Form of Work
Książki
(26)
Publikacje fachowe
(4)
Publikacje naukowe
(4)
Poradniki i przewodniki
(1)
Publikacje dydaktyczne
(1)
Publikacje popularnonaukowe
(1)
Status
only on-site
(25)
available
(10)
unavailable
(2)
Branch
Wypożyczalnia
(12)
Czytelnia - Magazyn
(9)
Czytelnia - Wolny dostęp
(16)
Author
Drożdż Jarosław
(4)
Antczak Adam (1966- )
(2)
Arendarczyk Marta
(2)
Erdmann Erland
(2)
Grodzicki Tomasz
(2)
Hryniewiecki Tomasz (nauki medyczne)
(2)
Kaszuba Dorota
(2)
Myśliwiec Michał Cezary
(2)
Pruszczyk Piotr
(2)
Sęk Jarosław
(2)
Andrzejak Ryszard (1950- )
(1)
Banasiak Waldemar
(1)
Białkowski Jacek (et al.)
(1)
Brzezińska-Rajszys Grażyna (et al.)
(1)
Böhmeke Thomas
(1)
Chojnowska Stefania Lidia (et al.)
(1)
Cichocka Aleksandra
(1)
Cieśliński Andrzej
(1)
Ciołkowski Arkadiusz
(1)
Cleland John G. F
(1)
Cybulska Barbara
(1)
Demczyszak Iwona
(1)
Dubiel Jacek S
(1)
Giec Leszek
(1)
Goniewicz Maciej Łukasz
(1)
Gryglewska Barbara Irena
(1)
Główczyńska Renata
(1)
Herman Zbigniew S
(1)
Heszen-Celińska Irena
(1)
Januszewicz Andrzej
(1)
Kaczmarczyk-Sedlak Ilona
(1)
Kochman Janusz
(1)
Kołtowski Łukasz
(1)
Krupienicz Andrzej
(1)
Kłosiewicz-Latoszek Longina
(1)
Mandecki Tadeusz
(1)
McMurray John (1958- )
(1)
Michalak Marcin
(1)
Nawrocka-Musiał Dominika
(1)
Noszczyk Wojciech
(1)
Nowicka Anna (medycyna)
(1)
Nowicka Anna (nauki medyczne)
(1)
Opolski Grzegorz
(1)
Piechota Mariusz (1966- )
(1)
Piotrowski Witold (nauki medyczne)
(1)
Przybylski Andrzej
(1)
Ragosta Michael
(1)
Romanowski Piotr (nauki medyczne)
(1)
Ruch Joerg
(1)
Stępka Adam
(1)
Sęk Helena (1938- )
(1)
Widomska-Czekajska Teresa
(1)
Wollschlaeger Helmut
(1)
Zborowski Adam
(1)
Ścibisz Anna
(1)
Year
2020 - 2022
(3)
2010 - 2019
(10)
2000 - 2009
(10)
1990 - 1999
(2)
1980 - 1989
(1)
Time Period of Creation
2001-
(11)
Country
Poland
(26)
Language
Polish
(25)
Audience Group
Szkoły wyższe
(5)
Kardiolodzy
(1)
Pielęgniarki
(1)
Pielęgniarze
(1)
Ratownicy medyczni
(1)
Subject
Choroby układu krążenia
(17)
Układ krążenia
(9)
Kardiologia
(8)
Serce
(5)
Choroby serca
(4)
Diagnostyka układu krążenia
(3)
Pielęgniarstwo
(3)
Choroby ludzi
(2)
Echokardiografia
(2)
Fizjoterapia
(2)
Geriatria
(2)
Nadciśnienie tętnicze
(2)
Układ sercowo-naczyniowy
(2)
Zawał serca
(2)
Antagoniści receptorów adrenergicznych beta
(1)
Ból
(1)
Chirurgia
(1)
Choroba wieńcowa
(1)
Choroby
(1)
Choroby układu moczowego
(1)
Choroby układu oddechowego
(1)
Choroby układu trawiennego
(1)
Choroby żył
(1)
Cukrzyca
(1)
Depresja
(1)
Diagnostyka obrazowa
(1)
Elektrokardiografia (EKG)
(1)
Ginekologia
(1)
Intensywna terapia
(1)
Jakość życia
(1)
Kinezyterapia
(1)
Leczenie żył
(1)
Leki
(1)
Lipidy
(1)
Masaż
(1)
Nerwy obwodowe
(1)
Niewydolność krążenia
(1)
Niewydolność serca
(1)
Nowotwór
(1)
Opieka pielęgniarska w kardiologii
(1)
Osoby w wieku podeszłym
(1)
Podręczniki
(1)
Postępowanie okołooperacyjne
(1)
Psychologia zdrowia
(1)
Ratownictwo medyczne
(1)
Rehabilitacja
(1)
Rehabilitacja kardiologiczna
(1)
Relacja terapeutyczna
(1)
Rośliny lekarskie
(1)
Sprzęt medyczny
(1)
Stany nagłe
(1)
Stres
(1)
Tomografia komputerowa
(1)
Udar mózgu
(1)
Układ sercowo-naczyniow
(1)
Wady serca wrodzone
(1)
Zachowania prozdrowotne
(1)
Zapobieganie
(1)
Zdrowie fizyczne
(1)
Zdrowie psychiczne
(1)
Zdrowy styl życia
(1)
Ziołolecznictwo
(1)
Zmęczenie
(1)
Żylaki
(1)
Subject: time
2001-
(2)
Genre/Form
Podręcznik
(6)
Poradnik
(3)
Podręczniki
(2)
Monografia
(1)
Opracowanie
(1)
Podręcznik akademicki
(1)
Podręczniki akademickie
(1)
Domain
Medycyna i zdrowie
(10)
Psychologia
(1)
26 results Filter
No cover
Book
In basket
1. Badania diagnostyczne - Marek Dąbrowski; 1.1. Kwalifikacja do leczenia inwazyjnego na podstawie koronarografii - Marek Dąbrowski; 1.2. Ocena rezerwy wieńcowej w badaniu metodą Dopplera - Andrzej Ciszewski; 1.3. Ultrasonografia wewnątrznaczyniowa - Józef M. Jodkowski; 1.4. Pomiar cząstkowej rezerwy przepływu - Krzysztof Reczuch; 1.5. Wielonarządowa tomografia komputerowa w diagnostyce choroby niedokrwiennej serca - Magdalena Zagrodzka; 2. Angioplastyka wieńcowa - Adam Witkowski; 2.1. Wskazania i ogólne zasady wykonywania zabiegów przez skórnej angioplastyki wieńcowej - Adam Witkowski; 2.2. Angioplastyka wieńcowa u pacjentów z wielonaczyniową chorobą wieńcową - Robert J. Gil, Aneta I. Gziut; 2.3. Porównanie skuteczności zabiegów angioplastyki z leczeniem zachowawczym i chirurgicznym w chorobie wieńcowej jednonaczyniowej - Jarosław Wójcik; 2.4. Udrażnianie przewlekłe zamkniętych tęnic wieńcowych - Leszek Bryniarski; 2.5. Przezskorne interwencje wieńcowe w wybranych sytuacjach autonomicznych - Jacek Legutko, Dariusz Dudek; 2.6. Przezskórne interwencje u pacjentów po operacyjnym leczeniu choroby niedokrwiennej serca - Maciej Lesiak, Tadeusz Przewłocki; 2.7. Zabiegi przez skórnej angioplastyki wieńcowej o podwyższonym ryzyku - Paweł Buszman; 2.8. Zabiegi angioplastyki wieńcowej u pacjentów po przeszczepie serca - Michał Zakliczyński, Lech Poloński, Marian Zembala; 2.9. Rodzaje i właściwości stentów - Łukaz Rzeszutko, Grzegorz Heba, Rafał Deputak, Dariusz Dudek; 2.10. Ateroktomia kierunkowa i rotacyjna - Marek Dąbrowski; 2.11. Inne urządzenia stosowane w zabiegach angioplastyki wieńcowej - Tadeusz Przewłocki, Anna Kabłak-Ziembicka; 2.12. Zasady postępowania w okresie okołozabiegowym - Krzysztof Żmudka, Wojciech Zajdel; 2.13. Sposoby zapobiegania powikłaniom około zabiegowym: embolizacji obwodowej i zawałowi serca - Piotr Musiałek, Piotr Pieniążek; 3. Interwencyjne leczenie ostrych zespołów wieńcowych - Witold Rużyłło; 3.1. Interwencyjne leczenie ostrego zawału serca z uniesieniem odcinka ST - Maciej Karcz, Witold Rużyłło; 3.2. Interwencyjne leczenie ostrych zespołów wieńcowych bez przetrwałego uniesienia odcinka ST; 3.3. Farmakoterapia towarzysząca interwncjonalnemu leczeniu ostrych zespołów wieńcowych - Witold Rużyłło, Maciej Karcz; 4. Zapobieganie i leczenie restenozy - Adam Witkowski; 4.1. Biologiczne podstawy nawrotu zwężenia o zabiegach angioplastyki wieńcowej - Monika Prochorec-Sobieszek, Stefania Grajek; 4.2. Metody zmniejszania częstości nawrotu zwężenia po zabiegach angioplastyki wieńcowej - Andrzej Ochała; 4.3. Leczenie restenozy w stencie; 5. Interwencje w wadach serca i dużych naczyń u dorosłych - Witold Rużyłło; 5.1. Ubytek międzyprzedsionkowy typu II - Marcin Demkow, Witold Rużyłło; 5.2. Drożny otwór owalny - Marcin Demkow, Witold Rużyłło; 5.3. Pozawałowy ubytek międzykomorowy - Marcin Demkow, Witold Rużyłło; 5.4. Przetrwały przewód tętniczy - Marcin Demkow, Witold Rużyłło; 5.5. Przeznaczyniowe wszczepianie zastawek serca - Marcin Demkow, Elżbieta Katarzyna Włodarska, Witold Rużyłło; 5.6. Przezskórna walwuloplastyka balonowa zastawki dwudzielnej - Zbigniew Chmielak, Witold Rużyłło; 5.7. Przezskórne metody leczenia niedomykalności zastawki dwudzielnej - Tomasz Siminiak; 6. Inne zabiegi lecznicze w obrębie serca i dużych naczyń - Marek Dąbrowski; 6.1. Przezskórna angioplastyka tętnic szyjnych - Marek Dąbrowski; 6.2. Angioplastyka innych tętnic łuku aorty - Tadeusz Przewłocki, Anna Kabłak-Ziembicka; 6.3. Obliteracja uszka lewego przedsionka - Adam Witkowski; 6.4. Septostomia przedsionka - Marcin Kurzyna, Adam Torbicki, Marek Dąbrowski; 6.5. Ablacja alkoholowa w leczeniu kardiomiapatii przerostowej z zawężeniem w drodze odpływu lewej komory - Lidia Chojnowska, Witold Rużyłło; 6.6. Filtry żylne - Zbigniew Chmielak; 6.7. Transmiokardialna rewaskularyzacja - Jarosław Trębacz, Krzysztof Żmudka; 7. Postępowanie w powikłaniach zabiegów interwencyjnych - Marek Dąbrowski; 7.1. Ostre zamknięcie tętnicy wieńcowej - Maciej Lesiak; 7.2. Perforacja tętnicy wieńcowej - Dariusz Ciećwierz; 7.3. Zapobieganie niekorzystnym reakcjom na środki cieniujące - Piotr Pieniążek; 7.4. Zapobieganie powikłaniom w miejscu naklucia tętnicy oraz sposoby postępowania w razie ich występowania - Józef M. Jodkowski; 8. Nowe technologie w przezskórnym leczenie chorob serca i naczyń - Marek Dąbrowski; 8.1. Terapia genowa - Marcin Gruchała, Andrzej Ciechanowicz, Andrzej Rynkiewicz; 8.2. Angiogeneza - terapia genowa choroby niedokrwiennej sefca - Krzysztof Kukuła, Maciej Dąbrowski, Lidia Chojnowska, Witold Rużyłło; 8.3. Terapeutyczne zastosowanie komórek macierzystych - Stefan Grajek; 8.4. Identyfikowanie niestabilnych blaszek miażdżycowych - Grzegorz Heba, Dariusz Dudek; 8.5. Transplantacje prekursorów mięśniowych w regeneracji serca - Tomasz Siminiak; 9. Pediatryczna kardiologia interwencyjna - Grażyna Brzezińska-Rajszys; 9.1. Interwencyjne zabiegi ratujące życie noworodków z wadami wrodzonymi serca - Grażyna Brzezińska-Rajszys, Joanna Książyk, Maria Zubrzycka; ; 9.2. Przezskórne zamykanie przecieków wewnątrzsercowych - Małgorzata Szkutnik, Jacek Białkowski; 9.3. Implantacja stentów w leczeniu zwężeń dużych naczyń u dzieci - Grażyna Brzezińska-Rajszys, Joanna Książyk, Maria Zubrzycka; 9.4. Przezskórne zamykanie nieprawidłowych naczyń i połączeń naczyniowych - Maria Zubrzycka, Grazyna Brzezińska-Rajszys, Joanna Książyk; 9.5. Balonowa walwuloplastyka i balonowa angioplastyka - Joanna Książyk, Grażyna Brzezińska-Rajszys, Maria Zubrzycka; 10. Analiza koszty - efektywność zabiegów w kardiologii interwencyjnej - Adam Witkowski; 10.1. Zagadnienia medyczno-ekonomiczne w kardiologii interwencyjnej - Jarosław J. Fedorowski; 11. Szkolenia w dziedzinie kardiologii interwencyjnej - Adam Witkowski; 11.1. System szkoleń adeptów w dziedzinie kardiologii interwencyjnej w Polsce - Grażyna Brzezińska-Rajszys, Robert J. Gil, Adam Witkowski; 11.2. System uzyskiwania specjalizacji w dziedzinie kardiologii interwencyjnej w krajach Unii Europejskiej i na świecie - Dariusz Dudek, Adam Witkowski, Abigniew Siudak. [JR]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. P-1164/2 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. P-1164/1/XXV/M czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 51947/XXV/M czyt. (1 egz.)
Book
In basket
(Wielka interna / [red.] Antczak, Myśliwiec, Pruszczyk ; t. 3)
ISBN: : 978-83-60135-82-2 (t. 3) ; 978-83-60135-61-7 (całość)
1. Niewydolność serca; 2. Kardiomiopatie; 3. Zaburzenia rytmu i przewodzenia; 4. Choroby naczyń obwodowych; 4. Choroby aorty; 5. Choroby żył i naczyń limfatycznych; 6. nadciśnienie tętnicze; 7. Choroby osierdzia; 8. Układ krążenia w chorobach układowych; 9. Ważne zagadnienia kardiologiczne. [k]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 47799/XXV/M czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Kardiologia dla pacjentów / Andrzej Krupienicz. - Brzezia Łąka : Wydawnictwo Poligraf, 2014. - 228 stron ; 21 cm.
ISBN: : 978-83-7856-245-0
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 51874 czyt. (1 egz.)
Book
In basket
(Wielka interna / [red.] Antczak, Myśliwiec, Pruszczyk ; t. 2)
ISBN: : 978-83-60135-68-6 (t. 3) ; 978-83-60135-61-7 (całość)
1. Zagadnienia podstawowe; 2. Diagnostyka chorób serca i układu krążenia; 3. Wady serca u dorosłych; 4. Miażdżyca i choroba wieńcowa. [k]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 47798/XXV/M czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 44971 czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 11634/XXV/M czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 51946/XXV/M czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Kardiologia / red. Tadeusz Mandecki ; aut. Andrzej Cieśliński [et al.]. - wyda. 2 zmienione i uakt. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2005. - 642 s.il. w tym kolor., tab. ; 25 cm.
Instytut: P
ISBN: : 83-200-2912-0
1. Podstawy rozpoznawania chorób serca; 2. Niewydolność serca. Zastoinowa niewydolność serca; 3. Wstrząs kardiogenny; 4. Zaburzenia rytmu i przewodzenia; 5. Choroba niedokrwienna serca; 6. Zawał serca; 7. Wady zastawkowe serca nabyte; 8. Wady wrodzone serca u dorosłych; 9. Choroby mięśnia sercowego; 10. Choroby osierdzia; 11. Zapalenie wsierdzia; 12. Nadciśnienie tętnicze; 13. Nadciśnienie płucne; 14. Nowotwory serca; 15. Sztuczne rozruszniki serca; 16. Chirurgia serca i dużych naczyń;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 21905 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 21904/XXV/M czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Żylaki i inne choroby żył / Wojciech Noszczyk. - Wyd. 1 (dodruk). - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2006. - 131 [1] s.; il. kol. ; 21 cm.
Instytut: P
ISBN: : 83-200-3363-2
1. Nogi to podstawa; 2. W kierunku serca; 3. Zakrzepnica żył głębokich; 4. Zakrzepowe zapalenie żył powierzchniowych; 5. Przewlekła niewydolność żylna; 6. Pajączki i żyły siatkowate; 7. Żylaki; 8. Leczenie stopniowanym uciskiem (kompresjoterapia); 9. Skleroterapia; 10. Leki; 11. Operacja; 12. Przebarwienia i owrzodzenia podudzi ( zespół pozakrzepowy); 13. Jak być dobrym dla żył nóg; 14. Przewodnik sportowy; 15: Dieta dla żył; 16. Dekalog zdrowych żył; 17. Słowniczek pojęć medycznych;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 22036 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 22035/XXV/M czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 11205/XXV/P czyt. (1 egz.)
Book
In basket
(Instytut Żywności i Żywienia Zaleca)
Rozdział 1: Nieprawidłowe stężenia lipidów w surowicy jako czynnik ryzyka choroby wieńcowej; Rozdział 2: Rozpoznanie zaburzeń lipidowych; Rozdział 3: Aterogenne (promiażdżycowe) działanie zaburzeń lipidowych; Rozdział 4: Docelowe stężenie lipidów; Rozdział 5: Występowanie zaburzeń lipidowych i wskaźników choroby wieńcowej a sposób żywienia; Rozdział 6: Leczenie niefarmakologiczne; Rozdział 7: Praktyczne aspekty diety hipolipemicznej; Rozdział 8: Aktywność fizyczna; Rozdział 9: Zaprzestanie palenia papierosów; Rozdział 10: Leczenie farmakologiczne;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 22021 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 22020/XXV/M czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Cz.1: Szara; Rozdział 1: Podstawy; Cz.2: Niebieska: zmiany stwierdzane w badaniu przezklatkowym i przezprzełykowym; Rozdział 3: Zmiany stwiedzane w badaniu przezprzełykowym;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 21871 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 21870/XXV/M czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 52146/XXV/M czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 52147/XXV/M czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 44969 czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Diagnostyka kardiologiczna w praktyce / redakcja naukowa Renata Główczyńska. - Wydanie I. - Warszawa : PZWL, 2019. - XII, 348 stron : fotografie, ilustracje, wykresy ; 24 cm.
1. EKG spoczynkowe - ciekawe zapisy; 2. Biomarkery w kardiologii aktualne i przyszłe zastosowanie; 3. Rejestracja Holter EKG; 4. ABPM i inne badania w diagnostyce nadciśnienia tętniczego; 5. Testy wysiłkowe i ergospirometria; 6. Echokardiografia; 7. Radiogram klatki piersiowej; 8. Tomografia komputerowa tętnic wieńcowych; 9. Rezonans magnetyczny w chorobach serca; 10. Scyntygrafia perfuzyjna mięśnia sercowego; 11. Inwazyjna diagnostyka tętnic wieńcowych; 12. Kontrola urządzeń wszczepialnych; 13. Telemonitoring urządzeń wszczepialnych; 14. Badanie elektrofizjologiczne; 15. Cewnikowanie prawego serca; 16. Aplikacje mobilne w diagnostyce kardiologicznej. [G]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 62955 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 62954/XXV/M czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 66697, 66696 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 51879/XXV/M czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Choroby układu sercowo- naczyniowego; 1.1. Choroby serca; 1.1.1. Arytmia serca; 1.1.2. Choroba niedokrwienna serca (choroba wieńcowa); 1.1.3. Niewydolność serca; 1.1.4. Zapalenie osierdzia i wsierdzia; 1.2. Choroby naczyń krwionośnych; 1.2.1. Miażdżyca tętnic; 1.2.2. Poszerzone naczynka krwionośne (tzw. Pajączki); 1.2.3. Choroby naczyń kończyn dolnych; 1.2.4. Zaburzenia krążenia mózgowego; 1.2.5. Żylaki odbytu; 1.2.6. Żylaki przełyku; 1.2.7. Tętniaki; 1.3. Inne choroby i dolegliwości układu sercowo-naczyniwego; 1.3.1. Nerwica serca; 1.3.2. Nadciśnienie tętnicze; 1.3.3. Niedociśnienie tętnicze; 1.3.4. Nadciśnienie płucne; 1.3.5. Naczyniowe powikłania cukrzycy; 1.3.6. Objaw raynauda; 1.3.7. Siniaki i krwiaki; 1.4. Profilaktyka schorzeń układu sercowo- naczyniowego; 1.4.1. Środki stosowane w nadwadze i otyłości; 1.4.2. Środki stosowane przy nadmiarze cholesterolu we krwi; 1.4.3. Środki stosowane przy nadmiarze homocysteiny we krwi; 1.4.4. Stres i roślinne preparaty uspokajające; 1.4.5. Palenie papierosów i środki stosowane w uzależnieniu od nikotyny; 1.4.6. Alkohol i postępowanie w uzależnieniu od alkoholu; 1.4.7. Nienasycone kwasy tłuszczowe; 1.4.8. Błonnik pokarmowy; 1.4.9. Antyoksydanty (przeciwutleniacze); 1.4.10. Witamina d3; 1.4.11. Witamina k; 1.4.12. Dieta śródziemnomorska i dieta dash; 2. Choroby układu krwiotwórczego; 2.1. Nadkrwistość (czerwienica); 2.2. Niedokrwistość (anemia); 2.2.1. Niedokrwistość z niedoboru żelaza; 2.2.2. Niedokrwistość z niedoboru witaminy b12 i kwasu foliowego; 2.3. Skazy krwotoczne; 2.4. Agranulocytoza; 3. Choroby układu limfatycznego; 3.1. Obrzęk limfatyczny; 3.2. Zapalenie węzłów chłonnych; 3.3. Zapalenie migdałków podniebiennych; 3.4. Powiększenie śledziony. [JK]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 63074 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 63073/XXV/M czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Część 1 : Zagadnienia ogólne; 1. Epidemiologia chorób układu krążenia; 2. Prewencja chorób sercowo-naczyniowych; 3. Edukacja pacjentów w prewencji schorzeń układu sercowo-naczyniowego; 4. Rehabilitacja kardiologiczna; Część 2 : Diagnostyka schorzeń układu sercowo-naczyniowego; 5. Podmiotowa i przedmiotowa ocena układu sercowo-naczyniowego; 6. Badania diagnostyczne; Część 3 : Podstawy kliniczne i opieka pielęgniarska w wybranych schorzeniach układu sercowo-naczyniowego; 7. Ostre zespoły wieńcowe; 8. Przewlekła choroba wieńcowa; 9. Stany zagrożenia życia w kardiologii; 10. Nadciśnienie tętnicze; 11. Przewlekła niewydolność serca; 12. Zaburzenia rytmu serca; 13. Kardiomiopatie; 14. Wady serca; 15. Opieka nad pacjentem leczonym na oddziale kardiochirurgicznym; 16. Model opieki nad pacjentem ze schorzeniami sercowo-naczyniowymi na podstawie wybranych opisów przypadków; 17. Model opieki nad pacjentem w ośrodku rehabilitacji kardiologicznej oraz w pracowni radiologii zabiegowej - hemodynamiki.[K]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 41522 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 41520/XXV/P czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again