Form of Work
Książki
(16)
Status
only on-site
(14)
available
(9)
unknown
(2)
Branch
Wypożyczalnia
(9)
Czytelnia - Magazyn
(1)
Czytelnia - Wolny dostęp
(15)
Author
Śmiałek Wiesław
(2)
Aleksandrowicz Tomasz Romuald
(1)
Bieniek Mieczysław
(1)
Drabik Krzysztof
(1)
Górka Marek (nauki o polityce)
(1)
Kitler Waldemar (1957- )
(1)
Koziej Stanisław (1943- )
(1)
Kośmider Tomasz (1967- )
(1)
Liedel Krzysztof (1969- )
(1)
Maj Ewa (1957- )
(1)
Malendowicz Paweł (1975- )
(1)
Mazur Sławomir
(1)
Mazurek Kamil Łukasz
(1)
Oleksiewicz Izabela
(1)
Piasecka Paulina
(1)
Popławski Zbigniew
(1)
Popławski Łukasz
(1)
Sokół Wojciech (1960- )
(1)
Stawnicka Jadwiga
(1)
Stępień Kinga
(1)
Sulowski Stanisław
(1)
Szostek Izabela Karolina
(1)
Szwed-Walczak Anna
(1)
Szweda Edmund
(1)
Szymonik Andrzej
(1)
Walancik Marek
(1)
Warmiński Andrzej K
(1)
Woszczatyński Marek
(1)
Year
2010 - 2019
(16)
Country
Poland
(16)
Language
Polish
(15)
English
(1)
Subject
Bezpieczeństwo narodowe
(16)
Bezpieczeństwo międzynarodowe
(5)
Bezpieczeństwo publiczne
(4)
Zarządzanie kryzysowe
(2)
Bezpieczeństwo ekonomiczne państwa
(1)
Bezpieczeństwo informacyjne
(1)
Bezpieczeństwo osobiste
(1)
Bezpieczeństwo państwa
(1)
Cyberprzestrzeń
(1)
Internet
(1)
Obrona terytorium kraju
(1)
Politycy
(1)
Prezydentura (urząd)
(1)
Społeczeństwo informacyjne
(1)
Służby specjalne
(1)
Terroryzm
(1)
Wychowanie patriotyczne
(1)
Wywiad polski
(1)
Subject: work
Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej
(1)
Subject: time
2001-
(9)
2001-0
(2)
1901-2000
(1)
Subject: place
Polska
(2)
16 results Filter
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 44928 czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1: Uwarunkowania bezpieczeństwa narodowego RP; 1. Migracje jako zagrożenie dla bezpieczeństwa RP; 2. Organizacja służb specjalnych w Polsce na tle rozwiązań europejskich; 3. Krajowe i międzynarodowe uwarunkowania systemu zarządzania kryzysowego RP; 4. Uwarunkowania bezpieczeństwa RP w aspekcie demograficznym – problemy demograficzne RP; 5. Bezpieczeństwo zewnętrzne RP w polskich koncepcjach geopolitycznych po 1989 roku; Rozdział 2: Miejsce i rola RP w kształtowaniu bezpieczeństwa zbiorowego; 1. Rzeczpospolita Polska jako wschodnia rubież NATO; 2. Arktyka a bezpieczeństwo międzynarodowe. Analiza problemu i konsekwencje dla Rzeczypospolitej Polskiej; 3. Zaangażowanie RP w kształtowanie międzynarodowego bezpieczeństwa poprzez eh i stabilizacyjnych; 4. Udział Polski w rozbrojeniu konwencjonalnym; 5. Międzynarodowa współpraca Policji w zapewnieniu bezpieczeństwa w Europie; 6. Rola i miejsce Rzeczypospolitej Polskiej w kształtowaniu bezpieczeństwa międzynarodowego – na przykładzie członkostwa w NATO; 7. Koncepcja „middle power” na gruncie polskiej pragmatyki międzynarodowej; 8. Implikacja potencjału sił zbrojnych RP na rolę Polski w międzynarodowym systemie bezpieczeństwa; Rozdział 3: Stan, wyzwania i zagrożenia bezpieczeństwa w aspekcie międzynarodowym; 1. Polsko-gospodarcza jako narzędzie umocnienia polskiej pozycji na arenie międzynarodowej; 2. Niewidzialna wojna w perspektywie intelektualnego terroryzmu jako wyzwania dla współczesnego bezpieczeństwa; 3. Ochrona danych w sieci a bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe; 4. Systemy zapewniające bezpieczeństwo morskie; 5. Stan, wyzwania i zagrożenia bezpieczeństwa kulturowego w aspekcie międzynarodowym. [G]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 44944/VI czyt. (1 egz.)
Book
In basket
1: Andrzej Misiuk: Problematyka bezpieczeństwa wewnętrznego we Francji; 2: Aleksandra Skrabacz: Problemy bezpieczeństwa narodowego w Norwegii; 3: Stanisław Sulowski: O niektórych problemach bezpieczeństwa wewnętrznego w RFN; 4: Karina Paulina Marczuk: Problemy bezpieczeństwa wewnętrznego w Wielkiej Brytanii; 5: Karina Paulina Marczuk: Problemy bezpieczeństwa wewnętrznego we Włoszech; 6: Aleksandra Zięba: Problematyka studiów nad bezpieczeństwem w Stanach Zjednoczonych; 7: Michał Brzeziński: Bezpieczeństwo wewnętrzne w Finlandii; 8: Magdalena Tomaszewska: Problemy bezpieczeństwa wewnętrznego w Holandii; 9: Andrzej Piątkowski: Nauka o bezpieczeństwie wewnętrznym w Belgii; 10: Bartosz Skłodowski: Problemy bezpieczeństwa wewnętrznego w Indiach: [G]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 49260 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Brak informacji o dostępności: sygn. 49259/VI czyt.
Book
In basket
1: Łukasz Popławski: Teoretyczne aspekty bezpieczeństwa; 2: Zbigniew Popławski: Historyczne i geopolityczne uwarunkowania bezpieczeństwa Polski; 3 Paweł Malendowicz: Współczesne zagrożenia społeczne i metody ich minimalizacji; 4: Mirosław Drzewowski, Marek Chudy: Terroryzm: Istota, organizacje, metody zwalczania; 5: Paulina Bzdawka: Krajowe i międzynarodowe dokumenty regulujące problem bezpieczeństwa Polski; 6: Bogdan Koszel: Członkostwo Polski w organizacjach międzynarodowych jako element polityki bezpieczeństwa państwa; 7: Klaudia Szałowicz: Instytucje bezpieczeństwa wewnętrznego państwa; 8: Paweł Malendowicz, Paulina Szatkowska: Koncepcje programowe polskich partii politycznych w zakresie bezpieczeństwa narodowego; 9: Łukasz Popławski, Paweł Malendowicz: Polskie siły zbrojne - zadania, stan i kierunki działań; 10: Mirosław Grzelak: Problemy bezpieczeństwa ekonomicznego Polski w XXI wieku; 11: Grażyna Gołaszewska: Zadania i rola mediów w systemie bezpieczeństwa narodowego; 12: Jerzy Gałęski, Maja Poznańska: Edukacja dla bezpieczeństwa - problemy i wyzwania. [G]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 49031/VI czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Agnieszka Warda: Koncepcje strategiczne Unii Europejskiej oraz NATO; 2. Wioleta Chwedoruk: Medialny obraz kobiety zajmującej się bezpieczeństwem; 3. Paweł Domagała: Perspektywy wykorzystania odnawialnych źródeł energii a bezpieczeństwo energetyczne Polski; 4. Mateusz Mordal: Prawne aspekty zabezpieczenia imprezy masowej na przykładzie Euro 2012; 5. Magdalena Korpal: Sport jako część kultury i myślenia. Sposób rozwiązywania i zawiązywania konfliktów; 6. Piotr Leszczyński: Terror z użyciem środków wybuchowych – zarys zjawiska; 7. Sabina Narloch: Media a terroryzm; 8. Krzysztof Szwarc: Wybrane ekonomiczne aspekty kreowania bezpieczeństwa państwa; 9. Damian Domański: zagrożenia dla współczesnego bezpieczeństwa wewnętrznego państwa na przykładzie konfliktu w Irlandii Północnej. [G]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 44943/VI czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Część 1: Wymiar prawny i polityczny; 1. Stanisław Koziej: Kwadryga zagrożeń i wyzwań dla bezpieczeństwa europejskiego; 2. Longin Pastusiak: Co nas czeka :ład czy bezład międzynarodowy?; 3. Leszek Moczulski: Demograficzne źródła konfliktowej destabilizacji; 4. Izabela Oleksiewicz: Znaczenie bezpieczeństwa państwa w dzisiejszym świecie; 5. Filip Tereszkiewicz: Rewizja europejskiej strategii bezpieczeństwa – kolejna zmarnowana szansa?; 6. Sabina Olszyk: Współczesne zagrożenia bezpieczeństwa politycznego państwa w wymiarze wewnętrznym i zewnętrznym; 7. Marcin Kamiński: Zasady bezpieczeństwa prawnego w ujęciu obiektywnym i subiektywnym. uwagi teoretyczne na tle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego Rzeczypospolitej Polskiej; 8. Andrzej Sołtys: Sekularyzm a polityczne bezpieczeństwo państwa; Część 2: Wymiar technologiczno – informacyjny; 1. Gerhard Banse: Sicherheit Und Gefahrdungen der globalen Informationsgesellschaft; 2. Jacek Reginia –Zacharski: Wojna informacyjna jako element współczesnej kultury strategicznej; 3. Mikołaj Marcinkowski: Doktryna i praktyka rosyjskich wojen informacyjnych; 4. Dietrich Balzer: Die gegenwartige Und zukunftige Rolle der Automatisierungs Und Kommunikationstechnik In der Sicherheitswirtschaft; 5. Krzysztof Michalski: Współczesne transformacje technologiczne a problem bezpieczeństwa; 6. Adam Dytkowski: Challenges for the European Aviation Safety Agency; Część 3: Wymiar ekonomiczny; 1. Wojciech Gonet: Wielkość długu publicznego a bezpieczeństwo realizacji zadań przez państwo; 2. Aleksander Werner, Jarosław Wierzbicki: Bezpieczeństwo finansów państwa a unikanie i uchylanie się od opodatkowania; 3. Diana Bednarz: Wymiar teoretyczny zapewnianie bezpieczeństwa gospodarczego Polski na gruncie Strategii Bezpieczeństwa Narodowego RP z 2014 r. oraz Białej Księgi RP z 2013 r.; 4. Kinga Stępień: Bezpieczeństwo bankowości mobilnej; 5. Anna Feruś: Ocena ryzyka kredytowanego przedsiębiorstw z zastosowaniem metody granicznej analizy danych celem zwiększenia bezpieczeństwa działalności kredytowej banku; 6. Halina Chłodnicka: Narzędzia bezpieczeństwa zachowania zasady kontynuacji działalności podmiotów gospodarczych; 7. Karolina Zadrożna: The economic development In Arctic region and its environment al security; 8. Marcin Tarnawski: Bezpieczeństwo dostaw ropy naftowej i gazu ziemnego; 9. Hanna Sommer: Przestępczość ekonomiczna w Polsce – wybrane aspekty; 10. Krystyna Gomółka: Przemyt na polsko-rosyjskiej granicy w dobie małego ruchu granicznego a bezpieczeństwo ekonomiczne Polski; 11. Andrzej Żebrowski: Zainteresowania wywiadowcze w sferze ekonomiczno-gospodarczej; 12. Grzegorz Zimon: Wpływ grupy zakupowych na bezpieczeństwo ekonomiczne przedsiębiorstw; Część 4: Wymiar społeczno-kulturowy; 1. Marek Pietraś: Koncepcja bezpieczeństwa jednostki ludzkiej (human security); 2. Grzegorz Janusz: Humanitarne wyzwania w warunkach konfliktów o charakterze lokalnym lub regionalnym; 3. Marek Sobolewski: Konflikty międzynarodowe we współczesnym świecie w świetle wybranych procesów ludnościowych; 4. Bernard Łukańko: Skarga państwa członkowskiego Unii Europejskiej w przedmiocie naruszenia Traktatów przez inne Państwo członkowskie – art. 259 TFUE jako instrument rozwiązywania konfliktów i umacniania wewnątrzunijnego bezpieczeństwa; 5. Izabela Oleksiewicz, Katarzyna Stachurska-Szczesiak: Istota i znaczenie koncepcji rozwoju samopodtrzymującego się w polityce bezpieczeństwa UE względem regionu śródziemnomorskiego; 6. Michał Dziaduch: Międzynarodowy reżim ochrony środowiska; 7. Juliusz Piwowarski, Wojciech Czajkowski: Kapitał ludzki versus kapitał społeczny z perspektywy filarów kultury bezpieczeństwa; 8. Gerhard Bansel, Lucia Schlund: Hohere Sicherheit durch bessere Sicherheitskulture?; 9. Urszula Soler: Bezpieczeństwo społeczno versus Internet – jaka przyszłość?; 10. Marzena Hajduk –Stelmachowicz: Wybrane aspekty bezpieczeństwa starzejącego się społeczeństwa; 11. Karina Paulina Marczuk: Budowanie odporności na sytuacje kryzysowe – studium przypadku Australii; 12. Jowita Jacak: Zagrożenia dla bezpieczeństwa narodowego państwa wynikające z migracji ludności; 13. Paweł Nikodem Nowak: Wykluczenie społeczne i marginalizacja imigrantów współczesnym zagrożeniem Australii; 14. Monika Maria Szychulec: Handel ludźmi w Unii Europejskiej; 15. Katarzyna Himstedt: Bezpieczeństwo rynku pracy w Polsce na tle wybranych krajów Unii Europejskiej; 16. Monika Pasternak –Malicka: Zasiłek dla bezrobotnych jako świadczenie zapewniające poczucie bezpieczeństwa ekonomicznego w Polsce i wybranych krajach; 17. Danuta Dudzik: Safe and Secure Chemical Management. [G]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 48603/VI czyt. (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: : 978-83-7523-338-4
Prof. dr hab. inż. Waldemar KITLER : Organizacja bezpieczeństwa narodowego RP – zasadnicze wnioski z diagnozy obecnego stanu rzeczy; prof. dr hab. inż. Waldemar KITLER, dr hab. Jarosław GRYZ ; Misje państwa w zakresie bezpieczeństwa narodowego; dr hab. Jarosław GRYZ : Dyrektywy strategiczne doskonalenia systemu bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej; dr Marian LUTOSTAŃSKI : Kultura i logika tworzenia przepisów normujących problematykę bezpieczeństwa. Refleksji kilka; dr Wojciech GIZICKI : Stany nadzwyczajne w systemie bezpieczeństwa Polski; dr Marlena DRYGIEL : Uwarunkowania europejskie bezpieczeństwa narodowego RP w ujęciu geopolitycznym; prof. dr hab. Ryszard JAKUBCZAK, dr hab. Bernard WIŚNIEWSKI; Uwarunkowania wewnętrzne bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej; ppłk dr hab. Krzysztof DRABIK : Personalne i strukturalne uwarunkowania systemu bezpieczeństwa narodowego; prof. dr hab. Marian CIEŚLARCZYK, dr Andrzej W. ŚWIDERSKI : Kultura bezpieczeństwa a funkcjonowanie systemu bezpieczeństwa narodowego (na przykładzie systemu zarządzania kryzysowego w Polsce); dr Agnieszka FILIPEK : Kultura bezpieczeństwa i kultura prawna objętych badaniami grup społecznych Rzeczypospolitej Polskiej; dr Małgorzata LIPIŃSKA-RZESZUTEK : Ikluczenie społeczne jako zagrożenie bezpieczeństwa państwa; prof. dr hab. inż. Waldemar KITLER : System bezpieczeństwa narodowego RP – podstawowe założenia koncepcji struktury SBN RP; prof. dr hab. Jan WOJNAROWSKI : Model podsystemu obronnego państwa w systemie bezpieczeństwa narodowego; mgr inż. Rafał WRÓBEL : System ochrony infrastruktury bezpieczeństwa narodowego; dr hab. Mirosław KARPIUK : Zarys koncepcji terenowego systemu bezpieczeństwa narodowego; płk dr hab. Andrzej PIECZYWOK : Problemy i wyzwania stojące przed edukacją dla bezpieczeństwa w dobie tworzenia systemu bezpieczeństwa narodowego; ppłk dr inż. Mariusz FRACZEK : Wpływ transformacji struktur organizacyjnych jednostek dowodzenia wojsk lądowych na system łączności; dr inż. Bogdan MICHAILIUK : Miejsce Krajowego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania w Systemie Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej. [k]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 48498, 48497 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Brak informacji o dostępności: sygn. 48496/VI czyt.
Book
In basket
Rozdział 1: Diagnoza stanu bezpieczeństwa narodowego; Rozdział 2: Prognoza rozwoju środowiska bezpieczeństwa, Rozdział 3: Koncepcja działań strategicznych (strategia operacyjna); Rozdział 4: Koncepcja przygotowania systemu bezpieczeństwa narodowego (strategia preparacyjna). [G]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 43809 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 43808/VI czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Publikacja stanowi syntezę wieloletnich badań z zakresu nauk społecznych i nauk humanistycznych, których istotę wyraża fraza: bezpieczeństwo najbliżej człowieka, związana z bezpieczeństwem społeczności lokalnych. W publikacji przedstawiono wybrane przykłady z polskiej historii bezpieczeństwa, współczesną diagnozę takich podmiotów bezpieczeństwa jak człowiek i społeczność lokalna. W historycznym i współczesnym kontekście bezpieczeństwa Polaków wskazano na możliwości ich obywatelskiego współuczestnictwa w tworzeniu bezpieczeństwa narodowego, swego państwa i samych siebie. (...)
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 49122 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 49121/VI czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej)
Marek Walancik : Współczesne komunikowanie – media społecznościowe i Crowdsourcing jako dobre praktyki w przeciwdziałaniu współczesnym zagrożeniom; Karolina Wojtasik : Uśpione komórki, samotne wilki albo walka zbrojna w Syrii i Iraku. Analiza podręczników i instrukcji dla radykalnych sympatyków tzw. Państwa Islamskiegop; Jarosław Stelmach : Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej w aspekcie zwalczania aktów terroryzmu lotniczego; Wojciech Ołdyński, Jadwiga Stawnicka : Policja wobec współczesnych wyzwań i zagrożeń. Zarządzanie strategiczne z perspektywy Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu; Michał Piekarski : jednostki specjalne Policji, Straży Granicznej oraz innych służb policyjnych w obliczu współczesnych wyzwań; Piotr Kozłowski : Polskie formacje graniczne w systemie bezpieczeństwa Drugiej Rzeczypospolitej ; Daria Hofman : Straż Graniczna w perspektywie socjologii grup dyspozycyjnych; Piotr Lipiński : Straż Graniczna jako ważny element systemu bezpieczeństwa w aspekcie współczesnych zagrożeń asymetrycznych – przyczynek do dyskusji; Barbara Mróz : Zarządzanie kryzysowe Rzeczypospolitej Polskiej wobec współczesnych wyzwań i zagrożeń o charakterze transgranicznym; Tomasz Ciszewski : Wybrane aspekty współpracy terenowych organów Straży Granicznej organami terytorialnie właściwymi w sprawach zarządzania kryzysowego; Janusz Becker : Centralne Biuro Antykorupcyjne a Partnerstwo Wschodnie; Sebastian Pich : Służba Więzienna w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego państwa; Ilona Kulik : Rola organów administracji niezespolonej w ochronie infrastruktury krytycznej; Rafał Wróbel : Multimedialny Trening Decyzyjny w kontroli przygotowania podmiotów ochrony infrastruktury krytycznej w Polsce; Janusz Czech : Zarządzanie kryzysowe w jednostkach administracji publicznej w aspekcie zagrożenia powodziowego; Mateusz Zulczyk, Witold Kustra : Flota bałtycka w pansiwowym programie zbrojeń federacji rosyjskiej.[k]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 47972/ VI czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Część 1: Bezpieczeństwo jako przedmiot badań naukowych; 1: Jan Ryszard Sielezin: Bezpieczeństwo: protonauka, paranauka::: czy pseudonauka? Refleksje metodo-logiczne; 2: Czesław Maj: Kwestia insecurity w stosunkach międzynarodowych; 3: Bartosz Koziński: Problematyka bezpieczeństwa w badaniach analitycznych: Konflikty militarne i etniczne w pracach badawczych Heidelberskiego Instytutu Badań nad Konfliktami Międzynarodowymi (Heidelberger Institut für InternationaleKonfliktforschung); 4: Andrzej Jakubowski: Społeczno-gospodarcze skutki współczesnych konfliktów zbrojnych; 5: Marcin Mazurek: Polityka, prawda, współczesny radykalizm; 6: Andrzej Żebrowski: Bezpieczeństwo państwa a współczesny::: wymiar walki informacyjnej; 7: Kamil Mazurek: Informacja prywatna czy publiczna? Bezpieczeństwo danych w mediach społecznościowych; 8: Aldona Juszczyk: Więziennictwo jako komponent bezpieczeństwa; Część 2: Bezpieczeństwo: Europa – Polska; 1: Adrian Szumowski: Polska – Europa – świat: Dynamika przepływów siły; 2: Arkadiusz Woźniak: Polityka kosmiczna jako element polityki; 3: Alexandra Victoria Martines: Wykorzystanie robotów::: reasekuracyjnych w służbach mundurowych w Polsce; 4: Kamil Sasal: Strategia André Beaufre’a i możliwości jej stosowania przez państwo o średniej wielkości, takie jak Polska; 5: Mateusz Fiszer: Wspólna Polityka Bezpieczeństwa i Obrony::: – idea czy realne narzędzie budowy bezpieczeństwa Europy i Polski?; 6: Łukasz Jędrzejski: Koncepcja dezatomizacji Europy::: autorstwa Adama Rapackiego na łamach periodyku „Nowe Drogi”; 7: Liliana Węgrzyn-Odzioba: Bezpieczeństwo społeczne::: w państwach Grupy Wyszehradzkiej na przełomie wieków XX i XXI; 8: Magdalena Włodarczyk: Bezpieczeństwo Polski na tle współczesnych koncepcji geopolitycznych Rosji; 9: Olga Dąbska: Transgraniczna opieka zdrowotna – szansa czy zagrożenie?; 10: Część 3:Bezpieczeństwo: Polska – Europa; A: Strategie, instytucje, obronność; 1: Henryk Binkowski: Polityka „niebezpiecznego bezpieczeństwa”::: (Polska polityka bezpieczeństwa Anno domini 2015); 2: Waldemar Paruch: Dwie koncepcje bezpieczeństwa Polski::: – neorealistyczne refleksje o narodowych strategiach bezpieczeństwa państwa (2007 i 2014); 3: Wojciech Sokół: Reformy kierowania i dowodzenia Siłami Zbrojnymi w II i III Rzeczypospolitej; 4: Diana Bednarz: Ewolucja instytucji Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w systemie bezpieczeństwa; 5: Tomasz Szafraniec: Podsłuch jako zagrożenie w sferze informacji::: niejawnej i bezpieczeństwa państwa: Prawne i instytucjonalne narzędzia walki z nielegalnymi podsłuchami w Polsce; B: Myśl polityczna : 1: Alicja Wójcik: Bezpieczeństwo II Rzeczypospolitej::: w myśli politycznej ugrupowań ludowych; 2: Marcin Wichmanowski: Bezpieczeństwo Polski w myśli politycznej::: PSL „Piast”: Wybrane problemy; 3: Ewelina Podgajna: Armia i obronność jako fundament bezpieczeństwa::: narodowego Polski w myśli politycznej Wincentego Witosa; 4: Magdalena Kuranc-Szymczak: Bezpieczeństwo państwa w myśli politycznej Adama Bienia; 5: Grzegorz Niećko: Armia i obronność II Rzeczypospolitej w myśli politycznej Stanisława Cata—Mackiewicza; 6: Witold Wojdyło: Reasekuracja polskiego interesu narodowego i racji stanu w myśli politycznej Narodowej Demokracji w II Rzeczypospolitej; 7: Małgorzata Dajnowicz: Międzynarodowe bezpieczeństwo Polski w świetle wypowiedzi Zygmunta Berezowskiego i Bohdana Winiarskiego w latach 1918–1939; 8: Aneta Dawidowicz: Kwestia żydowska jako aspekt bezpieczeństwa wewnętrznego państwa w myśli politycznej Stronnictwa Narodowego w latach trzydziestych XX wieku; 9: Ewa Maj: Bezpieczeństwo ideologiczne w dyskursie politycznym Narodowej Demokracji: [G]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 49327 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 49127/VI czyt. (1 egz.)
Book
In basket
1. Pojęcie i zagrożenia bezpieczeństwa państwa; 1.1. Pojęcie ochrony bezpieczeństwa państwa; 1.2. Zagrożenia bezpieczeństwa państwa; 1.3. Bezpieczeństwo i porządek publiczny; 1.4. Zagrożenia bezpieczeństwa i porządku publicznego; 2. Rządowa administracja ochrony bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego; 2.1. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji; 1.2. Urząd Ochrony Państwa; 1.3. Policja; 1.4. Straż Graniczna; 1.5. Państwowa Straż Pożarna; 3. Zadania organów administracji rządowej ochrony bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego; 3.1. Zadania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji; 3.2. Zadania Urzędu Ochrony Państwa; 3.3. Zadania Policji; 3.4. Zadania Straży Granicznej; 3.5. Zadania Państwowej Straży Pożarnej; 4. Normy ustrojowo-prawne oraz zasady organizacji i działania organów administracji rządowej ochrony bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego; 4.1. Systematyka norm ustrojowo-prawnych; 4.2. Zasady organizacji i działania. 5. Środki i instrumenty działania organów administracji rządowej ochrony bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego; 5.1. Legitymowanie osób; 5.2. Zatrzymywanie osób; 5.3. Przeszukanie i kontrola osobista; 5.4. Korzystanie z niezbędnej pomocy instytucji państwowych, jednostek organizacyjnych i osób fizycznych; 5.5. Środki przymusu bezpośredniego; 5.6. Broń palna; 5.7. Środki techniczne; 5.8. Świadek koronny; 5.9. Zbrojne oddziały i pododdziały zwarte Policji; 5.10. Środki działania Straży Granicznej: posterunek, patrol i dozór; 5.11. Kontrola graniczna; 5.12. Działania pościgowe, zaporowe, likwidujące i zasadzki Straży Granicznej; 5.13. Jednostki pływające Straży Granicznej; 5.14. Czynności kontrolno-rozpoznawcze Państwowej Straży Pożarnej; 5.15. Tryb administracyjny postępowania i egzekucja przepisów prawnych Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej; 5.16. Środki egzekucji administracyjnej Państwowej Straży Pożarnej; 5.17. Postępowanie mandatowe; 5.18. System kontroli organów administracji rządowej ochrony bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego; 6. Wyniki działalności i perspektywy organów rządowej administracji bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego; 6.1. Urząd Ochrony Państwa; 6.2. Policja; 6.3. Straż Graniczna; 6.4. Państwowa Straż Pożarna [JS]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 47193/VI czyt. (1 egz.)
Book
In basket
(Zarządzanie Bezpieczeństwem)
Rozdział 1: Analiza systemów bezpieczeństwa w Polsce; Rozdział 2: Stany nadzwyczajne; Rozdział 3: Plan reagowania kryzysowego; Rozdział 4: Fazy zarządzania kryzysowego; Rozdział 5: Zarządzanie progresywne i konserwatywne; Rozdział 6: Poziomy reagowania; Rozdział 7: Studia i plany zagospodarowania przestrzennego w Polsce; Rozdział 8: Domeny bezpieczeństwa; Rozdział 9: Planowanie cywilne; Rozdział 10: Obrona cywilna; Rozdział 11: Definicje kryzysu; Rozdział 12: Społeczne postrzeganie zagrożeń; Rozdział 13: Organizacja i funkcjonowanie służb bezpieczeństwa; Rozdział 14: Organizacja i metodyka pracy służb bezpieczeństwa i higieny pracy; Rozdział 15: Współpraca cywilno-wojskowa; Rozdział 16: Narzędzia komputerowe i systemy informacji przestrzennej w projektowaniu bezpieczeństwa: Organizacja informowania, ostrzegania i alarmowania: [G]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 49218 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 49217/VI czyt. (1 egz.)
Book
In basket
1.Podsystem kierowania bezpieczeństwem narodowym Rzeczypospolitej Polskiej; 2. Miejsce i rola prezydenta w systemie politycznym państwa polskiego; 3. Instytucje doradcze prezydenta funkcjonujące w okresie drugiej rzeczypospolitej; 4. Instytucje zajmujące się problematyką bezpieczeństwa państwa w okresie Polski Ludowej; 5. Rozwiązania funkcjonujące w innych krajach w zakresie organów doradczych głowy państwa; 6. Instytucje doradcze i sztabowe głowy państwa polskiego zajmujące się problematyką bezpieczeństwa narodowego. [k]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 48277, 48276 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 48275/VI czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Część 1: Informacja, technologia, gospodarka; 1. Marek Górka: Otwarte źródła informacji – nowa czy klasyczna forma wywiadu?; 2. Mariusz Frączek: Wybrane problemy zastosowania nowoczesnych technologii do gromadzenia danych w aspekcie bezpieczeństwa państwa; 3. Tomasz Hoffmann: Rola podsłuchu operacyjnego jako narzędzia antyterrorystycznego; 4. Patrycja Rapacka: Służby państwowe a energetyka. Rosyjski wywiad a polski sektor energetyczny; Część 2: Instytucje i współpraca; 1. Kamil Baraniuk: Miejsce i rola Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego Rzeczypospolitej Polskiej; 2. Grzegorz Tokarz: Współpraca międzynarodowa Centralnego Biura Antykorupcyjnego z państwami Europy Środkowej i Południowej; 3. Natalia Tomaszewska: Współpraca polskich służb specjalnych z organami podległymi MSW w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej; 4. Maciej Białuński: Udział prokuratury w działalności służb specjalnych – uwagi de lege lata; Część 3: Aspekty prawne; 1. Mirosław Karpiuk: Status prawny Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Szefa Służby Wywiadu Wojskowego; 2. Mateusz Kofin: Uprawnienia Służby Kontrwywiadu Wojskowego vs konstytucyjnie prawa i wolności obywatelskie; 3. Michał Pieróg: Status prawny oraz przedmiot działalności Agencji Wywiadu; 4. Mateusz Kolaszyński: Uprawnienia polskich służb specjalnych; Część 4: Historia i konsekwencje; 1. Marek Świerczek: Pierwsze lata transformacji politycznej jako próba wyjścia Rzeczypospolitej Polskiej z rosyjskiej strefy wpływów; 2. Grzegorz Tokarz: Szefowie Urzędu Ochrony Państwa – rys socjologiczno – biograficzny; 3. Ireneusz Bieniecki, Izabela Szkurłat: Zwiad Wojsk Ochrony Pogranicza w latach 1960-1991 (zadania, organizacja, personel i jego działalność w ochronie granicy PRL); 4. Tomasz Balbus: „Handlarze skór”. Nieznana siatka agenturalna Abwehry na Wileńszczyźnie. [G]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 49285 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 49284/VI czyt. (1 egz.)
Book
In basket
1. Społeczeństwo informacyjne – sieć – cyberprzestrzeń. Nowe zagrożenia: Tomasz K Aleksandrowicz, Krzysztof Liedel; 2. Strategie bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni. Cyberwojny: Tomasz R. Aleksandrowicz; 3. Strategia cyberbezpieczeństwa Unii Europejskiej – pilne wyzwania, niespieszna debata: Piotr Rutkowski; 4. Współczesna edukacja – tarczą przeciw BMM (Broni Masowej Manipulacji)?: Witold Sokala; 5. Współczesne wyzwania w zarządzaniu bezpieczeństwem informacji: Piotr Szeptyński; 6. Kształtowanie zdolności ofensywnych w cyberprzestrzeni: Krzysztof Liedel; 7. Cyberwojna – nowa forma czy uzupełnienie klasycznego konfliktu zbrojnego?; Krzysztof Boruc; 8. Armie przyszłości – wojna sieciocentryczna: Paulina Piasecka; 9. Sieciocentryczność w systemach kierowania i zarządzania pola walki: Dobrosław Mąka; 10. Bezpieczeństwo sił zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w dobie zagrożeń cybernetycznych: Ernest Lichocki, Tomasz Mirosław; 11. Cyberataki – narzędzia konfliktu w cyberprzestrzeni: Piotr Marczak; 12. Szpiegostwo i inwigilacja w internecie: Michał Grzelak; 13. ,Biały wywiad” w służbie terroryzmu: Bartosz Saramak; 14. Zabezpieczanie dowodu elektronicznego: Andrzej Mroczek, Anna Sułkowska. [G]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 47113 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 47112/VI czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again