Form of Work
Książki
(6)
Status
only on-site
(6)
available
(4)
Branch
Wypożyczalnia
(4)
Czytelnia - Wolny dostęp
(6)
Author
Grosset Ryszard
(1)
Hypś Sławomir
(1)
Jakubczak Ryszard (1951- )
(1)
Koziński Mieczysław
(1)
Kołek Konrad
(1)
Kucharski Władysław Stanisław (1934- )
(1)
Mochnaczewski Piotr (1965- )
(1)
Moczuk Eugeniusz
(1)
Walas-Trębacz Jolanta
(1)
Wiatr Sławomir
(1)
Ziarko Janusz
(1)
Year
2010 - 2019
(3)
2000 - 2009
(3)
Country
Poland
(6)
Language
Polish
(6)
Subject
Bezpieczeństwo publiczne
(6)
Bezpieczeństwo narodowe
(3)
Poczucie bezpieczeństwa
(2)
Przestępczość
(2)
Zarządzanie kryzysowe
(2)
Miasta
(1)
Opinia publiczna
(1)
Policja
(1)
Powódź
(1)
Przestępstwa
(1)
Przeworsk (woj. podkarpackie ; okręg)
(1)
Ratownictwo medyczne
(1)
Samorząd terytorialny
(1)
Społeczności lokalne
(1)
Służby mundurowe
(1)
Tarnobrzeg (woj. podkarpackie)
(1)
Subject: time
2001-0
(3)
2001-
(1)
Subject: place
Warszawa
(1)
Genre/Form
Materiały konferencyjne
(1)
6 results Filter
Book
In basket
(Konferencje Naukowe Wydziału Administracji i Stosunków Międzynarodowych Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie)
1. Mariusz Paździor: Konstytucyjne organy państwa właściwe w sprawach bezpieczeństwa narodowego i bezpieczeństwa obywateli; 2. Andrzej Żebrowski: Determinanty funkcjonowania służb wywiadu i kontrwywiadu na przełomie XX i XXI wieku – wybrane problemy; 3. Ryszard Suduł: Usytuowanie Straży Granicznej w prawie polskim; 4. Bogumił Szmulik: Żandarmeria Wojskowa; 5. Paweł Pochodyła: Pozycja ustrojowa Centralnego Biura Antykorupcyjnego w systemie organów państwowych; 6. Marek Żmigrodzki: Policja jako organ porządku publicznego i ścigania karnego w III Rzeczpospolitej Polskiej; 7. Radosław Żmigrodzki, Marek Żmigrodzki: Usytuowanie straży miejskich (gminnych) w prawie polskim; 8. Władysław S. Kucharski: Zadania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w świetle ustawy z 6 stycznia 2005 roku o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz języku regionalnym. [G]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 40696, 40695 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 40694/VI czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 40697/VI czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Kryzys społeczny a kryzys organizacji – ujęcie teoretyczne: Janusz Ziarko, Jolanta Walas-Trębacz; Rozdział 2: Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych – uwarunkowania, organizacja, procesy: Janusz Ziarko, Jolanta Walas-Trębacz; Rozdział 3: Ratownictwo w systemie zarządzania kryzysowego: Janusz Ziarko. [G]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 40956/VI czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Zarządzanie bezpieczeństwem aglomeracji w dobie globalizacji; 2. Bezpieczeństwo państwa wobec ewolucji zagrożeń współczesnego świata; 3. Zaangażowanie jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej na rzecz ochrony przeciwpowodziowej; 4. Edukacja kryzysowa administracji publicznej; 5. Operacje reagowania kryzysowego jako podstawowy obszar użycia sił zbrojnych; 6. Powódź 2010-wybrane przykłady i aspekty; 7. Wybrane aspekty szkolenia antyterrorystycznego policji; 8. Koordynacja działań ratunkowych na miejscu zdarzenia; 9. Organizacja pomocy medycznej w wypadkach masowych i katastrofach; 10. Oblicza bezpieczeństwa w ochronie zdrowia idea i fakty; 11. Teoretyczne i praktyczne aspekty zarządzania kryzysowego; 12. Ratownictwo w systemie zarządzania kryzysowego. [G]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 38983 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 38982/VI czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Część 1: Prawno-kryminalne aspekty zwalczania przestępczości korupcyjnej; Rozdział 1:. Adam Taracha, Rola czynności operacyjno-rozpoznawczych w zwalczaniu przestępczości korupcyjnej; Rozdział 2: Konrad Kołek, Kryminalne aspekty zwalczania przestępstwa łapownictwa; Rozdział 3: Sławomir Hypś, Granice odpowiedzialności funkcjonariusza publicznego za przestępstwa korupcyjne w świetle orzecznictwa sądowego; Rozdział 4: Jan Kudrelek, Kontrolowane wręczenie korzyści majątkowej w zwalczaniu przestępczości; Część 2: Problematyka zagrożenia praw człowieka a ochrona bezpieczeństwa publicznego; Rozdział 1: Krzysztof Wiak, Kryminalizacja "przedpola" terroryzmu w projekcie nowelizacji Kodeksu karnego opracowanym przez Komisję kodyfikacyjną (red. z 5 listopada 2013 r.); Rozdział 2: Łukasz Czebotar, Czyny zabronione "na przedpolu " przestępstwa o charakterze terrorystycznym; Rozdział 3: Michał Skwarzyński, Współczesne zagrożenia dla praw człowieka w kontekście uprawnień służb ochrony bezpieczeństwa publicznego; Rozdział 4: Joanna Radwanowicz-Wanczewska, Łukasz Radwanowicz, Uwagi o stosunku Polaków do mniejszości narodowych i etnicznych oraz przeciwdziałaniu przestępstwom z nienawiści; Rozdział 5: Wojciech Konaszczuk, Geneza przestępczości zorganizowanej w Rosji do 1918 roku ; Część 3: Działania profilaktyczne i resocjalizacyjne w wykrywaniu i zwalczaniu przestępczości; Rozdział 1: Artur Rudnik, Działania podejmowane na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa ofierze przemocy domowej. Charakterystyka nowego narzędzia szacowania ryzyka w rodzinach dotkniętych problemem przemocy; Rozdział 2: Monika Badowska-Hodyr, Przestrzeń penitencjarna a przeciwdziałanie przestępczości - wybrane zagadnienia; Część 4: Zwalczanie przestępczości w sprawach podlegających orzecznictwu sądów wojskowych; Rozdział 1: Wińczysław Jastrzębski, Znaczenie materialnego charakteru przestępstwa przekroczenia uprawnień lub niedopełnienia obowiązków w sprawach podlegających orzecznictwu sądów wojskowych; Rozdział 2: Radosław Hałas, Żandarmeria Wojskowa jako organ postępowania przygotowawczego w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe; Rozdział 3: Damian Szeleszczuk, Rola Żandarmerii Wojskowej w zapobieganiu i zwalczaniu przestępstw i wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji. [G]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 48486 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 48485/VI czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 35227 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 35226/XII czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again