Form of Work
Książki
(25)
Status
only on-site
(25)
available
(22)
Branch
Wypożyczalnia
(22)
Czytelnia - Magazyn
(10)
Czytelnia - Wolny dostęp
(14)
Czytelnia Czasopism
(1)
Author
Patrzałek Leszek
(3)
Kosek-Wojnar Maria
(2)
Surówka Krzysztof
(2)
Bielawska Aurelia
(1)
Borodo Andrzej
(1)
Denek Emilia
(1)
Dolata Stanisław
(1)
Drwiłło Andrzej
(1)
Dylewski Marek
(1)
Filipiak Beata
(1)
Frączkiewicz-Wronka Aldona
(1)
Grzeszczyk Tadeusz
(1)
Jędrzejewski Lech
(1)
Kantyka Sławomir
(1)
Karpuś Piotr
(1)
Kopczuk Anatoliusz
(1)
Mackiewicz Marta
(1)
Misiąg Wojciech
(1)
Ofiarski Zbigniew
(1)
Oręziak Leokadia
(1)
Proniewski Marek (1958- )
(1)
Roeske-Słomka Iwona
(1)
Rolewicz Janina
(1)
Ruśkowski Eugeniusz
(1)
Sochacka-Krysiak Hanna (1931- )
(1)
Sputowski Arkadiusz Jerzy
(1)
Swianiewicz Paweł
(1)
Tomalak Marcin
(1)
Wojdylak-Sputowska Zofia
(1)
Węcławski Jerzy
(1)
Zrałek Maria
(1)
Year
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(22)
1990 - 1999
(2)
Country
Poland
(25)
Language
Polish
(25)
Subject
Budżety terenowe
(24)
Samorząd terytorialny
(8)
Finanse lokalne
(3)
Gospodarka terenowa
(3)
Samorząd lokalny
(3)
Banki
(2)
Dotacja
(2)
Podatki i opłaty lokalne
(2)
Regionalizacja gospodarcza
(2)
Audyt wewnętrzny
(1)
Budżet gminy
(1)
Budżety rodzinne
(1)
Dane statystyczne
(1)
Decentralizacja (adm.)
(1)
Dług lokalny
(1)
Finanse
(1)
Fundusze strukturalne UE
(1)
Gospodarka finansowa
(1)
Gospodarka komunalna
(1)
Infrastruktura społeczna
(1)
Kórnik (woj. wielkopolskie ; okręg)
(1)
Migracje
(1)
Opieka społeczna
(1)
Planowanie budżetowe
(1)
Planowanie gospodarcze
(1)
Polityka regionalna
(1)
Polityka regionalna UE
(1)
Polityka społeczna
(1)
Programy pomocowe UE
(1)
Przedsiębiorstwo
(1)
Ryzyko płynności
(1)
Równowaga budżetowa
(1)
Stopa życiowa
(1)
Trzebiatów (woj. zachodniopomorskie ; okręg)
(1)
Ubóstwo
(1)
Zarządzanie finansowe
(1)
Zelów (woj. łódzkie ; okrę)
(1)
25 results Filter
No cover
Book
In basket
Rozdział 1: Na początek trochę prawa; Rozdział 2: Uchwała budżetowa; Rozdział 3: Budżet jednostki samorządu terytorialnego; Rozdział 4: Jak zrozumieć uchwałę budżetową; Rozdział 5: Wolno się zadłużać, ale; Rozdział 6: Średnia gmina, średni powiat, średnie województwo; Rozdział 7: Jak to się robi, czyli 25 dobrych rad.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 8932 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 8931/XV czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Instytut: ZIM
ISBN: : 83-7252-140-9
Cz.1: Podstawy teorii finansów w samorządach; Rozdział 1: Istota i przesłanki funkcjonowania samorządu terytorialnego; Rozdział 2: Organizacja samorządu terytorialnego; Rozdział 3; Finansowe podstawy działalności władz samorządowych; Rozdział 4: Równoważenie budżetów samorządowych; Rozdział 5: Dług lokalny; Cz.2: Finanse samorządu terytorialnego w Polsce; Rozdział 6: Funkcjonowanie samorządu terytorialnego w latach 1990- 1998; Rozdział 7: Podstawy gospodarki finansowej gmin, powiatów i województw samorządowych w trójszczeblowym modelu samorzadu terytorialnego;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 22175, 22174, 22173, 22172, 22171, 14001 (6 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 14000/XV czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Jednostki samorządu terytorialnego w otoczeniu prawno - finansowym; 2. Fundusze pieniężne w realizacji zadań jednostek samorządu terytorialnego; 3. Czynniki warunkujące wybór finansowania zadań jednostki samorządu terytorialnego; 4. Kreowanie strategii finansowych jednostek samorządu terytorialnego; 5. Modele strategii finansowych zadań jednostek samorządu terytorialnego.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 28780 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 28779/XV czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 14956/XV czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Finanse lokalne : teoria i praktyka / Paweł Swianiewicz. - Warszawa : Municipium, 2004. - 305 s. : mapy, tab., wykr. ; 24 cm.
Instytut: ZiM
ISBN: : 83-86-691-92-1
Rozdział 1: Dlaczego samorząd jest potrzebny we współczesnym państwie; Rozdział 2: Do czego są potrzebne lokalne finanse publiczne; Rozdział 3: System finansowania samorządów; Rozdział 4: Podatki lokalne; Rozdział 5: Subwencje i dotacje; Rozdział 6: Opłaty za usługi świadczone przez samorządy; Rozdział 7: Zadłużenie i finansowanie inwestycji samorządowych; Rozdział 8: Wielkość i struktura wydatków samorządowych; Rozdział 9: Planowanie budżetowe w samorządach; Rozdział 10: Lokalna polityka podatkowa; Rozdział 11: Pojęcie sytuacji finansowej samorządów. Reakcje władz lokalnych na kryzys finansowy;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 15910 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 15909/XV czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Dochody jednostek samorządu terytorialnego jakoźródło finansowania rozwoju rgionalnego; rozdział 2: Sektor bankowy w procesie wspierania rozwoju regionalnego; Rozdział 3: Inne formy finansowani rozwoju regionalnego w Polsce; Rozdizał 4: Fundusze Unii europejskiej w finansowaniu rozwoju regionalnego w Polsce;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32665, 32664 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 32663/XV czyt. (1 egz.)
Book
In basket
1. Źródła finansowania rozwoju regionalnego; 2. Finasowe uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstw w regionach; 3. Uwarunkowania polityki regionalnej i rozwoju regionalnego;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 20703, 19290, 19289, 19288 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 19287/XV czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Cz.1: Zarządzanie finansami przedsiębiorstw; Cz.2: Narzędzia wykorzystywane w zarządzaniu finansami przedsiębiorstw; Cz.3: Finansowanie jednostek samorządu terytorialnego; Cz.4: Finansowanie rozwoju regionalnego; Cz.5: Finansowanie działalności gospodarczej[BM]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 20482, 20480 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 20478/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Planowanie budżetowe jako obszar zainteresowań finansów publicznych; Rozdział 2: Procesowe podejście w planowaniu budżetowym w jednostkach samorządu terytorialnego; Rozdział 3: Instrumentarium planowania budżetowego w jednostkach samorządu terytorialnego; Rozdział 4: Studium analityczno- badawcze funkcjonującego systemu planowania budżetowego w jednostkach samorządu terytorialnego; Rozdział 5: Model planowania budżetowego w jednostkach samorządu terytorialnego;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 26090 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 26089/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 9961 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 9960/XV czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Cz. 1: Rola samorządu terytorialnego w realizacji zadań publicznych; Rozdział 1: Pojecie oraz atrybuty samorządu terytorialnego jako odrębnego związku publiczno-prawnego; Rozdział 2: Samorząd terytorialny w systemie władzy i administracji publicznej demokratycznego państwa; Rozdział 3: Zarys ewolucji pojęcia samorządu terytorialnego a kształtowanie się stosunków między samorządem a państwem; Rozdział 4: Miejsce samorządu terytorialnego w sektorze publicznym; Rozdział 5: Struktura samorządu terytorialnego; Rozdział 6: Decentralizacja terytorialna w świetle Europejskiej Karty Samorządu Terytorialnego; Rozdział 7: Zasięg, rodzaje i formy realizacji lokalnych zadań publicznych w Polsce; Cz. 2: Finansowanoie lokalnych zadań publicznych; Rozdział 8: Źródła finansowanialokalnych zadań publicznych a problem samodzielności jednostek samorzadu terytorialnego; Rozdział 9: Samorządowe dochody własne; Rozdział 10: Systemy zasilania zewnętrznego budżetów samorządowych; Rozdział 11: Potrzeby i wydatki inwestycyjne w samorządzie terytorialnym a możliwości i źródła ich finansowania; Rozdział 12: Zasady i formy pozyskiwania przychodów zwrotnych przez jednostki samorządu terytorialnego; Rozdział 13: Lokalny dług publiczny w RP. Poziom,struktura, zagrożenia, ograniczenia; Rozdział 14: Planowanie i prognozowanie budżetów samorządowych; Rozdział 15: Zasady wykonywania budżetów samorządowych; Rozdział 16: Kontrola wewnętrzna i zewnętrzna gospodarki oraz finansów samorzadu terytorialnego; Rozdział 17: Nowe zarządzanie publiczne a perspektywy ewolucji działalności gospodarczo-finansowej jednostek samorządowych;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 35171, 35170, 32681, 32680 (4 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 32679/XV czyt. (1 egz.)
Book
In basket
1. Przedmiot i zakres działania sektora samorządowego; 2. Finanse sektora samorządowego w sektorze finansów publicznych; 3. Źródła dochodów budżetowych jednostek samorządu terytorialnego; 4. Deficyt budżetu jednostki samorządu terytorialnego i źródła jego finansowania; 5. Uchwała budżetowa - podstawa gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 14522, 14521 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 14520/XV czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe - Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, ISSN 1641-2168 ; 38)
1. Emilia Denek: Rola samorządu terytorialnego w świadczeniu usług społecznych; 2. Andrzej Gącarzewicz: Instytucjonalne sposoby i formy świadczenia usług społecznych; 3. Janina Kotlińska: Majątek komunalny w sferze usług społecznych (na przykładzie Poznania); 4. Sławomira Kańduła: Samodzielność samorządu gminnego w stanowieniu o wydatkach w dziedzinie usług społecznych; 5. Ewa Gońda: Organizacyjne i finansowe aspekty działalności samorządowych przedszkoli w latach 1997-2001 (na przykładzie gminy Wieluń); 6. Joanna Przybylska: Organizacja i finansowe podstawy działalności samorządowych instytucji kultury w latach 1999-2001 (na przykładzie wybranych teatrów w Poznaniu; 7. Ilona Kijek: Wybrane problemy funkcjonowania pomocy społecznej w mieście na prawach powiatu w latach 1999-2001 (na przykładzie Łomży). [G]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 34660 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 34659/XV czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1: Zagadnienia ogólne; Rozdział 2: Ewolucja finansów lokalnych w Polsce; Rozdział 3: Obowiązujące zasady gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego; Rozdział 4: Ogólna charakterystyka dochodów i wydatków samorządu terytorialnego; Rozdział 5: Finanse lokalne w Polsce a standardy europejskie;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 20017, 20016 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 20015/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Kredyty, pożyczki i obligacje jako źródło finansowania zadań jednostek samorządu terytorialnego; Rozdział 2: Udział Oddziału Regionalnego PKO Banku Polskiego S. A. w Bydgoszczy w finansowaniu jednostek samorządu terutorialnego województwa kujawsko-pomorskiego; Rozdział 3: Związki samorządu terytorialnego z bankiemi z perspektywy budżetu Torunia; Rozdział 4: Banki samorządowe-zagadnienie ich powołąnia, zadań, charakteru i pozycji; Rozdział 5: Kredyty bankowe dla jednostek samorządu terytorialnego z punktu widzenia Oddziału Regionalnego PKO BP S.A. w Bydgoszczy; Rozdział 6: Związki samorządu terytorialnego z bankami komercyjnymi z punktu widzenia Oddziału PKO Banku Polskiego S.A. w Wąbrzeźnie; Rozdział 7: Kredyty, pożyczki i obligacje jednostek samorządu terytorialnego w świetle działalności kontrolnej, opiniodawczej i nadzorczej regionalnych izb obrachunkowych; Rozdział 8: Związki samorządu tertorialnego z bankami w świetle doświadczeń powiatu Nowe Miasto Lubawskie w latach 1998-2001; Rozdział 9: Udział banku e emisji obligacji komunalnych- na przykładzie PKO BP S.A. Rozdział 10: Działąlność lokacyjna otwartych funduszy emerytalnych a potrzeby pożyczkowe jednostek samorządu terytorialnego; Rozdział 11: Reprezentacja jednostek samorządu terytorialnego w sprawach kredytów, pożyczek i obligacji; Rozdział 12: Zaciąganie kredytów i pożyczek przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz emisja obligacji komunalnych a działalność regionalnych izb obrachunkowych;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 8688 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 8687/XV czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1.Zasady ogólne gospodarki finansowej samorządu terytorialnego; 2. Systemy podatkowe samorządów terytorialnych; 3. Opłaty jako rodzaj dochodów komunalnych; 4. Subwencje i dotacje w systemie dochodów samorządu terytorialnego; 5. Dochody z majątku komunalnego; 6. Zwrotne formy dochodów samorządu terytorialnego; 7. Rola banków komercyjnych w kredytowaniu gospodarki komunalnej; 8. w kwestii funduszów w komunalnej gospodarce finansowej;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 15507, 15506, 15505, 15504, 15503, 15502, 15501, 15500, 15499 (9 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 15498/XV czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu ISSN 1689-7374 133)
1. Jacek Kowalewski, Model optymalizacji badań statystycznych; 2. Iwona Roeske-Słomka, Krzysztof Szwarc, Zróżnicowanie struktur demograficznych ludności w województwie wielkopolskim; 3. Maria Chromińska, Przestrzenne zróżnicowanie urodzeń na terenie województwa wielkopolskiego w latach 1995-2007; 4. Monika Przygalińska, Syntetyczne mierniki rozwoju społeczno-gospodarczego województw a migracje wewnętrzne w Polsce w 2004 roku; 5. Tomasz Szubert, Zastosowanie analizy sieciowej do opisu migracji wewnętrznych ludności Polski w latach 1999-2006; 6. Małgorzata Szczyt, Regiony umieralności niemowląt w Polsce w latach 1997-2004; 7. Krzysztof Szwarc, Przestrzenne zróżnicowanie głębokości ubóstwa w Poznaniu; 8. Iwona Roeske-Słomka, Ruch naturalny ludności w państwach Unii Europejskiej; 9. Alicja Jajko-Siwek, Metody kalkulacji świadczeń emerytalnych w krajach Unii Europejskiej; 10. Grazyna Dehnel, Źródła informacji o przedsiębiorstwie w krajach Unii Europejskiej; 11. Maria Sasin, Demograficzne uwarunkowania przemian w polskim szkolnictwie w latach 1995-2007; 12. Alicja Szuman, Najczęstsze motywy pracy zawodowej matek w fazie prokreacji; 13. Marek Witkowski, Próba oceny efektywności fuzji Banku Zachodniego i Wielkopolskiego Banku Kredytowego za pomocą metody DEA.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 04/c (1 egz.)
Book
In basket
1. Zasady systemu finansów samorządu terytorialnego; 2. Wybrane aspekty władztwa podatkowego a możliwości prowadzenia lokalnej polityki podatkowej przez samorząd terytorialny; 3. Finanse samorządów województw a polityka intraregionalna; 4. Dochody jednostek samorządu terytorialnego; 5. Funkcja redystrybucyjna finansów publicznych a proces decentralizacji systemu finansów publicznych w Polsce; 6. Znaczenie dochodów własnych w budżetach wybranych gmin; 7. Decentralizacja finansów publicznych a niezależność finansowa samorządu terytorialnego w teorii i praktyce; 8. Proces decentralizacji a samodzielność finansowa gmin w zakresie pozyskiwania dochodów; 9. Decentralizacja a polityka finansowa gmin, powiatów i województw; 10. Karta podatkowa jako dochód własny budżetów gmin w latach 1992 - 2000; 11. Wpływ reform w usługach społecznych na zakres sektora nonprofit; 12. Finansowanie ubezpieczeń zdrowotnych w warunkach decentralizacji systemu finansów publicznych; 13. Dług samorządowy jako element polskiego długu publicznego; 14. Regionalna izba obrachunkowa jako organ kontroli nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego w zakresie gospodarki finansowej; 15. Kilka uwag o stosowaniu ustawy o zamówieniach publicznych; 16. Instrumenty finansowania wspólnot autonomicznych w Hiszpanii (aspekty formalnoprawne);
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 13230 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 13229/XV czyt. (1 egz.)
Book
In basket
1. Aldona Frączkiewicz- Wronka, Tomasz Holecki - Uwarunkowania polityki społecznej państwa i samorządu terytorialnego; 2. Florian Juźnik - Regionalne i lokalne aspekty rozwoju społecznego; 3. Katarzyna Głąbicka _ Diagnozowanie socjalne na szczeblu lokalnym na przykładzie środowiska radomskiego - od diagnozy ku strategii; 4. Artur Walasik - Gospodarka budżetowa jednostek samorządu terytorialnego; 5. Adam Drobniak - Programowanie funduszy Unii Europejskiej w latach 2007-2013. Uwarunkowania dla samorządowej polityki społecznej; 6. Joanna Żyra - Polityka edukacyjna samorządu terytorialnego; 7. Tomasz Holecki - Instytucje rynku pracy wspierające samorząd terytorialny w zakresie kreowania lokalnego i regionalnego rynku pracy; 8. Maria Zrałek - Polityka mieszkaniowa samorządu terytorialnego; 9. Aldona Frączkiewicz-Wronka, Hanna Saryusz-Wolska - Ochrona zdrowia w działaniach samorządu terytorialnego; 10. Wiesław Koczur - Pomoc społeczna jako zadania samorządu terytorialnego; 11. Katarzyna Burda-Świerz, Aldona Frączkiewicz-Wronaka, Maria Zrałek - Zadania samorządu terytorialnego na rzecz pełnej integracji osób niepełnosprawnych; 12. Grażyna Pawelska-Skrzypek, Monika Smoleń - Polityka kulturalna samorządów; 13. Sławomir Kantyka - Organizacje pozarządowe - partner samorządu, teoria, praktyka, przyszłość; 14. Agata Austen, Marcin Tynda - Elektroniczny wymiar usług publicznych. [G]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 30586, 30585 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 30584/XII/PS czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1: Samorząd terytorialny w zreformowanym systemie finansów publicznych; Rozdział 2: Zasady samorządowej gospodarki finansowej; Rozdział 3: Dochody i wydatki gmin, powiatów oraz województw; Rozdział 4: Podatki i opłaty w systemie danin publicznych w Polsce; Rozdział 5: Samorządowa polityka finansowa.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-989/2, 30235, 30234 (3 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. P-989/1/XV czyt., 30233/XV czyt. (2 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again