Form of Work
Książki
(4)
Status
only on-site
(4)
available
(1)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(2)
Czytelnia - Magazyn
(1)
Czytelnia - Wolny dostęp
(3)
Author
Andrzejewska Ewa
(1)
Bagałaj Maciej
(1)
Bagłaj Maciej (1962- )
(1)
Czernik Jerzy
(1)
Harmsen Gertraud
(1)
Kaliciński Piotr (1955- )
(1)
Noszczyk Wojciech (1935- )
(1)
Orkiszewski Marek
(1)
Year
2010 - 2019
(3)
2000 - 2009
(1)
Country
Poland
(4)
Language
Polish
(4)
Subject
Chirurgia dziecięca
(4)
Chirurgia
(2)
Amputacja
(1)
By-pass
(1)
Chirurgia naczyniowa
(1)
Chirurgia ogólna
(1)
Chirurgia plastyczna
(1)
Choroby przełyku
(1)
Chorzy
(1)
Endoskopia
(1)
Kardiochirurgia
(1)
Narzędzia chirurgiczne
(1)
Nici chirurgiczne
(1)
Odbyt
(1)
Pediatria
(1)
Pielęgniarstwo
(1)
Podręczniki
(1)
Przepuklina brzuszna
(1)
Rozrusznik serca
(1)
Genre/Form
Podręcznik
(1)
Podręcznik akademicki
(1)
4 results Filter
No cover
Book
In basket
Chirurgia dziecięca / Red. Jerzy Czernik ; Ewa Andrzejewska [et al.]. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2005. - XVIII, [2], 864, [1] s. : il., fot., rys. ; 24 cm.
Instytut: P
ISBN: : 83-200-3066-8
Cz.1: Ogólna; Rozdział 1: rozwój chirurgii dziecięcej w Polsce; Rozdział 2: Leczenie żywieniowe w chirurgii dziecięcej; Rozdział 3: Anestezjologia i intensywna terapia dzieci; Rozdział 4: Zakażenia w chirurgii dziecięcej; Rozdział 5: Znaczenie obrazowej diagnostyki prenatalnej dla chirurga dziecięcego; Cz.2: Szczegółowa; Rozdział 6: Wrodzone zarośnięcie przełyku; Rozdział 7: Wrodzona przepuklina przeponowa; Rozdział 8: Wrodzona niedrożność dwunastnicy; Rozdział 9: Wrodzone zarosnięcie jelita cienkiego; Rozdział 10: Wady odbytu i odbytnicy; Rozdział 11: Choroba Hirschprunga; Rozdział 12: Obumierające zapalenie jelit; Rozdział 13: Niedrożność smółkowa jelita; Rozdział 14: Zaburzenia zwrotu jelit; Rozdział 15: Wady powłok jamy brzusznej; Rozdział 16: Wodogłowie u dzieci; Rozdział 17: Wady rozszczepowe układu nerwowego; Rozdział 18: Zespół wynicowania i wierzchniactwa; Rozdział 19: Leczenie operacyjne bliźniąt zrośniętych; Rozdział 20: Wady rozwojowe w chirurgii twarzy i czaszki; Rozdział 21: Wady rozwojowe ściany klatki piersiowej; Rozdział 22: Wady rozwojowe układu oddechowego; Rozdział 23: Nabyte schorzenia płuc i opłucnej; Rozdział 24: Guzy śródpiersia; Rozdział 25: Odpływ żołądkowo-przełykowy; Rozdział 26: Przerostowe zwężenie odżwiernika; Rozdział 27: Zdwojenie przewodu pokarmowego; Rozdział 28: Patologia przewodu żółkowo-jelitowego; Rozdział 29: Wgłobienie jelita; Rozdział 30: Zapalenie wyrostka robaczkowego u dzieci; Rozdział 31: Nieswoiste zapalenia jelit; Rozdział 32: Zaparcie i zaburzenia trzymania stolca; Rozdział 33: Nadciśnienie wrotne u dzieci; Rozdział 34: Zarośnięcie dróg żółciowych; Rozdział 35: Torbiele przewodu zółciowego wspólnego; Rozdział 36: Schorzenia chirurgiczne śledziony; Rozdział 37: Wrodzone i nabyte choroby trzustki; Rozdział 38: Choroby tarczycy; Rozdział 39: Guzy nadnercza; Rozdział 40: Orzepuklina pachwinowa i pępkowa; Rozdział 41: Wady rozwojowe nerek; Rozdział 42: Wodonercze; Rozdział 43: Olbrzymi moczowód; Rozdział 44: Odpływ pecherzykowo-moczowodowy; Rozdział 45: Zastawka cewki tylnej; Rozdział 46: Spodziectwo; Rozdział 47: Obojnactwo; Rozdział 48: Wnętrostwo; Rozdział 49: Zespół ostrej moszny; Rozdział 50: Pęcherz neurogenny; Rozdział 51: Zakażenia układu kostno-stawowego; Rozdział 52: Przeszczepianie narządów jamy brzusznej u dzieci; Rozdział 53: Chirurgia małoinwazyjna;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 21842, 21841 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 21840/XXV/M czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Chirurgia dziecięca / redakcja naukowa Maciej Bagłaj, Piotr Kaliciński. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2016. - XV, [1], 1101, [1] strona : ilustracje (głównie kolorowe) ; 24 cm.
ISBN: : 978-83-200-5014-1
Część ogólna; 1. Historia rozwoju chirurgii dziecięcej w Polsce; 2. Genetyka zaburzeń rozwojowych dla chirurgów dziecięcych; 3. Embriologia dla chirurgów dziecięcych; 4. Odrębności fizjologiczne okresu noworodkowego i wczesnoniemowlęcego; 5. Anestezjologia dziecięca; 6. Dostępy naczyniowe w chirurgii dziecięcej; 7. Leczenie żywieniowe w chirurgii dziecięcej; 8. Znaczenie obrazowej diagnostyki prenatalnej dla chirurgów dziecięcych; 9. Terapia płodu; 10. Przeszczepianie narządów u dzieci; 11. Chirurgia endoskopowa dzieci; 12. Chirurgia jednego dnia; 13. Leczenie bólu u dzieci i młodzieży; 14. Zakażenia w chirurgii dziecięcej; 15. Hemostaza w chirurgicznej praktyce klinicznej. Profilaktyka i leczenie powikłań zakrzepowo-zatorowych u dzieci; Część szczegółowa; 16. Urazy głowy; 17. Urazy klatki piersiowej; 18. Urazy jamy brzusznej; 19. Oparzenia; 20. Uszkodzenia naczyń; 21. Zespół dziecka maltretowanego; 22. Wady rozszczepowe twarzy; 23. Wodogłowie; 24. Choroby tarczycy i przytarczyc; 25. Przetoki i torbiele szyi; 26. Choroby węzłów chłonnych szyi; 27. Wady wrodzone ściany klatki piersiowej; 28. Wady układu oddechowego; 29. Nabyta schorzenia płuc i opłucnej; 30. Przepuklina przeponowa wrodzona; 31. Zarośnięcie przełyku; 32. Oparzenia przełyku; 33. Chirurgia rekonstrukcyjna przełyku; 34. Schorzenia czynnościowe przełyku; 35. Wsteczny odpływ żołądkowo-przełykowy; 36. Wrodzone przerostowe zwężenie odźwiernika; 37. Wrodzona niedrożność dwunastnicy 38. Wrodzone zarośnięcie jelita cienkiego; 39. Zaburzenia zwrotu jelit; 40. Niedrożność Smółkowa; 41. Martwicze zapalenie jelit; 42. Choroba Hirschsprunga, dysganglionozy i inne zaburzenia motoryki jelita; 43. Wady odbytu i odbytnicy; 44. Zaparcia i nietrzymanie stolca; 45. Wgłobienie jelit; 46. Ostre zapalenie wyrostka robaczkowego; 47. Uchyłek Meckla; 48. Nieswoiste zapalenia jelita; 49. Zespół krótkiego jelita; 50. Krwawienia z przewodu pokarmowego; 51. Zdwojenia przewodu pokarmowego; 52. Torbiele krezki i sieci większej; 53. Polipy przewodu pokarmowego; 54. Przetoki jelitowe; 55. Choroby trzustki; 56. Patologia chirurgiczna śledziony; 57. Wady wrodzone i choroby nabyte dróg żółciowych; 58. Nadciśnienie wrotne; 59. Wady wrodzone przedniej ściany brzucha; 60. Przepuklina pępkowa i choroby pępka; 61. Przepuklina pachwinowa oraz wodniak powrózka nasiennego i jądra; 62. Wnętrostwo; 63. „Ostra moszna”; 64. Młodzieńcze żylaki powrózka nasiennego; 65. Patologia napletka; 66. Wady rozwojowe nerek; 67. Wodonercze; 68. Odpływ pęcherzowo-moczowodowy; 69. Pęcherz neurogenny; 70. Zastawki cewki tylnej; 71. Spodziectwo; 72. Moczowody olbrzymie; 73. Kamica układu moczowego; 74. Zespół wynicowania i wierzchniactwa; 75. Zaburzenia różnicowania płci; 76. Chirurgia rekonstrukcyjna układu moczowego – odprowadzenie moczu; 77. Nerczak; 78. Nerwiak zarodkowy; 79. Guzy wątroby; 80. Mięsaki i inne guzy tkanek miękkich; 81. Guzy nowotoworowe jajnika; 82. Nowotwory jądra; 83. Guzy śródpiersia; 84. Guzy układu szkieletowego; 85. Znamiona barwnikowe i guzki skóry u dzieci; 86. Wady dysraficzne; 87. Naczyniaki i malformacje naczyniowe; 88. Choroby naczyń – wybrane zagadnienia; 89. Chirurgiczne leczenie otyłości.[K]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 56283/XXV/M czyt. (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: : 978-83-200-3983-2 ; 978-83-200-3985-6
Tom 2 obejmuje chirurgię gruczołów wydzielania wewnętrznego, klatki piersiowej, serca i naczyń obwodowych, przełyku i jamy brzusznej oraz niektóre wybrane zagadnienia, takie jak: chirurgia piersi, chirurgia ręki, chirurgiczne leczenie otyłości, podstawy chirurgii plastycznej i rekonstrukcyjnej, chirurgia dziecięca i wieku podeszłego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 56285/XXV/P czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Cz. 1: Postanowienia ogólne; Rozdział 1: Ułożenie pacjenta do operacji; Rozdział 2: Odkażanie pola operacyjnego; Rozdział 3: Obłożenie pacjenta; Rozdział 4: Narzędzia chirurgiczne; 1. Zestawy narzędziowe; 2. Narzędzia do szwu mechanicznego; Rozdział 5: Planowanie operacji i przeprowadzenie cięcia; 1. Rodzaj cięcia operacyjnego; Rozdział 6: Zamykanie rany; 1. Techniki szycia; 2. Specjalne techniki szycia; Rozdział 7: Materiały do szycia chirurgicznego; 1. Nici wchłanialne; 2. Nici niewchłanialne; 3. Szew atraumatyczny; 4. Opakowanie materiału szewnego; 5. Wytrzymałość nici; 6. Dobór materiału do szycia chirurgicznego; 7. Igły chirurgiczne; Rozdział 8: Chirurgia endoskopowa (chirurgia o minimalnej inwazyjności); 1. Rozwój laparoskopii operacyjnej; 2. Przygotowanie pacjenta do operacji endoskopowej; 3. Narzędzia do chirurgii endoskopowej; 4. Przygotowanie narzędzi; Cz. 2: Przebieg operacji w chirurgii ogólnej, trzewnej, naczyniowej, klatki piersiowej i dziecięcej; Rozdział 9: Przebieg operacji w chirurgii ogólnej; 1. Odjęcie kończyny dolnej; 2. Szczelina odbytu; 3. Otwarcie ropnia okołoodbytowego; 4. Otwarcie przetoki odbytowo-odbytniczej; 5. Wypadanie odbytu i odbytnicy; 6 Operacja przepukliny w bliżnie operacyjnej brzucha; 7. Przepuklina nadbrzuszna; 8. Operacja przepukliny udowej; 9. Plastyka z zastosowaniem mięśnia smukłego sposobem Pickrella-Gelbkego; 10. Hemoroidektomia odbytu; 11. Operacja przepukliny pachwinowej; 12. Masektomia sposobem Pateya (poszerzona); 13. Operacja przepukliny pępkowej; 14. Wyłuszczenie gruczołów przytarczycznych; 15.Wycięcie zatoki ogonowej; 16. Założenie dojścia centralnego; 17. Wycięcie gruczołu tarczowego; 18. Sympatektomia; Rozdział 10: Przebieg operacji w chirurgii trzewnej; 1. Wykonanie odbytu sztucznego; 2. Zamknięcie odbytu sztucznego; 3. Appendektomia; 4. Zespolenie dróg żółciowych i przewodu pokarmowego; 5. Cholecystektomia; 6. Cholangiogram przez laparoskop; 7. Rewizja przewodu żółciowego wspólnego; 8. Wycięcie odcinkowe jelita cieńkiego; 9. Fundoplikacja sposobem Nissena-Rossettiego; 10. Gastroenterostomia; 11. Gastrostomia; 12. Hemikolektomia; 13. Operacja przepukliny rozworu przełykowego; 14. Zespolenie jelita krętego i okrężnicy poprzecznej paliatywne); 15. Operacja w przypadku niedrożności jelitowej; 16. Kardiomiotomia sposobem Gottsteina-Hellera; 17. Resekcja okrężnicy poprzecznej; 18. Koloproktektomia; 19. Wycięcie wątroby; 20. Wycięcie żołądka (gastrektomia); 21. Wycięcie żołądka; 22. Zeszycie ściany żołądka, 23. Usunięcie śledziony; 24. Wycięcie uchyłku przełyku; 25. Przedziurawienie przełyku, zszycie; 26. Wycięcie przełyku i operacje odtwórcze przełyku; 27. Protezowanie w przypadku nowotworu przełyku; 28. Drenaż trzustki w przypadku torbieli rzekomej; 29. Wycięcie trzustki; 30. Papillotomia (przezdwunastnicza); 31. Pyroloplastyka sposobem Heineckiego i Mikulicza; 32. Rektosigmoidopeksja sposobem Sudecka; 33. Resekcja okrężnicy esowatej i odbytnicy sposobem Dixona (głęboka resekcja przednia); 34. Przecięcie tylniej ściany odbytnicy sposobem Masona; 35. Wycięcie odbytnicy sposobem Milesa (operacja brzuszno-kroczowa); 36. Wycięcie okrężnicy esowatej z odtworzeniem ciągłości jelita; 37. Operacje hemostatyczne; 38. Wagotomia; 39. Wykonanie przetoki sposobem Witzela; 40. Przetoka kątnicza sposobem Stelznera; Rozdział 11: Przebieg operacji w chirurgii naczyniowej; 1. Tętniak aorty brzusznej; 2. By-pass rozwidlony aortalno-udowy przezbrzuszny (w niedrożności tętnic biodrowych wspólnych); 3. Embolektomia tętnicy pachowej; 4. Embolektomia tętnicy udowej wspólnej; 5. Przeszczep udowo-podkolanowy z odwróconej żyły własnej; 6. Przetoka dializacyjna; 7. Operacja sposobem Palmy; 8. Zespolenie wrotno- ukąłdowe; 8. Trombektomia w leczeniu głębokiej zakrzepicy żył kończyn i żył biodrowych; 9. Udrożnienie tętnicy szyjnej; 10. Stripping żylaków kończyn dolnych; 11. Wenesekcja; Rozdział 12: Przebieg operacji w chirurgii klatki piersiowej; 1. Dekortykacja; 2. Wszczepienie rozrusznika serca (przez żyłę); 3. Biopsja płuca i opłucnej (otwarta); 4. Resekcja płuca; 5. Usunięcie guza śródpiersia; 6. Wycięcie częściowe osierdzia; 7. Toraktomia; 8. Tymektomia; Rozdział 13: Przebieg operacji w chirurgii dziecięcej; 1. Zarośnięcie odbytu i odbytnicy; 2. Appendektomia i cekopeksja; 3. Wady przedniej ściany jamy brzusznej, zamknięcie; 4. Podwiązanie drożnego przewodu Botalla; 5. Zarośnięcie i zwężenie dwunastnicy; 6. Zarośnięcie dróg żółciowych; 7. Przetoka i torbiel szyi (boczna); 8. Torbiel i przetoka szyi środkowa); 9. Operacja wodniaka jądra; 10. Operacja przepukliny pachwinowej (herniotomia); 11. Megacolon congenitum (choroba Hirischsprunga); 12. Orchidoliza i orchidopeksja; 13. Orchidoliza i orchidopeksja w modyfikacji Grossa; 14. Orchidoliza i orchidopeksja sposobem Fowlera; 15. Zarośnięcie przełyku, zespolenie przełyku; 16. Rektopeksja sposobem Dauma i Heckera; 17. Kręcz szyi (mięśniowy), tenotomia; 18. Laparotomia typu „staging”; 19. Operacja klatki piersiowej lejkowatej sposobem Ravitcha; 20. Operacja żylaków powrózka nasiennego sposobem Paloma; 21. Obrzezanie; Rozdział 14: Zamknięcie przepukliny przeponowej; Cz. 3: Zestawy narzędziowe; Rozdział 15: Zestaw narzędzi podstawowych; Rozdział 16: Dodatkowe zestawy narzędziowe; Rozdział 17: Zestawy narzędziowe do chirurgii endoskopowej. [JK]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 56349 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 56348/XXV/P czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again