Form of Work
Książki
(4)
Status
available
(4)
only on-site
(4)
Branch
Wypożyczalnia
(4)
Czytelnia - Magazyn
(1)
Czytelnia - Wolny dostęp
(3)
Author
Szewczyk Kazimierz (1946- )
(2)
Bartnik Ewa
(1)
Golik Paweł
(1)
Klimczyk Joanna
(1)
Mepham Ben
(1)
Szewczyk Kazimierz
(1)
Łuków Paweł
(1)
Year
2000 - 2009
(4)
Country
Poland
(4)
Language
Polish
(4)
Subject
Bioetyka
(4)
Etyka lekarska
(2)
Etyka medyczna
(2)
Aborcja
(1)
Błędy lekarskie
(1)
Etyka w badaniach naukowych
(1)
Eutanazja
(1)
Medycyna
(1)
Relacje lekarz-pacjent
(1)
Transplantacja (chirurgia)
(1)
Usługi zdrowotne
(1)
4 results Filter
Book
In basket
ISBN: : 978-83-01-15567-4
Cz. 1: Teoretyczne podstawy bioetyki; Rozdział 1. Natura bioetyki; Rozdział 2. Teorie etyczne; Rozdział 3. Schemat analizy etycznej. Cz. 2: Bioetyka i nasza przyszłość; Rozdział 4. Bogaci i biedni; Rozdział 5. Czas narodzin?; Rozdział 6. Wybory dotyczące reprodukcji. Cz. 3: Bioetyka i zwierzęta; Rozdział 7. Zwierzęta w służbie człowieka; Rozdział 8. Doświadczenia na zwierzętach; Rozdział 9. Zwierzęta a współczesna biotechnologia. Cz. 4: Bioetyka, roślin i środowisko; Rozdział 10. Pierwsze pokolenie modyfikowanych genetycznie roślin uprawnych; Rozdział 11. Przyszłość naszej diety; Rozdział 12. Równowaga ekologiczna. Cz. 5: Bioetyka w praktyce; Rozdział 13. Ryzyko, ostrożność i zaufanie; Rozdział 14. Polityka i nauki biologiczne; Rozdział 15. Bioetyka w laboratorium. [Z]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-92/2 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. P-92/1/V czyt. (1 egz.)
Book
In basket
1. Kontenplacja czy kreacja bytu? Filozofia i świat; 2. Zło zażegnane? Model świata-organizmu; 3. Człowiek sprawcą zła? Odpowiedź filozofii i mitu; 4. Uświadomiona konieczność czy odpowiedzialność? Wolność jako element filozoficznego obrazu świata; 5. Absolutyzm czy konsekwencjonalizm? Wprowadzenie do etyki normatywnej; 6. Walka z abstrakcją czy dobro pacjenta? Zarys filozoficznych podstaw etyki medycznej jako etyki troski; 7. Naprawiać czy zapobiegać? Ontologiczne funkcjonalne ujęcie choroby; 8. Budowanie kultury czy uprawa natury? Postęp jako kategoria moralna; 9. Zaprzeczać czy akceptować? Śmierć w kulturze i medycynie Zachodu; 10. Adam czy Hiob? Choroba jako metafora;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 16870, 16869 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 16868/V czyt. (1 egz.)
Book
In basket
1. Etyka lekarska i bioetyka; 1.1. Etyka lekarska; 1.2. Bioetyka; 1.3. Etyka lekarska i bioetyka; 1.4. Pojęcie konsensusu w bioetyce; 1.5. Idee osoby w bioetyce jako dyscyplinie akademickiej; 2. Pacjent jako osoba. Zgoda i przymus w medycynie, tajemnica lekarska; 2.1. Problematyka zgody pacjenta; 2.2. Przymus w medycynie; 2.3. Tajemnica lekarska; 2.4. Prawa pacjenta; 2.5. Relacja lekarz-pacjent jako przymierze; 2.5. Bioetyka w działaniu; 2.6. Tajemnica i obowiązek ostrzegania innej osoby; 3. Moralna problematyka początków ludzkiego życia; 3.1. Regulacja urodzin; 3.2. Zapłodnienie wspomagane; 3.3. Diagnostyka przedurodzeniowa; 3.4. Moralna strona refundacji środków antykoncepcyjnych; 3.5. Odmowa wydania recepty na środki antykoncepcyjne; 3.6. Odmowa skierowania na badanie prenatalne; 4. Moralne i prawne aspekty sporu o przerwanie ciąży; 4.1. Spór o status moralny płodu; 4.2. Relacje między kobietą ciężarną i płodem; 4.3. Ustawa o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach przerwania ciąży i ochrona relacji lekarz-kobieta ciężarna; 4.4. Konflikt matka-płód; 4.5. Zasada podwójnego skutku. [JR]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-1055/2 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. P-1055/1/XXV/M czyt. (1 egz.)
Book
In basket
1. Moralna strona racjonowania świadczeń zdrowotnych; 1.1. Definicja racjonowania świadczeń zdrowotnych; 1.2. Formy racjonowania; 1.3. Poziomy racjonowania; 1.4. Podstawowe zasady racjonowania; 1.5. Etapy ewolucji poglądów dotyczących sposobów racjonowania; 1.6. Etyczne aspekty kolejek do świadczeń zdrowotnych; 1.7. Moralna problematyka współpłacenia przez pacjentów za świadczenia zdrowotne; 1.8. Racjonowanie ekonomiczne i nieekonomiczne; 2. Etyka badań naukowych w medycynie; 2.1. Dokumenty etyczne i regulacje prawne dotyczące badań naukowych; 2.2. Problemy definicyjne. Zróżnicowanie typów i metod badań naukowych; 2.3. Etyczna strona doświadczeń z użyciem zwierząt; 2.4. Etyczne wymogi prowadzenia badań z użyciem ludzi; 2.5. Konflikt interesów w badaniach naukowych; 2.6. Próby kliniczne fazy I w onkologii; 3. Etyka transplantacji; 3.1. Zagadnienia definicyjne i niezbędne wyjaśnienia medyczne; 3.2. Definiowanie śmierci; 3.3. Modele pozyskiwania narządów; 3.4. Moralne problemy dystrybucji narządów do przeszczepów; 3.5. Moralne aspekty przeszczepów wielonarządowych; 3.6. Moralna problematyka ksenotransplantacji; 3.7. Moralnie kontrowersyjne strategie zmniejszania strukturalnego niedoboru narządów; 4. Moralno-prawne aspekty błędów medycznych; 4.1. Problematyka błędów medycznych; 4.2. Bezpieczeństwo pacjentów; 4.3. Realizacja nakazu sprawiedliwości; 4.4. Jatrogenny aspekt profilaktyki i edukacji zdrowotnej; 4.5. Etyczna problematyka informowania pacjentów o błędach popełnianych przez lekarzy; 4.6. Błąd i finanse. [JR]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-1056/2 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. P-1056/1/XXV/M czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again