Source
Katalog księgozbioru
(39)
Status
only on-site
(36)
available
(30)
Branch
Wypożyczalnia
(30)
Czytelnia - Magazyn
(30)
Czytelnia - Wolny dostęp
(6)
Author
Marczenko Zygmunt
(3)
Minczewski Jerzy
(3)
Penkala Tadeusz
(3)
Bielański Adam
(2)
Boczoń Władysław
(2)
Gałuszka Agnieszka
(2)
Migaszewski Zdzisław M
(2)
Zawadzki Zbigniew
(2)
Andrews J. E
(1)
Atkins Peter William (1940- )
(1)
Augustyniak Urszula
(1)
Bala Henryk
(1)
Banaś Jacek
(1)
Bartecki Adam
(1)
Bell J. N. B
(1)
Brzozowska Anna
(1)
Chmiel Bogusław
(1)
Ciba Jerzy
(1)
Ciesielska Ewa
(1)
Cox P. A
(1)
Craine Leslie E
(1)
Czarnecki Lech
(1)
De Paula Julio
(1)
Dobrzyński Dariusz
(1)
Duffy Stephen J
(1)
Dąbrowska Barbara
(1)
Dębska Dominika
(1)
Fiertak Maria
(1)
Galus Małgorzata
(1)
Gałasiński Władysław
(1)
Gniazdowski Marek
(1)
Haines Peter J
(1)
Hart David J
(1)
Hart Harold
(1)
Hermanowicz Witold
(1)
Jamróz Dorota
(1)
Kealey David
(1)
Koroniak Henryk
(1)
Kowal Joanna (1946- )
(1)
Kozak Danuta
(1)
Kołodziejczyk Aleksander
(1)
Kączkowski Jerzy
(1)
Loon Gary W. van
(1)
Macioszczyk Aleksandra
(1)
Manahan Stanley E
(1)
Molski Marcin
(1)
Najbar Jan
(1)
Niećko Jerzy
(1)
Pajdowski Lech
(1)
Patrick Graham L
(1)
Pigoń Krzysztof
(1)
Pikoń Jerzy
(1)
Pollo Iwo
(1)
Reizer Anna
(1)
Ruziewicz Zdzisław
(1)
Sobczyk Lucjan
(1)
Stryszewska Teresa
(1)
Sulka Grzegorz
(1)
Szczubiałka Krzysztof
(1)
Treshow Michael
(1)
Trzebiatowski Włodzimierz
(1)
Wachowski Leszek
(1)
Wróbel Jerzy T
(1)
Wydro Paweł (1978- )
(1)
Zapotoczny Szczepan (1971- )
(1)
Year
2010 - 2019
(3)
2000 - 2009
(21)
1980 - 1989
(7)
1970 - 1979
(8)
Country
Poland
(39)
Language
Polish
(38)
39 results Filter
Book
In basket
Instytut: P
ISBN: : 83-200-3017-X

Cz.1: Elementy chemii ogólnej i termodynamicznej; Rozdział 1: Wstęp; Rozdział 2: Przykłady udziału chemii w medycynie; Rozdział 3: Analiza jakościowa; Rozdział 4: Materia i jej charakterystyka; Rozdział 5: Budowa atomu; Rozdział 6: Wiązania chemiczne; Rozdział 7: Odwracalność reakcji chemicznych; Rozdział 8: Teoria dysocjacji elektrolitycznej; Rozdział 9: Iloczyn jonowy wody; Rozdział 10: Kwasy i zasady; Rozdział 11: Teoria hydrolizy soli; Rozdział 12: Wskaźniki odczynu środowiska (indykatory pH); Rozdział 13: Bufory (moderatory pH; Rozdział 14: Roztwory; Rozdział 15: Roztwory koloidowe (koloidalne); Rozdział 16: Kinetyka reakcji chemicznych; Rozdział 17: Procesy elektrochemiczne; Rozdział 18: Spektrofotometria absorpcyjna; Rozdział 19: Chromatografia; Rozdział 20: Uzupełnienie; Cz.2: Elementy chemii organicznej i statystyki biochemicznej; Rozdział 21: Wstęp; Rozdział 22: Reakcje nukleofilowe i elektrofilowe; Rozdział 23: Modele struktury przestrzennej związków organicznych; Rozdział 24: Węglowodory; Rozdział 25: Alkohole; Rozdział 26: Aldehydy i ketony; Rozdział 27: Aldehydoalkohole i ketoalkohole; Rozdział 28: Kwasy organiczne; Rozdział 29: Estery wyższych kwasów tłuszczowych (lipidy); Rozdział 30: Pozostałe kwasy karboksylowe oraz ich pochodne; Rozdział 31: Związki aromatyczne; Rozdział 32: Związki heterocykliczne; Rozdział 33: Kwasy nukleinowe;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 17856, 17855 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 17854/XXV/K czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Wstęp do chemii materiałów / Henryk Bala. - Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2003. - 444, [2] s. : rys., wykr. ; 24 cm.
ISBN: : 83-204-2799-1

1. Podstawowe pojęcia, definicje i prawa chemiczne; 2. Nazewnictwo związków nieorganicznych; 3. Budowa atomu i cząsteczki; 4. Stany materii; 5. Termodynamika chemiczna; 6. Równowagi w roztworach elektrolitów; 7. Elektrochemia; 8. Kinetyka chemiczna; 9. Chemia metali; 10. Niemetale i metaloidy; 11. Pierwiastki bloku d; 12. Pierwiastki bloku f.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 29983, 29982 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 29981/XXIII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Author
Subject
ISBN: : 978-83-7464-145-6

Część I: Podstawowe prawa chemiczne i budowa materii (Urszula Lelek-Borkowska); 1.1. Podstawowe prawa i pojęcia chemiczne; 1.2. Budowa atomu; 1.3. Układ okresowy; 1.4. Budowa cząsteczki; 1.5. Część II: Stan skupienia materii (Barbara Stypuła); 2.1. Stan skupienia materii; 2.2. Stan gazowy; 2.3. Stan ciekły; 2.4. Ciała stałe; 2.5. Ciekłe kryształy; Część III: Kinetyka i statyka chemiczna (Barbara Stypuła); 3.1. Kinetyka chemiczna; 3.2. Statyka chemiczna. Stan równowagi; Część IV: Reakcje i obliczenia chemiczne (Krystyna Moskwa); 4.1. Klasyfikacja i nazewnictwo związków nieorganicznych; 4.2. Typy reakcji chemicznych; 4.3. Obliczenia chemiczne; Część V: Chemia roztworów (Jadwiga Zawada); 5.1. Układy homogeniczne i heterogeniczne; 5.2. Dysocjacja elektrolityczna 5.3. Dysocjacja wody, pH roztworów wodnych; 5.4. Reakcje w roztworach wodnych; 5.5. Iloczyn rozpuszczalności; Część VI: Elektrochemia (Jacek Banaś); 6.1. Reakcje utleniania - redukcji; 6.2. Reakcje elektrochemiczne; 6.3. Równowaga elektrochemiczna; 6.4. Ogniwa elektrochemiczne; 6.5. Pomiar potencjału, elektrody wzorcowe; 6.6. Szeregi elektrochemiczne; 6.7. Przykłady ogniw elektrochemicznych; Część VII: Korozja metali (Bogusław Mazurkiewicz); 7.1. Korozja chemiczna; 7.2. Stopa żaropodobna; 7.3. Korozja elektrochemiczna; 7.4. Ważniejsze rodzaje korozji elektrochemicznej; 7.5. Ochrona przed korozją; 7.6. Korozja - czynnikiem w projektowaniu konstrukcji metalowych; Część VIII: Pierwiastki i związki chemiczne (Maria Kilarska); 8.1. Metale; 8.2. Chemia metali; 8.3. Pierwiastki d-elektronowe; Część IX: Elementy chemii organicznej i chemii polimerów (Wojciech Solarski); 9.1. Wprowadzenie do chemii organicznej; 9.2. Węglowodory; 9.3. Alkohole i fenole; 9.4. Aldehydy i ketony; 9.5. Kwasy karboksylowe; 9.6. Estry; 9.7. Aminy; 9.8. Elementy chemii polimerów [JR]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-212/3, P-212/2 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. P-212/1/XXX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Chemia ogólna i nieorganiczna / Adam Bielański. - Wyd. 5. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1977. - 705 [2]s., [1]k.tabl. : il., tab., wykr. ; 25 cm.
Subject
Instytut: P

Rozdział 1: Podstawowe pojęcia chemii. Masa cząsteczkowa i atomowa; Rozdział 2: Jądro atomowe; Rozdział 3: Elektronowa struktura atomu; Rozdział 4: Budowa cząsteczki; Rozdział 5: Gazy doskonałe i rzeczywiste. siły międzycząsteczkowe; Rozdział 6: Ciało stałe; Rozdział 7: Równowagi chemiczne i równowagi fazowe; Rozdział 8: Równowagi w roztworach elektrolitów; Rozdział 9: Utlenianie i redukcja; Rozdział 10: Związki kompleksowe; Rozdział 11: Zjawiska powierzchniowe i układy dyspersyjne; Rozdział 12: Kinetyka chemiczna; Rozdział 13: Układ okresowy pierwiastków; Rozdział 14: Wodór; Rozdział 15: Helowce; Rozdział 16: Fluorowce; Rozdział 17: tlenowce; Rozdział 18: Azotowce; Rozdział 19: Węglowce I: węgiel i krzem; Rozdział 20: Węglowce II: German, cyna i ołów; Rozdział 21: Borowce; Rozdział 22: Berylowce; Rozdział 23: Litowce; Rozdział 24: Tytanowce; Rozdział 25: Wanadowce; Rozdział 26: Chromowce; Rozdział 27: Manganowce; Rozdział 28: Żelazowce; Rozdział 29: Platynowce; Rozdział 30: Miedziowce; Rozdział 31: Cynkowce; Rozdział 32: Skandowce i lantanowce; Rozdział 33: Aktynowce. [g]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 1378, 1377, 1376, 1329 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 1314/XXIII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Author
Subject
ISBN: : 83-7335-298-8

1. Wprowadzenie. Zasady nazewnictwa związków chemicznych; 2. Podstawowe pojęcia. Stechiometria; 3. Równania reakcji chemicznych; 4. Stężenia roztworów; 5. Równowagi jonowe w rozcieńczonych roztworach wodnych; 6. Stan gazowy; 7. Tablice.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 31782, 31781 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 31780/XXIII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Chemia ogólna / Lech Pajdowski. - Wyd. 4. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1978. - 521 [4] s. : il., tab., wykr. ; 24 cm.
Subject
Instytut: P

1. Pojęcia wstępne; 2. Materia a elektryczność; 3. Jądro i elektrony; 4. Narodziny i rozwój teorii kwantów; 5. Mechanika kwantowa( falowa); 6. Struktura elektronowa i układ okresowy pierwiastków; 7. Prawidłowości w układzie okresowym; 8. Wiązania chemiczne; 9. Stan gazowy; 10. Termodynamika chemiczna; 11. Kinetyka chemiczna; 12. Równowaga chemiczna. Prawo działania mas; 13. Ciecze i roztwory; 14. Elektrolity; 15. Elektrochemia; 16. Zjawiska powierzchniowe. Koloidy; 17. Fizykochemia ciała stałego; 18. Chemia pierwiastków grup głównych; 19. Związki kompleksowe; 20. Pierwiastki przejściowe; 21. Elementy chemii organicznej. [g]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 1355 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 1304/XXIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Podstawy chemii ogólnej / Tadeusz Penkala. - Wyd. 5. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1977. - 474 [1] s. ; 24 cm.
Subject

1. Jądro atomowe; 2. Promieniotwórczość; 3. Układ okresowy pierwiastków; 4. Wiązania chemiczne; 5. Zasadnicze rodzaje substancji chemicznych; 6. Reakcje chemiczne; 7. stany skupienia; 8. Układ kwas - zasada; 9. Procesy oksydacyjno-redukcyjne; 10. Układy dyspersyjne; 11. Przebieg krystalizacji w układach dwu- i wieloskładnikowych; 12. Układy koloidalne; 13. Adsorpcja; 14. Termochemia; 15. Kinetyka chemiczna; 16. Statyka chemiczna; 17. Energia elektryczna a przemiany chemiczne;
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 1341, 1328, 1327 (3 egz.)
Book
In basket
Subject
ISBN: : 83-01-01779-1

1. Jądro atomowe; 2. Promieniotwórczość; 3. Układ okresowy pierwiastków; 4. Wiązania chemiczne; 5. Zasadnicze rodzaje substancji chemicznych; 6. Reakcje chemiczne; 7. stany skupienia; 8. Układ kwas - zasada; 9. Procesy utleniania - redukcji; 10. Układy despersyjne; 11. Przebieg krystalizacji w układach dwuskładnikowych i wieloskładnikowych; 12. Układy koloidalne; 13. Adsorpcja; 14. Termochemia; 15. Kinetyka chemiczna; 16. statyka chemiczna; 17. energia elektryczna a przemiany chemiczne; 18. Ogólne własności metali; 19. Związki wielocząsteczkowe;
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 1345 (1 egz.)
Book
In basket
Podstawy chemii ogólnej / Tadeusz Penkala. - Wyd. 4. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1976. - 474 [1] s., rys., tab., ; 24 cm.
Subject
Instytut: P

1. Jądro atomowe; 2. Promieniotwórczość; 3. Układ okresowy pierwiastków; 4. Wiązania chemiczne; 5. Zasadnicze rodzaje substancji chemicznych; 6. Reakcje chemiczne; 7. Stany skupienia; 8. Układ kwas - zasada; 9. Procesy oksydacyjno - redukcyjne; 10. Układy dyspersyjne; 11. Przebieg krystalizacji w układach dwu- i wieloskładnikowych; 12. Układy koloidalne; 13. Adsorpcja; 14. Termochemia; 15. Kinetyka chemiczna; 16. Statyka chemiczna; 17. Energia elektryczna a przemiany chemiczne. [g]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 1290/XXIII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: : 83-233-1372-5

Część 1: 1. Regulamin bezpieczeństwa i higieny pracy w laboratorium chemicznym; 2. Preparatyka chemiczna; 3. Rozdzielenie substancji; 4. Równowagi kwasowo-zasadowe; 5. Rownowagi jonowe w układach heterogenicznych ciało stałe - ciecz; 6. Związki kompleksowe; 7. Reakcja utleniania i redukcji; 8. Kinetyka chemiczna; Część 2: Analiza jakościowa; 1. Analiza kationów, podział na grupy analityczne; 2. Charakterystyka kationów V grupy analitycznej; 3. Charakterystyka kationów IV grupy analitycznej; 4. Charakterystyka kationów
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 18399, 18398 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 18397/XXIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Chemia sanitarna / Witold Hermanowicz. - Warszawa : Arkady, 1984. - 538 s. : rys., tab., ; 24 cm.
Instytut: P
ISBN: : 83-213-3215-3

1. Wstęp; 2. Zanieczyszczenie środowisk i jego skutki; 3. Wprowadzenie do chemii sanitarnej; 4. Charakterystyka wód naturalnych i użytkowych; 5. Zasady mechanicznego i fizyczno-chemicznego uzdatniania wody; 6. Dezynfekcja wody; 7. Domieszki i zanieczyszczenia w wodzie do picia i na inne potrzeby oraz ich wpływ na jakość wody; 8. Ocena jakości i przydatności wody na potrzeby komunalne. [g]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 1342/XXIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Instytut: P
ISBN: : 83-200-3483-3

1. Wiązania chemiczne i zjawisko izomerii; 2. Alkany i cykloalkany; izomeria konformacyjna i geometryczna; 3. Alkeny i alkiny; 4. Węglowodory aromatyczne; 5. Stereoizomeria; 6. Chlorowcowe związki organiczne. Reakcje podstawienia i eliminacji; 7. Alkohole, fenole i tiole; 8. Etery i epoksydy; 9. Aldehydy i ketony; 10. Kwasy karboksylowe i ich pochodne; 11. Aminy i azotowe związki pokrewne; 12. Spektroskopia i okreslanie struktury; 13. Związki heterocykliczne; 14. Polimery syntetyczne; 15. Lipidy i detergenty; 16. Węglowodany; 17. Aminokwasy, peptydy i białka; 18. Nukleotydyy i kwasy nukleinowe;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 21839 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 21838/XXV/K czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: : 83-01-14841-1

1. Chemia i chemia organiczna; 2. Chemia środowiska; 3. Biochemia; 4. Procesy metaboliczne; 5. Środowiskowe procesy biologiczne i ekotoksykologia; 6. Toksykologia; 7. Chemia toksykologiczna; 8. Genetyczne aspekty toksykologii; 9. Reakcja organizmu na substancje toksyczne; 10. Pierwiastki toksyczne; 11.Toksyczne związki nieorganiczne; 12. Związki metaloorganiczne i metaloidoorganiczne; 13. Toksyczne związki organiczne i węglowodory; 14. Związki organiczne zawierające tlen; 15. Organiczne związki Azotu; 16. Halogenki organiczne; 17. Związki siarkoorganiczne; 18. Związki fosforoorganiczne; 19. Toksyczne związki pochodzenia naturalnego; 20. Analiza ksenobityków;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 23619, 23618 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 23617/XX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Podstawy chemii nieorganicznej 2 / Adam Bielański. - Wyd. 5 zm. i popr., (4 dodr.). - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007. - XII, [1], 512-1016, S20 s. : il. ; 24 cm.
ISBN: : 83-01-13816-5 (t. 2)

Rozdział 1: Układ okresowy pierwiastków; Rozdział 2: Wodór; Rozdział 3: Helowce; Rozdział 4: Flurowce; Rozdział 5: Tlenowce; Rozdział 6: Azotowce; Rozdział 7: Węglowce I: węgiel i krzem; Rozdział 8: Węglowce II: German, cyna i ołów; Rozdział 9: Borowce; Rozdział 10: Berylowce; Rozdział 11: Litowce; Rozdział 12: Metale zewnętrzno przejściowe: ogólna charakterystyka; Rozdział 13: Związki i koordynacyjne metali przejściowych; Rozdział 14: Tytanowce; Rozdział 15: Wanadowce; Rozdział 16: Chromonowce; Rozdział 17: Manganowce; Rozdział 18: Żelazo, kobalt i nikiel; Rozdział 19: Platynowce; Rozdział 20: Miedziowce; Rozdział 21: Cynkowce; Rozdział 22: Skandowce i lantanowce; Rozdział 23: Aktynowce;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 28189 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 28188/XXIII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Chemia nieorganiczna / P. A. Cox ; tł. Zbigniew Zawadzki. - Wyd. 1 , 2 dodr. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006. - VI, [2], 335, [1] s. : il. ; 24 cm.
(Krótkie Wykłady)
ISBN: : 83-01-13871-8

Rozdział 1: Struktura atomu; Rozdział 2: Substancje nieorganiczne- wprowadzenie; Rozdział 3: Struktura i wiązania w cząsteczkach; Rozdział 4: Ciała stałe- struktura i wiązania; Rozdział 5: Chemia roztworów; Rozdział 6: Chemia niemetali; Rozdział 7: Metale nieprzejściowe; Rozdział 8: Chemia metali przejściowych; Rozdział 8: Lantanowce i aktynowce; Rozdział 9: Zagadnienia ekologiczne, biologiczne i przemysłowe.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 29883, 29882 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 29881/XXIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Chemia analityczna / David Kealey, Peter J. Haines ; Tł. Małgorzata Galus. - Wyd. 1, 1 dodr. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005. - XII, 383, [1] s. : rys., wykr. ; 24 cm.
(Krótkie Wykłady)
Instytut: P
ISBN: : 83-01-14335-5

1. Istota chemii analitycznej i jej zakres; 2. Ocena danych; 3. Reakcja analityczne w roztworach; 4. Techniki rozdzielania; 5. Techniki spektrometryczne; 6. Techniki łączone; 7. Metody termiczne; 8. Czujniki, automatyzacja i komputeryzacja;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 21377, 21376 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 21375/XXIII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: : 83-01-05363-1

1. Zagadnienia ogólne; 2. Metody rozdzielenia i zagęszczania; 3. Analiza wagowa; 4. Analiza miareczkowa. Cz. ogólna; 5. Analiza miareczkowa. alkacymetria; 6. Analiza miareczkowa. Kompleksometria; 7. Analiza miareczkowa. Redoksometria; 8. Analiza miareczkowa strąceniowa; 9. Analiza gazomiernicza i gazowa; 10. Analiza ilościowa materiałów złożonych. [g]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 1361/XXIII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Instytut: P

1. Wstęp; 2. Spektrofotometria cząsteczkowa; 3. Spektroskopia atomowa; 4. Inne metody spektroskopowe; 5. Potencjometria; 6. Elektroliza i kulometria; 7. Polarografia i miareczkowanie amperometryczne; 8. Konduktometria i oscylometria; 9. Metody radiometryczne; 10. Metody chromatograficzne; 11. Automatyzacja i komputeryzacja w chemii analitycznej. [g]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 1288/XXIII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket

1. Wstep; 2. Spektrofotometria cząsteczkowa; 3. Spektroskopia atomowa; 4. Inne metody spektroskopowe; 5. Potencjometria; 6. Elektroliza i kulometria; 7. Polarografia i miareczkowanie amperometryczne; 8. Konduktometria i oscylometria; 9. Metody radiometryczne; 10. Metody chromatograficzne; 11. Automatyzacja i komputeryzacja w chemii analitycznej;
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 1301 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Chemia piękna / Marcin Molski. - Wyd. 2. (1 w WN PWN) , 4 dodr. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011. - X, 419, [1] s. : il. ; 24 cm.
ISBN: : 978-83-01-15714-2
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 36980, 36979, 36978, 36977 (4 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 36976/XXV/K czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again