Form of Work
Książki
(10)
Publikacje dydaktyczne
(2)
Publikacje naukowe
(1)
Status
only on-site
(9)
available
(7)
Branch
Wypożyczalnia
(7)
Czytelnia - Magazyn
(1)
Czytelnia - Wolny dostęp
(8)
Author
Ciekanowski Zbigniew
(2)
Wojciechowska-Filipek Sylwia
(2)
Drabik Krzysztof
(1)
Hołyst Brunon
(1)
Hołyst Brunon (1930- )
(1)
Hołyst Brunon (1930- ). Bezpieczeństwo jednostki, społeczeństwa i gatunku ludzkiego
(1)
Kamper-Kubańska Monika (1978- )
(1)
Kaszlińska Karolina
(1)
Kwiasowski Zbigniew Tadeusz (1949- )
(1)
Nawacki Maciej
(1)
Pabis-Cisowska Katarzyna
(1)
Pietrzyk Marek (bezpieczeństwo)
(1)
Starzyński Piotr (prawo)
(1)
Szweda Edmund
(1)
Turakiewicz Janusz
(1)
Year
2010 - 2019
(9)
2000 - 2009
(1)
Time Period of Creation
2001-
(3)
Country
Poland
(10)
Language
Polish
(10)
Audience Group
Szkoły wyższe
(2)
Subject
Bezpieczeństwo osobiste
(9)
Bezpieczeństwo narodowe
(6)
Bezpieczeństwo publiczne
(3)
Bezpieczeństwo informacyjne
(2)
Bezpieczeństwo ekonomiczne państwa
(1)
Bezpieczeństwo międzynarodowe
(1)
Bezpieczeństwo teleinformatyczne
(1)
Cyberprzestępczość
(1)
Dobra osobiste
(1)
Edukacja dla bezpieczeństwa
(1)
Ekologia
(1)
Hotelarstwo
(1)
Majątek
(1)
Mass media
(1)
Ochrona danych
(1)
Ochrona informacji
(1)
Ochrona osób
(1)
Organizacje
(1)
Prawa człowieka
(1)
Prawo
(1)
Prawo karne
(1)
System obronny państwa
(1)
Usługi elektroniczne
(1)
Wychowanie patriotyczne
(1)
Zdrowie
(1)
Subject: time
2001-
(4)
1901-2000
(1)
1989-2000
(1)
Subject: place
Polska
(1)
Genre/Form
Podręcznik
(2)
Podręczniki
(1)
Domain
Bezpieczeństwo i wojskowość
(6)
Informatyka i technologie informacyjne
(1)
Polityka, politologia, administracja publiczna
(1)
Zarządzanie i marketing
(1)
10 results Filter
Book
In basket
ISBN: : 978-83-7523-257-8
Rozdział I1: Ontologiczne, epistemologiczne i etyczne podstawy bezpieczeństwa; Rozdział 2: Bezpieczeństwo personalne - podmiot jednostkowy; Rozdział 3: Personalne atrybuty bezpieczeństwa człowieka; Rozdział 4: Bezpieczeństwo personalne - podmiot zbiorowy; Rozdział 5: Bezpieczeństwo strukturalne; Rozdział 6: Wojna a bezpieczeństwo personalne i strukturalne; Rozdział 7: Polemologia i irenologia w badaniach nad wojną i pokojem; Rozdział 8: Teoretyczne i praktyczne dylematy bezpieczeństwa personalnego i strukturalnego; Rozdział 9: Edukacyjne, społeczne i ideologiczne formy aktywności podmiotów w zakresie kształtowania bezpieczeństwa personalnego i strukturalnego: [G]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 48745 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 48744/VI czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Bezpieczeństwo jednostki / Brunon Hołyst. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2014. - 572 strony : ilustracje ; 25 cm.
(Bezpieczeństwo jednostki, społeczeństwa i gatunku ludzkiego / Brunon Hołyst ; t. 2)
ISBN: : 978-83-01-17980-9
Część 1:Zdrowie a bezpieczeństwo; Rozdział 1: Obrona życia i zdrowia; Rozdział 2: Zdrowie fizyczne a poczucie bezpieczeństwa człowieka; Rozdział 3: Zdrowie psychiczne a poczucie bezpieczeństwa człowieka; Rozdział 4: Zdrowie duchowe a poczucie bezpieczeństwa jednostki; Rozdział 5: Psychopatologiczne wyznaczniki bezpieczeństwa człowieka; Rozdział 6: Problem bezpieczeństwa człowieka w świetle wybranych zjawisk psychopatologii seksualnej; Rozdział 7: Intencjonalna autodestrukcja struktury biologicznej człowieka; Rozdział 8: Zagrożenia poczucia bezpieczeństwa w wyniku doświadczenia sytuacji urazowej; Rozdział 9: Zdrowie społeczne a poczucie bezpieczeństwa człowieka; Rozdział 10: Zagrożenie tożsamości psychospołecznej człowieka we współczesnym świecie; Rozdział 11: Bezpieczeństwo pacjenta; Rozdział 12: Bezpieczeństwo człowieka w konfrontacji z bólem i cierpieniem; Rozdział 13: Bezpieczeństwo jednostki niepełnosprawnej; Część 2:Normy warunkujące poczucie bezpieczeństwa; Rozdział 14: Normy społeczne i prawne stojące na straży niezależności i wolności; Rozdział 15: Normy społeczne i prawne w obronie godności człowieka; Rozdział 16: Normy społeczne i prawne w ochronie prywatności; Rozdział 17: Prawa i normy społeczne w obronie własności; Rozdział 18: Poczucie bezpieczeństwa w świecie kredytów i podatków; Rozdział 19: Bezpieczeństwo konsumenta; Część 3: Sytuacja społeczna jednostki a bezpieczeństwo; Rozdział 20: Bezpieczeństwo wolności wyboru działania w świecie manipulacji interpersonalnych; Rozdział 21: Bezpieczeństwo człowieka w warunkach izolacji dobrowolnej i przymusowej; Rozdział 22: Zaufanie społeczne jako warunek bezpieczeństwa człowieka; Rozdział 23: Zadowolenie z życia a poczucie bezpieczeństwa; Rozdział 24: Problem bezpieczeństwa w świecie ryzyka i zdarzeń losowych. [G]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 56602, 48617 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 48616/VI czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 56282, 56281, 49138, 49137 (4 egz.)
Book
In basket
Publikacja stanowi syntezę wieloletnich badań z zakresu nauk społecznych i nauk humanistycznych, których istotę wyraża fraza: bezpieczeństwo najbliżej człowieka, związana z bezpieczeństwem społeczności lokalnych. W publikacji przedstawiono wybrane przykłady z polskiej historii bezpieczeństwa, współczesną diagnozę takich podmiotów bezpieczeństwa jak człowiek i społeczność lokalna. W historycznym i współczesnym kontekście bezpieczeństwa Polaków wskazano na możliwości ich obywatelskiego współuczestnictwa w tworzeniu bezpieczeństwa narodowego, swego państwa i samych siebie. (...)
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 49122 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 49121/VI czyt. (1 egz.)
Book
In basket
(Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)
Część 1 : Oblicza bezpieczeństwa; Paulina Antoń : Strefa Schengen a bezpieczeństwo wewnętrzne Unii Europejskiej; Martyna Ciempka , Patrycja Zychowicz : Poczucie bezpieczeństwa w Krakowie; Paweł Konrad Domagała : Liberalizacja rynku energii w Polsce, czyli raczkujący przewrót w energetyce i bezpieczeństwie gospodarstw domowych; Rafał Kopeć : Broń chemiczna historia i perspektywy zastosowania we współczesnych konfliktach zbrojnych; Monika Krzeczek : bezrobocie a bezpieczeństwo jednostki; Piotr Łubiński : Działalność Zespołu Odbudowy Prowincji jako czynnik wpływający na naruszenie zasady rozróżniania na współczesnym polu walki?; Dominika Sujka : Zgoda pacjenta na zabieg a bezpieczeństwo zdrowotne jednostki oraz społeczeństwa; Paweł Schmidt : Siły zbrojne jako czynnik (de)stabilizujący państwo - casus egipski; Przemysław Wywiał : Federacja Organizacji Proobronnych : geneza, struktura, cele; Andrzej Żebrowski : Służby specjalne w zmieniającym się środowisku bezpieczeństwa międzynarodowego XXI wieku; Część 2: Rodzina i szkoła wobec wyzwań współczesności; Małgorzata Bereźnicka : Kultura pedagogiczna społeczeństwa jako ważny problem edukacji obywatelskiej; Jan Ostojski : Agresja i przemoc w środowisku szkolnym; Magdalena Piórecka : Działalność Instytutu Goethego w Polsce jako przykład instytucji wspierającej kształcenie obywatelskie; Katarzyna Trochowska : Opinia rodzin studenckich z dziećmi na temat stanu bezpieczeństwa w domach studenckich na terenie Gminy Kraków. [K]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 56604/VI czyt. (1 egz.)
Book
In basket
(Skrypty PWSZ)
Część 1: Wybrane aspekty bezpieczeństwa w ujęciu interdyscyplinarnym; 1. Krzysztof Arkadiusz Grabowski – Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa. Implikacje teoretyczne. Uwarunkowania. 2. Mieczysław Gałuszka - Bezpieczeństwo zdrowotne w społeczeństwie ryzyka; 3. Małgorzata Legiędź-Gałuszka – Bezpieczeństwo w cyfrowym świecie w kontekście kompetencji medialnych; 4. Magdalena Wędzińska – Zagrożenia zdrowia psychicznego w cyberprzestrzeni – cyberprzemoc; 5. Karolina Kaszlińska – Edukacja przedszkolna a bezpieczeństwo – wybrane wątki; Część 2: Bezpieczeństwo w praktyce – propozycje rozwiązań; 1. Alojzy Pilich – Doskonalenie funkcjonowania krajowego systemu kontroli towarów strategicznym; 2. Marek Wojtkowski – Rola samorządu miasta Włocławek w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa jego mieszkańców; 3.Piotr Paweł Siębida – Diagnozowanie patologii społecznych (alkoholizm i bezdomność) oraz struktury naruszeń prawa jako funkcja analityczno-monitorująca Straży Miejskiej w społeczności lokalnej na przykładzie Włocławka (2008, 2012, 2016); 4. Dariusz Jacek Olszewski-Strzyżowski – Sport jako element integrujący społecznie wykluczonych – osoby osadzone oraz uzależnione od alkoholu i narkotyków; 5. Monika Kamper-Kubańska, Witold Filipski – Szkoła jako przestrzeń (nie)bezpieczna – od teorii do praktyki. Założenia projektu. [G]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 57019/VI czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Bezpieczeństwo ogólne problemy badawcze / Brunon Hołyst. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2014. - 322 strony : ilustracje ; 25 cm.
(Bezpieczeństwo jednostki, społeczeństwa i gatunku ludzkiego ; t. 1)
ISBN: : 978-83-01-17807-9
Część 1: Rozumienie bezpieczeństwa; Rozdział 1: Bezpieczeństwo jako warunek przetrwania gatunkuludzkiego; 1.1. Sens i cele życia; 1.2. Teorie ewolucji; 1.3. Koncepcje dobra i zła; 1.4. Wielość postaw agresywnych; 1.5. Normy etyczne; 1.6. Człowiek ekologiczny; Rozdział 2 : Bezpieczeństwo jako potrzeba; 2.1. Pojęcie potrzeby; 2.2. Znaczenie osobistego bezpieczeństwa; 2.3. Potencjał wiktymogenny; 2.4. Środki masowego przekazu a poczucie bezpieczeństwa; 2.5. Subiektywne oceny zagrożeń; 2.6. Wpływ procesów globalizacji na poczucie bezpieczeństwa; Rozdział 3: Bezpieczeństwo jako wartość; 3.1. Pojęcie wartości; 3.2. Zachowanie moralne i etyczne; 3.3. Normy etyczne a normy prawne; 3.4. Związki między prawem i moralnością; Rozdział 4: Bezpieczeństwo jako stan świadomości; 4.1. Rodzaje potrzeb; 4.2. Działania zbiorowe; 4.3. Lęk przed przestępczością; 4.4. Zaspokajanie potrzeby bezpieczeństwa; 4.5. Bezpieczeństwo w społeczności lokalnej; Rozdział 5: Bezpieczeństwo jako prawo człowieka; 5.1. Rola norm prawnych; 5.2. Podstawowe prawa i wolności człowieka i obywatela; 5.3. Kategorie praw człowieka; 5.4. Prawo do życia; 5.5. Prawa człowieka w świetle umów międzynarodowychi Konstytucji RP; Część 2 : Perspektywy bezpieczeństwa; Rozdział 6. Biologiczno-medyczny wymiar bezpieczeństwa; 6.1. Pojęcia "zdrowie" i "choroba"; 6.2. Czynniki kształtujące zdrowie; 6.3. Standardy deontologiczne; Rozdział 7: Bezpieczeństwo ekologiczne; 7.1. Ochrona środowiska jako problem globalny; 7.2. Główne problemy ochrony środowiska 7.3. Potrzeba adaptacji do zmieniających się warunkówklimatycznych; 7.4. Nowa strategia ochrony środowiska; Rozdział 8 : Antropologiczno-kulturowe aspekty bezpieczeństwa; 8.1. Różne kierunki antropologii i kultury; 8.2. Stadia rozwoju antropologii; 8.3. Kultura globalna; Rozdział 9: Bezpieczeństwo człowieka w świetle etyki; 9.1. Etyczne problemy konfliktów zbrojnych; 9.2. Zagadnienia etyczne tortur; 9.3. Idee traktatu Niccoló Machiavellego Książę; Rozdział 10: Bezpieczeństwo w ujęciu psychologii; 10.1. Czynniki determinujące osobowość człowieka; 10.2. Motywacja zachowań ludzkich; 10.3. Psychoanaliza Zygmunta Freuda; 10.4. Koncepcja osobowości Carla G. Junga; 10.5. Teoria Alfreda Adlera; 10.6. Koncepcje wywodzące się z psychoanalizy społecznej; 10.7. Koncepcje konstytucjonalne; 10.8. Koncepcje personologiczne; 10.9. Egzystencjalna psychologia osobowości; 10.10. Psychologia humanistyczna; 10.11. Personalizm; 10.12. Psychologia poznawcza; Rozdział 11. Socjologiczne aspekty bezpieczeństwa; 11.1. Socjologia stosowana; 11.2. Mechanizmy funkcjonowania społeczności; 11.3 Kontrola społeczna; 11.4. Perspektywa ponowoczesności w socjologii; 11.5. Globalizacja a zagadnienie bezpieczeństwa; Rozdział 12. Bezpieczeństwo w świetle analiz nauk prawnych; 12.1. Rola prawa w zapewnieniu bezpieczeństwa 12.2. Podział władz; 12.3. Czynniki zakłócające realizację prawa; 12.4. Budowa systemu prawa; 12.5. Zagrożenia bezpieczeństwa; 12.6. Znaczenie kryminologii w badaniach nad bezpieczeństwem; Rozdział 13: Bezpieczeństwo w perspektywie badań politologicznych; 13.1. Rozumienie polityki; 13.2. Modernizacja polityki; 13.3. Terroryzm; Rozdział 14. Ekonomiczne aspekty problematyki bezpieczeństwa; 14.1. Teorie i modele ekonomiczne; 14.2. Wpływ rewolucji na zmiany społeczne; 14.3. Zagadnienia życia indywidualnego i społecznego; Rozdział 15: Bezpieczeństwo z punktu widzenia prakseologii; 15.1. Przeciwdziałanie postawom agresywnym; 15.2. Rodzaje walk; Rozdział 16. Bezpieczeństwo człowieka w kontekście rozwoju cywilizacji technicznej i komunikacji; 16.1. Industrializacja; 16.2. Nowe technologie a bezpieczeństwo człowieka; 16.3. Rozwój technologiczny; Komunikacja; 16.3.1. Społeczna rola techniki; 16.3.2. Konsekwencje rozwoju technologicznego a teorie komunikacji; 16.3.3. Wpływ mass mediów na odbiór rzeczywistości przez człowieka; 16.3.4. Stres informacyjny; 16.4. Bezpieczeństwo w ujęciu informatyki; 16.5. Zagrożenia technologiczne – podsumowanie.[K]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 56603/VI czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Bezpieczeństwo funkcjonowania jednostki w sieci; Sylwia Wojciechowska- Filipiak : 1.1 : Społeczeństwo funkcjonujące w sieci; 1.2 : Zagrożenia związane z funkcjonowaniem w sieci; 1.3: Sposoby zapewnienia bezpieczeństwa w sieci; Rozdział 2: Bezpieczeństwo funkcjonowania organizacji w sieci; Sylwia Wojciechowska- Filipiak : 2.1: Wirtualizacja działalności organizacji ; 2.2 : Ryzyko funkcjonowania organizacji w sieci; 2.3: Zabezpieczenia działania organizacji w cyberprzestrzeni; Rozdział 3: Bezpieczeństwo państwa w cyberprzestrzeni; Zbigniew Ciekanowski : 3.1 : Państwo a współczesne technologie informatyczne; 3.2 : Zapewnienie bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni. [K]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 59955, 59954 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 59953/VI czyt. (1 egz.)
Book
In basket
(Bezpieczeństwo Dziś i Jutro)
Część ogólna; Rozdział 1: Zagadnienia wprowadzające; Rozdział 2: Normatywne ujęcie przestępstwa; Rozdział 3: Wyłączenie odpowiedzialności karnej; Rozdział 4: Prawna jedność; Rozdział 5: Środki reakcji prawnokarnej;Część szczególna; Rozdział 1: Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu zewnętrznemu; Rozdział 2: Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu wewnętrznemu; Rozdział 3: Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu ekonomicznemu; Rozdział 4: Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu osobistemu. [G]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 48302 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 48301/VI czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1: Stan bezpieczeństwa publicznego w Polsce z uwzględnienien zagrożeń w turystyce i hotelastwie; Rozdział 2: Ogólne zagadnienia ochrony fizycznej osób i mienia w hotelach; Rozdział 3: Wybrane techniczne środki ochrony osób i mienia w hotelach; Rozdział 4: Odpowiedzialność zarządzającego zakładem hotelarskim za bezpieczeństwo gości i ich mienia; Rozdział 5: Zadania hotelarstwa i hotelu w zakresie ochrony środowiska; Rozdział 6: Bezpieczeństwo właściciela i zarządzającego przedsiębiorstwem i zakąłdem hotelarskim; Rozdział 7: Zadania i odpowiedzialność przedsiębiorcy w zakresie ubezpieczeń; Rozdział 8: Zadania i odpowiedzialność przedsiębiorcy w zakresie rachunkowości; Rozdział 9: Zadania i odpowiedzialność przedsiebiorcy w zakresie przestrzegania pracwa podatkowego; Rozdział 10: jak ustrzec sie niewypłacalnych klientów;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 24315, 24314, 24313, 15214 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 15213/XXVIII czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again