Form of Work
Książki
(12)
Publikacje naukowe
(1)
Status
only on-site
(12)
available
(10)
Branch
Wypożyczalnia
(10)
Czytelnia - Magazyn
(5)
Czytelnia - Wolny dostęp
(7)
Author
Olchowicz Irena
(3)
Bień Witold
(1)
Gos Waldemar (1964- )
(1)
Hasik Wojciech
(1)
Hejnar Jerzy
(1)
Ignatowski Radosław
(1)
Kaczmarczyk Angelika
(1)
Kalwasińska Elżbieta
(1)
Maciejowska Danuta
(1)
Micherda Bronisław (1945- )
(1)
Nita Bartłomiej (1978- )
(1)
Oleksyk Piotr
(1)
Piotrowska Katarzyna
(1)
Płoszajski Tadeusz
(1)
Szczypa Piotr
(1)
Walińska Ewa Małgorzata
(1)
Year
2020 - 2022
(1)
2010 - 2019
(3)
2000 - 2009
(7)
1970 - 1979
(1)
Time Period of Creation
2001-
(1)
Country
Poland
(11)
Language
Polish
(10)
Subject
Bilans księgowy
(12)
Podatek dochodowy od osób prawnych
(3)
Rachunkowość podatkowa
(3)
Finanse
(2)
Rachunkowość
(2)
Sprawozdania finansowe
(2)
Budownictwo
(1)
Budżety terenowe
(1)
Prawo bilansowe
(1)
Rachunki eksploatacyjne
(1)
Rachunki strat i zysków
(1)
Raporty księgowe
(1)
Sprawozdawczość finansowa
(1)
Wyniki finansowe
(1)
Genre/Form
Opracowanie
(1)
Podręczniki
(1)
Podręczniki akademickie
(1)
Domain
Gospodarka, ekonomia, finanse
(1)
12 results Filter
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 43115 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 43114/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. P-1365/1/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Czytanie bilansu przedsiębiorstwa (dla menedżerów) / Witold Bień. - Wyd. 8. - Warszawa : Difin, 2005. - 124 s., [3] k. tabl. złoż. ; 20 cm.
Instytut: ZIM
ISBN: : 83-7251-513-1
1. Istota bilansu oraz rachunku wyników; 2. Wpływ operacji gospodarczych na zmiany w bilansie; 4. Charakterystyka treści bilansu; 5. Charakterystyka treści rachunku zysków i strat; 6. Poziom i pionowa Analiza sprawozdań finansowych; 7. Wskaźnikowa analiza sprawozdań finansowych; 8. Załączniki;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 22150, 22149, 22148, 22147, 22146, 22145, 22144, 22143, 22142, 22141, 22140, 22139, 22138, 22137, 22136, 22135, 22134, 22133, 22132, 22131, 22130, 22129, 22128, 22127, 22126, 22125, 22124, 22123, 22122, 22121, 19950, 19949 (32 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 19948/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 43083 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 43082/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Zasady rachunkowości : teoria, przykłady, zadania / Piotr Szczypa. - Wyd. 4. popr. i uaktualnione. - Warszawa : CeDeWu, 2014. - 221 s. : il. ; 24 cm.
ISBN: : 978-83-7556-648-2
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 46940 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 46937/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 44694/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Sprawozdanie finansowe jako produkt rachunkowości; 1.1. Rachunkowość jako system informacyjno-komunikacyjny; 1.2. Cel sprawozdawczości finansowej i potrzeby informacyjne interesariuszy; 1.3. Odzwierciedlenie procesów biznesowych w raportowaniu finansowym; 1.4. Sprawozdawczość finansowa jako element raportowania biznesowego; 1.5. Użyteczność informacji finansowej; Rozdział 2: Formalnoprawne uwarunkowania sprawozdawczości finansowej; 2.1. Harmonizacja i międzynarodowa standaryzacja sprawozdawczości finansowej; 2.2. Krajowe regulacje prawne dotyczące sprawozdawczości finansowej; 2.3. Części sprawozdania finansowego; 2.4. Odzwierciedlenie zasad sprawozdawczości finansowej w prawie bilansowym; 2.5. Zróżnicowanie obowiązków sprawozdawczych i publikacyjnych; Rozdział 3: Bilans jako rachunek majątku; 3.1. Aktywa bilansu jako zasoby przedsiębiorstwa; 3.2. Pasywa bilansu jako źródła finansowania działalności gospodarczej; 3.3. Wycena aktywów i pasywów według ustawy o rachunkowości; Rozdział 4: Rachunek zysków i strat jako źródło informacji o efektach działalności jednostki gospodarczej; 4.1. Wynik finansowy jako miara efektywności gospodarczej; 4.2. Struktura rachunku zysków i strat; 4.3. Wariant porównawczy rachunku zysków i strat; 4.4. Wariant kalkulacyjny rachunku zysków i strat; 4.5. Segmentacja działalności gospodarczej w rachunku zysków i strat; Rozdział 5: Informacja dodatkowa jako opisowa część sprawozdania finansowego; 5.1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego; 5.2. Ujawnianie polityki rachunkowości; 5.3. Szczegółowe informacje dodatkowe; Rozdział 6: Rachunek przepływów pieniężnych; 6.1. Istota i cel sporządzania rachunku przepływów pieniężnych; 6.2. Segmenty działalności w rachunku przepływów pieniężnych; 6.3. Metody sporządzania rachunku przepływów pieniężnych; 6.4. Struktura i sporządzanie rachunku przepływów pieniężnych; Rozdział 7: Zestawienie zmian w kapitale własnym; 7.1. Rola kapitałów własnych w działalności jednostek gospodarczych; 7.2. Struktura zestawienia zmian w kapitale własnym; 7.3. Zmiany polityki rachunkowości i korekty błędów; 7.4. Prezentacja skutków wyceny bilansowej w kapitałach własnych; Rozdział 8: Przygotowanie sprawozdania finansowego w praktyce; 8.1. Prezentacja skutków procesów gospodarczych i podejmowanych decyzji w poszczególnych częściach sprawozdania finansowego; 8.2. Bilans i rachunek zysków i strat w przedsiębiorstwie produkcyjnym – studium przypadku; 8.3. Bilans i rachunek zysków i strat w przedsiębiorstwie handlowym – studium przypadku; 8.4. Bilans i rachunek zysków i strat w przedsiębiorstwie budowlanym – studium przypadku; 8.5. Organizacja procesu sporządzania sprawozdania finansowego – studium przypadku.[JK]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 63051, 63050 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 63049/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Kontrowersje wokół skonsolidowanych bilansów jednostek samorządu terytorialnego; Rozdział 2: Zasady i technika skonsolidowanych bilansów przez jednostki samorządu terytorialnego; Rozdział 3: Przykłady praktyczne sporządzania skonsolidowanych bilansów przez jednostki samorządu terytorialnego;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32112, 32111 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 32110/XV czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-331/2 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. P-331/1/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Cz.A: Rozdział 1: Prawo bilansowe a prawo podatkowe; Rozdział 2: Przychody i koszty wg prawa bilansowego i prawa podatkowego; Rozdział 3: Wynik rachunku ( wynik Brutto) a wynik podatkowy ( dochód); Rozdział 4: Deklaracje podatkowe w podatku dochodowym od osób prawnych ( CIT); Cz.B: Rozdział 1: Amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych wg prawa bilansowego i prawa podatkowego; Rozdział 2: Ulgi inwestycyjne w prawie bilansowym i w prawie podatkowym; Rozdział 3: Inwestycje w obcych środkach trwałych oraz budynki i budowle wybudowane na cudzym gruncie wg prawa bilansowego i prawa podatkowego; Rozdział 4: Rezerwy w prawie bilansowym i w prawie podatkowym; Rozdział 5; Różnice kursowe w prawie bilansowym i w prawie podatkowym; Rozdział 6: Straty i zyski nadzwyczajne wg prawa bilansowego i prawa podatkowego; Rozdział 7: Wartość firmy prawa bilansowego i prawa podatkowego;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 6203, 6202 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 6201/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rachunkowość podatkowa / Irena Olchowicz. - Wyd. 6. - Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2004. - 526 s. : il. ; 24 cm.
Cz.A: Rozdział 1: Prawo bilansowe a prawo podatkowe; Rozdział 2: Przychody i koszty wg prawa bilansowego i prawa podatkowego; Rozdział 3: Wynik rachunku ( wynik Brutto) a wynik podatkowy ( dochód); Rozdział 4: Deklaracje podatkowe w podatku dochodowym od osób prawnych ( CIT); Cz.B: Rozdział 1: Amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych wg prawa bilansowego i prawa podatkowego; Rozdział 2: Ulgi inwestycyjne w prawie bilansowym i w prawie podatkowym; Rozdział 3: Inwestycje w obcych środkach trwałych oraz budynki i budowle wybudowane na cudzym gruncie wg prawa bilansowego i prawa podatkowego; Rozdział 4: Rezerwy w prawie bilansowym i w prawie podatkowym; Rozdział 5; Różnice kursowe w prawie bilansowym i w prawie podatkowym; Rozdział 6: Straty i zyski nadzwyczajne wg prawa bilansowego i prawa podatkowego; Rozdział 7: Wartość firmy prawa bilansowego i prawa podatkowego;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 14536 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 14535/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rachunkowość podatkowa / Irena Olchowicz. - Wyd. 7. - Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2005. - 536 s. il. ; 24 cm.
Cz.A: Rozdział 1: Prawo bilansowe a prawo podatkowe; Rozdział 2: Przychody i koszty wg prawa bilansowego i prawa podatkowego; Rozdział 3: Wynik rachunku ( wynik Brutto) a wynik podatkowy ( dochód); Rozdział 4: Deklaracje podatkowe w podatku dochodowym od osób prawnych ( CIT); Cz.B: Rozdział 1: Amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych wg prawa bilansowego i prawa podatkowego; Rozdział 2: Ulgi inwestycyjne w prawie bilansowym i w prawie podatkowym; Rozdział 3: Inwestycje w obcych środkach trwałych oraz budynki i budowle wybudowane na cudzym gruncie wg prawa bilansowego i prawa podatkowego; Rozdział 4: Rezerwy w prawie bilansowym i w prawie podatkowym; Rozdział 5; Różnice kursowe w prawie bilansowym i w prawie podatkowym; Rozdział 6: Straty i zyski nadzwyczajne wg prawa bilansowego i prawa podatkowego; Rozdział 7: Wartość firmy prawa bilansowego i prawa podatkowego;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 20456, 20455, 17868, 17867 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 17866/XVII czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again