Forma i typ
Książki
(7)
Publikacje dydaktyczne
(1)
Publikacje fachowe
(1)
Dostępność
tylko na miejscu
(7)
dostępne
(1)
wypożyczone
(1)
Placówka
Wypożyczalnia
(2)
Czytelnia - Magazyn
(4)
Czytelnia - Wolny dostęp
(3)
Autor
Noszczyk Wojciech (1935- )
(5)
Andziak Piotr
(1)
Bagłaj Maciej (1962- )
(1)
Kaliciński Piotr (1955- )
(1)
Noszczyk Wojciech
(1)
Wysocki Andrzej (1941- )
(1)
Rok wydania
2020 - 2022
(1)
2010 - 2019
(1)
1990 - 1999
(5)
Okres powstania dzieła
2001-
(1)
Kraj wydania
Polska
(7)
Język
polski
(7)
Odbiorca
Chirurdzy
(1)
Szkoły wyższe
(1)
Temat
Chirurgia ogólna
(7)
Chirurgia
(1)
Chirurgia dziecięca
(1)
Chirurgia operacyjna
(1)
Choroby ludzi
(1)
Operacja (medycyna)
(1)
Pediatria
(1)
Urazy
(1)
Gatunek
Przegląd [Typ publikacji]
(5)
Kompendia i repetytoria
(1)
Podręcznik
(1)
Podręczniki [Typ publikacji]
(1)
Dziedzina i ujęcie
Medycyna i zdrowie
(1)
7 wyników Filtruj
Książka
W koszyku
Chirurgia dziecięca / redakcja naukowa Maciej Bagłaj, Piotr Kaliciński. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2016. - XV, [1], 1101, [1] strona : ilustracje (głównie kolorowe) ; 24 cm.
ISBN: : 978-83-200-5014-1
Część ogólna; 1. Historia rozwoju chirurgii dziecięcej w Polsce; 2. Genetyka zaburzeń rozwojowych dla chirurgów dziecięcych; 3. Embriologia dla chirurgów dziecięcych; 4. Odrębności fizjologiczne okresu noworodkowego i wczesnoniemowlęcego; 5. Anestezjologia dziecięca; 6. Dostępy naczyniowe w chirurgii dziecięcej; 7. Leczenie żywieniowe w chirurgii dziecięcej; 8. Znaczenie obrazowej diagnostyki prenatalnej dla chirurgów dziecięcych; 9. Terapia płodu; 10. Przeszczepianie narządów u dzieci; 11. Chirurgia endoskopowa dzieci; 12. Chirurgia jednego dnia; 13. Leczenie bólu u dzieci i młodzieży; 14. Zakażenia w chirurgii dziecięcej; 15. Hemostaza w chirurgicznej praktyce klinicznej. Profilaktyka i leczenie powikłań zakrzepowo-zatorowych u dzieci; Część szczegółowa; 16. Urazy głowy; 17. Urazy klatki piersiowej; 18. Urazy jamy brzusznej; 19. Oparzenia; 20. Uszkodzenia naczyń; 21. Zespół dziecka maltretowanego; 22. Wady rozszczepowe twarzy; 23. Wodogłowie; 24. Choroby tarczycy i przytarczyc; 25. Przetoki i torbiele szyi; 26. Choroby węzłów chłonnych szyi; 27. Wady wrodzone ściany klatki piersiowej; 28. Wady układu oddechowego; 29. Nabyta schorzenia płuc i opłucnej; 30. Przepuklina przeponowa wrodzona; 31. Zarośnięcie przełyku; 32. Oparzenia przełyku; 33. Chirurgia rekonstrukcyjna przełyku; 34. Schorzenia czynnościowe przełyku; 35. Wsteczny odpływ żołądkowo-przełykowy; 36. Wrodzone przerostowe zwężenie odźwiernika; 37. Wrodzona niedrożność dwunastnicy 38. Wrodzone zarośnięcie jelita cienkiego; 39. Zaburzenia zwrotu jelit; 40. Niedrożność Smółkowa; 41. Martwicze zapalenie jelit; 42. Choroba Hirschsprunga, dysganglionozy i inne zaburzenia motoryki jelita; 43. Wady odbytu i odbytnicy; 44. Zaparcia i nietrzymanie stolca; 45. Wgłobienie jelit; 46. Ostre zapalenie wyrostka robaczkowego; 47. Uchyłek Meckla; 48. Nieswoiste zapalenia jelita; 49. Zespół krótkiego jelita; 50. Krwawienia z przewodu pokarmowego; 51. Zdwojenia przewodu pokarmowego; 52. Torbiele krezki i sieci większej; 53. Polipy przewodu pokarmowego; 54. Przetoki jelitowe; 55. Choroby trzustki; 56. Patologia chirurgiczna śledziony; 57. Wady wrodzone i choroby nabyte dróg żółciowych; 58. Nadciśnienie wrotne; 59. Wady wrodzone przedniej ściany brzucha; 60. Przepuklina pępkowa i choroby pępka; 61. Przepuklina pachwinowa oraz wodniak powrózka nasiennego i jądra; 62. Wnętrostwo; 63. „Ostra moszna”; 64. Młodzieńcze żylaki powrózka nasiennego; 65. Patologia napletka; 66. Wady rozwojowe nerek; 67. Wodonercze; 68. Odpływ pęcherzowo-moczowodowy; 69. Pęcherz neurogenny; 70. Zastawki cewki tylnej; 71. Spodziectwo; 72. Moczowody olbrzymie; 73. Kamica układu moczowego; 74. Zespół wynicowania i wierzchniactwa; 75. Zaburzenia różnicowania płci; 76. Chirurgia rekonstrukcyjna układu moczowego – odprowadzenie moczu; 77. Nerczak; 78. Nerwiak zarodkowy; 79. Guzy wątroby; 80. Mięsaki i inne guzy tkanek miękkich; 81. Guzy nowotoworowe jajnika; 82. Nowotwory jądra; 83. Guzy śródpiersia; 84. Guzy układu szkieletowego; 85. Znamiona barwnikowe i guzki skóry u dzieci; 86. Wady dysraficzne; 87. Naczyniaki i malformacje naczyniowe; 88. Choroby naczyń – wybrane zagadnienia; 89. Chirurgiczne leczenie otyłości.[K]
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 56283/XXV/M czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
(Biblioteka "Polskiego Przeglądu Chirurgicznego")
ISBN: : 83-901513-7-5
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 43035 czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
(Biblioteka "Polskiego Przeglądu Chirurgicznego")
ISBN: : 83-901513-0-8
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 43033 czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
(Biblioteka "Polskiego Przeglądu Chirurgicznego")
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 43034 czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
(Biblioteka "Polskiego Przeglądu Chirurgicznego" t. 4)
ISBN: : 83-906412-0-8
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 43036 czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
(Biblioteka "Polskiego Przeglądu Chirurgicznego" t. 5)
ISBN: : 83-906412-4-0
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 43038 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 43037 czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Chirurgia : repetytorium / prof. dr hab. n. med. Wojciech Noszczyk. - Wydanie II uaktualnione - 1 dodruk/ aktualizacja wydania prof. dr hab. n. med. Andrzej Wysocki. - Warszawa; PZWL, 2020. - XXII, [2], 707, [1] strona : ilustracje ; 24 cm.
Część 1: Podstawy chirurgii; 1. Gospodarka wodno-elektrolitowa i kwasowo-zasadowa w okresie okołooperacyjnym; 2. Leczenie żywieniowe; 3. Hemostaza w chirurgii; 4. Wstrząs; 5. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa; 6. Postępowanie okołooperacyjne; 7. Podstawowe wiadomości z chirurgii onkologicznej; 8. Podstawowe wiadomości o przeszczepianiu narządów; 9. Podstawowe instrumentarium chirurgiczne; 10. Podstawowe zabiegi chirurgiczne; 11. Zakażenia wirusowe; 12. Zakażenia bakteryjne; 13. Zakażenia szpitalne; 14. Sepsa (posocznica); Część 2: Chirurgia urazowa; 15. Podstawy traumatologii; 16. Obrażenia czaszkowo-mózgowe; 17. Obrażenia twarzy; 18. Obrażenia szyi; 19. Obrażenia kręgosłupa i rdzenia kręgowego; 20. Obrażenia nerwów obwodowych; 21. Obrażenia klatki piersiowej, tchawicy i przepony; 22. Obrażenia serca i aorty piersiowej; 23. Urazowe uszkodzenia naczyń; 24. Zespół ciasnoty przedziałów powięziowych; 25. Obrażenia przełyku; 26. Obrażenia narządów jamy brzusznej; 27. Obrażenia ręki; 28. Oparzenia; 29. Następstwa działania zimna; 30. Skręcenia i zwichnięcia stawów; 31. Złamania kości; 32. Rany; 33. Odleżyny; 34. Amputacje kończyn; Część 3: Chirurgia przełyku i jamy; 35. Badanie podmiotowe i przedmiotowe w chorobach jamy brzusznej; 36. Endoskopia przewodu pokarmowego; 37. Laparoskopia; 38. Ostre chirurgiczne choroby jamy brzusznej („ostry brzuch”); 39. Choroby przełyku; 40. Przepukliny rozworu przełykowego; 41. Choroby żołądka i dwunastnicy; 42. Choroby wątroby; 43. Nadciśnienie wrotne; 44. Choroby dróg żółciowych; 45. Choroby trzustki; 46. Choroby jelita cienkiego; 47. Ostre zapalenie wyrostka robaczkowego; 48. Choroby jelita grubego; 49. Choroby odbytnicy i odbytu; 50. Choroby śledziony; 51. Przepukliny brzuszne; 53. Niedrożność jelit; 54. Zapalenie otrzewnej; 55. Zespół ciasnoty wewnątrzbrzusznej; Część 4: Chirurgia gruczołów wydzielania wewnętrznego; 56. Choroby tarczycy; 57. Choroby gruczołów przytarczycznych; 58. Guzy z komórek wewnątrzwydzielniczych trzustki; 59. Choroby nadnerczy; 60. Zespoły mnogiej gruczolakowatości wewnątrzwydzielniczej; 61. Rakowiak; 62. Badanie podmiotowe i przedmiotowe; 63. Podstawowe zabiegi torakochirurgiczne; 64. Wrodzone wady klatki piersiowej; 65. Choroby nowotworowe płuc; 66.1. Ropień płuca; 67. Choroby tchawicy; Część 6: Chirurgia serca i naczyń obwodowych; 68. Kardiochirurgia; 69. Choroby tętnic; 70. Przezskórna chirurgia wewnątrznaczyniowa (radiologia interwencyjna); 71. Choroby żył kończyn dolnych; 72. Zator tętnicy płucnej (zatorowość płucna); 73. Przewlekły obrzęk chłonny; Część 7: Niektóre wybrane zagadnienia chirurgii; 74. Choroby piersi; 75. Łagodne nowotwory skóry; 76. Wybrane choroby ręki; 77. Chirurgiczne leczenie otyłości; 78. Podstawy chirurgii plastycznej; 79. Chirurgia wieku podeszłego; 80. Rehabilitacja w chirurgii; Część 8: Aneksy. [G]
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Wszystkie egzemplarze są obecnie wypożyczone: sygn. 62941 (1 egz.)
Długość kolejki oczekujących: 1.
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 62940/XXV/M czyt. (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej