Form of Work
Książki
(7)
Status
only on-site
(7)
available
(5)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(6)
Czytelnia - Wolny dostęp
(7)
Author
Dawidczyk Andrzej
(1)
Flis Józef
(1)
Jakubczak Ryszard
(1)
Jakubczak Ryszard (1951- )
(1)
Koziński Mieczysław
(1)
Kucharski Władysław Stanisław (1934- )
(1)
Magierek Dariusz
(1)
Tyburska Agata
(1)
Walas-Trębacz Jolanta
(1)
Ziarko Janusz
(1)
Year
2010 - 2019
(4)
2000 - 2009
(3)
Country
Poland
(7)
Language
Polish
(7)
Subject
Bezpieczeństwo narodowe
(7)
Bezpieczeństwo publiczne
(3)
Zarządzanie kryzysowe
(3)
Bezpieczeństwo międzynarodowe
(1)
Infrastruktura techniczna
(1)
Powódź
(1)
Ratownictwo medyczne
(1)
Samorząd terytorialny
(1)
Straż graniczna
(1)
Służby mundurowe
(1)
Subject: time
2001-0
(4)
1901-2000
(1)
1989-2000
(1)
2001-
(1)
Subject: place
Warszawa
(1)
Genre/Form
Materiały konferencyjne
(2)
7 results Filter
Book
In basket
ISBN: : 83-11-10122-1
1. Bezpieczeństwo narodowe - pojęcie, charakter, uwarunkowania; 2. Polska w procesie cywilizacji; 3. Zagrożenia bezpieczeństwa narodowego; 4. Polska w europejskim systemie bezpieczeństwa; 5. Moralne i charakterologiczne podstawy bezpieczeństwa narodowego; 6. Założenia polityki i strategii bezpieczeństwa narodowego; 7. Powszechna ochrona i obrona narodowa; 8. Mobilizacja i gotowość obronna państwa; 9. Obronny system wojskowy Polski; 10. Cywilna organizacja ochrony i obrony narodowej; 11. Pozarządowe formy organizacji bezpieczeństwa narodowego; 12. Ekonomiczny wymiar bezpieczeństwa narodowego; 13. Ochrona kultury narodowej; 14. Bezpieczeństwo społeczne; 15. Edukacja dla bezpieczeństwa.[JK]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 38098, 28440, 28439, 27161, 27160, 27159, 27158 (7 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 27157/VI czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Część 1; 1. Stanisław Koziej: Obrona przeciwrakietowa w asymetrycznym środowisku bezpieczeństwa; 2. Andrzej Ciupiński: Rozwój zdolności obronnych unii europejskiej w pierwszym ćwierćwieczu xxi wieku; 3. Jarosław Gryz: Rosyjska polityka energetyczna a bezpieczeństwo polski; 4. Wiesław Lizak: bezpieczeństwo Afryki a bezpieczeństwo Europy: uwarunkowania i współzależności; 5. Zdzisław Śliwa: Kierunki przemian polityczno-ekonomicznych współczesnych Chin; Część 2; 1. Mariusz Fryc: Postindustrialne „modele” wojen i konfliktów zbrojnych; 2. Marek Leszczyński: Bezpieczeństwo społeczne wyzwaniem dla nowego ładu bezpieczeństwa; 3. Szymon Krupka: Operacja wojskowa Unii Europejskiej w czadzie i republice środkowoafrykańskiej realizowana w ramach europejskiej polityki bezpieczeństwa i obrony. [G]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 39165, 39164 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 39163/VI czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Kryzys społeczny a kryzys organizacji – ujęcie teoretyczne: Janusz Ziarko, Jolanta Walas-Trębacz; Rozdział 2: Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych – uwarunkowania, organizacja, procesy: Janusz Ziarko, Jolanta Walas-Trębacz; Rozdział 3: Ratownictwo w systemie zarządzania kryzysowego: Janusz Ziarko. [G]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 40956/VI czyt. (1 egz.)
Book
In basket
(Konferencje Naukowe Wydziału Administracji i Stosunków Międzynarodowych Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie)
1. Mariusz Paździor: Konstytucyjne organy państwa właściwe w sprawach bezpieczeństwa narodowego i bezpieczeństwa obywateli; 2. Andrzej Żebrowski: Determinanty funkcjonowania służb wywiadu i kontrwywiadu na przełomie XX i XXI wieku – wybrane problemy; 3. Ryszard Suduł: Usytuowanie Straży Granicznej w prawie polskim; 4. Bogumił Szmulik: Żandarmeria Wojskowa; 5. Paweł Pochodyła: Pozycja ustrojowa Centralnego Biura Antykorupcyjnego w systemie organów państwowych; 6. Marek Żmigrodzki: Policja jako organ porządku publicznego i ścigania karnego w III Rzeczpospolitej Polskiej; 7. Radosław Żmigrodzki, Marek Żmigrodzki: Usytuowanie straży miejskich (gminnych) w prawie polskim; 8. Władysław S. Kucharski: Zadania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w świetle ustawy z 6 stycznia 2005 roku o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz języku regionalnym. [G]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 40696, 40695 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 40694/VI czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Zarządzanie bezpieczeństwem aglomeracji w dobie globalizacji; 2. Bezpieczeństwo państwa wobec ewolucji zagrożeń współczesnego świata; 3. Zaangażowanie jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej na rzecz ochrony przeciwpowodziowej; 4. Edukacja kryzysowa administracji publicznej; 5. Operacje reagowania kryzysowego jako podstawowy obszar użycia sił zbrojnych; 6. Powódź 2010-wybrane przykłady i aspekty; 7. Wybrane aspekty szkolenia antyterrorystycznego policji; 8. Koordynacja działań ratunkowych na miejscu zdarzenia; 9. Organizacja pomocy medycznej w wypadkach masowych i katastrofach; 10. Oblicza bezpieczeństwa w ochronie zdrowia idea i fakty; 11. Teoretyczne i praktyczne aspekty zarządzania kryzysowego; 12. Ratownictwo w systemie zarządzania kryzysowego. [G]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 38983 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 38982/VI czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Geneza systemów ochrony granic; Istota systemów ochrony granic państwa; 2. Kształtowanie się trwałych systemów ochrony granicy Polski w latach 1945-1989; Rozdział 2 : Istota funkcjonowania straży granicznej w III RP; 1. Cele, zadania i uprawnienia Straży Granicznej w III RP; 1. Cele, zadania i uprawnienia Straży Granicznej; 2. Struktura organizacyjna Straży Granicznej; 3.Współpraca z instytucjami administracji centralnej; Rozdział 3 : Działalność straży granicznej w ramach europejskich standardów ochrony granic; 1. Uregulowania prawne w zakresie współpracy ponadgranicznej w Europie; 2. Znaczenie wspólnej polityki spraw wewnętrznych i wymiaru sprawiedliwości; 3. Dostosowanie struktur Straży Granicznej w Polsce do wymogów Unii Europejskiej; Rozdział 4 : Realizacja polskiej polityki bezpieczens1wa w aspekcie porozumienia z schengen; 1. Geneza i uwarunkowania porozumienia z Schengen; 2. Wpływ Konwencji Wykonawczej na przepływ osób oraz informacji; 3. Istota dostosowania polskich norm do postanowień Układu; Rozdział 5 : Realizacja wykonania postanowień układu z schengen przez polskę; 1. Analiza polityki wizowej sygnatariuszy Układu z Schengen; 2. Ewaluacja bezpieczeństwa granicy wschodniej; 3. Ocena jakości wykonania postanowień z Schengen przez Straż Graniczną w Polsce. [k]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 48731, 48730 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 48729/VI czyt. (1 egz.)
Book
CD
In basket
Ochrona infrastruktury krytycznej / pod red. Agaty Tyburskiej. - Szczytno : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji, 2010. - 336 s. : il. kolor. ; 24 cm + 1 dysk optyczny (CD-ROM).
Część 1: Infrastruktura krytyczna a problemy bezpieczeństwa narodowego; 1. prof. dr hab. Marian Cieślarczyk: Problematyka bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej postrzegana z różnych perspektyw badawczych; 2. prof. dr hab. Józef Marczak: Podstawa skutecznej ochrony i obrony infrastruktury krytycznej - powszechna Obrona Terytorialna; 3. dr inż. Mieczysław Koziński: Tradycje i współczesne pojęcie bezpieczeństwa narodowego; 4. dr Weronika Jakubczak: Globalizacja a infrastruktura krytyczna; 5. asp. sztab. Marek Nadarzewski: Procesy i zjawiska zachodzące w bezpieczeństwie Polski; Część 2: Ochrona infrastruktury krytycznej – zakres pojęciowy, koncepcje i unormowania prawne; 1. prof. dr hab. Zenon Trejnis: Infrastruktura krytyczna — koncepcje i zakres; 2. dr inż. Ryszard Piwowarczyk: Europejska infrastruktura krytyczna; 3. dr Ryszard Radziejewski: Ochrona infrastruktury krytycznej — uregulowania prawne; 4. Maciej Pyznar: Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej w systemie ochrony tej infrastruktury — wizja Rządowego Centrum Bezpieczeństwa; 5. dr Andrzej Sęk, gen. W stanie spoczynku Henryk Tokarski: Prawne determinanty ochrony osób, mienia, obszarów i obiektów; Część 3: Zagrożenia elementów kluczowych infrastruktury państwa wybrane ujęcia w zarządzaniu kryzysowym; 1. Jerzy Stanisław Michalik: Zagrożenia poważnymi awariami w zakładach stacjonarnych oraz w transporcie niebezpiecznych substancji chemicznych jako możliwe przyczyny sytuacji kryzysowych; 2. płk dr inż. Zbigniew Piątek: Telekomunikacyjna infrastruktura krytyczna w zarządzaniu kryzysowym; 3. kmdr por dr inż. Ernest Lichocki: Ochrona krytycznej infrastruktury teleinformatycznej w aspekcie infrastruktury krytycznej państwa; 4. dr inż. Witołd Stefan Moczulski: Strategiczny aspekt infrastruktury krytycznej obszaru polskiej przestrzeni powietrznej; 5. Cezary Sochala, Tomasz Nalepa: Zagrożenia dla ludzi, środowiska naturalnego oraz infrastruktury państwa wynikające z zastosowania broni masowego rażenia; 6. dr Ryszard Grosset, dr Zbigniew Ciekanowski: Zagrożenia infrastruktury krytycznej na przykładzie warszawskiego metra; 7. dr inż. Paweł Kępka: Analiza ryzyka na potrzeby ochrony infrastruktury krytycznej; 8. dr inż. Witold Skomra: Ochrona infrastruktury krytycznej w systemie zarządzania kryzysowego; Część 4: Ochrona elementów kluczowych infrastruktury państwa doświadczenia i dobre praktyki; 1. Wiesław Karnasiewicz, Rafał Kuczyński, Maria Januszewska: Ocena potencjalnych zagrożeń dla pracy krajowego systemu elektroenergetycznego; 2. Wojciech Marciszewski: Prawno-organizacyjne aspekty ochrony infrastruktury krytycznej w Przedsiębiorstwie Eksploatacji Rurociągów Naftowych „Przyjaźń” S.A. w Płocku; 3. prof. dr hah. Andrzej Tuhielewicz, dr inż. Marcin Forkiewicz, Piotr Kowalczyk: Ocena stanu ochrony portowej infrastruktury krytycznej w zarządzaniu kryzysowym; 4. Wiesław Stach, Piotr Maliszewski: Ochrona portu lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Służby ochrony i sposób ich działania; 5. mł. insp. dr inż. Jerzy Kosiński: Hiszpańska propozycja zwalczania cyberprzestępczości; Część 5: Przedsięwzięcia podejmowane na rzecz ochrony infrastruktury krytycznej — wybrane przykłady; 1. prof. dr hab. Kuba Jałoszyński: Obiekty infrastruktury krytycznej a działania defensywne i ofensywne w obszarze zagrożeń terrorystycznych; 2. kpt. dr Adrian K. Siadkowski: Zapobieganie zagrożeniom terrorystycznym w lotnictwie cywilnym a ochrona infrastruktury krytycznej. Straż Graniczna w systemie ochrony lotnictwa cywilnego; 3. dr hah. Bernard Wiśniewski: Reguły ochrony obiektów infrastruktury krytycznej w warunkach zagrożenia dywersją; 4. płk dr Tadeusz Szczurek: Wykorzystanie jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej w ochronie infrastruktury krytycznej — uwarunkowania formalno-prawne; Część 6: Edukacja na rzecz ochrony infrastruktury krytycznej; 1. mł. insp. dr Agata Tyburska: Kierunki kształcenia i doskonalenia zawodowego osób realizujących zadania w obszarze ochrony infrastruktury krytycznej. [G]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 39076, 39075 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 39074/VI czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again