Form of Work
Książki
(10)
Status
only on-site
(10)
available
(7)
Branch
Wypożyczalnia
(7)
Czytelnia - Magazyn
(3)
Czytelnia - Wolny dostęp
(7)
Author
Ilnicki Marek
(1)
Karwacka Katarzyna
(1)
Konieczny Jerzy
(1)
Korczyc Wiesław
(1)
Koziński Mieczysław
(1)
Lisiecki Marek (1950- )
(1)
Materska-Sosnowska Anna
(1)
Misiuk Andrzej
(1)
Ostant Witold
(1)
Potyrała Anna
(1)
Raczkowska-Lipińska Mirosława
(1)
Rewizorski Marek (1979- )
(1)
Rosicki Remigiusz
(1)
Wojciechowski Sebastian (1972- )
(1)
Wojtaszczyk Konstanty Adam
(1)
Year
2010 - 2019
(5)
2000 - 2009
(5)
Country
Poland
(10)
Language
Polish
(10)
Subject
Bezpieczeństwo państwa
(9)
Bezpieczeństwo narodowe
(4)
Bezpieczeństwo międzynarodowe
(2)
Terroryzm
(2)
Zarządzanie kryzysowe
(2)
Administracja publiczna
(1)
Bezpieczeństwo energetyczne
(1)
Bezpieczeństwo energetyczne państwa
(1)
Choroby zakaźne
(1)
Energetyka
(1)
Katastrofy przemysłowe
(1)
Komitet Główny Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym
(1)
Obrona cywilna
(1)
Porządek publiczny
(1)
Straż graniczna
(1)
Genre/Form
Podreczniki akademickie
(1)
10 results Filter
Book
In basket
1. Ryszard Zięba: Treść i zakres pojęcia „bezpieczeństwo Polski”; 2. Jacek Pawłowski: Międzynarodowe i narodowe dylematy bezpieczeństwa na początku drugiej dekady XXI wieku; 3. Wojciech Kostecki: Bezpieczeństwo Polski a dynamika stosunków międzynarodowych; 4. Jadwiga Kiwerska: Kwestie bezpieczeństwa w stosunkach polsko-amerykańskich. Trendy i perspektywy; 5. Sebastian Wojciechowski: Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP a problemy i wyzwania w zakresie WPBiO Unii Europejskiej; 6. Waldemar Sługocki: Polityka spójności Unii Europejskiej a bezpieczeństwo ekonomiczne Polski; 7. Jacek Sobczak: Mniejszości narodowe zagrożeniem dla bezpieczeństwa Polski?; 8. Bogusław Pacek: Możliwości sił zbrojnych RP w przeciwdziałaniu zagrożeniom niemilitarnym dla bezpieczeństwa wewnętrznego Polski; 9. Rafał Batkowski: Przeciwdziałanie terroryzmowi w lokalnym wymiarze – wybrane elementy badań własnych; 10. Artur Wejkszner: Ewolucja zagrożenia dżihadystycznego w Europie a bezpieczeństwo Polski; 11. Adrian Siadkowski: Bezpieczeństwo a ochrona lotnictwa cywilnego. Akty bezprawnej ingerencji w lotnictwie cywilnym i metoda ich badania; 12. Ireneusz Jaźwiński: Polityka bezpieczeństwa ekonomicznego Polski. Wybrane zagadnienia teoretyczne i uwarunkowania realizacyjne; 13. Anna Potyrała: Bezpieczeństwo ludzkie w Białej Księdze Bezpieczeństwa Narodowego RP; 14. Krzysztof Szewior: Jakość życia jako miernik bezpieczeństwa społecznego?; 15. Jędrzej Skrzypczak: Bezpieczeństwo teleinformatyczne Polski; 16. Jerzy Konieczny: Bezpieczeństwo zdrowotne w nadzwyczajnych zagrożeniach środowiskowych. Problemy metodologii badań; 17. Mirosław Skarżyński: Bezpieczeństwo zdrowotne w Białej Księdze Bezpieczeństwa Narodowego RP - weryfikacja ustaleń. [G]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 47077 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 47076/VI czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Małgorzata Andrzejczak –Świątek: Ochrona praw człowieka w sytuacjach nadzwyczajnych; 2. Marek Brylonek: Tendencies In the Common Security and Defence Policy; 3. Anna Kalisz: Nadużycie władzy przez funkcjonariusza publicznego zagrożeniem dla interesu publicznego i prywatnego; 4. Katarzyna Karwacka: Zaopatrzenie w wodę w sytuacjach kryzysowych; 5. Ireneusz Kobus: Kompetencje funkcjonariuszy Straży Leśnej w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego; 6. Tomasz Łachacz: „Samotne wilki” zagrożeniem dla bezpieczeństwa państwa; 7. Marcin Nowak: Sprawność fizyczna funkcjonariuszy Policji jako jeden z elementów zapewniających poczucie bezpieczeństwa obywateli; 8. Bohdan Pac: Transport personelu i cargo w początkowej fazie operacji NATO w Afganistanie; 9. Monika Porwisz: Reakcja Policji na zagrożenia bezpieczeństwa w aspekcie znowelizowanej Ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich; 10. Mirosław Rozmus: Udział Żandarmerii Wojskowej w zabezpieczeniu imprez i uroczystości o charakterze masowym; 11. Robert Rybak: Instytucje państwa a bezpieczeństwo obywatela; 12. Andrzej Rubaj: Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni; 13. Agnieszka Sadło –Nowak: Zapewnienie porządku publicznego jako jedno z zadań Policji zwiększające poczucie bezpieczeństwa obywateli; 14. Jerzy Sekuła: Terroryzm i nacjonalizm – największe zagrożenia dla państwa i człowieka; 15. Tomasz Siemianowski: Instytucje krajowe i międzynarodowe działające na rzecz zapobiegania czynom związanym z niegodziwym traktowaniem i wykorzystaniem seksualnym małoletnich użytkowników Internetu; 16. Jarosław Radosław Truchan: Wykorzystanie środków łączności oraz narzędzi informatycznych w poprawie efektywności i skuteczności działań polskiej Policji; 17. Mariusz Zieliński: Współczesne dylematy w zakresie migracji ludności; 18. Mariusz Zieliński: Wtórne zjawiska związane z migracjami ludności; 19. Alicja Żukowska: Ograniczenia praw i wolności człowieka i obywatela ze względu na bezpieczeństwo i porządek publiczny. [G]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 48596/VI czyt. (1 egz.)
Book
In basket
1. Dr Katarzyna Cabaj, dr Mieczysław Koziński, Ewa Bardadyn: Teoretyczny wyraz zarządzania kryzysowego; 2. Dr Katarzyna Cabaj: Współczesne zarządzanie kryzysowe; 3. Dr Mieczysław Koziński, Ewa Bardadyn: Podstawy prawne i edukacyjne zarządzania kryzysowego w Polsce; 4. Dr Mieczysław Koziński Ewa Bardadyn: Funkcjonowanie zarządzania kryzysowego; 5. Dr hah. Jerzy Zawisza, dr Katarzyna Cabaj: Zarządzanie kryzysowe; 6. Dr Weronka Jakubczak: Cywilizacyjny wymiar globalizacji; 7. Dr Katarzyna Cabaj: Media w sytuacjach kryzysowych. [G]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 39211 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 39210/VI czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Charakterystyka współczesnych zagrożeń; Rozdział 2: Zagrożenia militarne – pojęcie, rodzaje i przyczyny powstawania; Rozdział 3: Współczesne zagrożenia; Rozdział 4: Organizacja i struktura systemu reagowania kryzysowego RP; Rozdział 5: Obrona Cywilna, cele, zadania. [G]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 22557/VI czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Terroryzm międzynarodowy jako szczególna forma transgranicznej przestępczości zorganizowanej; Rozdział 2: Granice Rzeczypospolitej Polskiej i zasady ich przekraczania; Rozdział 3: Polskie służby graniczne; Rozdział 4: Udział służb granicznych w systemach bezpieczeństwa komunikacji morskiej, lotniczej, kolejowej i drogowej; Rozdział 5: Polityka państwa a zagrożenia terrorystyczne w Polsce. [G]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 39159 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 39158/VI czyt. (1 egz.)
Book
In basket
(Prawo i Administracja, Bezpieczeństwo Wewnętrzne)
Rozdział 1: Charakterystyka podstawowych pojęć; Rozdział 2: Geneza administracji porządku i bezpieczeństwa publicznego w Polsce. Ogólna charakterystyka dziejów instytucji policyjnych na ziemiach polskich od X w. do końca XX w.; Rozdział 3: Systemy policyjne w wybranych krajach europejskich i w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej; Rozdział 4: Organy państwowe o charakterze ogólnym; Rozdział 5: Wyspecjalizowane organy państwowe podległe MSWiA; Rozdział 6: Wyspecjalizowane organy państwowe podległe prezesowi Rady Ministrów; Rozdział 7: Wyspecjalizowane organy państwowe podległe innym centralnym organom administracji rządowej; Rozdział 8: Samorządowe formacje porządkowe- straże gminne; Rozdział 9: Organy kontroli i inspekcje; Rozdział 10: Zarządzanie sprywatyzowaną częścią zadań z dziedziny bezpieczeństwa i porządku publicznego. [I]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 30761, 30760 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 30759/VI czyt. (1 egz.)
Book
In basket
1. Konstanty Adam Wojtaszczyk: Bezpieczeństwo państwa – konceptualizacja pojęć; 2. Justyna Zając: Bezpieczeństwa; 3. Justyna Zając: System bezpieczeństwa międzynarodowego; 4. Maciej Świderski: Bezpieczeństwo wewnętrzne i jego uwarunkowania; 5. Renata Włoch: Bezpieczeństwo ekonomiczne państwa; 6. Piotr W. Zawadzki: Bezpieczeństwo społeczne; 7. Agata Włodkowska: Bezpieczeństwo kulturowe; 8. Krzysztof M. Książopolski: Bezpieczeństwo ekologiczne; 9. Piotr Potejko: Bezpieczeństwo informacyjne; 10. Dariusz Foremny: Bezpieczeństwo energetyczne. [G]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 38989, 38988 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 38987/VI czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Bezpieczna Europa w lepszym świecie - Europejska strategia bezpieczeństwa; 2. Strategia bezpieczeństwa narodowego Rzeczpospolitej Polskiej; 3. Bezpieczeństwo biologiczne; 4. Bezpieczeństwo chemiczne; 5. Bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna; 6. Stan klęski żywiołowej;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 17082, 17081 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 17080/XIV czyt. (1 egz.)
Book
In basket
1. Bezpieczeństwo w wymiarze konceptualnym i teoretycznym; 2. Zapotrzebowanie na energię i surowce w świecie – bilans energetyczny; 3. Uwarunkowania bezpieczeństwa energetycznego Unii Europejskiej; 4. Bezpieczeństwo energetyczne na przykładzie Polski. [A]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 45339 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 45338/IX czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again