Form of Work
Książki
(9)
Publikacje naukowe
(6)
Publikacje dydaktyczne
(2)
Publikacje fachowe
(2)
Status
only on-site
(9)
available
(2)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(3)
Czytelnia - Magazyn
(1)
Czytelnia - Wolny dostęp
(7)
Czytelnia Czasopism
(1)
Author
Śmiałek Katarzyna (nauki o bezpieczeństwie)
(2)
Śmiałek Wiesław
(2)
Borek Paweł (1978- )
(1)
Ciekanowski Zbigniew
(1)
Mazur Sławomir M
(1)
Ostrowska Monika H
(1)
Rejman Krzysztof
(1)
Urbaniak Maciej
(1)
Wieczorek Stanisław (psycholog)
(1)
Wilczyńska Małgorzata (organizacja i zarządzanie)
(1)
Wołejszo Jarosław
(1)
Łańcucki Jerzy
(1)
Żukowski Paweł (1934- )
(1)
Year
2020 - 2021
(4)
2010 - 2019
(3)
2000 - 2009
(2)
Time Period of Creation
2001-
(6)
Country
Poland
(9)
Language
Polish
(9)
Audience Group
Doktoranci
(2)
Szkoły wyższe
(2)
Analitycy systemów teleinformatycznych
(1)
Służba bezpieczeństwa
(1)
Subject
Zarządzanie kryzysowe
(5)
Bezpieczeństwo pracy
(3)
Bezpieczeństwo informacyjne
(2)
Bezpieczeństwo narodowe
(2)
Bezpieczeństwo publiczne
(2)
Zapewnienie jakości
(2)
Administracja publiczna
(1)
BHP
(1)
Bezpieczeństwo
(1)
Bezpieczeństwo ekonomiczne państwa
(1)
Bezpieczeństwo energetyczne państwa
(1)
Bezpieczeństwo finansowe
(1)
Bezpieczeństwo identyfikacyjne państwa
(1)
Bezpieczeństwo kulturowe państwa
(1)
Bezpieczeństwo militarne państwa
(1)
Bezpieczeństwo teleinformatyczne
(1)
Bezpieczeństwo zdrowotne
(1)
Bezpieczeństwo żywnościowe państwa
(1)
Cyberprzestępczość
(1)
Ergonomia
(1)
Infrastruktura krytyczna
(1)
Kontrola jakości
(1)
Ochrona danych
(1)
Organizacja
(1)
Policja
(1)
Polityka bezpieczeństwa
(1)
Polityka ochrony środowiska
(1)
Siła państwa
(1)
Społeczna odpowiedzialność biznesu
(1)
Służby mundurowe
(1)
Usługi
(1)
Wojna hybrydowa
(1)
Wojsko
(1)
Zarządzanie
(1)
Zarządzanie informacją
(1)
Zarządzanie środowiskiem
(1)
Subject: time
2001-
(5)
1901-2000
(2)
1989-2000
(2)
1945-1989
(1)
Subject: place
Polska
(6)
Afryka
(1)
Chiny
(1)
Niemcy
(1)
Ukraina
(1)
Genre/Form
Praca zbiorowa
(6)
Materiały pomocnicze
(1)
Monografia
(1)
Domain
Bezpieczeństwo i wojskowość
(6)
Polityka, politologia, administracja publiczna
(5)
Zarządzanie i marketing
(1)
9 results Filter
No cover
Book
In basket
Organizacja bezpiecznej pracy / Stanisław Wieczorek, Paweł Żukowski. - Wyd. 4. - Tarnobrzeg ; Kraków : Tarbonus, 2014. - 236 s. : il. (gł. kolor.) ; 24 cm.
ISBN: : 978-83-7394-488-6
1. Podstawowe formy organizacji pracy; 2. Organizacja bezpiecznego stanowiska pracy; 3. Podstawowe funkcje, zasady i metody zarządzania; 4. Wdrażanie i integracja systemów zarządzania; 5. Koszty i korzyści związane z wdrożeniem i utrzymaniem systemów zarządzania. [JK]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 47053 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 47052/XIX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Systemowe podejście do jakości w oparciu o normy ISO serii 9000; Rozdział 2: System zarządzania środowiskowego; Rozdział 3: Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy; Rozdział 4: Zarządzanie jakością w poszczególnych sektorach.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 22448, 22447, 22446 (3 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 22444/XIX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Stanisław Hady-Głowiak, Dariusz Kozłowski: Dekalog ochrony danych osobowych - stosowanie zasad przetwarzania danych osobowych jako podstawa bezpieczeństwa przetwarzanych danych; 2. Roman Kaszubowski: Zarządzanie jakością w świadczeniu usług dla bezpieczeństwa obywateli; 3. Gabriela Korecka-Duda: Weryfikacja stanu bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych w procesie rekrutacji w prywatnym przedsiębiorstwie; 4. Sławomir Kotoński: Znaczenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym; 5. Norbert Prusiński: Rola dowódcy w fazie planowania działań; 6. Mariusz Rabka: Wpływ pandemii Covid-19 na zachowania w Internecie wobec zagrożeń w cyberprzestrzeni dla małoletnich i osób starszych, na przykładzie wybranych przestępstw popełnionych w sieci w województwie podkarpackim; 7. Katarzyna Rawska: Wyzwania dla bezpieczeństwa w kontraktach offsetowych; 8. Krzysztof Rejman: Wykluczenie i dyskryminacja społeczna a bezpieczeństwo socjalne osób w wieku senioralnym; 9. Agata Wośko: Kontrola zarządcza jako instrument wspomagający zarządzanie JST; 10. Karol Zygo, Julia Nowicka, Zbigniew Ciekanowski: Covid-19 jako zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa; 11. Karol Zygo, Julia Nowicka, Zbigniew Ciekanowski: Uchodźcy jako zagrożenie bezpieczeństwa państwa [JS]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 64171, 64170, 64169 (3 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 64167/VI czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 52941/VI czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1.Rola planów zarzadzania kryzysowego w procesie zapewnienie bezpieczeństwa; 2. Gminny system kierowania bezpieczeństwem a antycypacja potrzeb lokalnych. Wybrane problemy; 3. Aspekt kulturowy Inicjatywy Pasa i Drogi i jego wpływ na bezpieczeństwo kulturowe państw rozwijających się; 4. Różnokulturowość a wielokulturowość – studium przypadku Polski i Niemiec; 5. Szacowanie i analiza ryzyka ciągłości funkcjonowania organizacji w kontekście incydentów bezpieczeństwa organizacji; 6. Proces zarządzania incydentami bezpieczeństwa informacji; 7. Cyberbezpieczeństwo – wybrane aspekty prawne i organizacyjne; 8. Wpływ czynników gospodarczych i społecznych na cyberprzestępczość; 9. Analiza wojny hybrydowej na terytorium Republiki Ukrainy przy użyciu modelu analizy konfliktów Bloomfielda-Leiss; 10. Arhaśastra – pragmatyka państwa; 11. Zalew Wiślany – potencjalny akwen o żywotnym znaczeniu dla bezpieczeństwa morskiego Rzeczypospolitej Polskiej; 12. Czy mamy prawo do życia w czystym środowisku? Efektywność ochrony prawnej; 13. Organizacje pozarządowe oraz proobronne w Systemie Bezpieczeństwa Narodowego; 14. Potencjał Legii Akademickiej; 15. Zarządzanie bezpieczeństwem chemicznym na poziomie międzynarodowym – ujęcie instytucjonalne; 16. Obrona cywilna – prawo międzynarodowe a prawo krajowe; 17. Służby specjalne a ewolucja ochrony informacji niejawnych w wybranych polskich instytucjach wojskowych w latach 1945-1999. [A]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 60525/VI czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, ISSN 1689-7374 ; 123)
1. Uwarunkowania procesu normalizacyjnego w sferze usług; 2. System zarządzania środowiskowego w organizacji; 3. System zarządzania bezpieczeństwem informacji; 4. Determinanty skuteczności systemu zarządzania jakością na przykładzie budownictwa; 5. Miejsce znormalizowanych systemów zarządzania w rozwoju społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR); 6. Wpływ systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy na dostępność danych i informacji z zakresu bhp.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 04/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 64179/VI czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1.Anna Krawczyk: Influence of education on security on state security; 2. Jolanta Matruszewska: Istota edukacji w obliczu nadzwyczajnych zagrożeń; 3. Anna Kardasz: Transsektorowe ujęcie bezpieczeństwa ekologicznego; 4. Wioleta Kujko: Identyfikacja zagrożeń ekologicznych jako istotny element zapewnienia bezpieczeństwa; 5. Aleksandra Olender: Pojęcie i zakres bezpieczeństwa informacji; 6. Włodzimierz Gocalski: Stany nadzwyczajne w teorii i legislacja. Analiza zagadnienia; 7. Katarzyna Mróz: Zjawisko cyberprzestępczości w strategii bezpieczeństwa cybernetycznego Unii Europejskiej; 8. Iwona Lemiech: Problematyka współczesnego postrzegania bezpieczeństwa politycznego państwa; 9. Michał Lutek: Bezpieczeństwo przestrzeni powietrznej w kontekście współczesnych zagrożeń terrorystycznych; 10. Krystian Miłek: Zarządzanie kryzysowe w państwach sąsiadujących z Polską; 11. Jerzy Trocha, Łukasz Roman: Działalność obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego na rzecz ochrony ludności w Polsce; 12. Sylwia Tratkiewicz: Determinanty zapewnienia jakości ochrony infrastruktury krytycznej; 13. Zuzanna Szpakowska: Grupy dyspozycyjne w zapewnieniu bezpieczeństwa społecznego; 14. Łukasz Kominek: Instytucjonalne aspekty bezpieczeństwa chemicznego w Polsce. [A]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 60526/VI czyt. (1 egz.)
Book
In basket
(Bezpieczeństwo i Obronność : seria wydawnicza Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego ; 11)
Część 1: Wykorzystanie Sił Zbrojnych w przeciwdziałaniu zagrożeniom we współczesnym świecie; 1. Janusz Kręcikij – Wybrane prawne i organizacyjne aspekty wykorzystania sił zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w zarzadzaniu kryzysowym; 2. Michal Pruzinsky – Dilemmas of international military relations? 3. Bogdan Tworkowski – Siły zbrojne w operacjach pokojowych – wymiar historyczny i współczesny; 4. Monika Ostrowska – Misje wojskowe jako instrument wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa; 5. Bogumił Stęplewski – Administracja wojskowa w systemie programowania gospodarczo-obronnego; 6. Katarzyna Góralczyk – Ochrona dóbr kultury podczas międzynarodowych działań pokojowych i stabilizacyjnych. Studium Iraku; 7. Renata Pawlik – Instytucja zatarcia skazania w kontekście kryteriów dopuszczenia do pracy lub pełnienia służby związanej z dostępem do informacji niejawnych w administracji wojskowej; Część 2: Przygotowanie kadr kierowniczych do zarządzania w sytuacjach kryzysowych; 8. Jadwiga Mazur, Tadeusz Michalczyk – Współczesne migracje wyzwaniem dla służb mundurowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. Wprowadzenie do problematyki; 9. Małgorzata Kudzin-Borkowska – Bezpieczeństwo i ochrona granic RP w kontekście przystąpienia Polski do strefy Schengen; 10. Ryszard Lelito – Podejście procesowe w siłach zbrojnych RP; 11. Tadeusz Michalczyk, Jadwiga Mazur – Rola niemilitarnych grup dyspozycyjnych w obszarze obronności RP; 12. Zyta Maria Dymińska – Klęska naturalna i cywilizacyjna – ich istota oraz wykorzystanie służb państwowych w akcjach ratowniczych; 13. Zbigniew Grzywna, Agnieszka Gajda – Rola administracji miasta w zarządzaniu kryzysowym. Wybrane zagadnienia; 14. Bogumił Stęplewski – Uwarunkowania przygotowania kadr Wojska Polskiego do potrzeb zarządzania kryzysowego; 15. Ryszard Lelito – Terenowa administracja wojskowa w zarzadzaniu w sytuacjach kryzysowych. [A]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 60215/VI czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again