Form of Work
Książki
(18)
Publikacje naukowe
(2)
Literatura faktu, eseje, publicystyka
(1)
Status
only on-site
(16)
available
(7)
unavailable
(2)
Branch
Wypożyczalnia
(9)
Czytelnia - Magazyn
(2)
Czytelnia - Wolny dostęp
(13)
Czytelnia Czasopism
(1)
Author
Gierszewski Janusz
(2)
Adamkiewicz Marek (1953- )
(1)
Borowiec Janusz
(1)
Bębas Sylwester (1981- )
(1)
Górka Marek (nauki o polityce)
(1)
Hejza Aleksander
(1)
Hołyst Brunon (1930- )
(1)
Jagielska Katarzyna
(1)
Kacprzak Lech
(1)
Komorowska Beata
(1)
Kozioł Ryszard
(1)
Kulisz Marek Z
(1)
Leszczyński Marek
(1)
Majer Piotr (1950-)
(1)
Mazur Piotr (1970- )
(1)
Skrabacz Aleksandra
(1)
Sulowski Stanisław
(1)
Szewior Krzysztof
(1)
Urbanek Andrzej (wojskowość)
(1)
Łańcucki Jerzy
(1)
Łuczyszyn Andrzej
(1)
Świniarski Janusz
(1)
Year
2020 - 2021
(1)
2010 - 2019
(14)
2000 - 2009
(1)
1990 - 1999
(2)
Time Period of Creation
2001-
(6)
Country
Poland
(17)
Language
Polish
(17)
Audience Group
Szkoły wyższe
(1)
Subject
Bezpieczeństwo narodowe
(9)
Polityka społeczna
(6)
Patologia społeczna
(3)
Bezpieczeństwo publiczne
(2)
Wojsko
(2)
Antropologia filozoficzna
(1)
Armia Krajowa (AK)
(1)
Bezpieczeństwo
(1)
Bezpieczeństwo międzynarodowe
(1)
Bezpieczeństwo pracy
(1)
Bezpieczeństwo społeczne
(1)
Cybernetyka
(1)
Cyberprzemoc
(1)
Cyberprzestrzeń
(1)
Cyberterroryzm
(1)
Diagnoza społeczna
(1)
Działacze społeczni
(1)
Dziecko
(1)
Edukacja i państwo
(1)
Etyka chrześcijańska
(1)
Etyka społeczna
(1)
Integracja społeczna
(1)
Jakość życia
(1)
Kodeks honorowy
(1)
Konflikt społeczny
(1)
Miasta
(1)
Młodzież
(1)
Nauki polityczne
(1)
Ofiary prześladowań
(1)
Opieka społeczna
(1)
Osoby z niepełnosprawnością
(1)
Partyzanci
(1)
Patologia
(1)
Poczucie bezpieczeństwa
(1)
Porządek społeczny
(1)
Prawa człowieka
(1)
Prawa socjalne
(1)
Przestępczość
(1)
Prześladowania polityczne
(1)
Rozwój regionalny
(1)
Rozwój społeczny
(1)
Rusin, Aleksander
(1)
Społeczeństwo
(1)
Społeczna odpowiedzialność biznesu
(1)
Sprawiedliwość społeczna
(1)
Służba bezpieczeństwa
(1)
Usługi
(1)
Wojewódzki Urząd Bezpieczeństwa Publicznego (Wrocław)
(1)
Wychowanie
(1)
Wychowanie obywatelskie
(1)
Zapewnienie jakości
(1)
Zarządzanie informacją
(1)
Zarządzanie środowiskiem
(1)
Zrzeszenie "Wolność i Niezawisłość" (1945-1947)
(1)
Świadomość społeczna
(1)
Żołnierze
(1)
Subject: time
2001-
(8)
1901-2000
(2)
1945-1989
(1)
Subject: place
Polska
(5)
Rzeszów (woj. podkarpackie ; okręg)
(1)
Genre/Form
Podręcznik
(2)
Biografia
(1)
Miscellanea
(1)
Podręczniki
(1)
Podręczniki akademickie
(1)
Domain
Bezpieczeństwo i wojskowość
(6)
Historia
(1)
Socjologia i społeczeµstwo
(1)
Socjologia i społeczeństwo
(1)
18 results Filter
Book
In basket
ISBN: : 978-83-65881-11-3
Część 1 : Dylematy kadry naukowej i Praktyków; Tadeusz Kęsoń : Intermesticsecurity, eksternalizacja i eksterioryzacja bezpieczeństwa a społeczne i psychologiczne przyczyny powstawania zagrożeń bezpieczeństwa –spojrzenie retrospektywne; Janusz Fałowski : Rola sił zbrojnych w systemie społeczno –państwowym Niemieckiej Republiki Demokratycznej; Józef Barcik : Proces tworzenia społeczeństwa obywatelskiego na przykadzie województwa opolskiego; Wojciech Radlak : Bezpieczeństwo w gminie; Paweł Piotrowski : transmisja kulturowa i poziom kapitału społecznego jednostek jako element bezpieczeństwa społecznego; Czesław Biłobram, Maria Huchrak, Tadeusz Iwanek : Konflikty i sposoby ich rozwiązywania w opiniach i ocenach pracowników; Łukasz Wrona : Założenia dotyczące budowy systemu informatycznego monitorowania zagrożeń o charakterze trollingu; Winicjusz Karwowski : Przemoc w rodzinie jako zagrożenie bezpieczeństwa wewnętrznego; Część 2 : Rozważania młodych adeptów nauki; Bronisław Fedowicz ; Organizm ludzki-jego starzenie się i związane z tym problemy; Przemysław Krawczyk : świadomość społeczna jako jako determinanta bezpieczeństwa cyberprzestrzeni; Michał Nowak : Patologie społeczne w Polsce; Daria Orłowicz : Przyczyny i skutki wypalenia zawodowego w Służbie Więziennej. [K]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 59060/VI czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1. Wprowadzenie metodologiczne ;1.1. Koncepcja, cel, przedmiot oraz problemy badawcze;1.2. Ujęcie systemowe badań bezpieczeństwa społecznego;1.3. Organizacja badań, metody i techniki badawcze; Rozdział 2. Podstawy teoretyczne bezpieczeństwa narodowego; 2.1. Definiowanie i postrzeganie bezpieczeństwa; 2.2. Kategorie bezpieczeństwa narodowego; 2.3. Systemowe składniki bezpieczeństwa; 2.4. Bezpieczeństwo jako przedmiot badań nauk o bezpieczeństwie; 2.4. System bezpieczeństwa narodowego; 2.5. Organizacja systemu bezpieczeństwa wewnętrznego; 2.6. Bezpieczeństwo w ujęciu teorii społecznych; Rozdział 3. Wymiary bezpieczeństwa społecznego; 3.1. Wymiar aksjologiczny; 3.2. Podstawowe wartości bezpieczeństwa społecznego; 3.3. Wartościowanie poprzez cele polityki społecznej; 3.4. Sprawiedliwość społeczna jako element bezpieczeństwa społecznego 3.5. Wymiar ontologiczny; 3.6. Bezpieczeństwo społeczne jako kategoria społeczno-ekonomiczna (zarys systematyki); 3.7. Społeczne podstawy bezpieczeństwa państwa; Rozdział 4. Istota i zakres bezpieczeństwa społecznego; 4.1. Elementy kształtujące bezpieczeństwo społeczne; 4.2. Instrumenty bezpieczeństwa społecznego; 4.3. Uwarunkowania bezpieczeństwa społecznego; 4.4. Elementy stabilizacji bezpieczeństwa społecznego; 4.4.1. Instytucje bezpieczeństwa społecznego; 4.4.2. Klasyfikacja podmiotów bezpieczeństwa społecznego; 4.4.3. Programy profilaktyki społecznej; 4.4.4. "Razem Bezpieczniej" jako przykładowy program profilaktyki społecznej; 4.4.5. Bezpieczeństwo społeczne a rozwój lokalny; 4.4.6. Pomoc społeczna; 4.5. Organizacja administracji bezpieczeństwa społecznego; 4.5.1. Administracja pomocy społecznej; 4.5.2. Publiczne służby zatrudnienia; 4.5.3. Administracja obowiązkowego ubezpieczenia społecznego; Rozdział 5. Struktura bezpieczeństwa społecznego; 5.1. Elementy bezpieczeństwa społecznego; 5.2. Zagrożenia bezpieczeństwa; 5.2.1. Zagrożenia społeczne a zagrożenia bezpieczeństwa społecznego; 5.2.2. Kryteria identyfikacji zagrożeń bezpieczeństwa społecznego; 5.3. Otoczenie bezpieczeństwa społecznego; 5.5. Zabezpieczenie społeczne; 5.5.1. Technika ubezpieczeniowa; 5.5.2. Technika zaopatrzeniowa; 5.5.3. Technika opiekuńcza; 5.6. Projektowanie bezpieczeństwa społecznego (metoda scenariuszowa); Rozdział 6. Pomiar bezpieczeństwa społecznego; 6.1. Wybrane mierniki rozwoju społecznego; 6.2. Ubóstwo i jego pomiar; 6.3.1. Bezrobocie i jego pomiar; 6.3.2. Przyczyny, skutki i możliwości przeciwdziałania bezrobociu; 6.4.1. Polityka demograficzna; 6.4.2. Migracje; Rozdział 7. Model bezpieczeństwa społecznego na tle teorii konfliktu; 7.1. Klasyczne teorie konfliktów; 7.2. Obszary konfliktów w systemie bezpieczeństwa społecznego; 7.3. Metodologiczne założenia operacjonalizacji zagrożeń bezpieczeństwa społecznego; 7.4. Założenia modelu bezpieczeństwa społecznego w razie wystąpienia konfliktu; 7.5. Model bezpieczeństwa społecznego. [K].
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 56594/VI czyt. (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: : 978-83-01-17310-4 (t. 1) ; 978-83-01-17311-1 (t. 1-2)
Rozdział 1 : Ogólna metodologia badań zjawisk patologii społecznej; 1.1. Warunki badań naukowych; 1.2. Metody statystyczne; 1.3. Obserwacja; 1.4. Kwestionariusze; 1.5. Dokumenty osobiste; 1.6. Dokumenty statystyczne i sprawozdawcze; 1.7. Testy psychologiczne; 1.8. Stan zdrowia; 1.9. Badania socjolingwistyczne; Rozdział 2 : Zjawiska patologii społecznej w perspektywie badań nad rozwojem cywilizacji; 2.1. Cywilizacja a kultura; 2.2. Społeczeństwo informacyjne; 2.3. Przestępczość komputerowa i internetowa; 2.4. Zagrożenia edukacyjne; 2.5. Uzależnienie od internetu; 2.6. Degradacja środowiska naturalnego; Rozdział 3 : Moralne i etyczne aspekty patologii społecznej; 3.1. Moralność a etyka; 3.2. Teorie moralności i etyki; 3.3. Etyka normatywna; 3.4. Etyka sytuacyjna; 3.5. Technologia etyczna; 3.6. Prawa naturalne; 3.7. Prawo a moralność; 3.8. Zjawiska patologii społecznej a normy moralne; Rozdział 4 : Prawne aspekty zjawiska patologii społecznej; 4.1. Pojęcie "patologia społeczna" w relacji do innych terminów; 4.2. Istota przestępstwa; 4.3. Pojęcie "norma"; 4.4. Proces tworzenia i realizacji prawa; 4.5. Czynniki zakłócające skuteczną realizację prawa; 4.6. Prawo jako system norm; 4.7. Prawo jako instrument kontroli społecznej; 4.8. Budowa systemu prawa; Rozdział 5 : Społeczno-ekonomiczny kontekst analizy zjawisk patologii społecznej we współczesnym świecie; 5.1. Przyczyny dezorganizacji społecznej; 5.2. Wykluczenie społeczne na tle ubóstwa; 5.3. Patologie w sferze życia gospodarczego; 5.4. Przestępczość "białych kołnierzyków"; Rozdział 6 : Społeczno-kulturowy kontekst analiz zjawisk patologii społecznej we współczesnym świecie; 6.1. Pojęcie "kultura"; 6.2. Podstawy kulturowej aktywności człowieka; 6.3. Kultury narodowe; 6.4. Kultura w okresie "ponowoczesności"; 6.5. Socjologiczna interpretacja globalizacji; 6.6. Globalizacja a problemy psychologiczne; Rozdział 7 : Podejście psychologiczne w badaniach nad zjawiskami patologii społecznej; 7.1. Czynniki psychologiczne w etiologii przestępczości; 7.2. Regulacja stymulacji; 7.3. Istota uzależnienia; 7.4. Zachowania autodestrukcyjne; Rozdział 8 : Podejście biologiczne w badaniach nad zjawiskami patologii społecznej; 8.1. Koncepcje Lombroso i jego następców; 8.2. Wykorzystanie techniki do badania zachowań patologicznych; 8.3. Związek anomalii psychicznych z innymi czynnikami; 8.4. Wpływ genetyki na zachowanie człowieka; 8.5. Utrata kontroli nad zachowaniem w wyniku uzależnienia; 8.6. Biologiczne przyczyny zachowań autodestrukcyjnych; Rozdział 9 : Podejście mikrospołeczne w badaniach nad zjawiskami patologii społecznej w obrębie rodziny; 9.1. Rodzina jako filar społeczeństwa; 9.2. Przemoc wobec partnerów życiowych; 9.3. Traktowanie osób starszych; 9.4. Przemoc wobec dzieci; 9.5. Rola rodziny w etiologii uzależnień; Rozdział 10 : Perspektywa badań nad zjawiskami patologii społecznej w organizacjach i środowisku pracy; 10.1. Kultura funkcjonowania organizacji; 10.2. Konflikty; 10.3. Terror psychiczny w miejscu pracy; 10.4. Czynniki kształtujące metody zarządzania; 10.5. Patologizacja układów urzędnik-petent; Rozdział 11 : Podejście mikrospołeczne w badaniach nad zjawiskami patologii społecznejw społeczności i zbiorowości lokalnej; 11.1. Pojęcie "społeczność"; 11.2. Kierunki badań społeczności; 11.3. Waloryzowanie przestrzeni; 11.4. Badania społeczności lokalnej ; 11.5. Istota podkultur przestępczych; 11.6. Zapobieganie negatywnym zjawiskom społecznym; Rozdział 12 : Zjawiska patologii społecznej w świetle analiz politologicznych; 12.1. Rozumienie terminu "polityka"; 12.2. Pojmowanie terminu "ideologia"; 12.3. Znaczenie zmian społecznych; 12.4. Integralność związku agresji i konfliktu; 12.5. Czynniki determinujące terroryzm; 12.6. Problem osobowości autorytarnej; Rozdział 13 : Zjawiska patologii społecznej w następstwie konfliktów zbrojnych; 13.1. Pojęcie "konflikty zbrojne"; 13.2. Klasyfikacja konfliktów zbrojnych; 13.3. Przyczyny konfliktów zbrojnych; 13.4. Prawne ograniczenia konfliktów zbrojnych; 13.5. Koszty utrzymania armii; 13.6. Rola przemocy w konfliktach zbrojnych; 13.7. Przymusowe migracje; 13.8. Ekonomiczny wymiar wojen; Rozdział 14 : Perspektywa medioznawcza w badaniach nad zjawiskami patologii społecznej; 14.1. Funkcje i rola mediów; 14.2. Zagrożenia ze strony mediów; Rozdział 15 : Problematyka patologii społecznej z perspektywy badań nad młodzieżą; 15.1. Kryteria wieku młodzieżowego; 15.2. Problemy młodzieży; 15.3. Kierunki badań nad młodzieżą; 15.4. Bunt młodzieży; 15.5. Czynniki kształtujące tożsamość młodych ludzi; Rozdział 16 : Badania nad zjawiskami patologii społecznej w obrębie zorganizowanych instytucji socjalizacyjnych; 16.1. Wychowanie instytucjonalne i kryzyswspółczesnej szkoły; 16.2. Negatywne zjawiska w środowisku młodzieży; 16.3. Skutki agresji i przemocy; 16.4. Wypalenie zawodowe.[K]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 50431 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 50430/VI czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 47528/X czyt. (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: : 978-83-7151-079-3
1: Michał Brzeziński: Bezpieczeństwo społeczne jako rodzaj bezpieczeństwa: Ustalenia wprowadzające; 2: Witold Pokruszyński: Bezpieczeństwo społeczne – kategoria bezpieczeństwa narodowego R P; 3: Karina Paulina Marczuk: Bezpieczeństwo społeczne: potrzeba szerokiego ujęcia: Implikacje dla Polski ; 4: Aleksandra Skrabacz: Uwarunkowania tworzenia bezpieczeństwa społecznego w XXI wieku; 5: Jolanta I trich-Drabarek: R ola państwa w tworzeniu bezpieczeństwa społecznego Polaków; 6: Beata Jóźwiak: Zadania samorządu terytorialnego w rozwiązywaniu podstawowych kwestii społecznych; 7: Krzysztof Dziurzyński: E dukacja jako czynnik wzmacniający bezpieczeństwo socjalne osób i grup zagrożonych marginalizacją; 8: Czesław Marcinkowski: Transgraniczny charakter bezpieczeństwa społecznego pierwszej kwarty XXI wieku; 9: Grzegorz Baczewski: Tendencje na polskim rynku pracy i ich wpływ na bezpieczeństwo społeczne; 10: Paweł Chojecki: Stan zagrożenia przestępczością pospolitą w Polsce w ciągu ostatniej dekady; 11: Marek Leszczyński: Wpływ demografii na poziom bezpieczeństwa społecznego; 12: Leszek Baran: C o, kogo i dlaczego niepokoi w Polsce południowo-wschodniej? Wpływ zagrożeń społecznych na poczucie bezpieczeństwa mieszkańców Podkarpacia; 13: Mariusz Kubiak: Bezpieczeństwo społeczne mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce; 14: Anna Gdula: Zagrożenia społeczne współczesnej polskiej rodziny; 15: Monika Struck-Peregończyk: Bezpieczeństwo społeczne osób niepełnosprawnych w Polsce; 16: Urszula Romelczyk: Rodzaje i zakres patologii społecznych w środowisku wojskowym – próba diagnozy; 17: Emilia Kępka: Aspekty tożsamościowo-kulturowe bezpieczeństwa społecznego Rzeczpospolitej Polskiej; 18: Thomas Gdesz: Internet i systemy nawigacji jako zagrożenie bezpieczeństwa społecznego: [G]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 56592, 56534, 49136 (3 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 49135/VI czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Organizacja systemu bezpieczeństwa społecznego / Janusz Gierszewski. - Warszawa : Difin, 2013. - 285 stron : ilustracje ; 24 cm.
ISBN: : 978-83-7641-795-0
Rozdział 1: Teoretyczne podstawy systemu bezpieczeństwa; Rozdział 2: Istota i zakres bezpieczeństwa społecznego; Rozdział 3: Zagrożenia bezpieczeństwa społecznego; Rozdział 4: Programy i inicjatywy na rzecz bezpieczeństwa społecznego; Rozdział 5: Zabezpieczenie społeczne jako elementy systemu bezpieczeństwa. [G]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 56589 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 56567/VI czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Społeczne wartościowanie przemian przez pryzmat satysfakcji i jakości życia; Rozdział 2 : Bezpieczeństwo społeczne w narodowych strategiachbezpieczeństwa; Rozdział 3 : Stan krajowych badań nad bezpieczeństwem społecznym orazzałożenia metodologiczne badań w perspektywie mapy bezpieczeństwaspołecznego; 3.1. Bezpieczeństwo społeczne wśród rodzajów bezpieczeństwa; 3.2. Założenia metodologiczne bezpieczeństwa społecznego jednostkii mapy bezpieczeństwa społecznego; Rozdział 4: Inicjacja; 4.1. Kobiety rodzące dzieci; 4.2. Dzieci idące do szkoły; 4.3. Wiek osób zawierających związek małżeński; 4.4. Rynek pracy - wejście i zejście; 4.4.1. Wejście na rynek pracy; 4.4.2. Dezaktywizacja zawodowa; 4.5. Płaca minimalna; 4.6. Trwanie życia; 4.6.1. (Nad)umieralność; 4.6.2. Ile lat do przeżycia; 4.7. Pozostawanie dzieci w domu; Rozdział 5: Czas; 5.1. Okres urzeczywistnianej płodności kobiet; 5.2. Okres nauki w systemie formalnym; 5.3. Trwałość związków małżeńskich; 5.4. Czas pracy; 5.5. Od kiedy pracujemy na siebie; 5.6. Życie w zdrowiu; 5.7. Wspólne zamieszkiwanie; Rozdział 6: Ryzyko; 6.1. Dzietność i bezdzietność kobieturodzenia pozamałżeńskie; 6.2. Ilościowy i jakościowy wymiar szkolnictwa; 6.2.1.Uczniowie w świetle skolaryzacji; 6.2.2. Jakość kształcenia; 6.3. Małżeństwa versus rozwody; 6.4. Zatrudnienie o podwyższonym ryzyku; 6.5. Koszty pracy; 6.5.1. Jak wydajnie pracujemy; 6.5.2. Ile kosztuje nasza praca; 6.6. Choroba i leczenie w warunkach ubezpieczenia; 6.6.1. Uwagi wstępne; 6.6.2. Jak długo chorujemy; 6.6.3. Jak długo trwa leczenie "zamknięte"; 6.7. Szansa kupna mieszkania; Rozdział 7: Struktura; 7.1. Jak starzejemy się jako społeczeństwo; 7.2. Grono uczniów w szkołach; 7.3. Struktura gospodarstw domowych; 7 4. Struktura zatrudnienia; 7.4.1. Zatrudnienie w sektorach gospodarki; 7.4.2. Pozycja na rynku pracy płeć, kapitał ludzki, stopa zwrotu z wykształcenia, wiek, zatrudnialność osób najmłodszych, zatrudnialność osób starszych, niepełnosprawność, rodzina a godzenie obowiązków zawodowych; 7.5. Branżowe wynagrodzenia i świadczenia; 7.5.1. Gdzie warto pracować; 7.5.2. Jakie świadczenia warto pobierać; 7.6. Dokuczliwość niektórych schorzeń; 7.7. Zasoby mieszkaniowe; 7.7.1. Pula mieszkań i ich stan techniczny; 7.7.2. Na ilu metrach mieszkamy; Rozdział 8: Status; 8.1. Zróżnicowanie majątkowe; 8.1.1. Ubóstwo i jego wymiary; 8.1.2. Rozwarstwienie zamożności; 8.2. Pochodzenie społeczne uczniów; 8.3. Za co i jak żyją gospodarstwa domowe; 8.3.1. Uwagi wstępne; 8.3.2. Źródła dochodów gospodarstw domowych; Dochód gospodarstw domowych, dochód na osobę w gospodarstwie domowym; 8.3.3. Na co wydają pieniądze gospodarstwa domowe; 8.3.4. Ile mamy i na ile zalegamy; Nasze oszczędności jak wysokie są nasze zobowiązania finansowe; 8.4. Status na rynku pracy; 8.4.1. Bierni zawodowo; 8.4.2. Aktywni zawodowo. Pracujący bezrobotni; 8.5. Dochody i wynagrodzenie; 8.5.1. Dochody ze świadczeń; 8.5.2. Wynagrodzenie za pracę; 8.6. Ile kosztuje nas zdrowie; 8.7. Wydatki mieszkaniowe; Rozdział 9:Klientelizm; 9.1. Pomoc społeczna; 9.1.1. Uwagi wstępne; 9.1.2. Korelaty statusu beneficjenta pomocy społecznej. Praca, wykształcenie, wiek, model rodziny, miejsce zamieszkania, bezdomność; 9.1.3. Środowiskowa pomoc pieniężna; 9.1.4. Dzieci w placówkach; 9.2. Osoby uczące się i otrzymujące pomoc finansową państwa; 9.3. Świadczenia rodzinne i alimentacyjne; 9.3.1. Świadczenia rodzinne; 9.3.2. Świadczenia opiekuńcze; 9.3.3. Świadczenia alimentacyjne; 9.4. Pobierający zasiłki dla bezrobotnych; 9.5. Otrzymujący świadczenia emerytalno-rentowe; 9.6. Niezdolność do pracy; 9.6.1. Świadczenia związane z niezdolnością do pracy; 9.6.2. Dostarczane usługi medyczne; Stacjonarna opieka zdrowotna, opieka ambulatoryjna; 9.6.3. Spożycie i sprzedaż leków; 9.6.4. Personel medyczny; 9.7. Wsparcie dla mieszkań; 9.7.1. Dodatki mieszkaniowe; 9.7.2. Kredyty mieszkaniowe; Rozdział 10: Koszt; Jak zamożne i solidarne jest nasze państwo, PKB, dług publiczny, środki unijne, solidaryzm społeczny w grupowej perspektywie; 10.1. Nakłady państwa na opiekę społeczną; 10.2 Nakłady państwa na edukację; 10.3. Koszty świadczeń rodzinnych; 10.4. Wydatki publiczne na ochronę i promocję zatrudnienia; 10.5. Państwowe koszty ubezpieczeń i zaopatrzenia społecznego; 10.6. Nakłady państwa na ochronę zdrowia; 10.6.1. Świadczenia związane z niezdolnością do pracy; 10.6.2. Wydatki w ramach systemu ochrony zdrowia; 10.7. Wydatki państwa w budownictwie i na cele mieszkaniowe.[K]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 56591, 49774 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 49773/XII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
(Zarządzanie Bezpieczeństwem)
Rozdział 1: Istota bezpieczeństwa narodowego; Rozdział 2: Państwo narodowe w dobie globalizacji; Rozdział 3: Bezpieczeństwo społeczne jako jeden ze składników bezpieczeństwa narodowego; Rozdział 4: Unia Europejska wobec problemu bezpieczeństwa społecznego; Rozdział 5: Instytucjonalne oddziaływania państwa na kształtowanie bezpieczeństwa społecznego; Rozdział 6: Kapitał ludzki i społeczny w tworzeniu bezpieczeństwa społecznego: [G]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 56529, 49142 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 49141/VI czyt. (1 egz.)
Book
In basket
(Bezpieczeństwo Dziś i Jutro)
Rozdział 1 : Bezpieczeństwo egzystencji w rozwoju dziejowym- podstawowe tendencje; 1. Europa; 1.1.Państwo starożytne; 1.2. Państwo średniowieczne; 1.3. Państwo nowożytne; 2. Polska; 2.1. Monarchia patrymonialna i stanowa; 2.2. Polska międzywojenna; 2.3. Polska Ludowa; Rozdział 2 : Współczesne bezpieczeństwo społeczne- ujęcie teoretyczne; 1. Istota i zakres bezpieczeństwa społecznego; 2. Podstawowe modele i zasady polityki społecznej; 3. Bezpieczeństwo społeczne w porządku ustrojowym doktrynie Rzeczpospolitej Polskiej; 3.1. Bezpieczeństwo społeczne w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej; 3.2. Bezpieczeństwo społeczne w strategii bezpieczeństwa narodowego i Rzeczpospolitej Polskiej; Rozdział 3 : Podstawowe międzynarodowe organizacje, regulacje prawne i instrumenty finansowe bezpieczeństwa społecznego; 1. Organizacja Narodów Zjednoczonych; 2. Międzynarodowa Organizacja Pracy; 3. Rada Europy; 4. Unia Europejska; Rozdział 4 : Podstawowe krajowe instytucje bezpieczeństwa społecznego; 1. Organy ustawodawcze; 2. Organy i urzędy administracji rządowej; 1. Prezes Rady Ministrów; 2. Minister (Ministerstwo) Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej; 3. Minister (Ministerstwo) Spraw Wewnętrznych i Administracji; 4. Minister (Ministerstwo) Zdrowia; 5. Rzecznik Praw Pacjenta; 6. Pełnomocnik Rządu do Spraw Społeczeństwa Obywatelskiego i Równego Traktowania; 7. Rada Dialogu Społecznego; 8. Wojewoda Urząd Wojewódzki; 9. Organy i urzędy samorządu terytorialnego; 10. Organy sądowe, kontroli państwowej i ochrony prawa; 11. Organizacje pozarządowe; Rozdział 5 : Wyzwania i zagrożenia bezpieczeństwa społecznego; 1. Pojęcie i istota współczesnych zagrożeń społecznych; 2. Zagrożenia współczesnej rodziny; 3. Praca zawodowa i związane z nią zagrożenia; 4. Nierówności społeczne i ich konsekwencje; 5. Patologie społeczne; 6. Kwestie zdrowia i niepełnosprawności; 7. Tendencje demograficzne i wynikające z nich problemy; 8. Kwestie mniejszości narodowych i etnicznych; 9. Kwestie mieszkaniowe. 10. Wykluczenie społeczne; Rozdział 6 : Prognozy ewolucji w obszarze bezpieczeństwa społecznego; 1. Kierunki ewolucji sposobu podejścia do bezpieczeństwa społecznego; 2. Kierunki ewolucji polityki bezpieczeństwa w przestrzeni społecznej. [K]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 56593 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 56590 czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1 : Bezpieczeństwo w warunkach gospodarki rynkowej; 1.1. Postrzeganie bezpieczeństwa i jego istota; 1.2. Środowisko bezpieczeństwa a bezpieczeństwo publiczne jako dobro wspólne; 1.3. Bezpieczeństwo wewnętrzne; 1.4. Sektor publiczny i administracja publiczna w zapewnianiu bezpieczeństwa; Rozdział 2 : Ekonomiczne aspekty kształtowania bezpieczeństwa; 2.1. Gospodarka i jej miejsce w systemie bezpieczeństwa; 2.2. Bezpieczeństwo ekonomiczne - problemy wprowadzające; 2.2.1. Globalizacja jako proces nadawania nowej skali bezpieczeństwu ekonomicznemu; 2.2.2. Regionalizm i lokalizm jako bieguny globalizacji; 2.3. Korporacjonizm 2.4. Zapobieganie przestępczości przez kształtowanie przestrzena społeczno-ekonomicznej; 2.5. Metropolizacja przestrzeni społeczno-ekonomicznej jako przejaw globalizacji i korporacjonizmu; 2.6. Bezpieczeństwo informacyjne a gospodarka kreatywna; Rozdział 3 : Kryminologia i socjologia miast 3.1. Miasta jako miejsca kumulacji rozwoju społeczno-gospodarczego i przestępczości; 3.2. Ubóstwo i wykluczenie społeczne jako przyczyny dezorganizacji społecznej; 3.3. Rozwarstwienie dochodów w regionach i w miastach; 3.4. Bezpieczeństwo społeczne a cele polityki społecznej; 3.5. Edukacja społeczna a przestępczość w miastach; 3.6. Bezpieczeństwo wewnętrzne jako inwestycja ekonomiczna w miastach; Rozdział 4 Bezpieczeństwo a rozwój społeczno-gospodarczy polskich regionów - analiza komparatywna ; 4.1. Rozwój społeczno-gospodarczy polskich regionów; 4.2. Bezpieczeństwo w regionach. [K]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 56580/VI czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biblioteka Instytutu Pracy Socjalnej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; 9)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 52933/XII/PS czyt. (1 egz.)
Book
In basket
(Engram)
1. Między teorią a praktyką. Funkcjonowanie informacji w cyberprzestrzeni; 2. Zł0wiek wobec zagrożeń w cybersieci; 3. Cyberbezpieczenstwo jako aspekt militarny międzynarodowych. [G]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 47079 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 47078/VI czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 50728, 49908 D (2 egz.)
No cover
Book
In basket
Część 1: Polityka i bezpieczeństwo; 1. Czesława Kucharska: Państwo jako forma organizacji społeczeństwa; 2. Paweł Malendowicz: Rozwój demokracji i reguł elekcji a konstytucyjne zasady polskiego prawa wyborczego; 3. Miła Kwapiszewska-Antas: Ekologia-wobec globalizacji; 4. Łukasz Popławski: Dyskredytacja przeciwnika w dyskursie o wejściu Polski do UE; 5. Mirosław Grzelak: Zadania izb przemysłowo-handlowych w świetle ustawodawstwa polskiego; 6. Grażyna Gołaszewska: Kryzys w prasie i kryzys prasy – implikacje. Wstęp do dyskusji; 7. Marek Moliński: Wektory dekady Jelcyna – część pierwsza; 8. Zbigniew Popławski: Motoryzacja Wojska Polskiego w okresie międzywojennym. Plany i rzeczywistość; Część 2: Edukacja, regionalizm i praca socjalna; 1. Lech Kacprzak: Edukacyjna wizja rozwojowa współczesnej szkoły w aspekcie poglądów Celestyna Freineta; 2. Artur Życki: Wykształcenie a rynek pracy- Wnioski z lat 1990-2004; 3. Zofia Sujkowska: Państwo – region: w poszukiwaniu optymalnego modelu rozwoju; 4. Izabela Janicka: Rozwój szkolnictwa zawodowego w krajach niemieckojęzycznych; 5. Jan Bogusz: Patriotyzm, integracja europejska i nauczycielski autorytet w opinii młodzieży; 6. Aleksander Hejza: Reakcja człowieka na sytuacje trudne; 7. Stanisław Zakrzewski: Uzależnienia jako zjawisko patologii społecznej (na przykładzie alkoholizmu i nikotynizmu). [G]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 34959/XVI czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 42358 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 46785 czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, ISSN 1689-7374 ; 123)
1. Uwarunkowania procesu normalizacyjnego w sferze usług; 2. System zarządzania środowiskowego w organizacji; 3. System zarządzania bezpieczeństwem informacji; 4. Determinanty skuteczności systemu zarządzania jakością na przykładzie budownictwa; 5. Miejsce znormalizowanych systemów zarządzania w rozwoju społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR); 6. Wpływ systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy na dostępność danych i informacji z zakresu bhp.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 04/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Centralny Projekt Badawczy IPN Podziemie Niepodległościowe w Polsce 1944-1956)
(Seria Wydawnicza IPN Oddział Rzeszów)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 64172 czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again