Source
Katalog księgozbioru
(9)
Form of Work
Książki
(9)
Status
available
(7)
only on-site
(7)
unavailable
(2)
Branch
Wypożyczalnia
(8)
Czytelnia - Magazyn
(1)
Czytelnia - Wolny dostęp
(7)
Author
Brzeziński Michał
(1)
Czapska Janina
(1)
Filaber Joanna
(1)
Golka Marian
(1)
Hypś Sławomir
(1)
Kołek Konrad
(1)
Misiuk Andrzej (1958- )
(1)
Moczuk Eugeniusz
(1)
Parszowski Sergiusz
(1)
Serafin Tomasz
(1)
Sulowski Stanisław
(1)
Urban Andrzej (nauki wojskowe)
(1)
Widacki Jan
(1)
Year
2010 - 2019
(5)
2000 - 2009
(4)
Country
Poland
(9)
Language
Polish
(8)
Subject
Bezpieczeństwo publiczne
(9)
Przestępczość
(3)
Społeczności lokalne
(2)
Poczucie bezpieczeństwa
(1)
Porządek publiczny
(1)
Przestępstwa
(1)
Samorząd gminny
(1)
Zarządzanie kryzysowe
(1)
Subject: time
2001-
(1)
Genre/Form
Podręczniki akademickie
(3)
9 results Filter
Book
In basket
Rozdział 1: Bezpieczeństwo publiczne jako zadanie publiczne w państwie prawa; Rozdział 2: Gmina jako podmiot zadań w sferze ochrony bezpieczeństwa publicznego; Rozdział 3: Prawne formy działania organów gminy wykonujących zadania w sferze ochrony bezpieczeństwa publicznego; Rozdział 4: Kontrola i nadzór prawny sprawowany nad wykonywaniem zadań przez organy gminy w sferze ochrony bezpieczeństwa publicznego; Rozdział 5: Odpowiedzialność prawna organów gminy w sferze ochrony bezpieczeństwa publicznego: [G]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 49196 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 49195/VI czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Część 1- Teoretyczno-normatywny wymiar bezpieczeństwa; 1. Stanisław Sulowski: O nowym paradygmacie bezpieczeństwa w erze globalizacji; 2. Michał Brzeziński: Kategoria bezpieczeństwa3. Michał Brzeziński: Rodzaje bezpieczeństwa państwa; 4. Jerzy Wolanin: Bezpieczeństwo i ryzyko a polityka; 5. Ewa Maria Marciniak: Psychologiczne aspekty poczucia bezpieczeństwa; 6. Karina Paulina Marczuk: Bezpieczeństwo wewnętrzne w poszerzonej agendzie studiów nad bezpieczeństwem (szkoła kopenhaska i human security); 7. Janusz Karp, Jarosław Szymanek: Znaczenie ustawy w unormowaniach bezpieczeństwa wewnętrznego państwa w kontekście stanu nadzwyczajnego i klęski żywiołowej; 8. Jarosław Szymanek: Rozporządzenie z mocą ustawy jako gwarancja bezpieczeństwa państwa; 9. Jacek Zaleśny: Rola prawa miejscowego w utrzymaniu porządku publicznego; Część 2-Podmiotowy wymiar bezpieczeństwa; 1. Grzegorz Rydlewski: Kształt systemu instytucjonalnego bezpieczeństwa wewnętrznego w Polsce; 2. Grzegorz Rydlewski: Prezydent RP w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego; 3. Grzegorz Rydlewski: Rada Ministrów i inne naczelne organy administracji rządowej w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego; 4. Jolanta Itrich-Drabarek: Zadania administracji publicznej szczebla wojewódzkiego w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego; 5. Andżelika Mirska: Powiatowa administracja bezpieczeństwa; 6. Andżelika Mirska: Gminna administracja bezpieczeństwa; 7. Andżelika Mirska: Policja jako podstawowy podmiot w systemie bezpieczeństwa i porządku publicznego; 8. Grzegorz Rydlewski: Służby specjalne w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego; 9. Grzegorz Rydlewski: Sity Zbrojne RP w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego; Część 3- Przedmiotowy wymiar bezpieczeństwa; 1. Stanisław Hoc, Jacek Zaleśny: Ochrona informacji niejawnych w Rzeczypospolitej Polskiej; 2. Jolanta Itrich-Drabarek: Dysfunkcje w sferze publicznej i ich wpływ na bezpieczeństwo państwa; 3. Krzysztof Kozłowski: Terroryzm jako zagrożenie państwa; 4. Jerzy Bertrandt: Bezpieczeństwo żywności.; 5. Anna Monika Kruk: Bezpieczeństwo transferu informacji w XXI wieku w świetle bezpieczeństwa państwa i organizacji; 6. Maciej Duszczyk: Procesy migracyjne a bezpieczeństwo wewnętrzne. [G]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 38993 (1 egz.)
Długość kolejki oczekujących: 1.
Czytelnia - Wolny dostęp
All copies are currently on loan: sygn. 38992/VI czyt. (1 egz.)
Book
In basket
1. Wprowadzenie; 2. Prezentacja wyników; 3. Metody, techniki i warunki badań; wielkość i charakterystyka próby; 4. Spis tabel; 5. Wzór kwestionariusza wywiadu;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 16687 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 16686/XII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 38977, 38976 (2 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 35212 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 35211/VI czyt. (1 egz.)
Book
In basket
(Prawo i Administracja, Bezpieczeństwo Wewnętrzne)
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 39001 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 38999/VI czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Część 1: Prawno-kryminalne aspekty zwalczania przestępczości korupcyjnej; Rozdział 1:. Adam Taracha, Rola czynności operacyjno-rozpoznawczych w zwalczaniu przestępczości korupcyjnej; Rozdział 2: Konrad Kołek, Kryminalne aspekty zwalczania przestępstwa łapownictwa; Rozdział 3: Sławomir Hypś, Granice odpowiedzialności funkcjonariusza publicznego za przestępstwa korupcyjne w świetle orzecznictwa sądowego; Rozdział 4: Jan Kudrelek, Kontrolowane wręczenie korzyści majątkowej w zwalczaniu przestępczości; Część 2: Problematyka zagrożenia praw człowieka a ochrona bezpieczeństwa publicznego; Rozdział 1: Krzysztof Wiak, Kryminalizacja "przedpola" terroryzmu w projekcie nowelizacji Kodeksu karnego opracowanym przez Komisję kodyfikacyjną (red. z 5 listopada 2013 r.); Rozdział 2: Łukasz Czebotar, Czyny zabronione "na przedpolu " przestępstwa o charakterze terrorystycznym; Rozdział 3: Michał Skwarzyński, Współczesne zagrożenia dla praw człowieka w kontekście uprawnień służb ochrony bezpieczeństwa publicznego; Rozdział 4: Joanna Radwanowicz-Wanczewska, Łukasz Radwanowicz, Uwagi o stosunku Polaków do mniejszości narodowych i etnicznych oraz przeciwdziałaniu przestępstwom z nienawiści; Rozdział 5: Wojciech Konaszczuk, Geneza przestępczości zorganizowanej w Rosji do 1918 roku ; Część 3: Działania profilaktyczne i resocjalizacyjne w wykrywaniu i zwalczaniu przestępczości; Rozdział 1: Artur Rudnik, Działania podejmowane na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa ofierze przemocy domowej. Charakterystyka nowego narzędzia szacowania ryzyka w rodzinach dotkniętych problemem przemocy; Rozdział 2: Monika Badowska-Hodyr, Przestrzeń penitencjarna a przeciwdziałanie przestępczości - wybrane zagadnienia; Część 4: Zwalczanie przestępczości w sprawach podlegających orzecznictwu sądów wojskowych; Rozdział 1: Wińczysław Jastrzębski, Znaczenie materialnego charakteru przestępstwa przekroczenia uprawnień lub niedopełnienia obowiązków w sprawach podlegających orzecznictwu sądów wojskowych; Rozdział 2: Radosław Hałas, Żandarmeria Wojskowa jako organ postępowania przygotowawczego w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe; Rozdział 3: Damian Szeleszczuk, Rola Żandarmerii Wojskowej w zapobieganiu i zwalczaniu przestępstw i wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji. [G]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 48486 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 48485/VI czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Część 1: Zagraniczne doświadczenia w zapobieganiu przestępczości; 1. Klaus Sessar, Niemieckie doświadczenia w zapobieganiu przestępczości; 2. Lars Rand Jensen, Koncepcja policing oraz sposoby zapobiegania przestępczości w krajach nordyckich; 3. Claude Balmand: Komunalna Rada ds. Zapobiegania Przestępczości w Yoreppe (Francja); 4. Nyari Katalin: Obywatelskie zapobieganie przestępczości na Węgrzech; Część 2: Organizacja i koordynacja prewencji kryminalnej w Polsce; 1. Marek Mączyński: Problemy instytucjonalizacji i koordynacji działań prewencyjnych w ochronie bezpieczeństwa i porządku publicznego; 2. Marcin Mianowski: Zabezpieczenie imprez masowych i koordynacja działań prewencyjnych na przykładzie imprez sportowych; 3. Tadeusz Cielecki: Koordynacja systemu przeciwdziałania patologii społecznej; Część III. Polskie próby stworzenia instytucji „policjanta pierwszego kontaktu”; 1. Mirosław Bryła, Józef Wójcikiewicz: „Idealny dzielnicowy” a rzeczywistość. Podsumowanie dyskusji; 2. Jan Widacki: Rewiry dzielnicowych. Przełom, czy kolejna zmarnowana szansa na reformę Policji?; 3. Janina Czapska: Community policing w Polsce – możliwości i ograniczenia; Część IV. Udział obywateli w prewencji kryminalnej –ocena wybranych doświadczeń polskie; 1. Witold Krupiarz: Czy programy prewencyjne przedstawione podczas I Warsztatów Samorządowych odniosły sukces?; 2. Tadeusz Cichorz: Efektywność programów profilaktycznych w świetle badań ankietowych; 3. Arkadiusz Krawiec: Inicjowanie działań w zakresie bezpieczeństwa publicznego wśród lokalnych społeczności. Przykład funkcjonowania wybranych elementów programu „Dialog” w Rzeszowie; Część 5: Rola środków masowego przekazu w zapobieganiu przestępczości; 1. Tomasz Goban-Klas: Media, policja, prewencja i promocja: niełatwe związki; 2. Wiesław Magiera: Czy media wychowują przestępców?; 3. Barbara Skowronek, Dariusz Krawczyk: Marketing prewencji kryminalnej w mediach. [G]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 13624/VI czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Bezpieczeństwo społeczności lokalnych : programy prewencyjne w systemie bezpieczeństwa / Tomasz Serafin, Sergiusz Parszowski. - Stan prawny na 10 kwietnia 2011 roku. - Warszawa : Difin, 2011. - 359, [1] s. : il. ; 23 cm.
(Zarządzanie Bezpieczeństwem)
Część 1; Rozdział 1: Miejsce samorządu terytorialnego w systemie administracji publicznej; Rozdział 2: Zadania władz lokalnych w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego; Część 2: Rozdział 1: Zadania i uprawnienia partnerów programów prewencyjnych; Część 3; Rozdział 1: Strategiczne kierunki działania administracji publicznej; Rozdział 2: Rządowe programy profilaktyczne; Rozdział 3: Rozwój centralnych programów prewencyjnych w Polsce; Rozdział 4: Strategiczne zarządzanie bezpieczeństwem lokalnym; Rozdział 5: Zagraniczne przykłady lokalnych programów prewencyjnych; Rozdział 6: Budowa systemu bezpieczeństwa i porządku publicznego społeczności lokalnej; Rozdział 7: Budowa programów prewencyjnych. [G]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 48669, 48668, 38998, 38997 (4 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 38996/VI czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again