Source
Katalog księgozbioru
(7)
Status
available
(7)
only on-site
(5)
Branch
Wypożyczalnia
(7)
Czytelnia - Magazyn
(5)
Author
Jethon Zbigniew
(2)
Bell J. N. B
(1)
Boczoń Władysław
(1)
Dobrzańska Bożena M
(1)
Dobrzański Grzegorz (1963- )
(1)
Gałuszka Agnieszka
(1)
Grzybowski Andrzej
(1)
Jędrzejowski Jacek
(1)
Kiełczewski Dariusz (1967- )
(1)
Koroniak Henryk
(1)
Manahan Stanley E
(1)
Migaszewski Zdzisław M
(1)
Rup Kazimierz
(1)
Treshow Michael
(1)
Year
2000 - 2009
(5)
1990 - 1999
(1)
1980 - 1989
(1)
Country
Poland
(7)
Language
Polish
(7)
7 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: : 978-83-01-15495-0

Cz. 1: Ludzkość i przyroda - spojrzenie ogólne; Rozdział 1: Podstawowe pojęcia i problemy użytkowania i ochrony środowiska; Rozdział 2: Krótka historia użytkowania środowiska; Rozdział 3: Zmiany stanu środowiska w świecie i w Polsce; Rozdział 4: Istota i cechy współczesnego kryzysu ekologicznego; Cz. 3: Problemy środowiskowe; Rozdział 5: Globalne ocieplenie; Rozdział 6: Niszczenie ozonosfery; Rozdział 7: Zagrożenie różnorodności gatunkowej; Rozdział 8: Degradacja gleb; Rozdział 9: Zagrożenia lasów; Rozdział 10: Niedobory i zanieczyszczenia wód; Rozdział 11 : Zdrowotne skutki degradacji środowiska; Cz. 3: Przyczyny degradacji środowiska; Rozdział 12: Zmiany demograficzne; Rozdział 13: Przyczyny kulturowe, naukowe i techniczne degradacji środowiska; Rozdział 14: Przyczyny ekonomiczne degradacji środowiska; Rozdział 15: Globalizacja a środowisko; Cz. 4: Działalność na rzecz ochrony środowiska; Rozdział 16: Motywy i koncepcje ochrony środowiska; Rozdział 17: Trwały i zrównoważony rozwój; Rozdział 18: Ekologiczne podstawy ochrony środowiska; Rozdział 19: Polityka a ochrona środowiska; Rozdział 20: Prawne i organizacyjne podstawy ochrony środowiska; Rozdział 21: Ekonomiczne aspekty ochrony środowiska; Rozdział 22: Instrumenty ochrony środowiska; Rozdział 23: Technika w ochronie środowiska; Rozdział 24: Ochrona środowiska w życiu codziennym; Cz. 5: Humanistyczne aspekty ochrony środowiska; v 25: Społeczny wymiar ochrony środowiska; Rozdział 26: Filozoficzne zagadnienia ochrony środowiska; Rozdział 27: Etyka ekologiczna; Rozdział 28: Religijne podstawy ochrony środowiska; Rozdział 29: Ochrona środowiska w kulturze i sztuce; Rozdział 30: Edukacja ekologiczna;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32754, 32753 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 32752/XX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: : 83-01-14841-1

1. Chemia i chemia organiczna; 2. Chemia środowiska; 3. Biochemia; 4. Procesy metaboliczne; 5. Środowiskowe procesy biologiczne i ekotoksykologia; 6. Toksykologia; 7. Chemia toksykologiczna; 8. Genetyczne aspekty toksykologii; 9. Reakcja organizmu na substancje toksyczne; 10. Pierwiastki toksyczne; 11.Toksyczne związki nieorganiczne; 12. Związki metaloorganiczne i metaloidoorganiczne; 13. Toksyczne związki organiczne i węglowodory; 14. Związki organiczne zawierające tlen; 15. Organiczne związki Azotu; 16. Halogenki organiczne; 17. Związki siarkoorganiczne; 18. Związki fosforoorganiczne; 19. Toksyczne związki pochodzenia naturalnego; 20. Analiza ksenobityków;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 23619, 23618 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 23617/XX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: : 83-01-08045-0

Cz.1: Produkcja nawozów sztucznych; Rozdział 1: Nawozy sztuczne- znaczenie i produkcja; Rozdział 2: Ogólny przegląd metod produkcji saletry amonowej; Rozdział 3: Technologia produkcji saletry amonowej o wysokim stężeniu; Rozdział 4: Charakterystyka zakładu jako źródła emisji zanieczyszczeń; Rozdział 5: Oddziaływanie zanieczyszczeń emitowanych z wytwórni saletry na środowisko; Rozdział 6: Możliwości ograniczenia emisji zanieczyszczeń z wytwórni saletry; Rozdział 7: Zastosowanie mocznika oraz dane o jego zużyciu i wielkości produkcji; Rozdział 8: Historia produkcji mocznika; Rozdział 9: Technologie produkcji mocznika; Rozdział 10: Produkcja nawozów fosforowych; Rozdział 11: Oczyszczanie gazów odlotowych ze związków fluoru; Rozdział 12: Bilans materiałowy procesów wytwarzania superfosforu pylistego i granulowanego; Cz.2: Produkcja półfabrykatów chemicznych; Rozdział 13: Produkcja amoniaku; Rozdział 14: Produkcja kwasu azotowego; Rozdział 15: Wydobycie i produkcja siarki; Rozdział 16: Technologie produkcji siarki stosowane w Kopalni i Zakładach Przemysłu Siarkowego ,,Siarkopol'' w Tarnobrzegu; Rozdział 17: Bilans materiałowo-energetyczny produkcji siarki; Rozdział 18: Charakterystyka procesu produkcji siarki jako źródła zanieczyszczeń;
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 2038 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: : 83-7242-256-7

1. Podstawowe równania mechaniki płynów; 2. Zanieczyszczenia jezior i stawów; 3. Ruch zanieczyszczeń w wodach rzek i kanałów otwartych; 4. Przepływy zanieczyszczeń w gruncie; 5. Rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w powietrzu;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 26793, 26792 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 26791/XX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Instytut: P
ISBN: : 83-200-2432-3

1. Środowiskowe uwarunkowania stanu zdrowia- systematyzacja problematyki; Rozdział 2: Pojecie zdrowia i jego cena; Rozdział 3: Promocja zdrowia; Rozdział 4: Środowisko bytowania; Rozdział 5: Wpływ transportu na środowisko i zdrowie człowieka; Rozdział 6: Schorzenia środowiskowe; Rozdział 7: Bioklimatologia i biometerologia; Rozdział 8: Podstawy higieny i zachowania zdrowia człowieka w klimacie tropikalnym; Rozdział 9: Żywność, żywienie, odżywianie; Rozdział 10: Rola wyżywienia w profilaktyce i leczeniu; Rozdział 11: Psychospołeczne uwarunkowania zdrowia człowieka; Rozdział 12: Higiena okresu wzrastania i dojrzewania; Rozdział 13: Wybrane zagadnienia działąń prewencyjnych w opiece nad dzieckiem zdrowym i chorym; Rozdział 14: Higiena wieku podeszłego; Rozdział 15: Środowisko pracy; Rozdział 16: Ergonomia a bezpieczeństwo pracy; Rozdział 17: Współczesne zagrożenia zdrowia człowieka przez patogeny bilogiczne; Rozdział 18: Ochrona zdrowia osób w specyficznych warunkach bytowania;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 7301, 7300, 7299, 7298 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 7297/XXV/M czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Instytut: P
ISBN: : 83-200-2130-8

1.Środowiskowe uwarunkowania stanu zdrowia-systematyzacja problematyki; 2. Pojecie zdrowia i jego ocena; 3. promocja zdrowia; 4. Środowisko bytowania; 5. Schorzenia środowiskowe; 6. Bioklimatologia i biometeorologia; 7. Podstawy higieny i zachowania zdrowia człowieka w klimacie tropikalnym; 8. Żywność, żywienie, odżywianie 9. Higiena psychiczna-wybrane zagadnienia; 10. Higiena okresu wzrastania i dojrzewania; 11. Higiena wieku podeszłego; 12. Ogólne zasady oceny zagrożenia w miejscu pracy; 13. Środowisko pracy; 14. Wybrane zagadnienia hidieny i epidemiologii szpitalnej; 15. Higiena morska; 16. Higiena lotnicza; 17. Higiena sportowa;
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 11627 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: : 83-204-2947-1

Rozdział 1: Rys historyczny; Rozdział 2: Emisje, dyspersje i transformacje atmosferyczne; Rozdział 3: Depozycja zanieczyszczeń i i przyswajanie ich przez rosliny; Rozdział 4: Wpływ utleniaczy na poziomachL biochemicznym, komórkowym i fizjologicznym ze szczególnym odniesieniem do ozonu; Rozdział 5: Wpływ utleniaczy na poziomie organizmu i zbiorowiska roślinnego; Rozdział 6: Tlenki azotu: stare problemy i nowe wyzwania; Rozdział 7: Wpływ dwutlenku siarki; Rozdział 8: Wpływ fluorków; Rozdział 9: Wpływ lotnych związków organicznych; Rozdział 10: Wpływ zanieczyszczeń pyłowych; Rozdział 11: Skutki wzrostu depozycji azotu; Rozdział 12: Wpływ kwaśnej depozycji mokrej; Rozdział 13: Wpływ mieszanin zanieczyszczeń; Rozdział 14: Degradacja lasów a zanieczyszczenie powietrza: ocena stanu zdrowotnego lasów Europy, płn-wsch. części USA i płd.-wsch. Kanady; Rozdział 15: Wpływ depozycji kwaśnej na ekosystemy wodne; Rozdział 16: Efekty oddziaływań na mszaki i porosty; Rozdział 17: Modyfikujący wpływ warunków środowiskowych na reakcje roślin; Rozdział 18: Interakcje między substancją zanieczyszczającą a stresem abiotycznym; Rozdział 19: Wpływ substancji zanieczyszczających pochodzenia atmosferycznego na stres biotyczny; Rozdział 20: Efekty zanieczyszczeń powietrza w krajach rozwijających się; Rozdział 21: Wytyczne dotyczące jakości powietrza i ich rola w polityce kontroli zanieczyszczeń; Rozdział 22: Zanieczyszczenia powietrza a zmiana klimatu; Rozdział 23: Wnioski i wskazówki na przyszłość;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 31988 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 31987/XXVI czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again