Forma i typ
Książki
(11)
Dostępność
dostępne
(11)
tylko na miejscu
(10)
Placówka
Wypożyczalnia
(11)
Czytelnia - Magazyn
(6)
Czytelnia - Wolny dostęp
(4)
Autor
Świda Dagmara
(4)
Patoka Zofia Maria
(3)
Bęza Stanisław
(2)
Kleinschmidt Anke
(2)
Alejziak Bożena
(1)
Fuchsel Halina
(1)
Kopertowska Mirosława
(1)
Mitura Elżbieta
(1)
Wieczorek Zygmunt
(1)
Rok wydania
2010 - 2019
(4)
2000 - 2009
(6)
1990 - 1999
(1)
Kraj wydania
Polska
(11)
Język
polski
(8)
Temat
Biurowość
(10)
Język angielski
(4)
Korespondencja handlowa
(3)
Nauki ekonomiczne
(3)
Język niemiecki
(2)
BHP
(1)
Excel
(1)
Informatyka
(1)
Sekretarki i sekretarze
(1)
Turystyka
(1)
Word
(1)
Gatunek
Dokumenty dźwiękowe
(3)
Podręczniki akademickie
(3)
Poradnik
(1)
11 wyników Filtruj
Książka
W koszyku
ISBN: : 83-906452-5-4
Rozdział 1: Biuro oraz praca biurowa we współczesnej firmie; Rozdział 2: Rola i znaczenie biura w procesie kierowania firmami turystycznymi; Rozdział 3: Zadania i procedury obowiązujące w pracy biurowej; Rozdział 4: Organizacja spotkań biznesowych; Rozdział 5: Zasady rozliczania podróży służbowych; Rozdział 6. Sporządzanie oraz wysyłanie pism korespondencyjnych; Rozdział 7: Korespondencja handlowa w turystyce; Rozdział 8: Pisma zatytułowane; Rozdział 9: Zatrudnianie pracowników; Rozdział 10: Sporządzanie dokumentacji osobowej pracowników - wybrane zagadnienia.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 25608, 25607, 25606, 25605 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 25604/XIX czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
(Vademecum BHP)
ISBN: : 978-83-269-5208-1
1. Wprowadzenie; 2. Wymagania bhp dla pomieszczeń pracy biurowej; 3. Pomieszczenia i urządzenia higienicznosanitarne; 4. Oświetlenie; 5. Hałas; 6. Ogrzewanie; 7. Wentylacja, klimatyzacja; 7.1. Bakterie Legionella; 8. Instalacje i urządzenia elektryczne w pomieszczeniach biurowych; 9. Ochrona przeciwpożarowa pomieszczeń administracyjno-biurowych; 10. Czynności zabronione w pomieszczeniach administracyjno- -biurowych w zakresie ochrony przeciwpożarowej; 11. Ergonomia w organizacji stanowisk przy pracy biurowej; 12. Czynniki ergonomiczne kształtujące stanowisko pracy; 13. Organizacja i wyposażenie stanowiska pracy biurowej w aspekcie ergonomii; 13.1. Siedzisko; 13.2. Podnóżek; 13.3. Poziom płaszczyzny pracy w pozycji siedzącej; 13.4. Pole widzenia; 13.5. Przygotowanie stanowiska pracy biurowej w aspekcie ergonomii; 14. Ocena warunków pracy na stanowiskach pracy biurowej; 15. Listy kontrolne; 16. Ocena ryzyka zawodowego;16.1. Dokumentowanie ryzyka zawodowego; 16.2. Informowanie o ryzyku zawodowym; 16.3. Ocena zagrożeń i ryzyka zawodowego pracownika zatrudnionego przy obsłudze komputera; 16.4. Karta oceny ryzyka zawodowego; 17. Ogólne wymagania dotyczące szkoleń w dziedzinie bhp; 18. Zasady szkolenia w dziedzinie bhp pracowników biurowych; 18.1. Cele szkolenia; 18.2. Organizatorzy szkolenia ; 18.3. Formy szkolenia; 19. Ramowe programy szkolenia; 19.1. Ramowy program instruktażu ogólnego; 19.2. Ramowy program instruktażu stanowiskowego; 19.3. Ramowy program szkolenia okresowego pracowników administracyjno-biurowych; 20. Instruktaż ogólny pracowników biurowych; 21. Instruktaż stanowiskowy pracowników biurowych; 22. Szkolenie okresowe pracowników administracyjno-biurowych; 23. Zwolnienia z odbycia pierwszego po rozpoczęciu pracy szkolenia okresowego; 24. Egzaminy; 25. Dokumentowanie odbycia przez pracowników szkoleń w dziedzinie bhp; 26. Materiały pomocnicze do szkoleń w dziedzinie bhp pracowników administracyjno-biurowych; 27. Odpowiedzialność i obowiązki pracodawcy; 28. Obowiązki, uprawnienia i odpowiedzialność pracownika; 29. Profilaktyczna ochrona zdrowia; 30. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe; 31. Wymagania bhp dla pomieszczeń pracy biurowej; 32. Ergonomia stanowiska biurowego; 33. Wymagania bezpieczeństwa pracy przy obsłudze wybranych urządzeń biurowych; 33.1. Monitory ekranowe; 33.2. Kserokopiarki; 33.3. Niszczarki dokumentów; 33.4. Bindownice; 33.5. Klimatyzatory; 34. Zasady postępowania w razie wypadku – pierwsza pomoc przedmedyczna; 34.1. Urazy głowy; 34.2. Urazy klatki piersiowej; 34.3.Urazy kręgosłupa; 34.4. Urazy kończyn; 34.5. Porażenie prądem elektrycznym; 34.6.Ochrona przeciwpożarowa; 34.7. Zasady postępowania na wypadek powstania pożaru. [JK]
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 51783 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 51782/XV czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Technika biurowa : podręcznik / Red. Elżbieta Mitura. - Warszawa : Difin, 2007. - 267, [1] s. : il. ; 24 cm.
Rozdział 1: Organizacja pracy biurowej; Rozdział 2: Komunikacja interpersonalna; Rozdział 3: Kierowanie organizacją i praca kierownicza; Rozdział 4: Funkcje i zadania sekretariatu; Rozdział 5: Środki techniczne wykorzystywanie w pracy biurowej; Rozdział 6: Tworzenie tekstów; Rozdział 7: Redagowanie pism; Rozdział 8: Organizacja obiegu korespondencji; Rozdział 9: Korespondencja w sprawach osobowych; Rozdział 10: Korespondencja w sprawach handlowych; Rozdział 11: Korespondencja w sprawach administracyjnych; Rozdział 12: Korespondencja w sprawach finanowych; Rozdział 13: Korespondencja w sprawach transportowych;
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 26204 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 26203/XIX czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Rozdział 1: Po co w firmie sekretariat; Rozdział 2: Co to jest sekretariat; Rozdział 3: Jaki jest ideał sekretarki-asystentki; Rozdział 4: Profesjonalizm sekretarki; Rozdział 5: Jak skutecznie szukać pracy; Rozdział 6: Odpowiedź na ofertę pracy; Rozdział 7: Rozmowa kwalifikacyjna; Rozdział 8: Świadectwo pracy; Rozdział 9: Umowa o pracę; Rozdział 10: Etapy adaptacji zawodowej; Rozdział 11: Sekretariat w strukturze organizacji firmy; Rozdział 12: Sekretariat w małej firmire prywatnej; Rozdział 13: Sekretariat w przedsiębiorstwie państwowym; Rozdział 14: Sekretariat w spółce akcyjnej; Rozdział 15: Sekretariat w administracji państwowej; Rozdział 16: Sekretariat w administracji samorządowej; Rozdział 17: Sekretariat w spółdzielni; Rozdział 18: Co wynika z regulaminu organizacyjnego; Rozdział 19: Zakres czynności, czyli jakie masz obowiązki; Rozdział 20: Instrukcja kancelaryjna; Rozdział 21: Czynności kancelaryjne w sekretariacie; Rozdział 22: Fazy obiegu pism; Rozdział 23: Minimum na temat korespondencji; Rozdział 24: Zarządzanie czasem; Rozdział 25: Szefowie i asystentki; Rozdział 26: Współpracownicy i interesanci; Rozdział 27: Rozmowy telefoniczne; Rozdział 28: Delegacje służbowe, krajowe i zagraniczne; Rozdział 29: Sprawy kadrowe; Rozdział 30: Public relations; Rozdział 31: Odprawy, narady, konferencje; Rozdział 32: Nowoczesne technologie w biurze;
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 12743 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 12742/XIX czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Word i Excel w biurze / Mirosława Kopertowska. - Warszawa : ZNI "MIKOM", 1998. - 254 [1] s. ; 24 cm.
Część 1: Arkusz kalkulacyjny Excel w zastosowaniach biurowych; Rozdział 1: Narzędzia zaawansowane w zastosowaniach praktycznych; Rozdział 2: Przykłady dokumentów; Część 2: Edytor Word w zastosowaniach biurowych; Rozdział 3: Narzędzia zaawansowane w przykładach praktycznych; Rozdział 4: Przykłady dokumentów; Część 3: Przenoszenia danych między aplikacjami; Rozdział 5: Przykłady dokumentów Word przygotowanych we współpracy z innymi programami Windows; Rozdział 6: Wklejanie tabeli i wykresów z programu Exel.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 512, 511, 509 (3 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 508 /IV czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1. Poszukiwanie i zmiana pracy; 2. Telefonowanie; 3. Korespondencja handlowa: listy; 4. Szczególna forma listu handlowego; 5. Raporty ustne i pisemne; 6. Organizacja i przebieg negocjacji i dyskusji; 7. Informacje o działalności gospodarczej w Niemczech;
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 4426, 4425, 4424, 4423 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 4422/XI/N czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1. Poszukiwanie i zmiana pracy; 2. Telefonowanie; 3. Korespondencja handlowa: listy; 4. Szczególna forma listu handlowego; 5. Raporty ustne i pisemne; 6. Organizacja i przebieg negocjacji i dyskusji; 7. Informacje o działalności gospodarczej w Niemczech;
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 10590 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1. Dialogi; 2. Telefonowanie i praca w recepcji; 3. Jak czytać i pisać liczebniki? 4. Zebrania; 5. Notatka wewnętrzna; 6. Korespondencja handlowa; 7. Jak pisać teleksy;8. Pisanie raportów; 9. Listy intencyjne; 10. Jak pisać podanie o pracę; 11. Elektroniczne biuro;
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 4417, 4416, 4415 (3 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 4414/XI/A czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
CD
W koszyku
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 39829 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 39828/XI/A czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
CD
W koszyku
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 39831 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 39830/XI/A czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
CD
W koszyku
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 39833 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 39832/XI/A czyt. (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej