Form of Work
Książki
(21)
Publikacje naukowe
(6)
Publikacje dydaktyczne
(2)
Publikacje fachowe
(1)
Status
only on-site
(21)
available
(13)
unavailable
(2)
Branch
Wypożyczalnia
(15)
Czytelnia - Magazyn
(1)
Czytelnia - Wolny dostęp
(20)
Author
Ciekanowski Zbigniew
(2)
Kaczmarczyk Barbara (nauki wojskowe)
(2)
Koziński Mieczysław
(2)
Aleksandrowicz Tomasz Romuald
(1)
Chabasińska Anna
(1)
Czachór Zbigniew (1965- )
(1)
Dawidczyk Andrzej
(1)
Gołębiewski Jan
(1)
Gryz Jarosław
(1)
Jakubczak Ryszard (1951- )
(1)
Koziej Stanisław
(1)
Liedel Krzysztof
(1)
Lisiecki Marek (1950- )
(1)
Mazur Sławomir M
(1)
Ostrowska Monika H
(1)
Piasecka Paulina
(1)
Piątek Zbigniew
(1)
Raczkowska-Lipińska Mirosława
(1)
Raczkowski Konrad
(1)
Sienkiewicz Piotr (1945- )
(1)
Stawnicka Jadwiga
(1)
Stochaj Justyna
(1)
Sułkowski Łukasz
(1)
Szymonik Andrzej
(1)
Tyburska Agata
(1)
Walancik Marek
(1)
Walas-Trębacz Jolanta
(1)
Wojciechowska-Filipek Sylwia
(1)
Woszczatyński Marek
(1)
Ziarko Janusz
(1)
Śmiałek Katarzyna (nauki o bezpieczeństwie)
(1)
Świeboda Halina
(1)
Year
2020 - 2022
(2)
2010 - 2019
(16)
2000 - 2009
(3)
Time Period of Creation
2001-
(6)
Country
Poland
(21)
Language
Polish
(21)
Audience Group
Szkoły wyższe
(2)
Doktoranci
(1)
Subject
Bezpieczeństwo narodowe
(21)
Zarządzanie kryzysowe
(18)
Bezpieczeństwo publiczne
(4)
Bezpieczeństwo informacyjne
(3)
Bezpieczeństwo międzynarodowe
(3)
Bezpieczeństwo państwa
(2)
Powódź
(2)
Regiony przygraniczne
(2)
Straż graniczna
(2)
Wojsko
(2)
Administracja publiczna
(1)
Bezpieczeństwo ekonomiczne państwa
(1)
Bezpieczeństwo osobiste
(1)
Bezpieczeństwo teleinformatyczne
(1)
Budżet zadaniowy
(1)
Cyberprzestępczość
(1)
Handel ludźmi
(1)
Infrastruktura techniczna
(1)
NATO
(1)
Obrona cywilna
(1)
Ochrona danych
(1)
Ochrona ludności
(1)
Organizacje
(1)
Policja
(1)
Prawo administracyjne
(1)
Ratownictwo medyczne
(1)
Samorząd terytorialny
(1)
Terroryzm
(1)
Usługi elektroniczne
(1)
Współpraca transgraniczna
(1)
Zarządzanie strategiczne
(1)
Subject: time
2001-
(9)
2001-0
(3)
1901-2000
(2)
1989-2000
(2)
1945-1989
(1)
Subject: place
Polska
(7)
Afryka
(1)
Chiny
(1)
Niemcy
(1)
Ukraina
(1)
Genre/Form
Opracowanie
(2)
Praca zbiorowa
(2)
Materiały konferencyjne
(1)
Monografia
(1)
Podręcznik
(1)
Domain
Bezpieczeństwo i wojskowość
(6)
Polityka, politologia, administracja publiczna
(2)
Zarządzanie i marketing
(2)
Informatyka i technologie informacyjne
(1)
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(1)
21 results Filter
Book
In basket
(Metody i Techniki Zarządzania)
Rozdział 1: Wyzwania metodologiczne zarządzania bezpieczeństwem: Łukasz Sułlcowski, Konrad Raczkowski; Rozdział 2: Metody i techniki zarządzania bezpieczeństwem ekonomicznym: Konrad Raczkowski; Rozdział 3: Zarządzanie odpornością państwa na zagrożenia środowiska naturalnego: Bazyli Poskrobko, Tomasz Poskrobko; Rozdział 4: Metody zarządzania złożonymi zagrożeniami geopolitycznymi we współczesnym świecie: Czesław Mesjasz; Rozdział 5: Metody i techniki zarządzania bezpieczeństwem społecznym: Marek Lisiecki; Rozdział 6: Metody i techniki zarządzania bezpieczeństwem technologicznym: Katarzyna Sienkiewicz-Małyjurek. [G]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 47126 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 47125/VI czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1: Zarządzanie bezpieczeństwem jako przedmiot badań naukowych; Rozdział 2: Zarządzanie bezpieczeństwem jako praktyka kierowania i administrowania państwem; Rozdział 3: Zarządzanie bezpieczeństwem jako przedmiot dydaktyki.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 30755, 30754 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 30753/VI czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Część 1: Bezpieczeństwo narodowe; 1: Debata o polskiej strategii bezpieczeństwa w kontekście polityki wschodniej RP po 2005 roku: Zarys problematyki: Grzegorz Kucharczyk; 2: Zagrożenia cyberprzemocą w Polsce i na świecie: Andrzej Pepłoński; 3: Samowystarczalność energetyczna kluczem do bezpieczeństwa energetycznego Polski: Albin Skwarek; 4: Determinanty środowiska bezpieczeństwa Polski w świetle Strategii Bezpieczeństwa Narodowego z 2014 roku: Jerzy Stańczyk; 5: Polityka imigracyjna Unii Europejskiej jako determinant bezpieczeństwa państw członkowskich UE : Aleksandra Szczerba-Zawada; 6: Wpływ zmian w doktrynach obronnych wybranych państw ościennych na stan bezpieczeństwa Polski w XXI wieku: Ewa Tamara Szuber-Bednarz; 7: Współczesne wyzwania dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego Polski: Mirosław Szulczyński; 8: Współpraca Polski z państwami w regionie wobec kryzysu na Ukrainie: Paulina Błażejewska; 9: Zagrożenia bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej w warunkach wzrostu państwowego długu publicznego: Wojciech Bożek; 10: Współzależność jako wyzwanie w aspekcie ochrony infrastruktury krytycznej: Krzysztof Szwarc; 11: Organizacje militarne i polityczne jako instrument neoimperialnej myśli Federacji Rosyjskiej w świetle kryzysu ukraińskiego: Mateusz Ziętarski; Część 2: Instytucjonalno-prawne aspekty bezpieczeństwa; 1: Sprawiedliwość oraz bezpieczeństwo wewnętrzne Unii Europejskiej i jej obywateli: Wybrane pola badawcze w ujęciu instytucjonalno-prawnym: Zbigniew Dawid Czachór; 2: Rozwój mediacji na tle problematyki bezpieczeństwa prawnego – polskie uwarunkowania: Kinga Flaga-Gieruszyńska; 3: Postępowanie zabezpieczające jako instrument kształtowania bezpieczeństwa prawnego: Izabella Gil; 4: System antyterrorystyczny w Polsce na tle regulacji prawnych Unii Europejskiej: Jerzy Zalewski; 5: Kontrola indywidualna postanowień klauzul wzorcowych i umownych sprawowana przez sądy powszechne: Piotr Gil; 6: Środki ochrony prawnej jako gwarancja bezpieczeństwa wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego: Katarzyna Samulska; 7: Kilka uwag o pewności prawa jako podstawie bezpieczeństwa prawnego przedsiębiorców: Agnieszka Worbs; 8: Policja w systemie zarządzania kryzysowego państwa: Jarosław Żółtowski; Część 3: Polityczno-społeczny wymiar bezpieczeństwa; 1: Problemy i zagrożenia bezpieczeństwa socjalnego współczesnego państwa: Bogusław Jagusiak; 2: Bezpieczeństwo i ochrona uczestników masowych imprez sportowych na przykładzie Poznania: Dariusz Magierek, Tomasz Hoffmann; 3: Bezpieczeństwo obywateli elementarną powinnością państwa: Paweł Rodzoś; 4: Użycie sił zbrojnych RP w systemie zarządzania kryzysowego: Waldemar Krupiński; 5: Idea COMMUNITY POLICING w kształtowaniu bezpieczeństwa społeczności lokalnych: Daniel Drozdowski; 6: Determinanty bezpieczeństwa działalności banków na rynku finansowym: Anna Mierzejewska; Część 4: Techniczno-technologiczny wymiar bezpieczeństwa; 1: Zagrożenia ekologiczne wyzwaniem dla bezpieczeństwa państwa: Marek Zbigniew Kulisz; 2: Zagrożenia terrorystyczne dla sektora transportu: Gabriel Nowacki; 3: Cyberprzestrzeń Rzeczypospolitej Polskiej i jej ochrona: Jędrzej Skrzypczak; 4: Stalking (cyberstalking) w ujęciu normatywno-opisowym: Krzysztof Gorazdowski; 5: Wielozadaniowy Samolot Bojowy jako czynnik zwiększający bezpieczeństwo Polski: Jakub Marszałkiewicz; 6: Nowe technologie w polskiej armii jako element polityki bezpieczeństwa państwa: Jacek Chojnacki; 7: Bezzałogowe systemy powietrzne determinantem stabilności czy zagrożeń dla bezpieczeństwa narodowego?: Marceli Herman: [G]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 56525, 49130 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 49129/VI czyt. (1 egz.)
Book
In basket
(BWB Biblioteka Wiedzy o Bezpieczeństwie)
1.Ewaluacja efektywności działania w analizie systemowej zarządzania bezpieczeństwem {Piotr Sienkiewicz); 2. Geneza i istota budżetu zadaniowego {Małgorzata Borowik); 3. Kontrola zarządcza, w jednostkach sektora publicznego w zakresie pomiaru skuteczności i efektywności {Piotr Modzelewski); 4.Formułowanie celów w budżecie zadaniowym dla drugiej funkcji państwa bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny (Halina Swieboda); 5. Mierniki monitorowania celów i zadań w jednostkach sektora publicznego (Halina Świeboda, Małgorzata Borowik); 6. Wsparcie informatyczne budżetów zadaniowych i kontroli zarządczej (Adam Chojnacki); 7. Budżet zadaniowy a współdziałanie służb w obszarze bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny (Halina Świeboda, Małgorzata Borowik).[k]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 48220, 48219 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 48218/VI czyt. (1 egz.)
Book
In basket
1. Dr Katarzyna Cabaj, dr Mieczysław Koziński, Ewa Bardadyn: Teoretyczny wyraz zarządzania kryzysowego; 2. Dr Katarzyna Cabaj: Współczesne zarządzanie kryzysowe; 3. Dr Mieczysław Koziński, Ewa Bardadyn: Podstawy prawne i edukacyjne zarządzania kryzysowego w Polsce; 4. Dr Mieczysław Koziński Ewa Bardadyn: Funkcjonowanie zarządzania kryzysowego; 5. Dr hah. Jerzy Zawisza, dr Katarzyna Cabaj: Zarządzanie kryzysowe; 6. Dr Weronka Jakubczak: Cywilizacyjny wymiar globalizacji; 7. Dr Katarzyna Cabaj: Media w sytuacjach kryzysowych. [G]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 39211 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 39210/VI czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Zarządzanie kryzysowe na szczeblu samorządowym : teoria i praktyka / Jan Gołębiewski. - Warszawa : Difin, 2015. - 311, [2] strony : ilustracje, wykresy ; 23 cm.
Rozdział 1: Interdyscyplinarny charakter zarządzania kryzysowego; 1.1. System zarządzania kryzysowego; 1.2. Funkcjonowanie systemu zarządzania kryzysowego w państwie demokratycznym; Rozdział 2 : Narzędzia zarządzania kryzysowego; 2.1. Prawo kryzysowe; 2.2. Zarządzanie kryzysowe priorytetem cywilnego planowania kryzysowego; 2.3. Zarys współczesnych koncepcji zarządzania kryzysowego; Rozdział 3: Treść zarządzania kryzysowego; 3.1. Konsekwencja w zarządzaniu kryzysowym; 3.2. Wrażliwości społeczeństwa i środowiska na zagrożenia; 3.3. Finansowanie zarządzania kryzysowego; 3.4. Edukacja i szkolenie w zarządzaniu kryzysowym; Rozdział 4 : Etap przed katastrofą – faza zapobiegania; 4.1. Wprowadzenie do zapobiegania; 4.2. Planowanie zapobiegania; 4.3. Czynniki motywacyjne zapobiegania (minimalizowania); 4.4. Strategie zapobiegania; Rozdział 5: Etap przed katastrofą – faza przygotowania (gotowości); 5.1. Wprowadzenie; 5.2. Planowanie reagowania; 5.3. Sporządzanie dokumentu – planu – wraz aneksami i załącznikami; 5.4. Ostateczna formuła planu reagowania (gotowości); 5.5. Charakterystyka dobrego planu; 5.6. Promocja i prezentacja planu; Rozdział 6 : Etap realizacyjny – faza reagowania; 6.1. Strategie reagowania kryzysowego; 6.2. Kolejność reagowania ; 6.3. Informowanie; 6.4. Szacowanie strat i szkód; 6.5. Funkcjonowanie centrum operacyjnego (reagowania kryzysowego); 6.6. Reagowanie kryzysowe w NATO; Rozdział 7 : Odbudowa integralną częścią cyklu kryzysowego; 7.1. Uwarunkowania i wymogi; 7.2. Organizacja wszechstronnej pomocy; 7.3. Oczekiwania, potrzeby, możliwości, programy ; 7.4. Odbudowa długofalowa, trwała. [K]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 50428 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 50427/VI czyt. (1 egz.)
Book
In basket
(Zarządzanie Bezpieczeństwem)
Rozdział 1: Analiza systemów bezpieczeństwa w Polsce; Rozdział 2: Stany nadzwyczajne; Rozdział 3: Plan reagowania kryzysowego; Rozdział 4: Fazy zarządzania kryzysowego; Rozdział 5: Zarządzanie progresywne i konserwatywne; Rozdział 6: Poziomy reagowania; Rozdział 7: Studia i plany zagospodarowania przestrzennego w Polsce; Rozdział 8: Domeny bezpieczeństwa; Rozdział 9: Planowanie cywilne; Rozdział 10: Obrona cywilna; Rozdział 11: Definicje kryzysu; Rozdział 12: Społeczne postrzeganie zagrożeń; Rozdział 13: Organizacja i funkcjonowanie służb bezpieczeństwa; Rozdział 14: Organizacja i metodyka pracy służb bezpieczeństwa i higieny pracy; Rozdział 15: Współpraca cywilno-wojskowa; Rozdział 16: Narzędzia komputerowe i systemy informacji przestrzennej w projektowaniu bezpieczeństwa: Organizacja informowania, ostrzegania i alarmowania: [G]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 49218 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 49217/VI czyt. (1 egz.)
Book
In basket
(Edukacja dla Bezpieczeństwa)
1. Przejawy wspólnych przedsięwzięć składających się na bezpieczeństwo terenów przygranicznych; 1.1. Istota koordynacji, synchronizacji i współdziałania; 1.2. Kryteria współpracy przygranicznej w sytuacjach zagrożeń; 1.3. Wybrane zagadnienia współpracy na terenach przygranicznych Rzeczypospolitej Polskiej; 2. Rozwiązania międzyinstytucjonalne w obszarach przygranicznych; 2.1. Współpraca polskiej Policji z instytucjami innych państw w zwalczaniu przestępczości na terenach przygranicznych na przykładzie województwa dolnośląskiego; 2.2. Pościg transgraniczny jako element współpracy na polskiej i czeskiej granicy; 2.3. Współdziałanie Sił Zbrojnych RP i Straży Granicznej w obronie i ochronie granicy państwowej; 2.4. Ochrona zabytków w strefie nadgranicznej na przykładzie miasta i gminy Bogatynia; 3. Wykorzystanie informacji w sytuacjach kryzysowych; 3.1. Alarmowanie i ostrzeganie ludności w warunkach zagrożeń; 3.2. Działalność centrum powiadamiania ratunkowego w sytuacjach kryzysowych; 3.3. Podstawowe zagadnienia komunikacji międzykulturowej; 3.4. Rola duszpasterza w sytuacji kryzysowej; 3.5. Wizerunek formacji granicznych w percepcji społeczności pogranicza wschodniego [JS]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 54372 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 54371/VI czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej)
Marek Walancik : Współczesne komunikowanie – media społecznościowe i Crowdsourcing jako dobre praktyki w przeciwdziałaniu współczesnym zagrożeniom; Karolina Wojtasik : Uśpione komórki, samotne wilki albo walka zbrojna w Syrii i Iraku. Analiza podręczników i instrukcji dla radykalnych sympatyków tzw. Państwa Islamskiegop; Jarosław Stelmach : Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej w aspekcie zwalczania aktów terroryzmu lotniczego; Wojciech Ołdyński, Jadwiga Stawnicka : Policja wobec współczesnych wyzwań i zagrożeń. Zarządzanie strategiczne z perspektywy Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu; Michał Piekarski : jednostki specjalne Policji, Straży Granicznej oraz innych służb policyjnych w obliczu współczesnych wyzwań; Piotr Kozłowski : Polskie formacje graniczne w systemie bezpieczeństwa Drugiej Rzeczypospolitej ; Daria Hofman : Straż Graniczna w perspektywie socjologii grup dyspozycyjnych; Piotr Lipiński : Straż Graniczna jako ważny element systemu bezpieczeństwa w aspekcie współczesnych zagrożeń asymetrycznych – przyczynek do dyskusji; Barbara Mróz : Zarządzanie kryzysowe Rzeczypospolitej Polskiej wobec współczesnych wyzwań i zagrożeń o charakterze transgranicznym; Tomasz Ciszewski : Wybrane aspekty współpracy terenowych organów Straży Granicznej organami terytorialnie właściwymi w sprawach zarządzania kryzysowego; Janusz Becker : Centralne Biuro Antykorupcyjne a Partnerstwo Wschodnie; Sebastian Pich : Służba Więzienna w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego państwa; Ilona Kulik : Rola organów administracji niezespolonej w ochronie infrastruktury krytycznej; Rafał Wróbel : Multimedialny Trening Decyzyjny w kontroli przygotowania podmiotów ochrony infrastruktury krytycznej w Polsce; Janusz Czech : Zarządzanie kryzysowe w jednostkach administracji publicznej w aspekcie zagrożenia powodziowego; Mateusz Zulczyk, Witold Kustra : Flota bałtycka w pansiwowym programie zbrojeń federacji rosyjskiej.[k]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 47972/ VI czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Ochrona ludności i obrona cywilna w systemie bezpieczeństwa narodowego / Justyna Stochaj. - Wydanie pierwsze. - Warszawa : Difin, 2020. - 159, [1] strona : ilustracje, wykresy ; 20 cm.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 66716 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 66715/VI czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1: Pojęcie bezpieczeństwa i jego zagrożeń; Rozdział 2: Rodzaje i źródła zagrożeń; Rozdział 3: Współczesne zagrożenia bezpieczeństwa państwa; Rozdział 4; Uregulowania prawne w zakresie systemu bezpieczeństwa; Rozdział 5; Podmioty odpowiedzialne za stan bezpieczeństwa regionalnego i globalnego; Rozdział 6: Rola administracji samorządowej w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa lokalnego; Rozdział 7: Działania profilaktyczne na rzecz bezpieczeństwa; Rozdział 8: System ochrony ludności; Rozdział 9: Systemy bezpieczeństwa państwa; Rozdział 10: Znaczenie informacji we współczesnych systemach bezpieczeństwa; Rozdział 11: Bezpieczeństwo informacyjne; Rozdział 12: zarządzanie bezpieczeństwem państwa. [A]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 60524, 60523 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 60522/VI czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1.Rola planów zarzadzania kryzysowego w procesie zapewnienie bezpieczeństwa; 2. Gminny system kierowania bezpieczeństwem a antycypacja potrzeb lokalnych. Wybrane problemy; 3. Aspekt kulturowy Inicjatywy Pasa i Drogi i jego wpływ na bezpieczeństwo kulturowe państw rozwijających się; 4. Różnokulturowość a wielokulturowość – studium przypadku Polski i Niemiec; 5. Szacowanie i analiza ryzyka ciągłości funkcjonowania organizacji w kontekście incydentów bezpieczeństwa organizacji; 6. Proces zarządzania incydentami bezpieczeństwa informacji; 7. Cyberbezpieczeństwo – wybrane aspekty prawne i organizacyjne; 8. Wpływ czynników gospodarczych i społecznych na cyberprzestępczość; 9. Analiza wojny hybrydowej na terytorium Republiki Ukrainy przy użyciu modelu analizy konfliktów Bloomfielda-Leiss; 10. Arhaśastra – pragmatyka państwa; 11. Zalew Wiślany – potencjalny akwen o żywotnym znaczeniu dla bezpieczeństwa morskiego Rzeczypospolitej Polskiej; 12. Czy mamy prawo do życia w czystym środowisku? Efektywność ochrony prawnej; 13. Organizacje pozarządowe oraz proobronne w Systemie Bezpieczeństwa Narodowego; 14. Potencjał Legii Akademickiej; 15. Zarządzanie bezpieczeństwem chemicznym na poziomie międzynarodowym – ujęcie instytucjonalne; 16. Obrona cywilna – prawo międzynarodowe a prawo krajowe; 17. Służby specjalne a ewolucja ochrony informacji niejawnych w wybranych polskich instytucjach wojskowych w latach 1945-1999. [A]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 60525/VI czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Część 1: Teoretyczne aspekty bezpieczeństwa; 1. Bezpieczeństwo jednostki i narodu – mrzonka czy realność w XXI wieku?; 2. Bezpieczeństwo publiczne i poczucie bezpieczeństwa (teoria „wybitych szyb” w kontekście polskim); 3. Kierowanie bezpieczeństwem narodowym RP; Część 2: Zagrożenia bezpieczeństwa międzynarodowego; 1. Cezura 11 września; 2. Czy organizacje terrorystyczne muszą prać pieniądze chcąc finansować swoją działalność?; 3. Kobieca droga do… raju? – próba analizy zjawiska terroryzmu samobójczego kobiet (zarys problemu); 4. „Fabryki strachu” – obraz terroryzmu jako kicz w medialnej popkulturze; 5. Al.-Dżazira – telewizja niezależna czy narzędzie propagandowe Al.-Kaidy?; 6. Zagrożenia dla bezpieczeństwa energetycznego państw; Część 3: Działania systemowe na rzecz przeciwdziałania zagrożeniom; 1. Prognozowanie (typowanie) lokalizacji zdarzeń terrorystycznych z wykorzystaniem zasad ekonomii menedżerskiej; 2. Administracyjne aspekty bezpieczeństwa masowych imprez sportowych; 3. Rola i zadania oficera prasowego operacji kontrterrorystycznej; 4. Policja a media – przykład współpracy organu administracji państwowej w dobie zagrożeń terrorystycznych; 5. „Magister Rambo” – rola sprawności fizycznej studentów kierunków i: specjalności związanych z bezpieczeństwem; 6. Potrzeby tworzenia dedykowanych form edukacji; 7. Finansowanie terroryzmu i jego zwalczanie w Polsce - wybrane aspekty; Część 4: Reagowanie na zagrożenia; 1. Reagowanie kryzysowe w aspekcie zapewnienia bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego państwa; 2. Działanie centrów zarządzania kryzysowego na poziomie krajowym, resortowym, wojewódzkim, powiatowym i gminnym. Teoria i praktyka; 3. Organizacja i funkcjonowanie Krajowego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej; 4. Policja wobec współczesnych zł zagrożeń aktami terroru z użyciem materiałów wybuchowych i mających charakter działań terrorystycznych; Część 5: Międzynarodowy wymiar przeciwdziałania współczesnym zagrożeniom; 1. Zwalczanie terroryzmu wyzwaniem dla społeczności międzynarodowej; 2. Wspólna Polityka Bezpieczeństwa Obrony – w kierunku uwspólnotowienia?; 3. Bezpieczeństwo wewnętrzne Unii Europejskiej – zarządzanie strumieniowo-węzłowe; 4. Policyjne jednostki specjalne zrzeszone w ramach organizacji ATLAS – podstawą europejskiego systemu reagowania na zamachy terrorystyczne; 5. Cyberbezpieczeństwo – wyzwanie przyszłości. Działania społeczności międzynarodowej; 6. Służba Wywiadu Zagranicznego Federacji Rosyjskiej przed reformą prezydenta Miedwiediewa. [G]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37347 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 37346/VI czyt. (1 egz.)
Book
In basket
(Edukacja dla Bezpieczeństwa)
Część 1 : Granica państwa - pojęcie i istota- Teresa Grabińska; Rozdział 1 : Granica państwa - rozdzielenie czy zbliżenie, zamknięcie czy otwarcie?- Piotr Dobrowolski; Rozdział 2 : Kształtowanie granic rzeczypospolitej polskiej na przestrzeni wieków; Część 2 : Współczesne uwarunkowania ochrony granicy państwowej RP-Cezary Sochala; Rozdział 2 : Ochrona granicy państwowej Rzeczypospolitej Polskiej na lądzie wybrane zagadnienia w aspekcie dla współczesnych wyzwań i zagrożeń bezpieczeństwa i obronności państwa - Cezary Sochala ; Rozdział 2 : Ochrona granicy państwowej Rzeczypospolitej Polskiej na morzu wybrane zagadnienia w aspekcie współczesnych wyzwań i zagrożeń dla bezpieczeństwa i obronności państwa Cezary Sochala; Rozdział 3 : Ochrona granicy państwowej Rzeczypospolitej Polskiej w przestrzeni powietrznej. wybrane zagadnienia w aspekcie współczesnych wyzwań i zagrożeń dla bezpieczeństwa i obronności państwa Część 3 : Interdyscyplinarność zagrożeń granicznych- Marian Kopczewski; Rozdział 1 : Wybrane aspekty zagrożeń asymetrycznych w rejonach transgranicznych- Marian Żuber, Adam Pawełczyk; Rozdział 2 : Zagrożenia w strefie przygranicznej; Adrian k Siadkowski Rozdział 3 : Kryzys migracyjny i zderzenie kultur i (bez)graniczne zagrożenie- Arkadiusz Kukuła; Rozdział 4 : Handel ludźmi jako zagrożenie transgraniczne- Beniamin Więzik; Rozdział 5 : Powódź błyskawiczna w zlewni wielkiej puszczy- Karolina Lis; Rozdział 6 : Powódź w terenach przygranicznych na przykładzie powodzi w Bogatyni w 2010 roku; Część 4 : Poznawcze i utylitarne aspekty działań ratowniczych- Zbigniew Ścibiorek; Rozdział 1 : Wybrane uwarunkowania kierowania akcją ratowniczą- Tomasz Zwęgliński; Rozdział 2 : Wymiar pomocy międzynarodowej podczas powodzi w 2010 roku- Zenon Zamiar Rozdział 3 : Uwagi do istoty ewakuacji zwierząt podczas zdarzeń nadzwyczajnych. [K]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 54370 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 54369/VI czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. System pogotowia NATO; 2. System reagowania kryzysowego NATO; 3. Uwarunkowania zadań sił zbrojnych rzeczypospolitej polskiej w sytuacjach kryzysowych; 4. Siły zbrojne rzeczypospolitej polskiej w zarządzaniu kryzysowym. [G]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 38102/VI czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Bezpieczeństwo funkcjonowania jednostki w sieci; Sylwia Wojciechowska- Filipiak : 1.1 : Społeczeństwo funkcjonujące w sieci; 1.2 : Zagrożenia związane z funkcjonowaniem w sieci; 1.3: Sposoby zapewnienia bezpieczeństwa w sieci; Rozdział 2: Bezpieczeństwo funkcjonowania organizacji w sieci; Sylwia Wojciechowska- Filipiak : 2.1: Wirtualizacja działalności organizacji ; 2.2 : Ryzyko funkcjonowania organizacji w sieci; 2.3: Zabezpieczenia działania organizacji w cyberprzestrzeni; Rozdział 3: Bezpieczeństwo państwa w cyberprzestrzeni; Zbigniew Ciekanowski : 3.1 : Państwo a współczesne technologie informatyczne; 3.2 : Zapewnienie bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni. [K]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 59955, 59954 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 59953/VI czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Kryzys społeczny a kryzys organizacji – ujęcie teoretyczne: Janusz Ziarko, Jolanta Walas-Trębacz; Rozdział 2: Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych – uwarunkowania, organizacja, procesy: Janusz Ziarko, Jolanta Walas-Trębacz; Rozdział 3: Ratownictwo w systemie zarządzania kryzysowego: Janusz Ziarko. [G]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 40956/VI czyt. (1 egz.)
Book
In basket
(Bezpieczeństwo i Obronność : seria wydawnicza Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego ; 11)
Część 1: Wykorzystanie Sił Zbrojnych w przeciwdziałaniu zagrożeniom we współczesnym świecie; 1. Janusz Kręcikij – Wybrane prawne i organizacyjne aspekty wykorzystania sił zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w zarzadzaniu kryzysowym; 2. Michal Pruzinsky – Dilemmas of international military relations? 3. Bogdan Tworkowski – Siły zbrojne w operacjach pokojowych – wymiar historyczny i współczesny; 4. Monika Ostrowska – Misje wojskowe jako instrument wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa; 5. Bogumił Stęplewski – Administracja wojskowa w systemie programowania gospodarczo-obronnego; 6. Katarzyna Góralczyk – Ochrona dóbr kultury podczas międzynarodowych działań pokojowych i stabilizacyjnych. Studium Iraku; 7. Renata Pawlik – Instytucja zatarcia skazania w kontekście kryteriów dopuszczenia do pracy lub pełnienia służby związanej z dostępem do informacji niejawnych w administracji wojskowej; Część 2: Przygotowanie kadr kierowniczych do zarządzania w sytuacjach kryzysowych; 8. Jadwiga Mazur, Tadeusz Michalczyk – Współczesne migracje wyzwaniem dla służb mundurowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. Wprowadzenie do problematyki; 9. Małgorzata Kudzin-Borkowska – Bezpieczeństwo i ochrona granic RP w kontekście przystąpienia Polski do strefy Schengen; 10. Ryszard Lelito – Podejście procesowe w siłach zbrojnych RP; 11. Tadeusz Michalczyk, Jadwiga Mazur – Rola niemilitarnych grup dyspozycyjnych w obszarze obronności RP; 12. Zyta Maria Dymińska – Klęska naturalna i cywilizacyjna – ich istota oraz wykorzystanie służb państwowych w akcjach ratowniczych; 13. Zbigniew Grzywna, Agnieszka Gajda – Rola administracji miasta w zarządzaniu kryzysowym. Wybrane zagadnienia; 14. Bogumił Stęplewski – Uwarunkowania przygotowania kadr Wojska Polskiego do potrzeb zarządzania kryzysowego; 15. Ryszard Lelito – Terenowa administracja wojskowa w zarzadzaniu w sytuacjach kryzysowych. [A]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 60215/VI czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Zarządzanie bezpieczeństwem aglomeracji w dobie globalizacji; 2. Bezpieczeństwo państwa wobec ewolucji zagrożeń współczesnego świata; 3. Zaangażowanie jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej na rzecz ochrony przeciwpowodziowej; 4. Edukacja kryzysowa administracji publicznej; 5. Operacje reagowania kryzysowego jako podstawowy obszar użycia sił zbrojnych; 6. Powódź 2010-wybrane przykłady i aspekty; 7. Wybrane aspekty szkolenia antyterrorystycznego policji; 8. Koordynacja działań ratunkowych na miejscu zdarzenia; 9. Organizacja pomocy medycznej w wypadkach masowych i katastrofach; 10. Oblicza bezpieczeństwa w ochronie zdrowia idea i fakty; 11. Teoretyczne i praktyczne aspekty zarządzania kryzysowego; 12. Ratownictwo w systemie zarządzania kryzysowego. [G]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 38983 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 38982/VI czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again