Form of Work
Książki
(12)
Status
only on-site
(12)
available
(9)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(10)
Czytelnia - Wolny dostęp
(12)
Author
Adamska Irmina
(1)
Cymerski Jarosław (1971- )
(1)
Fehler Włodzimierz
(1)
Kitler Waldemar (1957- )
(1)
Kubiak Krzysztof (1967- )
(1)
Kuźniar Roman (1953- )
(1)
Liedel Krzysztof
(1)
Magierek Dariusz
(1)
Makowski Andrzej (nauki wojskowe)
(1)
Malak Kazimierz (1944-2010)
(1)
Materska-Sosnowska Anna
(1)
Mickiewicz Piotr (1966- )
(1)
Piątek Zbigniew
(1)
Szerauc Andrzej
(1)
Wesołowska Eugenia Anna (1931- )
(1)
Wojnarowski Jan
(1)
Wojtaszczyk Konstanty Adam
(1)
Year
2010 - 2019
(5)
2000 - 2009
(6)
1990 - 1999
(1)
Country
Poland
(12)
Language
Polish
(11)
English
(1)
Subject
Bezpieczeństwo narodowe
(12)
Bezpieczeństwo międzynarodowe
(5)
Obrona
(2)
Terroryzm
(2)
Bezpieczeństwo państwa
(1)
Komitet Główny Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym
(1)
NATO
(1)
Obrona terytorium kraju
(1)
Przysposobienie wojskowe
(1)
Straż graniczna
(1)
Terroryzm morski
(1)
Wojsko
(1)
Wychowanie patriotyczne
(1)
Zarządzanie kryzysowe
(1)
Subject: time
1989-
(6)
1901-2000
(1)
1989-2000
(1)
2001-
(1)
Subject: place
Polska
(1)
Genre/Form
Materiały konferencyjne
(1)
12 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: : 978-83-7523-159-5
1.Bezpieczeństwo narodowe - podstawowe kategorie i ich systematyzacja; . 2. Uwarunkowania bezpieczeństwa narodowego; 3. Aspekty prawne bezpieczeństwa narodowego RP; 4. Bezpieczeństwo narodowe RP - kompetencje i powinności podmiotów władczych i wykonawczych; 5. Bezpieczeństwo narodowe RP-organizacja i doskonalenie.[k]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 48226, 48225 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 48224/VI czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 43815 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 43814/VI czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1: Pojęcie i główne wyznaczniki bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego; Rozdział 2: Konflikty zbrojne jako problem międzynarodowy; Rozdział 3: Struktury bezpieczeństwa międzynarodowego i europejskiego; Rozdział 4: Polityka bezpieczeństwa RP; Rozdział 5: Problemy zbrojeń i rozbrojenia; Rozdział 6: Misje i opercje pokojowe; Rozdział 7: Międzynarodowe standardy kontroli politycznej nad siłami zbrojnymi w państawach demokratycznych;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 12810 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 12809/VI czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1: Terroryzm i jego rola we współczesnych stosunkach międzynarodowych; Rozdział 2: Możliwości prowadzenia działań terrorystycznych i specjalnych na wybrzeżu oraz w polskich obszarach morskich; Rozdział 3: Przewidywane następstwa działań terrorystycznych i specjalnych na wybrze7jt oraz w polskich obszarach morskich; Rozdział 4: Możliwości przeciwdziałania terroryzmowi w polskich obszarach morskich; Rozdział 5: Możliwości przeciwdziałania terroryzmowi na wybrzeżu. [G]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 39098 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 39097/VI czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Geopolityczne położenie polski i jej potencjał obronny; Rozdział 2: Nasi sąsiedzi; Rozdział 3: Bezpieczeństwo narodowe polski i jego potencjalne zagrożenia; Rozdział 4: Organizacja i funkcjonowanie systemu obrony państwa. [G]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 62386/D (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 37857/VI czyt. (1 egz.)
Book
In basket
(Zarządzanie Bezpieczeństwem)
Rozdział 1: Terroryzm międzynarodowy jako zjawisko wpływające na bezpieczeństwo międzynarodowe i ład globalny; Rozdział 2: Przeciwdziałanie terroryzmowi jako element działań na rzecz bezpieczeństwa państwa; Rozdział 3: Przeciwdziałanie terroryzmowi jako element strategii działań na rzecz bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1989-2001; Rozdział 4: Zwalczanie terroryzmu jako środek zapewniania bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej po 11 września 2001 roku. [G]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 39231 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 39230/VI czyt. (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: : 978-83-7399-585-7 (Rytm) ; 978-83-7549-207-1
Rozdział 1: Rola sojuszy politycznych, militarnych i gospodarczych współczesnego świata; Rozdział 2: Udział Rzeczypospolitej Polskiej w sojuszach politycznych, militarnych i gospodarczych po 1989 r.; Rozdział 3: Terroryzm jako zagrożenie bezpieczeństwa we współczesnym świecie; Rozdział 4: Przeciwdziałanie i walka z zagrożeniem terroryzmem w państwie. [G]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 49299 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 49298/VI czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. System pogotowia NATO; 2. System reagowania kryzysowego NATO; 3. Uwarunkowania zadań sił zbrojnych rzeczypospolitej polskiej w sytuacjach kryzysowych; 4. Siły zbrojne rzeczypospolitej polskiej w zarządzaniu kryzysowym. [G]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 38102/VI czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Geneza systemów ochrony granic; Istota systemów ochrony granic państwa; 2. Kształtowanie się trwałych systemów ochrony granicy Polski w latach 1945-1989; Rozdział 2 : Istota funkcjonowania straży granicznej w III RP; 1. Cele, zadania i uprawnienia Straży Granicznej w III RP; 1. Cele, zadania i uprawnienia Straży Granicznej; 2. Struktura organizacyjna Straży Granicznej; 3.Współpraca z instytucjami administracji centralnej; Rozdział 3 : Działalność straży granicznej w ramach europejskich standardów ochrony granic; 1. Uregulowania prawne w zakresie współpracy ponadgranicznej w Europie; 2. Znaczenie wspólnej polityki spraw wewnętrznych i wymiaru sprawiedliwości; 3. Dostosowanie struktur Straży Granicznej w Polsce do wymogów Unii Europejskiej; Rozdział 4 : Realizacja polskiej polityki bezpieczens1wa w aspekcie porozumienia z schengen; 1. Geneza i uwarunkowania porozumienia z Schengen; 2. Wpływ Konwencji Wykonawczej na przepływ osób oraz informacji; 3. Istota dostosowania polskich norm do postanowień Układu; Rozdział 5 : Realizacja wykonania postanowień układu z schengen przez polskę; 1. Analiza polityki wizowej sygnatariuszy Układu z Schengen; 2. Ewaluacja bezpieczeństwa granicy wschodniej; 3. Ocena jakości wykonania postanowień z Schengen przez Straż Graniczną w Polsce. [k]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 48731, 48730 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 48729/VI czyt. (1 egz.)
Book
In basket
1. Geneza teorii gotowości systemu bezpieczeństwa narodowego; 2. Uwarunkowania wpływające na gotowość systemu bezpieczeństwa narodowego; 3. Gotowość obronna państwa podstawową kategorią systemu bezpieczeństwa narodowego. [G]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 39020, 39019 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 39018/VI czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Część 1: Patriotyzm; 1. Paweł Włodkowic wzorcem osobowym współczesnego patrioty: prof. dr hab. Eugenia A. Wesołowska; 2. Edukacja patriotyczna w treściach programów zreformowanej szkoły: prof. dr hab. Józef Półturzycki; 3. Dydaktyczne i wychowawcze aspekty edukacji dla bezpieczeństwa – dr Andrzej J. Szerauc; 4. Wychowanie dla bezpieczeństwa młodzieży szkolnej i akademickiej u progu XXI wieku: ppłk dr Mirosław Kaliński; 5. Edukacja i wychowanie jako fundamenty budowy integrującej się Europy: prof. dr hab. Witold Wojdyło; 6. Wartość tradycji narodowej w edukacji obronnej: prof. dr hab. Józef Półturzycki; 7. Pojmowanie patriotyzmu przez młodzież w czasach globalizacji: mgr Marzena Panusz; Część 2: Obronność; 1. Regulacje konstytucyjne w zakresie bezpieczeństwa i obronności Rzeczypospolitej Polskiej: prof. dr hab. Stefan Korycki; 2. Racja stanu Rzeczypospolitej Polskiej w edukacji obronnej: prof. dr hab. Jerzy Kunikowski; 3. Znaczenie i potrzeby wychowania obronnego młodzieży dla przyszłości Polski w XXI wieku: płk dr hab. Józef Marczak; 4. Wybrane problemy bezpieczeństwa militarnego Polski: płk dr hab. Ryszard Jakubczak; 5. Samoedukacja obronna: -prof. dr hab. Stanisław Ludwiczak; 6. Edukacja której nie należy zaniedbywać: dr Krzysztof M. Żaczek Zaczyński; 7. Determinanty podnoszenia jakości kształcenia w uczelniach edukujących obronnie: płk dr Ryszard Wroński; 8. Obowiązki władz Rzeczypospolitej Polskiej wynikające z międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych: dr Elżbieta Mikos-Skuza; 9. Edukacja obronna w świetle strategii bezpieczeństwa: prof. dr Tadeusz Jemioło; 10. Wybrane aspekty edukacji oraz organizacji ochrony dóbr kultury na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa państwa oraz konfliktu zbrojnego: płk Grzegorz Leszczyński; Część 3: Bezpieczeństwo; 1. Wyzwania edukacyjne społeczeństwa informacyjnego: prof. dr hab. Inż. Piotr Sienkiewicz; 2. Współczesny kształt edukacji dla bezpieczeństwa Teoria i praktyka: płk dr hab. Ryszard Stąpień; 3. Filozofia i edukacja dla bezpieczeństwa w obliczu nowych wyzwań: prof. dr hab. Ryszard Rosa; 4. Założenia strategii bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej: dr Andrzej Jaroszyński; 5. Podstawy polskiej polityki bezpieczeństwa: dr Jerzy Stańczyk; 6. Uniwersalizacja współczesnego bezpieczeństwa światowego i europejskiego (niektóre problemy): prof. dr hab. Kazimierz Sobczak; 7. Kształtowanie świadomości globalnej wobec wyzwań XXI wieku: prof. dr hab. Eugenia A. Wesołowska; 8. Wyznaczniki rozwoju edukacji dla bezpieczeństwa a pedagogika międzykulturowa: płk dr hab. Ryszard Stępień, prof. nadzw. AON; 9. Bezpieczeństwo globalne w pierwszych dekadach XXI wieku: prof. dr Tadeusz Jemioło; 10. Bezpieczeństwo Rzeczypospolitej Polskiej w kontekście walki z terroryzmem: płk dr hab., Jacek Pawłowski; 11. Ochrona dóbr kultury jednym z podstawowych problemów bezpieczeństwa narodowego: ppłk dr Ryszard Bzinkowski; 12. Próba podsumowania: dr Andrzej J. Szerauc; 13. Słownik terminów zwijanych z bezpieczeństwem –prof. dr hab. Jerzy Kunikowski. [G]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 37880/VI czyt. (1 egz.)
Book
In basket
1. Konstanty Adam Wojtaszczyk: Bezpieczeństwo państwa – konceptualizacja pojęć; 2. Justyna Zając: Bezpieczeństwa; 3. Justyna Zając: System bezpieczeństwa międzynarodowego; 4. Maciej Świderski: Bezpieczeństwo wewnętrzne i jego uwarunkowania; 5. Renata Włoch: Bezpieczeństwo ekonomiczne państwa; 6. Piotr W. Zawadzki: Bezpieczeństwo społeczne; 7. Agata Włodkowska: Bezpieczeństwo kulturowe; 8. Krzysztof M. Książopolski: Bezpieczeństwo ekologiczne; 9. Piotr Potejko: Bezpieczeństwo informacyjne; 10. Dariusz Foremny: Bezpieczeństwo energetyczne. [G]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 38988 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 38987/VI czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again