Form of Work
Książki
(20)
Status
only on-site
(20)
available
(14)
Branch
Wypożyczalnia
(14)
Czytelnia - Magazyn
(11)
Czytelnia - Wolny dostęp
(6)
Czytelnia Czasopism
(3)
Author
Ziomek Andrzej
(2)
Borowicz Ryszard
(1)
Frenkel Izasław
(1)
Garbicz Marek
(1)
Januszek Henryk
(1)
Kabaj Mieczysław
(1)
Koral Jarosław (1960- )
(1)
Kurzynowski Adam
(1)
Marody Mirosława
(1)
Nahotko Sławomir
(1)
Niedzielski Eugeniusz
(1)
Pacho Wojciech
(1)
Ratajczak Marek
(1)
Seweryński Michał
(1)
Socha Mieczysław
(1)
Sosnowska Bogumiła
(1)
Stabryła Adam
(1)
Sztanderska Urszula
(1)
Szylko-Skoczny Małgorzata
(1)
Szymla Zygmunt
(1)
Unolt Jerzy
(1)
Wojtyła Jan
(1)
Year
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(18)
1990 - 1999
(1)
Country
Poland
(20)
Language
Polish
(18)
Subject
Bezrobocie
(19)
Siła robocza
(5)
Polska
(4)
Wieś
(4)
Rynek pracy
(3)
Socjologia
(3)
Bezrobocia
(1)
Ceny
(1)
Edukacja
(1)
Elastyczność zatrudnienia
(1)
Gospodarka regionalna
(1)
Gospodarka rynkowa
(1)
Gospodarka terenowa
(1)
Grunty rolne
(1)
Katowice (woj.śląskie ; okręg)
(1)
Klastry
(1)
Kobieta
(1)
Koszty pracy
(1)
Kościół katolicki
(1)
Lublin (woj.lubelskie ; okręg)
(1)
Mikulski, Mieczysław (1927-2003)
(1)
Nierówność społeczna
(1)
Opieka społeczna
(1)
Podział dochodu
(1)
Polityka gospodarcza
(1)
Polityka pieniężna
(1)
Polityka społeczna
(1)
Prywatyzacja
(1)
Przedsiębiorczość (ekonomia)
(1)
Przedsiębiorstwa
(1)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(1)
Przedsiębiorstwo
(1)
Przestępczość
(1)
Płeć kulturowa
(1)
Regionalizacja gospodarcza
(1)
Rodzina
(1)
Rolnictwo
(1)
Rozwój gospodarczy
(1)
Ruchy społeczne
(1)
Społeczeństwo
(1)
Struktura zawodowa
(1)
System partyjny
(1)
Tożsamość narodowa
(1)
Wzrost gospodarczy
(1)
Zatrudnienie
(1)
Zmiana społeczna
(1)
Zmiany demograficzne
(1)
Świadomość społeczna
(1)
Subject: time
1989-
(2)
Subject: place
Polska Północna
(1)
Polska Zachodnia
(1)
20 results Filter
Book
In basket
Wprowadzenie: cele badania, metoda, układ opracowania; Rozdział 1: Sytuacja społeczno - zawodowa bezrobotnych kobiet; Rozdział 2: Bariery zatrudniania bezrobotnych kobiet; Rozdział 3: Stymulatory aktywizacji zawodowej bezrobotnych kobiet; Rozdział 4: Oczekiwania respondentek i ich oceny;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 16845 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 16844/XII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: System aktywizacji długotrwale bezrobotnych; Rozdział 2: Badanie katowickie; Rozdział 3: Badanie Lubelskie;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 13620 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 13619/XII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Ekonomiczne problemy rynku pracy / Jerzy Unolt. - Katowice : Śląsk, 1999. - 138 [1] s. : mapy, wykr. ; 21 cm.
Rozdział 1: Podstawy teoretyczne; Rozdział 2: Rynek pracy w Polsce.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 13926, 13925 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 13924/XVIII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: : 978-83-60953-50-1
Rozdział 1: Teoretyczne uwarunkowania bezrobocia; Rozdział 2: Rola gminy w przeciwdziałaniu bezrobocia w Polsce. Aspekt teoretyczny; Rozdział 3 : Krótka analiza instytucjonalnej obsługi rynku pracy w Polsce; Rozdział 4 : Praktyczne aspekty przeciwdziałania bezrobociu przez gminy w świetle badań przeprowadzonych w latach 1992-2002; Rozdział 5 : Przeciwdziałanie bezrobociu w gminach woj. śląskiego w świetle badań z 2006 roku wraz z późniejszymi zmianami; Rozdział 6 : Model przeciwdziałania bezrobociu przez gminy czynnikiem wspierającym tworzenie nowych miejsc pracy; Rozdział 7 : Wybrane uwarunkowania rynku pracy przed i po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. [K]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 43795/XII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1: Niektóre uwarunkowania rynku pracy przed i po przystąpieniu Polski do UE; Rozdział 2: Zarys instytucjonalnej obsługi rynku pracy w Polsce; Rozdział 3: Uwagi i wnioski dotyczące monitorowania działań instytucji rynku pracy województwa śląskiego; Rozdział 4: Terytorialne Pakty Zatrudnienia w Europie i w Polsce jako formy przeciwdziałania bezrobociu; Rozdział 5: Przeciwdziałanie bezrobociu w gminach województwa śląskiego w świetle badań ankietowych; Rozdział 6: Model prozatrudnieniowych inicjatyw lokalnych czynnikiem wspierającym tworzenie nowych miejsc pracy; Rozdział 7: Polska młodzież na rynku pracy po wejściu Polski do Unii Europejskiej; Rozdział 8: Polski rynek pracy po przystąpieniu Polski do UE.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 28633/XII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1 : Wokół pojęcia bezrobocia; 1.Definicje i rodzaje bezrobocia; 2.Charakterystyka polskiego bezrobocia; 3.Skutki bezrobocia; Rozdział 2 : Kulturowa specyfika terenów dotkniętych najwyższa stopa bezrobocia; 1.Ksztaltowanie się tożsamości regionalnej i jej wpływ na specyfikę kulturowa regionów Polski; 2.Powstanie, rozwój i specyfika państwowych gospodarstw rolnych; 3.Edukacja a specyfika kulturowa bezrobocia na terenach Polski; Rozdział 3 : Wpływ czynników kulturotwórczych na poziom bezrobocia w Polsce; 1.Tozsamosc kulturowa a bezrobocie; 2.Bezrobocie jako wynik kultury zależności; 3.Wyksztalcenie wyznacznikiem poziomu bezrobocia; Rozdział 4 : Kultura życia rodzinnego a bezrobocie w Polsce; 1.Bezrobocie przyczyna bezradności społecznej; 2.Upadek autorytetu w rodzinie; 3.Dziedziczenie bezrobocia.[K]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 44166/XII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
1: Bezrobocie strukturalne - ujęcie teoretyczne; 2: Zmiany na rynku pracy w latach 1990-1998 i ich strukturalne skutki; 3: Stopa bezrobocia strukturalnego w gospodarce polskiej; 4: Strukturalne niedopasowania na wybranych rynkach pracy; Rozdział 5: Zmiany zatrudnienia jako źródło nierównowagi na rynku pracy; 6: Rodzaje polityki wobec bezrobocia strukturalnego.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 7724 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 7723/XII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
1. Bezrobocie jako wyzwanie duszpasterskie;2. Praca i bezrobocie w nowej sytuacji cywilizacyjnej; 3. Bezrobocie w procesie restrukturyzacji górnictwa na Śląsku; 4. Rola prawa w przeciwdziałaniu bezrobociu; 5. Społeczne przeciwdziałanie bezrobociu - doświadczenia lokalne; 6. Bezrobocie jako wyzwanie dla wspólnoty parafialnej. Doświadczenia programu ,, progi'' w parafii PW.Matki Bożej Jasnogórskiej w Łodzi w latach 1991 - 1994; 7. Praca, zatrudnienie i bezrobocie w Europie: jakie perspektywy na przyszłość;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 15987 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 15986/XII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1: Bezrobocie wyzwaniem dla polityki społecznej-wprowadzenie; Rozdział 2: Bezrobocie Trzeciej Rzeczpospolitej; Rozdział 3: Społeczne konsekwencje bezrobocia w świetle badań empirycznych; Rozdział 4: Ramy instytucjonalno-prawne polityki społecznej w walce z bezrobociem; Rozdział 5: Ochrona pracowników przed utratą zatrudnienia; Rozdział 6: Zapewnienie bezpieczeństwa socjalnego bezrobotnym; Rozdział 7: Aktywizacja zawodowa bezrobotnych; Rozdział 8: Aktywizowanie specyficzne kategorii bezrobotnych; Rozdział 9: Elastyczne zatrudnienie jako instrument walki z bezrobociem; Rozdział 10: Polityka społeczna Unii Europejskiej w obszarze zatrudneinai;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 16719 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 16718/XVIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
1. Małe i średnie przedsiębiorstwa w Unii Europejskiej; 2. Sektor małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce; 3. Promocja przedsiębiorczości w strategiach rozwoju gmin; 4. Zewnętrzne warunki rozwoju pozarolniczej przedsiębiorczości na obszarach wiejskich; 5. Wewnętrzne warunki rozwoju pozarolniczych firm na obszarach wiejskich; 6. Pozarolnicza działalność gospodarcza; 7. Regionalne zróżnicowanie rynku pracy w Polsce; 8. Uwarunkowania aktywizacji zawodowej bezrobotnych na obszarach wiejskich; 9. Warunki materialne i potrzeby bytowe bezrobotnych; 10. Rola państwa i samorządu terytorialnego w przeciwdziałaniu bezrobociu;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 12386, 12385, 12384, 12383, 12382, 12381, 12380, 12379, 12378 (9 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 12377/XXVI czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rynki wiejskie : ziemia, kapitał, praca / Red. Ryszard Borowicz ; Polska Akademia Nauk. - Warszawa : PAN IRWiR, 2001. - 160 s., [4] s. tabl. kolor. : mapy ; 24 cm.
(Problemy Rozwoju Wsi i Rolnictwa)
1. Przemiany struktury agrarnej w rolnictwie polskim; 2. Rynek ziemi w Polsce w okresie powojennym; 3. Wiejski rynek finansowy w Polsce; 4. Ludność i wiejski rynek pracy w Polsce;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32054, 32053 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 32052/XXVI czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Problemy Rozwoju Wsi i Rolnictwa)
1.Kryteria podziału ludności na miejską i wiejską. Gęstość zaludnienia na obszarach wiejskich; 2. Dynamika i czynniki ludności wiejskiej; 3. : Struktura ludności wiejskiej według wybranych cech demograficznych i edukacyjnych; 4. Tendencja zmian zatrudnienia ludności wiejskiej; 5. Bezrobocie jawne i ukryte na obszarach wiejskich; 6. Perspektywy demograficzne wsi;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32024 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 32023/XII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, ISSN 1641-2168 ; 77)
1. Hipoteza naturalnej stopy bezrobocia w ujęciu Edmunda S.Phelpsa i Miltona Friedmana; 2. Bezrobocie w świetle prowadzonej polityki makroekonomicznej w Polsce w latach 1993-2004 - weryfikacja ekonometryczna; 3. Indetrminizm realne w modelach polityki pieniężnej; 4. Definicje oraz typy strategii polityki pieniężnej; 5. Geneza i znaczenie metod eksperymantalnych w ekonomii; 6. Niekorzystne efekty zewnętrzne a efektywność alokacyjna -Coase wobec tradycji pigowiańskiej; 7. Polityka inwestycyjna w świetle nowej teorii wzrostu i nowej geografii ekonomicznej na przykładzie infrastruktury; 8. Rola sektora prywatnego w finansowaniu infrastruktury; 9. Podstawy prawne funkcjonowania funduszy inwestycyjnych w Polsce.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 04/c (1 egz.)
Book
In basket
Część 1: Wzrost gospodarczy a bezrobocie; 1. Wzrost gospodarczy a polityka płac efektywnościowych; 2. Postęp techniczny i polityka płac efektywnościowych a wzrost gospodarczych i bezrobocie. Przegląd literatury - wybrane modele; 3. Podatki a wzrost; 4. System instytucjonalny rynku pracy a zatrudnienie i bezrobocie; 5. Metody wyznaczania naturalnej stopy bezrobocia; 6. Problemy bezrobocia w opinii społecznej - próba wyjaśnienia zjawisk emigracji; Część 2: Tendencje w podziale dochodów w gospodarce polskiej w okresie transformacji; 1. Nierówności ekonomiczne we współczesnym świecie. Pomiar i oceny zjawiska; 2. Nierówności dochodowe w świetle badań budżetów gospodarstw domowych przeprowadzany przez Główny Urząd Statystyczny; 3. Regionalne dysproporcje dochodowe w Polsce; 4. Zróżnicowanie wynagrodzeń kobiet i mężczyzn na polskim rynku pracy w 2004 roku; 5. Rosnące nierówności dochodowe w Polsce po 1990 roku - próba opisu mechanizmów; 6. Własność a nierówności i bezrobocie; 7. Progresja podatkowa jako instrument adaptacyjny obciążeń podatkowych do nierówności dochodowych i jej stymulacyjne funkcje.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32527, 32526 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 32525/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 34650, 34649, 19669, 19668 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 19667/XII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, ISSN 0208-7944 ; nr 681)
1. Wspomnienie o doc. dr. Mieczysławie Mikulskim - geografia transportu lotniczego; 2. Wykaz publikacji doc. dr. Mieczysława Mikulskiego; 3. Wybrane metody analizy przemian użytkowania ziemi w mieście ( na przykład Krakowa); 4. Regionalne zróżnicowanie bezrobocia w Polsce; 5. Zróżnicowanie bezrobocia w Polsce; 6. Miasta polski w przestrzeni europejskiej; 7. Efektywna gospodarka odpadami jako wyzwanie dla samorządu gminnego na przykładzie projektu rekultywacji składowiska odpadów komunalnych w Nowym Targu; 8. Funkcjonowanie systemu funduszy poręczeń kredytowych w Polsce; 9. Rola Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa we wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich; 10. Analiza procesu przemian użytkowania ziemi w Krakowie na podstawie terenów sukcesywnie przyłączanych do miasta; 11. Flagi organizacji międzynarodowych współczesnego świata.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 03/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, ISSN 0208-7944 ; nr 684)
1. Wprowadzenie: przedsiębiorczość i jej wpływ na bezrobocie; 2. Rynek pracy, bezrobocie i przedsiębiorczość w Małopolsce; 3. Wpływ klastrów przemysłowych na tworzenie miejsc pracy; 4. Eksport małych i średnich przedsiębiorstw a zatrudnienie; 5.Tendencje samozatrudnienia w sektorze MSP w wybranych krajach na świecie; 6. Potencjał innowacyjny a bezrobocie; 7. Elektroniczne środowisko rynku pracy - wyzwanie dla Polski; 8. Współczesne zaburzenia na rynku pracy.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 03/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Stan i kierunki zmian wiejskiego rynku pracy; 2. Demograficzne uwarunkowania zmian na wiejskim rynku pracy; 3. Makroekonomiczne uwarunkowania wiejskiego rynku pracy; 4. Mikroekonomiczne uwarunkownaia wiejskiego rynku pracy; 5. Przesiębiorczość na wsi i w rolnictwie; 6. Niektóre aspekty przemian na wiejskim rynku pracy Unii Europejskiej i wnioski dla Polski;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 19741, 19740 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 19739/XII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Ekonomiczne problemy bezrobocia; Rozdział 2: Teoretyczne podstawy zarządzania kosztami pracy w przedsiębiorstwie; Rozdział 3: Struktura kosztów pracy w przedsiębiorstwie; Rozdział 4: Model kosztów pracy; Rozdział 5: Analiza porównawcza kosztów pracy; Rozdział 6: Metody zarządzania kosztami pracy;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 16184 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 16183/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Czym jest społeczeństwo; Część 1: Społeczeństwo polskie w okresie zmiany społecznej; 1. Przemiany ludnościowe we współczesnej Polsce w perspektywie minionego stulecia; 2. Mechanizmy stratyfikacji i hierarchie społeczne; 3. Zmiany w polskiej edukacji i ich społeczne konsekwencje; 4. Elastyczność zatrudnienia w Polsce, czyli o odkrywaniu przeczy zakrytych; 5. Bezrobocie jako zjawisko społeczne; 6. Polska wieś i rolnictwo w obliczu wielkiej zmiany; 7. Zmiany poziomu życia i ich społeczne uwarunkowania; 8. Przestępczość w Polsce na przełomie stuleci. Stereotypy i realia; 9. System partyjny czy zbiorowisko partii? O stabilnym rozchwianiu polskiej polityki; Część 2: Zachowania społeczne w okresie zmiany systemowej; 1. Trzy Polski - instytucjonalny kontekst strategii dostosowawczych; 2. Rodzina i system społeczny; 3. Przemiany płci kulturowej. Między systemami wartości a rolami społecznymi; 4. Zachowania wyborcze Polaków 1989-2006; 5. Teoria społecznych reprezentacji i jej zastosowania; 6. Religijność a tożsamość narodowa Polaków; 7. Przekształcenia moralności w Polsce i w Europie; 8. Ruchy społeczne w Polsce; Część 3: Przemiany cywilizacji; 1. Podstawy społeczeństwa informacyjnego w Polsce; 2. Od idealnej biurokracji do zarządzania publicznego; 3. Globalność i globalizacja; 4. Trendy cywilizacyjne. [G]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-144/2, P-144/1, 30444 (3 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 30443/XII czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again