Form of Work
Książki
(5)
Status
only on-site
(5)
available
(3)
Branch
Wypożyczalnia
(3)
Czytelnia - Magazyn
(3)
Czytelnia Czasopism
(2)
Author
Korenik Dorota
(1)
Rakowski Witold
(1)
Roeske-Słomka Iwona
(1)
Rytelewska Grażyna
(1)
Ulman Paweł
(1)
Year
2010 - 2019
(2)
2000 - 2009
(3)
Country
Poland
(5)
Language
Polish
(4)
Subject
Budżety rodzinne
(5)
Stopa życiowa
(2)
Banki
(1)
Bankowe usługi detaliczne
(1)
Dane statystyczne
(1)
Gospodarka terenowa
(1)
Jakość życia
(1)
Migracje
(1)
Niepełnosprawni
(1)
Oszczędność
(1)
Pożyczki bankowe
(1)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(1)
Społeczności lokalne
(1)
Ubóstwo
(1)
5 results Filter
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, ISSN 1899-0428 ; nr 199.)
Rozdział 1: Rozwój systemu opieki nad osobami niepełnosprawnymi; 1. Definicje niepełnosprawności; 2. Geneza opieki nad osobami niepełnosprawnymi i niedostosowanymi społecznie; 3. Opieka społeczna w Polsce na przestrzeni wieków; Rozdział 2: Współczesne rozwiązania prawne, organizacyjne i programy pomocy dla osób niepełnosprawnych; 1. Prawa osób niepełnosprawnych w dokumentach organizacji międzynarodowych; 2. Status prawny osób niepełnosprawnych w Polsce; 3. System orzekania o niepełnosprawności osób w Polsce; 4. System pomocy społecznej w Polsce; 5. Pomoc dla niepełnosprawnych; Rozdział 3: Przegląd badań nad sytuacją ekonomiczną osób niepełnosprawnych; 1. Niepełnosprawność w badaniach społecznych; 2. Źródła danych o osobach niepełnosprawnych w Polsce i Unii Europejskiej; 3. Badania sytuacji ekonomicznej osób niepełnosprawnych; Rozdział 4: Charakterystyka zjawiska niepełnosprawności w Polsce i Unii Europejskiej; 1. Uwagi wstępne; 2. Skala niepełnosprawności w Polsce; 3. Skala niepełnosprawności w Unii Europejskiej; 4. Osoby niepełnosprawne i ich gospodarstwa domowe w Polsce; Rozdział 5: Dochody i wydatki gospodarstw domowych z osobami niepełnosprawnymi; 1. Dochody i wydatki gospodarstw domowych - definicje; 2. Źródła dochodów gospodarstw domowych; 3. Rozkłady dochodów gospodarstw domowych; 4. Poziom i struktura wydatków; 5. Wyniki estymacji parametrów modeli wydatków; Rozdział 6: Aktywność zawodowa osób niepełnosprawnych; 1. Mierniki aktywności zawodowej ludności; 2. Aktywność zawodowa osób niepełnosprawnych w Polsce i Unii Europejskiej; 3. Próba oceny wpływu aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych na sytuację ekonomiczną ich gospodarstw; Rozdział 7: Ubóstwo w gospodarstwach domowych z osobami niepełnosprawnymi; 1. Zarys metod analizy ubóstwa ekonomicznego; 2. Subiektywna ocena sytuacji materialnej gospodarstw; 3. Koszty niepełnosprawności i skale ekwiwalentności; 4. Poziom i intensywność ubóstwa. [O]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 08/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Podstawy metodologiczne; 2. Zjawiska oszczędnościowe. Stan i kierunki oszczędzania gospodarstw domowych w Polsce; 3. Systemy pośrednictwa w Polsce ( z perspektywy oszczędzającego ); 4. Foemy oszczędzania przez gospodarstwa domowe; 5. Atrakcyjność oszczędzania u różnych pośredników i weług form oszczędzania;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 24251 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 24250/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Metody i zakres badań warunków bytu ludności w Polsce w okresie transformacji; 2. Próba oceny warunków życia rodzin ( z dziećmi ) zamieszkałych na osiedlu Bródno i Służew w Warszawie; 3. Warunki życia ludności wiejskiej mieszkającej na obrzeżach aglomeracji warszawskiej ( na przykładzie gminy Magnuszew ); 4. Warunki życia rodzin z dziećmi szkolnymi mieszkającymi w strefie zanikających wpływów aglomeracji warszawskiej ( na przykładzie gmin: Iłża, Solec nad Wisłą, Sienno ); 5. Warunki życia rodzin z dziećmi uczęszczającymi do szkoły podstawowej w mieście o zanikającej funkcji przemysłowej ( na przykładzie Będzina ); 6. Próba oceny warunków życia rodzin z dziećmi uczęszczającymi do szkoły podstawowej w mieście przeżywającym kryzys bazy ekonomicznej ( na przykładzie Starachowic ); 7. Warunki życia rodzin suwalskich z dziećmi uczęszczającymi do szkoły podstawowej;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 14778, 14777 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 14776/XII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu ISSN 1689-7374 133)
1. Jacek Kowalewski, Model optymalizacji badań statystycznych; 2. Iwona Roeske-Słomka, Krzysztof Szwarc, Zróżnicowanie struktur demograficznych ludności w województwie wielkopolskim; 3. Maria Chromińska, Przestrzenne zróżnicowanie urodzeń na terenie województwa wielkopolskiego w latach 1995-2007; 4. Monika Przygalińska, Syntetyczne mierniki rozwoju społeczno-gospodarczego województw a migracje wewnętrzne w Polsce w 2004 roku; 5. Tomasz Szubert, Zastosowanie analizy sieciowej do opisu migracji wewnętrznych ludności Polski w latach 1999-2006; 6. Małgorzata Szczyt, Regiony umieralności niemowląt w Polsce w latach 1997-2004; 7. Krzysztof Szwarc, Przestrzenne zróżnicowanie głębokości ubóstwa w Poznaniu; 8. Iwona Roeske-Słomka, Ruch naturalny ludności w państwach Unii Europejskiej; 9. Alicja Jajko-Siwek, Metody kalkulacji świadczeń emerytalnych w krajach Unii Europejskiej; 10. Grazyna Dehnel, Źródła informacji o przedsiębiorstwie w krajach Unii Europejskiej; 11. Maria Sasin, Demograficzne uwarunkowania przemian w polskim szkolnictwie w latach 1995-2007; 12. Alicja Szuman, Najczęstsze motywy pracy zawodowej matek w fazie prokreacji; 13. Marek Witkowski, Próba oceny efektywności fuzji Banku Zachodniego i Wielkopolskiego Banku Kredytowego za pomocą metody DEA.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 04/c (1 egz.)
Book
In basket
Cz.1: Potrzeby kredytowe gospodarstw domowych, małych i średnich przedsiębiorstw oraz metody zarządzania ryzykiem kredytowym w bankowości detalicznej; Rozdział 1: Bankowość detaliczna - procesy oszczędzania i kredytowania gospodarstw domowych; Rozdział 2: Rola lokalnych instytucji bankowych w obsłudze klienta detalicznego; Rozdział 3: Problemy kredytowania małych i średnich przedsiębiorstw w świetle badań rynkowych; Rozdział 4: System oceny zdolności kredyttowej małychfirm na przykładzie wybranych banków komercyjnych; Rozdział 5 : Zastosowanie analizy dyskryminacyjnej do oceny ryzyka kredytowego małych i średnich przedsiębiorstw; Rozdział 6: Zarządzanie portfelem kredytowym detalicznych podmiotów gospodarujących; Cz.2: Szanse i zagrożenia funkcjonowania bankowości detalicznej; Rozdział 7: Ocena efektywności kredytów dla małych i średnich przedsiębiorstw. Rekomendacje metodologiczne; Rozdział 8: Rola kredytu w finansowaniu nowo powstałych podmiotów gospodarujących i wprowadzających nowe technologie; Rozdział9: Usługa zarządzania portfelem papierów wartościowych na zlecenie jako czynnik transformacji oszczędności w instrumenty rynku kapitałowego; Rozdział 10: Kredyt dl małych i średnich przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej - analiza porównawcza; Rozdział 11: Programy Unii Europejskiej w procesie finansowania małych i średnich przedsiębiorstw; Rozdział 12: Ogólne warunki umów bankowych - platform współpracy w interesie klientów; Rozdział 13: Nadzór nad rynkiem kredytów detalicznych;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 22120, 22119, 19895, 19894 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 19893/XVII czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again