Forma i typ
Książki
(23)
Dostępność
tylko na miejscu
(22)
dostępne
(19)
Placówka
Wypożyczalnia
(19)
Czytelnia - Magazyn
(9)
Czytelnia - Wolny dostęp
(12)
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
(1)
Autor
Szewczyk Kazimierz
(2)
Szewczyk Kazimierz (1946- )
(2)
Andres Janusz (1953- )
(1)
Aszyk Piotr
(1)
Bartnik Ewa
(1)
Chyrowicz Barbara
(1)
Cywińska-Wasilewska Grażyna
(1)
Czarnecki Paweł
(1)
Dolan Paul
(1)
Fiałek Elżbieta
(1)
Fronk Jan
(1)
Galewicz Włodzimierz
(1)
Gałuszka Mieczysław
(1)
Golik Paweł
(1)
Grzymkowska Maja
(1)
Hartman Jan (1967- )
(1)
Hoser Henryk (1942- )
(1)
Klimczyk Joanna
(1)
Kwapiszewska-Antas Miła
(1)
Marek Zdzisław
(1)
Mepham Ben
(1)
Michalska Anna
(1)
Monge Sánchez Miguel Ángel (1940- )
(1)
Muszala Andrzej (1963- )
(1)
Niebrój Lesław
(1)
Olsen Jan Abel
(1)
Pampuszko Paweł
(1)
Pasierski Tomasz
(1)
Reiss Michael
(1)
Sieroń Dominik
(1)
Sobczak Alicja
(1)
Straughan Roger (1941- )
(1)
Terlikowski Tomasz P. (1974- )
(1)
Twardowski Tomasz
(1)
Zdrzenicka Katarzyna
(1)
Łuków Paweł
(1)
Łuków Paweł (1964- )
(1)
Rok wydania
2010 - 2019
(5)
2000 - 2009
(15)
1990 - 1999
(3)
Okres powstania dzieła
2001-
(1)
Kraj wydania
Polska
(22)
Język
polski
(19)
Temat
Bioetyka
(22)
Medycyna
(5)
Etyka medyczna
(4)
Etyka lekarska
(3)
Aborcja
(2)
Biotechnologia
(2)
Eutanazja
(2)
Inżynieria genetyczna
(2)
Błędy lekarskie
(1)
Chrześcijaństwo
(1)
Etyka
(1)
Etyka społeczna
(1)
Etyka w badaniach naukowych
(1)
Filozofia
(1)
Fizykoterapia
(1)
Katolicyzm
(1)
Logika
(1)
Medycyna sądowa
(1)
Moralność seksualna
(1)
Nauka
(1)
Niepełnosprawni
(1)
Personel medyczny
(1)
Poronienie sztuczne
(1)
Prawa człowieka
(1)
Prawoznawstwo
(1)
Prokreacja wspomagana medycznie
(1)
Rehabilitacja (med.)
(1)
Relacje lekarz-pacjent
(1)
Rozmnażanie człowieka
(1)
Ryzyko
(1)
Transplantacja (chirurgia)
(1)
Ustawodawstwo lekarskie
(1)
Usługi zdrowotne
(1)
Zapłodnienie sztuczne
(1)
Zdrowie publiczne
(1)
Zwierzęta
(1)
Zwierzęta doświadczalne
(1)
Gatunek
Antologie
(1)
Materiały konferencyjne
(1)
Podręcznik
(1)
Publicystyka
(1)
23 wyniki Filtruj
Książka
W koszyku
ISBN: : 978-83-01-15567-4
Cz. 1: Teoretyczne podstawy bioetyki; Rozdział 1. Natura bioetyki; Rozdział 2. Teorie etyczne; Rozdział 3. Schemat analizy etycznej. Cz. 2: Bioetyka i nasza przyszłość; Rozdział 4. Bogaci i biedni; Rozdział 5. Czas narodzin?; Rozdział 6. Wybory dotyczące reprodukcji. Cz. 3: Bioetyka i zwierzęta; Rozdział 7. Zwierzęta w służbie człowieka; Rozdział 8. Doświadczenia na zwierzętach; Rozdział 9. Zwierzęta a współczesna biotechnologia. Cz. 4: Bioetyka, roślin i środowisko; Rozdział 10. Pierwsze pokolenie modyfikowanych genetycznie roślin uprawnych; Rozdział 11. Przyszłość naszej diety; Rozdział 12. Równowaga ekologiczna. Cz. 5: Bioetyka w praktyce; Rozdział 13. Ryzyko, ostrożność i zaufanie; Rozdział 14. Polityka i nauki biologiczne; Rozdział 15. Bioetyka w laboratorium. [Z]
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. P-92/2 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. P-92/1/V czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 25345 czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
(Tajemnice Nauki)
ISBN: : 83-7169-488-1
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 47294 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 35535 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 35534/V czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Etyka medyczna z elementami filozofii / Paweł Łuków, Tomasz Pasierski. - Stan prawny na dzień 03.07.2013 r. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2014. - XI, [3], 237 stron ; 24 cm.
ISBN: : 978-83-200-4541-3
1.Filozofia; Rozdział 1 : Wybrane zagadnienia filozofii Paweł Łuków; 1.1. Wiedza, wnioskowanie, nauki; 1.2. Z filozofii nauk przyrodniczych; 1.3. Z teorii prawdy; Rozdział 2. : Filozoficzne podstawy medycyny opartej na faktach (Evidence Based Medicine, EBM) -Tomasz Pasierski; 2. Etyka; Rozdział 3 : Etyka filozoficzna Paweł Łuków; 3.1. Etyka i moralność, główne działy etyki filozoficznej; 3.2. Wybrane teorie etyczne; 3.2.1. Teleologiczne teorie moralności; 3.2.2. Etyka zasad; 3.2.3. Teorie cząstkowe; Rozdział 4 : Dylemat moralny i medycyna -Paweł Łuków; 4.1. Dylematy i konflikty; 4.2. Zapobieganie konfliktom; 4.3. Przezwyciężanie dylematów; 4.4. Strategie kazuistyczne; 4.4.1. Zasada podwójnego skutku; 4.4.2. Działanie i zaniechanie; 3. Etyka medyczna; Rozdział 5 : Bioetyczne wyzwania współczesności -Paweł Łuków; Rozdział 6: Profesjonalizm lekarski-Paweł Łuków; Rozdział 7 : Sprawiedliwość w medycynie i prawo do opieki zdrowotnej-Paweł Łuków; Rozdział 8 : Modele relacji lekarz-pacjent- Paweł Łuków; Rozdział 9 : Świadoma zgoda pacjenta -Paweł Łuków; 9.1. Autonomia; 9.2. Kompetencja decyzyjna; 9.3. Świadoma zgoda; 9.4. Rodzaje i forma zgody; 9.5. Ograniczenia; Rozdział 10 : Informowanie pacjenta i paternalizm w medycynie -Paweł Łuków; Rozdział 11 : Poszanowanie prywatności i poufność- Paweł Łuków; Rozdział 12 : Etyka lekarska w pediatrii- Paweł Łuków; Rozdział 13 : Problemy etyczne opiece nad osobami w podeszłym wieku- Tomasz Pasierski; Rozdział 14 : Etyczne aspekty pielęgniarstwa- Paweł Łuków; 14.1: Koncepcje pielęgniarstwa i modele relacji pielęgniarka-pacjent; 14.2 : Etyczne wyzwania w pielęgniarstwie; Rozdział 15 : Problemy etyczne w fizjoterapii -Tomasz Pasierski; Rozdział 16 : Etyka stomatologii -Tomasz Pasierski; Rozdział 17: Etyka badań biomedycznych -Paweł Łuków; 17.1. Etyczne wyzwania badań medycznych na człowieku; 17.2. Etyczne wyzwania działalności naukowej. [K] 56111 1.Człowiek w procesie pracy; 1.1. Wprowadzenie; 1.1.1. Złożoność pracy człowieka; 1.1.2. Przedmiot i zakres badań ergonomii; 1.1.3. Inżynier jako podmiot działalności technicznej; 1.2. Psychologia i socjologia pracy; 1.2.1. Osobowość jako system dyspozycji; 1.2.2. Niektóre uwarunkowania kształtowania psychiki człowieka; 1.2.3. Podejmowanie decyzji; 1.2.4. Potrzeby, motywacja a działanie; 1.2.5. Postawy wobec pracy;1.2.6. Zadowolenie z pracy; 1.2.7. Grupy społeczne; 1.2.8. Role społeczno-zawodowe w zakładzie pracy; 1.2.9. Konflikty powstające w miejscu pracy; 1.2.10. Wybrane zagadnienia psychologii organizacji i zarządzania; 1.2.11. Wybrane problemy psychologii zarządzania; 1.2.12. Psychologiczne instrumenty zarządzania; 1.2.12.1. Zarządzenie przez wzmocnienie pozytywne; 1.2.12.2. Zarządzanie przez kształtowanie pozytywnego obrazu (image) firmy; 1.2.12.3. Zarządzanie przez motywację; 1.2.12.4. Wartościowanie pracy; 1.2.13. Praktyczne aspekty psychologii zarządzania; 1.3. Fizjologia pracy; 1.3.1. Fizjologia mięśni; 1.3.1.1. Budowa i klasyfikacja mięśni; 1.3.1.2. Procesy energetyczne zachodzące w mięśniach; 1.3.2. Mechanizmy adaptacyjne; 1.3.2.1. Reakcje układu krążenia i układu oddechowego na wysiłek mięśniowy; 1.3.2.2. Termoregulacja; 1.3.2.3. Koordynacja mięśniowo-nerwowa; 1.3.2.4. Mechanizm i skutki zmęczenia; 1.3.2.5. Kryteria i metody oceny fizycznego obciążenia dynamicznego i statycznego; 1.3.3. Sprawność i wydolność fizyczna; 1.4. Antropometria; 1.4.1. Wymiary i cechy biomechaniczne człowieka jako determinanty struktury przestrzennej maszyn, urządzeń i stanowisk pracy; 1.4.2. Wymiar człowieka jako zmienna losowa; 1.4.3. Sposoby korzystania z wymiarów antropometrycznych podczas projektowania stanowisk pracy; 1.4.4. Przykład projektowania urządzenia na podstawie danych antropometrycznych; 1.5. Psychologia inżynieryjna; 1.5.1. Układ człowiek-maszyna przedmiotem badań psychologii inżynieryjnej;1.5.2. Czynniki wpływające na efektywność układu człowiek-maszyna; 1.5.3. Niezawodność układu człowiek-maszyna; 1.5.4. Układ człowiek-komputer jako szczególny przypadek układu człowiek-maszyna; 1.5.5. Układ kierowca-samochód-otoczenie; Przypisy; 2. Zagrożenia w procesie pracy;; 2.1. Parametry środowiska pracy; 2.2. Zagrożenia na stanowisku pracy; 2.3. Wybrane czynniki obciążenia umysłowego pracą; Przypisy; 3. Kształtowanie warunków pracy; 3.1. Czynniki ergonomiczne w projektowaniu; 3.1.1. Istota procesów projektowania 3.1.2. Wybrane zasady i zalecenia ergonomiczne w projektowaniu maszyn i urządzeń; 3.1.2.1. Struktura przestrzenna stanowiska pracy; 3.1.2.2. Urządzenia sterownicze; 3.1.2.3. Urządzenia wskaźnikowe (sygnalizacyjne); 3.1.3. Niektóre zalecenia ergonomiczne i wymagania bezpieczeństwa w projektowaniu procesów technologicznych i obiektów; 3.2. Czynniki ergonomiczne w organizacji pracy; 3.2.1. Metody badania procesu i stanowiska pracy; 3.2.2. Kompleksowa ocena warunków pracy; 3.2.3. Aktywność ruchowa podczas pracy; 3.2.4. Rytm pracy; 3.3. Ergonomiczna ocena maszyn, urządzeń i warunków pracy; 3.3.1. Ocena układów ergonomicznych; 3.3.2. Statystyczne wskaźniki ergonomicznej oceny maszyn; 3.3.3. Ocena warunków pracy; 3.4. Usprawnianie warunków pracy; 3.4.1. Metody i techniki organizatorskie usprawniania pracy; 3.4.2. Rola środków ochronnych w usprawnianiu warunków pracy; 3.5. Przydatność ergonomicznych zasad metodologicznych do badania ryzyka wypadkowego w pracy; 3.6. Inne zastosowania ergonomii; 3.6.1. Ergonomia mieszkania; 3.6.2. Ergonomia dla ludzi starszych i niepełnosprawnych; 3.6.3. Ergonomia wyrobu - inżynieria ergonomicznej jakości; 3.6.4. Ergonomia a bezpieczeństwo pracy; 3.6.5. Normalizacja w ergonomii [K]
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 56114 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 56113/V czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 35582/XXV/M czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 33730 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 33729/XIX czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Bioetyka : naglące pytania / red. Piotr Aszyk. - Warszawa : Rhetos, 2005. - 210, [2] s. ; 20 cm.
(Biblioteka Przeglądu Powszechnego ; 9.)
ISBN: : 83-89781-08-5
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 36973 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 36972/V czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Rozdział 1: Wprowadzenie czyli o tym jak bios łączy sie z technikós i lógos, a zatem co rozumiemy pod terminem biotechnologia; Rozdział 2: Podstawy biotechnologii czyli od sektorów cechowych i tajemnic rodzinnych do patentowania żywych organizmów w kontekście mechanizmów molekularnych, które rządzą materią ożywioną; Rozdział 3: Sukcesy nowoczesnej biotechnologii czyli o tym jak fakty wygrywają ze spekulacjami; Rozdział 4: Legislacja biotechnologii czyli o tym jak prawo sprzyja rowojowi biotechnologii i gwarantuje bezpieczeństwo ludzi i środowiska; Rozdział 5: Patenty w biotechnologii czyli o tym czy ochrona własności intelektualnej spowoduje, że bogaci będą jeszcze bogatsi a biedni; Rozdział 6: Odbiór społeczny biotechnologii czyli w jaki sposób konsumenci odbierają produkty nowoczesnej inżynierii genetycznej i dlaczego potrzebna jest rzetelna informacja i edukacja?; Rozdział 7: Od biotechnologii do bioetyki czyli jak gen połączył się z etyką tworząc genetykę, a zatem wszyscy odbieramy te same zjawiska "manipulacji" z genem w ten sam sposób; Rozdział 8: Dokąd zmierza biotechnologia czyli od czego zależy rozwój cywilizacji i dlaczego inwestowanie w naukę przynosi najwyższe dochody?; Rozdział 9: Konkluzje czy nowoczesna biotechnologia to szansa poprawy naszego świata czy też puszka Pandory?;
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 8342, 8341, 8340, 8339, 8338, 8337, 8336, 8335, 8334 (9 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 8333/XXVI czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Instytut: ZiM
ISBN: : 83-7306-061-8
Rozdział 1: Ambiwalencja praktycznych osiągnięć współczesnej genetyki; Rozdział 2: Argument "równi pochyłej" retoryka czy logika; Rozdział 3: Ingerencje genetyczne i argument "równi pochyłej";
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 9733 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 9732/V czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 35813 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 35812/V czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
1. Wstęp. Znaczenie etyki w rehabilitacji; Rozdział 1: Krótka historia i znaczenie poglądów etycznych; Rozdział 2: Historia i podstawowe definicje rehabilitacji; Rozdział 3: Niepełnosprawność i jej następstwa; Rozdział 4: Podstawowe problemy psychologiczne i socjologiczne w rehabilitacji; Rozdział 5: Podstawowe normy moralne i ich znaczenie w rehabilitacji; Rozdział 6: Prawa człowieka, a prawa osób niepełnosprawnych; Rozdział 7: Strategia postępwoania usprawniającego i środki stosowane w rehabilitacji; Rozdział 8: Praca osób niepełnosprawnych; Rozdział 9: Rola techniki i postepu technicznego w rehabilitacji; Rozdział 10: Kulturotwórcza rola rehabilitacji; Rozdział 11: Zdobycze współczesnej nauki a etyka; Rozdział 12: Specyfika rehabilitacji dzieci; Rozdział 13: Problemy lecznicze i etyczne rehabilitacji osób w wieku starszym; Rozdział 14: Etyka zawodowa fizjotepeuty; Rozdział 15: Dylematy etyczne w rehabilitacji;
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 16367 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 16366/XXV/M czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Bioetyka dla lekarzy / Jan Hartman. - 2. wyd. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2012. - 207, [1] s. ; 24 cm.
(Seria Akademicka)
Instytut: P
ISBN: : 978-83-264-1598-2
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 41435 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 41434/XXV/M czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 43005 czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Rozdział 1: Problematyka rozrodu człowieka w koncepcjach myślicieli różnych epok; Rozdział 2: Metody zapłodnienia; Rozdział 3: Religie wobec poczęcia człowieka i aborcji; Rozdział 4: Aborcja w świetle prawa. [A]
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 45011/V czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
1. Etyka: cele, zadania i funkcje; 2. Bioetyka; 3. Aborcja; 4. Klonowanie; 5. Etyka lekarska; 6. Manipulacje genetyczne; 7. Zapłodnienie In vitro; 8. Transplantacja organów; 9. Eutanazja; 10. Homoseksualizm; 11. Pedofilia; 12. Prostytucja; 13. Pornografia; 14. Narkomania i narkotyki; 15. Polityka; 16. Kara śmierci; 17. Korupcja; 18. Biznes; 19. Reklama; 20. Ekologia; 21. Wolność słowa i myśli; 22. Ludzie i maszyny;
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 33835, 33834, 32126, 32125 (4 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 32124/V czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
1. Uwagi ogólne; 2. Rys historyczny; 3. Lekarz wobec pacjenta; 4. Definiowanie błędu; 5. Lekarz a pacjent - zgoda na leczenie; 6. Leczenie bez zgody chorego i przymus leczenia; 7. Rozmowa z pacjentem - zbieranie wywiadu; 8. Badanie pacjentów; 9. Rozpoznawanie; 10. Klasyfikacja błędu medycznego; 11. Opiniowanie; 12. Przeszczepianie komórek, tkanek i narządów; 13. Eksperyment biomedyczny i leczniczy. [g]
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 34154 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 34153/XXV/M czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 41456 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 41455/XXV/M czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
1. Kontenplacja czy kreacja bytu? Filozofia i świat; 2. Zło zażegnane? Model świata-organizmu; 3. Człowiek sprawcą zła? Odpowiedź filozofii i mitu; 4. Uświadomiona konieczność czy odpowiedzialność? Wolność jako element filozoficznego obrazu świata; 5. Absolutyzm czy konsekwencjonalizm? Wprowadzenie do etyki normatywnej; 6. Walka z abstrakcją czy dobro pacjenta? Zarys filozoficznych podstaw etyki medycznej jako etyki troski; 7. Naprawiać czy zapobiegać? Ontologiczne funkcjonalne ujęcie choroby; 8. Budowanie kultury czy uprawa natury? Postęp jako kategoria moralna; 9. Zaprzeczać czy akceptować? Śmierć w kulturze i medycynie Zachodu; 10. Adam czy Hiob? Choroba jako metafora;
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 16870, 16869 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 16868/V czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
1. Etyka lekarska i bioetyka; 1.1. Etyka lekarska; 1.2. Bioetyka; 1.3. Etyka lekarska i bioetyka; 1.4. Pojęcie konsensusu w bioetyce; 1.5. Idee osoby w bioetyce jako dyscyplinie akademickiej; 2. Pacjent jako osoba. Zgoda i przymus w medycynie, tajemnica lekarska; 2.1. Problematyka zgody pacjenta; 2.2. Przymus w medycynie; 2.3. Tajemnica lekarska; 2.4. Prawa pacjenta; 2.5. Relacja lekarz-pacjent jako przymierze; 2.5. Bioetyka w działaniu; 2.6. Tajemnica i obowiązek ostrzegania innej osoby; 3. Moralna problematyka początków ludzkiego życia; 3.1. Regulacja urodzin; 3.2. Zapłodnienie wspomagane; 3.3. Diagnostyka przedurodzeniowa; 3.4. Moralna strona refundacji środków antykoncepcyjnych; 3.5. Odmowa wydania recepty na środki antykoncepcyjne; 3.6. Odmowa skierowania na badanie prenatalne; 4. Moralne i prawne aspekty sporu o przerwanie ciąży; 4.1. Spór o status moralny płodu; 4.2. Relacje między kobietą ciężarną i płodem; 4.3. Ustawa o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach przerwania ciąży i ochrona relacji lekarz-kobieta ciężarna; 4.4. Konflikt matka-płód; 4.5. Zasada podwójnego skutku. [JR]
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. P-1055/2 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. P-1055/1/XXV/M czyt. (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej