Form of Work
Książki
(6)
Publikacje dydaktyczne
(1)
Publikacje fachowe
(1)
Publikacje naukowe
(1)
Status
only on-site
(6)
available
(4)
Branch
Wypożyczalnia
(4)
Czytelnia - Magazyn
(1)
Czytelnia - Wolny dostęp
(5)
Author
Bielawska Aurelia
(1)
Karpuś Piotr
(1)
Kańduła Sławomira
(1)
Kowalczyk Magdalena (organizacja i zarządzanie)
(1)
Siedlecka Agnieszka
(1)
Skica Tomasz
(1)
Sochacka-Krysiak Hanna (1931- )
(1)
Węcławski Jerzy
(1)
Year
2010 - 2019
(3)
2000 - 2009
(3)
Time Period of Creation
2001-
(1)
Country
Poland
(6)
Language
Polish
(5)
Audience Group
Pracownicy samorządowi
(1)
Szkoły wyższe
(1)
Demographic Group
Literatura polska
(1)
Subject
Budżety terenowe
(6)
Samorząd terytorialny
(4)
Analiza finansowa
(1)
Budżet państwowy
(1)
Decentralizacja (adm.)
(1)
Finanse lokalne
(1)
Finanse publiczne
(1)
Gospodarka terenowa
(1)
Przedsiębiorstwo
(1)
Sprawozdawczość finansowa
(1)
Wydatki budżetowe
(1)
Zarządzanie
(1)
Zarządzanie finansowe
(1)
Zarządzanie wiedzą
(1)
Subject: time
2001-
(2)
2001-0
(1)
Subject: place
Podkarpackie, województwo
(1)
Genre/Form
Materiały konferencyjne
(1)
Podręcznik
(1)
Domain
Gospodarka, ekonomia, finanse
(1)
Polityka, politologia, administracja publiczna
(1)
Zarządzanie i marketing
(1)
6 results Filter
Book
In basket
Cz.1: Zarządzanie finansami przedsiębiorstw; Cz.2: Narzędzia wykorzystywane w zarządzaniu finansami przedsiębiorstw; Cz.3: Finansowanie jednostek samorządu terytorialnego; Cz.4: Finansowanie rozwoju regionalnego; Cz.5: Finansowanie działalności gospodarczej[BM]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 20482, 20480 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 20478/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Część 1: Dochody jednostek samorządu terytorialnego; 1. Hanna Sochacka-Krysiak: Lokalne daniny publiczne jako źródło dochodów własnych samorządu terytorialnego - doświadczenia i perspektywy; 2. Edyta Małecka-Ziembińska: Dochody jednostek samorządu terytorialnego z udziałów w podatkach państwowych; 3. Zbigniew Ofiarski: System wyrównywania dochodów jednostek samorządu terytorialnego w Polsce na tle zasad subwencjonowania - ewolucja i stan obecny; 4. Jarosław Olejniczak: System wyrównywania dochodów jednostek samorządu terytorialnego w Polsce na tle zasad subwencjonowania - ewolucja i stan obecny ; 5. Jarosław Olejniczak: 6. Ewa Gońda: Subwencja oświatowa jako źródło finansowania wydatków budżetowych gmin na działalność szkół w latach 1996-2005; 7. Krzysztof Surówka: Adekwatność dochodów JST w Polsce do zakresu realizowanych zadań bieżących po roku 2003; 8. Adam Szewczuk: Sytuacja finansowa jednostek samorządu terytorialnego na tle zróżnicowanych uwarunkowań ich rozwoju; Część 2. Pozabudżetowe źródła finansowania działalności jednostek samorządu terytorialnego (zagadnienia wybrane) 1. Jolanta Szolno-Koguc: Gospodarka funduszowa a gospodarka budżetowa w jednostkach samorządu terytorialnego; 2. Magdalena Zioło: Bank jako instytucja finansowa wspierająca realizację zadań inwestycyjnych podejmowanych przez jednostki samorządu terytorialnego; 3. Sławomira Kańduła: Pożyczki z budżetu państwa oraz dotacje rozwojowe dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację projektów finansowanych z udziałem środków z funduszy europejskich;4. Katarzyna Owsiak: o potrzebie innego spojrzenia na bezpieczeństwo finansów samorządowych; 5. Arkadiusz Babczuk: Regulacje upadłościowe w samorządzie terytorialnym - przypadek USA; Część 3. Planowanie budżetowe i kontrola gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego; 1. Katarzyna Stabrvła: Próba analizy uprawnień decyzyjnych władz samorządowych w zakresie opracowywaiua i wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego; 2. Maria Kosek-Woinar: Długoterminowe zarządzanie finansami jednostek samorządu terytorialnego a problem ciągłości decyzji ekonomicznych; 3. Małgorzata Dybał: Budżet w ujęciu tradycyjnym a innowacyjne metody efektywnego zarządzania finansami publicznymi; 4. Marek Dylewski: Nadzór nad gospodarką finansowa jednostek samorządu terytorialnego w świetle uregulowań prawnych; 5. Mariusz Siwoń, Ewa Koszela: Kontrola finansów jednostek samorządu terytorialnego - podejście zarządcze; 6. Maria Jastrzębska: Analiza wskaźnikowa sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999-2005; 7. Ewa Markowska-Bzducha: Potencjał inwestycyjny jednostek samorządu terytorialnego w Polsce; Część 4. Wybrane problemy gospodarki jednostek samorządu terytorialnego 1. Katarzyna Maj-Waśniowska: Czynniki wpływające na funkcjonowanie ; sieci szkół na przykładzie miasta Jarosławia; 2. Joanna Przybylska: Finansowanie działalności gminnej biblioteki publicznej (studium przypadku); 3. Beata Filipiak: Finansowanie rozwoju infrastruktury na przykładzie miasta Szczecin; 4. Agnieszka Kopańska: Budowanie konkurencji w usługach komunalnych. Analiza zastosowania na podstawie sektora wodno-kanalizacyjnego; 5. Marcelina Zapotoczna: Gospodarowanie zasobem mieszkaniowym gmin miejskich w województwie warmińsko-mazurskim; 6. Janina Kotlińska: Najem komunalnych lokali użytkowych i opłaty z nim związane; 7. Krzysztof Gałuszka: Metody podziału kosztów i korzyści pomiędzy współpracujące jednostki samorządu terytorialnego; Michał Janasik: Podejście programowe - nowatorska technika finansowania gminnych inwestycji nowej generacji.[G]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 34546 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 34545/XV czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Część 1: Zakres wykorzystania analizy ekonomicznej w jednostkach samorządu terytorialnego; 1. Istota funkcjonowania samorządu terytorialnego; 2. Rola i zakres analizy ekonomicznej w jednostkach samorządu terytorialnego; 3. Sprawozdawczość w jednostkach samorządu terytorialnego jako podstawowe źródło informacji analitycznej; Część 2: Analiza sprawozdania z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego; 1. Analiza dochodów i wydatków budżetowych; 2. Analiza wskaźnikowa; Część 3: Rola sprawozdawczości finansowej w ocenie sytuacji majątkowej i finansowej jednostek samorządu terytorialnego; 1. Analiza sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego; 2. analiza skonsolidowanego bilansu jednostki samorządu terytorialnego; 3. Analiza środków trwałych w jednostkach samorządu terytorialnego; Część 4: Wpływ New Public Management na zarządzanie jednostkami samorządu terytorialnego; 1. New Public Management a New Public Governance jako nowe filozofie zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego; 2. Pomiar dokonań w jednostkach samorządu terytorialnego; 3. Efektywność jednostek samorządu terytorialnego a analiza finansowa; 4. Kapitał ludzki w zarządzaniu jednostkami samorządu terytorialnego. [G]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 58449 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 58448/XV czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Cz. 1: Rola samorządu terytorialnego w realizacji zadań publicznych; Rozdział 1: Pojecie oraz atrybuty samorządu terytorialnego jako odrębnego związku publiczno-prawnego; Rozdział 2: Samorząd terytorialny w systemie władzy i administracji publicznej demokratycznego państwa; Rozdział 3: Zarys ewolucji pojęcia samorządu terytorialnego a kształtowanie się stosunków między samorządem a państwem; Rozdział 4: Miejsce samorządu terytorialnego w sektorze publicznym; Rozdział 5: Struktura samorządu terytorialnego; Rozdział 6: Decentralizacja terytorialna w świetle Europejskiej Karty Samorządu Terytorialnego; Rozdział 7: Zasięg, rodzaje i formy realizacji lokalnych zadań publicznych w Polsce; Cz. 2: Finansowanoie lokalnych zadań publicznych; Rozdział 8: Źródła finansowanialokalnych zadań publicznych a problem samodzielności jednostek samorzadu terytorialnego; Rozdział 9: Samorządowe dochody własne; Rozdział 10: Systemy zasilania zewnętrznego budżetów samorządowych; Rozdział 11: Potrzeby i wydatki inwestycyjne w samorządzie terytorialnym a możliwości i źródła ich finansowania; Rozdział 12: Zasady i formy pozyskiwania przychodów zwrotnych przez jednostki samorządu terytorialnego; Rozdział 13: Lokalny dług publiczny w RP. Poziom,struktura, zagrożenia, ograniczenia; Rozdział 14: Planowanie i prognozowanie budżetów samorządowych; Rozdział 15: Zasady wykonywania budżetów samorządowych; Rozdział 16: Kontrola wewnętrzna i zewnętrzna gospodarki oraz finansów samorzadu terytorialnego; Rozdział 17: Nowe zarządzanie publiczne a perspektywy ewolucji działalności gospodarczo-finansowej jednostek samorządowych;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 35171, 35170, 32681, 32680 (4 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 32679/XV czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 49368/XV czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again