. Migracje zagraniczne w perspektywie aksjologicznej; Elżbieta Kryńska: Rozdział 2: Możliwości uzyskania pracy i ograniczanie bezrobocia jako obszar działań na rzecz poprawy warunków powstawania i funkcjonowania rodzin; 1.1. Uwagi wstępne; 2. Rozwój gospodarczy o charakterze prozatrudnieniowym; 3. Polityka edukacyjna; 4. Kształcenie ustawiczne; 5. Aktywna polityka państwa na rynku pracy; 6. Rozwój przedsiębiorczości; 7. Rozwój elastycznych form zatrudnienia; 8. Przeciwdziałanie wykluczeniu na rynku pracy; Lucyna Frąckiewicz: Rozdział 2: Edukacja przez całe życie; 1. Edukacja w Polsce w kontekście porównawczym; 2. Rekomendacje; Maria Zrałek: Rozdział 4: Mieszkalnictwo w kontekście poprawy warunków powstawania i funkcjonowania rodziny oraz stanu zdrowia ludności; 1. Wprowadzenie; 2. Zasoby mieszkaniowe; 3. Warunki mieszkaniowe osób niepełnosprawnych; 4. Procesy starzenia się ludności a mieszkalnictwo; 5. Podsumowanie i wnioski; Józefina Hrynkiewicz: Rozdział 5. System ubezpieczeń społecznych a procesy starzenia się ludności w Polsce; Cz. 1: Analiza systemu ubezpieczeń społecznych (systemu emerytalnego i rentowego); 1. Wprowadzenie; 2. Zmiany w sytuacji demograficznej jako uzasadnienie reformy systemu ubezpieczeń społecznych; 3. Założenia reformy emerytalnej i jej skutki; 4. Zakres podmiotowy reformy. Powszechność systemu i wyłączenia;5. Zasadność wyłączeń z zakresu podmiotowego niektórych kategorii ubezpieczonych; 6.Płatnicy składki emerytalnej w zreformowanym systemie; 7. Rozdzielenie funduszy finansujących ubezpieczenie poszczególnych grup ryzyk socjalnych; 8. Zasady wymiaru składki na ubezpieczenie i świadczenia; 9. Emerytura ze zreformowanego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych; 10. Otwarte fundusze emerytalne; 11. Fundusz Rezerwy Demograficznej;12. Zakłady emerytalne; Cz. 2: Wnioski wynikające z analizy zreformowanego systemu emerytalnego; Mariola Racław-Markowska: Rozdział 6: Edukacja na rzecz rodziny jako obszar działań w celu poprawy warunków powstania i funkcjonowania rodzin; 1. Promocyjna i edukacyjna funkcja państwa; 2. Edukacja na rzecz rodzin w rządowych programach polityki rodzinnej z lat 1997 i 1999; 3. Proponowane działania w zakresie edukacji na rzecz rodzin jako pola wspomagania powstania i funkcjonowania rodzin; Część 4: Podmioty polityki rodzinnej; Bożena Balcerzak-Paradowska: Rozdział 1: Rola państwa w kształtowaniu polityki rodzinnej w Polsce w okresie transformacji; 1. Polityka rodzinna okresu transformacji. Główne tendencje zmian; 2. Polityka rodzinna w świetle Konstytucji i programów rządowych; 3. Instrumenty polityki rodzinnej. Zmiany zasad systemów; 4. Efekty zmian; Piotr Błędowski: Rozdział 2: Rola samorządu terytorialnego w polityce rodzinnej; 1. Świadczenia pomocy społecznej; 2. Polityka społeczna wobec ludzi stałych; 3. Aktywność w sferze ochrony zdrowia; Dorota Głogosz: Rozdział 3: Organizacje pozarządowe w działaniach na rzecz rodziny; 1. Formy organizacji i działania; 2. Zakres działania; 3. Ilość i jakość - czyli konsolidacja i profesjonalizacja; 4. Ukierunkowanie na społeczne potrzeby; Maria Kszczotek, Rafał Macoch: Rozdział 4: Radomskie towarzystwo dobroczynności i pomoc rodzinie; 1.Status, struktura i działalność; 2. Projekty długofalowe; .3. Nasi podopieczni; 4. Współpraca przy realizacji projektu; 5. Podejmowane działania; 6. Plany dalszego rozwoju programu. [k]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 16269 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 16165/XII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu ISSN 1641-2168 ; 68)
1. Uwarunkowania realizacji dzietności całkowitej przez matki pracujące zawodowo; 2. Przemiany zachowań prokreacyjnych małżeństw rolników indywiduanych w Polsc; 3. Tendencje zmian w umieralności niemowląt w Polsce w latach 1970 - 2002; 4. Przeobrażenia struktury społeczno-ekonomicznej ludności migrującej w Polsce w latach 1975 - 2001; 5. Przestrzenne zróżnicowanie liczby i struktury osób niepełnosprawnych w świetle spisów ludności; 6. Analiza głębokości ubóstwa gospodarstw domowych korzystających z pomocy społecznej w Poznaniu w latach 2001 - 2003; 7. Metoda kalkulacji świadczeń emerytalnych w Polsce; 8. Struktury wydatków gospodarstw emerytów i rencistów w latach 1993- 2003; 9. Społeczno-ekonomiczne determinanty zróżnicowania poziomu bezrobocia w województwie zachodniopomorskim; 10. Wykorzystanie modeli wielopoziomowych do oceny struktury agrarnej w gminach; 11. Prosta metoda pomiaru ryzyka operacyjnego w warunkach sezonowowości działalności firm; 12. Model regresji kosztów w analizie wrażliwości w rachunku progu rentawności.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 04/c (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 35489 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 35488/XII czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again