Form of Work
Książki
(12)
Status
available
(10)
only on-site
(10)
Branch
Wypożyczalnia
(10)
Czytelnia - Wolny dostęp
(10)
Author
Łoś Robert
(2)
Aleksandrowicz Tomasz Romuald
(1)
Bukowski Stanisław Zbigniew
(1)
Demkowicz Andrzej
(1)
Grącik Małgorzata
(1)
Helnarska Karolina Julia
(1)
Jacobsen Hans-Adolf (1925- )
(1)
Kozerawski Dariusz Stanisław
(1)
Król Eugeniusz Cezary (1947- )
(1)
Luliński Daniel
(1)
Matera Rafał
(1)
Mierzejewski Donat Jerzy (1959- )
(1)
Reginia-Zacharski Jacek (1968- )
(1)
Seydak Paweł
(1)
Suchon Lennart
(1)
Łukaszuk Leonard
(1)
Żukrowska Katarzyna
(1)
Year
2010 - 2019
(2)
2000 - 2009
(9)
1990 - 1999
(1)
Country
Poland
(12)
Language
Polish
(10)
Subject
Bezpieczeństwo międzynarodowe
(12)
Polityka międzynarodowa
(3)
Terroryzm
(3)
Bezpieczeństwo narodowe
(2)
Konflikt międzynarodowy
(2)
Prawo międzynarodowe
(2)
Wojna
(2)
Armie
(1)
Bezpieczeństwo państwa
(1)
Broń
(1)
Europejska Agencja Obrony
(1)
Międzynarodowa integracja gospodarcza
(1)
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
(1)
Operacje pokojowe
(1)
Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie
(1)
Polityka energetyczna
(1)
Polska
(1)
Prawo gospodarcze międzynarodowe
(1)
Prawo morskie
(1)
Rozbrojenie
(1)
Umowy międzynarodowe morskie
(1)
Wojsko
(1)
Wspólna Polityka Bezpieczeństwa i Obrony UE
(1)
Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa UE
(1)
Współpraca gospodarcza
(1)
Zasoby energetyczne
(1)
Zbrojenie
(1)
Genre/Form
Podręczniki akademickie
(1)
12 results Filter
No cover
Book
In basket
1. Mechanizmy i sposoby zapobiegania konfliktom we współczesnym świecie; 2. Konflikty i spory w teorii stosunków międzynarodowych; 3. Ewolucja konfliktów na bliskim i środkowym wschodzie; 4. Regionalny wymiar konfliktu – między historią a współczesnością. [G]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 39039/VI czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Metodologiczne aspekty badan nad współczesnymi konfliktami i zjawiskami towarzyszącymi; 2. Społeczny wymiar konfliktu; 3. Metody rozwiązywania konfliktów we współczesnym systemie międzynarodowym; 4. Konflikty międzynarodowe – studia przypadków; 5. Z problematyki bezpieczeństwa międzynarodowego. [G]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 39042, 39041 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 39040/VI czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Europa na rozdrożu; Rozdział 2: Bezpieczeństwo europejskie w procesie integracji europejskiej; Rozdział 3: Reintegracja europejskiej polityki obronnej; Rozdział 4: Europejska tożsamość bezpieczeństwa i obrony; Rozdział 5: Wspólna europejska polityka bezpieczeństwa i obrony. Budowa autonomicznych struktur bezpieczeństwa; Rozdział 6; Europejska autonomia wojskowa?. [G]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 35368 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 35367/VI czyt. (1 egz.)
Book
In basket
(Rozprawy Habilitacyjne Uniwersytetu Łódzkiego, ISSN 1897-2101.)
Rozdział 1: Ewolucja spotkań na szczycie. Geneza G7; Rozdział 2: Proces instytucjonalizacji G8; Rozdział 3: Przykłady rozważań instytucjonalnych w koncepcjach rozwoju a idea G8; Rozdział 4: Potencjał gospodarczy G8. Charakterystyka wskaźników ekonomicznych członków grupy i ich znaczenie w instytucjach międzynarodowych; Rozdział 5: Problemy gospodarki światowej na forum GS; Rozdział 6: Strategia wobec regionów i problemy rozwojowe; Rozdział 7: Pozaekonomiczny wymiar spotkań G8; Rozdział 8: Ocena skuteczności G8. [G]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 35169 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 35168/VI czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1: Konwencja NZ o prawie morza z 1982 roku a załatwianie sporów międzynarodowych; Rozdział 2: Kwestie sporne dotyczące delimitacji obszarów morskich korzystania z zasobów naturalnych mórz i oceanów oraz ochrony środowiska morskiego; Rozdział 3: Dziedziny współpracy oraz spory o obszary morskie w subregionie Bałtyku i w części Subarktyki; Rozdział 4: Współpraca i spory międzynarodowe w subregionach Morza Czarnego i Morza Kaspijskiego; Rozdział 5: Problemy współpracy państw i spory na Morzu Śródziemnym; Rozdział 6: Państwa Afryki wobec problemów delimitacji i użytkowania obszarów morskich; Rozdział 7: Polityka morska oraz spory i konflikty z udziałem państw Ameryki i Europy; Rozdział 8: Spory i konflikty na morzach Azji; Rozdział 9: Kwestie prawne związane z obecnością wojskową na morzach. [G]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 39198 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 39197/VI czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1: Bezpieczeństwo a sprawa Polski w latach 1945-1955. Narodziny, kształtowanie się i utrwalanie blokowego podziału Europy; Rozdział 2: Polskie inicjatywy w zakresie bezpieczeństwa międzynarodowego 1955-1969; Rozdział 3: Bezpieczeństwo Polski w okresie odprężenia w stosunkach Wschód-Zachód („epoka detente”) 1970-1980; Rozdział 4: Bezpieczeństwo Polski u schyłku realnego socjalizmu w pierwszej dekadzie III RP 1981-1999.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 20705/VI czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 43505 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-722/2 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. P-722/1/VI czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Podstawowe zagadnienia terroryzmu XX w.; Rozdział 2: Terroryzm – ekstremalna forma walki politycznej w Europie; Rozdział 3: Prognozy ekspansji terroryzmu; Rozdział 4: Bezpieczeństwo Polski wobec wyzwań współczesnego terroryzmu; Rozdział 5: Przeciwdziałanie terroryzmowi i zwalczanie go. [G]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 39181, 39180 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 39179/VI czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 43422 (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Pojęcie bezpieczeństwa i jego ewolucja; Rozdział 2: Bezpieczeństwo w teoriach stosunków międzynarodowych; Rozdział 3: Problematyka międzynarodowej integracji gospodarczej i jej implikacje dla bezpieczeństwa międzynarodowego; Rozdział 4: Bezpieczeństwo energetyczne; Rozdział 5: Bezpieczeństwo koalicyjne - od Ligi Narodów do ONZ i OBWE; Rozdział 6: Wydatki wojskowe. Uzbrojenie. Handel bronią; Rozdział 7: Kontrola zbrojeń i rozbrojenia; Rozdział 8: Unia Europejska w systemie bezpieczeństwa europejskiego; Rozdział 9: Unia Europejska wobec wyzwań dla bezpieczeństwa europejskiego i jego zagrożeń; Rozdział 10: Sojusz Północnoatlantycki;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 19909, 19908 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 19907/VI czyt. (1 egz.)
Book
In basket
1. Kształtowanie się koncepcji i powstanie Europejskiej Wspólnoty Obronnej; 2. Układy paryskie – Unia Zachodnioeuropejska; 3. Plan Foucheta; 4. Ożywianie UZE; 5. Powołanie Korpusu Europejskiego; 6. Traktat o Unii Europejskiej – Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa; 7. UZE jako element systemu obronnego Unii Europejskiej; 8. Proces włączania UZE do UE; 9. Traktat Nicejski a EPBiO; 10. Udział w EPBiO państw niebędących członkami UE; 11. Francusko-niemiecka koncepcja wzmocnionej współpracy obronnej; 12. Europejska Strategia Bezpieczeństwa; 13. Grupy Bojowe; 14. Raport Końcowy VIII Grupy Roboczej „Obrona”; 15. Europejska Polityka Bezpieczeństwa i Obrony w Traktacie Konstytucyjnym; 16. Europejska Polityka Bezpieczeństwa i Obrony w Traktacie Lizbońskim; 17. Rozwój zdolności operacyjnych Unii Europejskiej; 18. Rozwój współpracy zbrojeniowej Unii Europejskiej; 19. Rozwój przemysłu obronnego Unii Europejskiej; 20. Realizacja podstawowych europejskich projektów zbrojeniowych; 21. Europejska Agencja Obrony; 22. Długoterminowa wizja europejskich zdolności obronnych; 23. Europa Środkowa a Europejska Polityka Bezpieczeństwa i Obrony; 24. Polityczno-wojskowa i wojskowa współpraca w ramach Trójkąta Weimarskiego; Aneksy: 1. Układ o Europejskiej Wspólnocie Obronnej Paryż, dnia 27 maja 1952 roku; 2. Zmodyfikowany traktat o współpracy w dziedzinie gospodarczej, społecznej i kulturalnej oraz zbiorowej samoobrony, podpisany w Brukseli 17 marca 1948 r. Paryż, 23 października 1954 roku; 3. Traktat ustanawiający Unię Europejską- z Maastricht; 4. Deklaracja w sprawie Unii Zachodnioeuropejskiej; 5. Raktat Amsterdamski – Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa; 6. Deklaracja Unii Zachodnioeuropejskiej w sprawie roli Unii Zachodnioeuropejskiej i jej stosunków z Unią Europejską i Sojuszem Północnoatlantyckim; 7. Traktat o Unii Europejskiej z Nicei – Postanowienia dotyczące Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa; 8. Traktat ustanawiający Konstytucję dla Europy; 9. Protokół w sprawie stałej współpracy strukturalnej ustanowionej na mocy art. 1-43 i art. 111-312 Konstytucji; 10. Klauzula solidarności i stosowanie klauzuli solidarności; 11. Traktat Lizboński – Wspólna Polityka Bezpieczeństwa i Obrony; 12. Protokół w sprawie stałej współpracy strukturalnej ustanowionej na mocy artykułu 28a Traktatu o Unii Europejskiej z Lizbony; 13. Wspólne Działanie Rady 2004/551/WPZiB z dnia 12 lipca 2004 r. w sprawie ustanowienia Europejskiej Agencji Obrony. [G]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 35422 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 35421/VI czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again