Form of Work
Książki
(21)
Status
only on-site
(20)
available
(15)
Branch
Wypożyczalnia
(15)
Czytelnia - Magazyn
(7)
Czytelnia - Wolny dostęp
(9)
Czytelnia Czasopism
(4)
Author
Bień Andrzej
(2)
Bień Witold
(2)
Adamski Jakub (polityka zdrowotna)
(1)
Batura Marzena
(1)
Biczysko Władysław
(1)
Bogocz Danuta
(1)
Bondos Ilona (1985- )
(1)
Garbicz Marek
(1)
Gawron Henryk (1946- )
(1)
Hamulczuk Mariusz
(1)
Karasiewicz Grzegorz
(1)
Kowalczyk Zdzisław
(1)
Laurowski Tadeusz
(1)
Nowotarska-Romaniak Beata
(1)
Pacho Wojciech
(1)
Robinson Kenneth L
(1)
Rogoda Bogdan
(1)
Seremak-Bulge Jadwiga
(1)
Strączkowski Łukasz
(1)
Tauber Roman Dawid
(1)
Tomek William G
(1)
Trojanek Maria
(1)
Trojanek Radosław
(1)
Trynkos Krzysztof
(1)
Urban Krzysztof (prawo medyczne)
(1)
Waniowski Paweł
(1)
Warmińska Ewa
(1)
Wiśniewska Urszula
(1)
Wolszczak-Derlacz Joanna
(1)
Zabielski Jacek
(1)
Śliwa Jan
(1)
Year
2010 - 2019
(5)
2000 - 2009
(14)
1990 - 1999
(1)
1970 - 1979
(1)
Time Period of Creation
2001-
(1)
Country
Poland
(21)
Language
Polish
(21)
Subject
Ceny
(9)
Marketing
(3)
Nieruchomości
(3)
Budownictwo
(2)
Finanse
(2)
Kredyt
(2)
Lokata
(2)
Mieszkanie
(2)
Procent
(2)
Rolnictwo
(2)
Bezrobocie
(1)
Cena
(1)
Ceny leków
(1)
Dane statystyczne
(1)
Farmacja
(1)
Gastronomia
(1)
Hotelarstwo
(1)
Integracja europejska
(1)
Jakość usług
(1)
Kalkulacja kosztów
(1)
Konsumenci (ekon.)
(1)
Leki refundowane
(1)
Marketing-mix
(1)
Mieszkania
(1)
Nieruchomości miejskie
(1)
Nierówność społeczna
(1)
Normowanie pracy
(1)
Opieka zdrowotna
(1)
Podział dochodu
(1)
Polityka rolna
(1)
Polska
(1)
Poznań (woj. wielkopolskie)
(1)
Promocja usług
(1)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(1)
Przedsiębiorstwo
(1)
Przemysł
(1)
Rozwój gospodarczy
(1)
Segmentacja rynku
(1)
Strategia marketingowa
(1)
Szeregi czasowe
(1)
Służba zdrowia
(1)
Turystyka
(1)
Usługi
(1)
Usługi medyczne
(1)
Usługi zdrowotne
(1)
Wrocław (woj. dolnośląskie)
(1)
Wzrost gospodarczy
(1)
Zboża
(1)
Subject: place
Polska
(1)
Domain
Zarządzanie i marketing
(1)
21 results Filter
No cover
Book
In basket
1.Dotychczasowe doświadczenia w wykorzystaniu cen w zarządzaniu; 2. Ceny jako podstawowy instrument zarządzania; 3. Oddziaływanie cen na przebieg procesów gospodarczych; 4. Ceny jako narzędzie zarządzania w organizacjach gospodarczych;
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 1798 (1 egz.)
Book
In basket
1. Marketingowa koncepcja ceny; 2. Wartość oferty postrzegana przez nabywców; 3. Kalkulacja dolnej granicy dopuszczalnego przedziału cenowego na podstawie kosztów; 4. Wrażliwość cenowa nabywców; 5. Analiza zachowań cenowych konkurentów; 6. Analiza relacji cenowych w systemie dystrybucji; 7. Analiza opłacalności produktu; 8. Ramowa strategia cen; 9. Ustalenie ceny podstawowej; 10. Ustalenie cen produktów substytucyjnych i komplementarnych; 11. Różnicowanie cen;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 5832 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 5831/XIX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Konkurencyjność Polskiej Gospodarki Żywnościowej w Warunkach Globalizacji i Integracji Europejskiej : program wieloletni 2011-2014 ; nr 89.)
(Konkurencyjność Polskiej Gospodarki Żywnościowej w Warunkach Globalizacji i Integracji Europejskiej ; nr 89.)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 043/c (1 egz.)
Book
In basket
Cz.1: Zasady kształtowania cen; Cz.2: Zróżnicowanie i zmienność cen; Cz.3: Instytucje kształtowania cen; Cz.4: Wprowadzenie do empirycznej analizy cen;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 14708, 14707, 12050 (3 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 12049/XXVI czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Instytut: ZIM
ISBN: : 83-208-1447-2
Cz. 1: Uwarunkowania strategii cenowych; Rozdział 1: Cena jako element rynku; Rozdział 2: Wewnętrzne uwarunkowania cenowych strategii przedsiębiorstw; Rozdział 4: Cele strategii cenowych; Cz. 2: Kształtowanie strategii cenowych; Rozdział 5: Znaczenie kosztów w kształtowaniu cen; Rozdział 6: Metody ustalania cen; Rozdział 7: Podstawowe strategie cenowe; Rozdział 8: Adaptacja podstawowych strategii cenowych do aktualnej sytuacji rynkowej; Rozdział 9: Zastosowanie badań marketingowych w procesie formułowania strategii cenowej; Rozdział 10: Specyfika strategii cenowych na wybranych rynkach;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 9194, 9193 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 9192/XIX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Praktyczne Komentarze Lex)
ISBN: : 978-83-264-3131-9
Rozdział 1: Przepisy ogólne; Rozdział 2: Poziomy odpłatności i marże refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobów medycznych; Rozdział 3: Kryteria tworzenia poziomów odpłatności i grupy limitowych oraz kryteria podejmowania decyzji o objęciu refundacją i zasady ustalania urzędowej ceny zbytu; Rozdział 4: Komisja Ekonomiczna; Rozdział 5: Tryb podejmowania decyzji w sprawie refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych; Rozdział 6: Apteki i osoby uprawnione; Rozdział 7: Kary administracyjne; Rozdział 8: Przepisy karne; Rozdział 9: Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe. [G]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 57824/XIV czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Kosztorysowanie w budownictwie / Tadeusz Laurowski. - Krosno : Wydawnictwo i Handel Książkami "KaBe", 2007. - 165, [7] s., [18] k. tabl. złoż. : il. ; 21 cm.
1. Rodzaje kosztorysów; 2. Rodzaje kalkulacji kosztorysowej; 3. Przedmiot zamówienia na roboty budowlane w zamówieniach publicznych; 4. Wartość zamówienia na roboty budowl;ane w zamówieniach publicznych; 5. Baza normatywna; 6. Baza cenowa; 7. Wynagrodzenie umowach o roboty budowlane; 8. Komputerowe wspomaganie kosztorysowania; 9. Proces inwestycyjny; 10. Analiza kosztów w procesie inwestycyjnym; 11. Zlecanie robót budowlanych; 12. Podatawy prawne;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 26014, 26013 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 26012/XXX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1: Konwergencja ekonomiczna; Rozdział 2: Prawo jednej ceny; Rozdział 3; Dotychczasowe badania na temat międzynarodowego przestrzennego zróżnicowania cen; Rozdział 4: Zróżnicowanie cen w Unii Europejskiej - ujęcie makroekonomiczne; Rozdział 5: Zróżnicowanie cen w Unii Europejskiej 1990-2005 - ujęcie mikroekonomiczne;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 26219, 26218 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 26217/IX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Cena jako marketingowy instrument oddziaływania na konsumentów / Ilona Bondos. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2016. - 374 strony, [3] karty tablic złożonych : ilustracje, rysunki, wykresy ; 25 cm.
ISBN: : 978-83-7784-842-5
Rozdział 1 : Cena jako kategoria ekonomiczna - ujęcie behawioralne; 1.1. Ewolucja poglądów na temat wartości i ceny; 1.2. Ekonomia behawioralna - odmienne podejście do zagadnienia racjonalności konsumentów; 1.3. Elastyczność cenowa miarą zmian wielkości rynkowych; 1.3.1. Elastyczność cenowa popytu; 1.3.2. Nietypowe reakcje nabywców na zmianę ceny; 1.4. Postrzeganie ceny przez konsumentów; 1.4.1. Teoria perspektywy i pokrewne z nią zjawiska; 1.4.2. Interpretowanie ceny produktu przez potencjalnych nabywców; Rozdział 2 : Związek między cena a pozostałymi elementami marketingu; 2.1. Stopień zintegrowania marketingu-mix warunkujący jego skuteczność i efektywność; 2.1.1. Skuteczność i efektywność działań marketingowych; 2.1.2. Kształtowanie zintegrowanego zestawu narzędzi marketingowych; 2.2. Znaczenie ceny w procesie realizowania polityki produktu; 2.3. Decyzje cenowe w kontekście polityki dystrybucji; 2.4. Rodzaj i intensywność działań promocyjnych a cena produktu; Rozdział 3 : Cena jako instrument kształtujący zachowania uczestników rynku po stronie podażowej; 3.1. Zakres decyzji związanych z kształtowaniem cen; 3.1.1. Proces kształtowania cen; 3.1.2. Metody ustalania cen; 3.2. Potrzeba adaptacji ceny do sytuacji rynkowej; 3.2.1. Uwarunkowania rynkowe dostosowywania ceny; 3.2.2. Kryteria i formy dostosowywania cen; 3.3. Inicjowanie zmian cen i reagowanie na nie; 3.3.1. Oferent jako inicjator zmiany poziomu ceny; 3.3.2. Następstwa agresywnej konkurencji cenowej 3.4. Podejście oferentów do komunikowania klientom określonego poziomu cen - perspektywa sprzedawców; Rozdział 4 : Strategiczny wymiar decyzji cenowych wybrane zagadnienia; 4.1. Znaczenie segmentacji i pozycjonowania dla opłacalności polityki cenowej; 4.1.1. Segmentacja rynku jako istotna determinanta polityki cenowej; 4.1.2. Znaczenie ceny w procesie pozycjonowania oferty; 4.2. Strategie cenowe i ich uwarunkowania; 4.2.1. Czynniki kształtujące wrażliwość cenową nabywców; 4.2.2. Teoretyczne aspekty badania wrażliwości cenowej nabywców -metoda Price Sensitivity Meter; 4.2.3. Tradycyjne i współczesne podejście do tworzenia strategii cenowych; 4.3. Innowacyjne mechanizmy kształtowania cen; 4.3.1. Partycypacyjne mechanizmy ustalania cen; 4.3.2. Cena zerowa jako szczególny przypadek ceny; 4.3.3. Różnicowanie cen oparte na zachowaniu konsumentów; Rozdział 5 : Rezultaty oddziaływania przez oferentów ceną na nabywców dóbr trwałych; 5.1. Postawy konsumentów wobec różnych form komunikowania ceny; 5.2. Kryteria kluczowe dla zakupu dóbr wybieralnych trwałego użytku i źródła informacji o ofercie; 5.3. Postrzeganie jakości przez pryzmat ceny i ewentualne konsekwencje wizerunkowe; 5.4. Cena odniesienia na rynku dóbr wybieralnych trwałego użytku; 5.5. Modelowe ujęcie oddziaływania ceną na decyzje zakupowe konsumentów na rynku dóbr wybieralnych trwałego użytku.[K]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 56506/XIX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Polityka cenowa małych i średnich przedsiębiorstw / Bogdan Rogoda. - Kraków : Oficyna Ekonomiczna, 2004. - 368 s. : rys., tab., wykr. ; 24 cm.
Rozdział 1: Uwarunkowania polityki cenowej w małych i średnich przedsiębiorstwach; Rozdział 2: Wytyczne kształtowania polityki cenowej firmy; Rozdział 3: Stosowanie ceny jednolitej w warunkach małego i średniego przedsiębiorstwa; Rozdział 4: Marketingowe metody badania popytu; Rozdział 5: Optymalizacja ceny jednolitej w warunkach małego i średniego przedsiębiorstwa; Rozdział 4: Marketingowe metody badania popytu; Rozdział 5: Optymalizacja ceny jednolitej; Rozdział 6: Różnicowanie cen; Rozdział 7: Korygowanie polityki cenowej małych i srednich przedsiębiorstw;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 16532, 16531 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 16530/XIX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
CD
In basket
1. Biznes plan - przykłady; 2. Wycena przedsiębiorstwa; 3. Ocena efektywności planowanej inwestycji - podstawowe założenia; 4. Informacja o wydawnictwa.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 23155, 23154, 23153 (3 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 23152/XXXI czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, ISSN 1689-7374 ; 223)
1. Henryk Gawron, Tendencje rozwoju rynku gruntów budowlanych w aglomeracji poznańskiej; 2. Maria Trojanek, Radosław Trojanek, Opłacalność inwestowania w lokale mieszkalne na przykładzie poznańskiego rynku nieruchomości w latach 1997-2011; 3. Radosław Trojanek, Hedoniczny indeks cen mieszkań w Łodzi w latach 2008-2011; 4. Łukasz Nawrot, Wybrane problemy szacowania wartości nieruchomości rolnych wielkoobszarowych w Polsce; 5. Maria Trojanek, Istota podejścia dochodowego w wycenie nieruchomości; 6. Bartłomiej Marona, Michał Głuszak, Nadzór nad rozdysponowanymi nieruchomościami gminy jako warunek racjonalnego gospodarowania; 7. Paweł Nowacki, Łukasz Strączkowski, Analiza marketingowa lokalnego rynku mieszkaniowego na potrzeby inwestycji deweloperskiej na przykładzie miasta Szczecina; 8. Anna Mazurczak, Perspektywy rozwoju funduszy nieruchomości typu RElTs w Polsce; 9. Krzysztof Celka, Nieruchomość biurowa cechy i klasyfikacja. [O]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 04/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, ISSN 1689-7374 ; 231)
1. Henryk Gawron, Ewolucja funkcji mieszkania i preferencji klientów na rynku mieszkaniowym; 2. Maria Trojanek, Znaczenie nieruchomości w kształtowaniu dochodów Miasta Poznania; 3. Gabriel Główka, Rynek nieruchomości mieszkaniowych a stabilność systemowa; 4. Anna Mazurczak, Profil inwestora na rynku funduszy nieruchomości w Polsce; 5. Paweł Nowacki, Nowoczesne systemy realizacyjne projektów deweloperskich w Polsce; 6. Krzysztof Celka, Bariery rozwoju działalności deweloperskiej w Polsce; 7. Łukasz Strączkowski, Ocena zapotrzebowania na mieszkania o podwyższonym standardzie na poznańskim rynku nieruchomości; 8. Radosław Trojanek, Hedoniczny indeks cen mieszkań w Poznaniu w latach 2008-2011; 9. Aleksandra Jadach-Sepioło, Laboratoria miejskie jako przygotowanie kadr do nowoczesnego zarządzania inwestycjami miejskimi. [O]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 04/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1: Zmienna wartość pieniądza w czasie; Rozdział 2: Odsetki proste; Rozdział 3: Odsetki składane; Rozdział 4: Strumienie jednakowych płatności seryjnych (annuity); Rozdział 5: Wyznaczanie ratalnych spłat kredytów; Rozdział 6: Kalkulacja opłacalności inwestycji; Rozdział 7: Kalkulacja aktualnej wartości opłat leasingowych; Rozdział 8: Wybrane problemy.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 5298, 5297, 5296 (3 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 5295/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1: Zmienna wartość pieniądza w czasie; Rozdział 2: Odsetki proste; Rozdział 3: Odsetki składane; Rozdział 4: Strumienie jednakowych płatności seryjnych (annuity); Rozdział 5: Wyznaczanie ratalnych spłat kredytów; Rozdział 6: Kalkulacja opłacalności inwestycji; Rozdział 7: Kalkulacja aktualnej wartości opłat leasingowych; Rozdział 8: Wybrane problemy.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 33580, 33579 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 33578/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
1. Rynek nieruchomości mieszkaniowych; 2. Indeksy cen nieruchomości mieszkaniowych; 3. Fluktuacje cen na rynku nieruchomości mieszkaniowych; 4. Indeksy cen mieszkań w wybranych miastach w Polsce; 5. Wahania cen na rynku nieruchomości mieszkaniowych w wybranych miastach w Polsce. [g]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 34538 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 34537/XXXI czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Zmiana rynkowych uwarunkowań produkcji i przetwórstwa zbóż; 2. Zmiany krajowej podaży zbóż i ich przetworów; 3. Zmiany w handlu zagranicznym zbożami i ich przetworami; 4. Zmiany podmiotowej struktury produkcji zbóż; 5. Rozwój systemu rynkowego; 6. Transmisja cen na rynku zbóż w Polsce;
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 043/c (1 egz.)
Book
In basket
1. Teoretyczne podstawy dotyczące cen, kalkulacji cenowej oraz kosztów; 2. Kalkulacje cenowe w hotelarstwie; 3. Kalkulacje cenowe w gastronomii; 4. Kalkulacje cenowe w turystyce; 5. Biznes-plan w przedsiebiorstwie hotelarsko-gastronomicznym;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 25017, 25016 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 25015/XXVIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Istota marketingu usług zdrowotnych; Rozdział 2: System informacji marketingowej w placówce służby zdrowia; Rozdział 3: Metody analizy warunków działania na rynku usług zdrowotnych; Rozdział 4: Segmentacja rynku usług zdrowotnych; Rozdział 5: Marketingowa strategia działania placówki służby zdrowia i jej elementy.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 30118, 30117 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 30116/XXV/M czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Kosztorysowanie i normowanie w budownictwie / Zdzisław Kowalczyk, Jacek Zabielski. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2007. - 351 s., [2] k. tabl. złoż. luzem : il. ; 24 cm.
1. Kosztorys w procesie inwestycyjnym; 2. Normowanie techniczne w budownictwie; 3. Normowanie pracy; 4. Normowanie zużycia materiałów; 5. Normowanie pracy maszyn; 6. Zasady przedmiarowania; 7. System zleceniowy w budownictwie; 8. Metody kosztorysowania; 9. Kosztorysy budowlane; 10. Umowy o wykonanie robót budowlanych; 11. Systemy płac w budownictwie.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 30163, 30162 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 30161/XXX czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again