Form of Work
Książki
(8)
Status
only on-site
(8)
available
(5)
Branch
Wypożyczalnia
(5)
Czytelnia - Wolny dostęp
(8)
Author
Asmus Ronald (1957-2011)
(1)
Czaja Jan
(1)
Gizicki Wojciech
(1)
Gizicki Wojciech (1976- )
(1)
Jaskiernia Jerzy (1950- )
(1)
Mierzejewski Donat Jerzy (1959- )
(1)
Multan Wojciech
(1)
Murawski Franciszek Cezary
(1)
Siwek Grzegorz
(1)
Sujkowska Zofia
(1)
Year
2010 - 2019
(3)
2000 - 2009
(4)
1990 - 1999
(1)
Country
Poland
(7)
Slovakia
(1)
Language
Polish
(6)
English
(1)
Subject
Bezpieczeństwo międzynarodowe
(8)
Bezpieczeństwo narodowe
(2)
NATO
(2)
Bezpieczeństwo europejskie
(1)
Globalizacja
(1)
Grupa Wyszehradzka
(1)
Integracja europejska
(1)
Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE)
(1)
Prawa człowieka
(1)
Rada Europy
(1)
Terroryzm
(1)
Unia Europejska
(1)
Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa UE
(1)
Subject: time
1989-
(2)
Subject: place
Europa
(1)
Europa Środkowo-Wschodnia
(1)
Stany Zjednoczone
(1)
Genre/Form
Materiały konferencyjne
(1)
8 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: : 978-83-7611-095-0
Rozdział 1: Teoretyczne aspekty bezpieczeństwa międzynarodowego; Rozdział 2: Rozwój idei bezpieczeństwa w procesie integracji europejskiej; Rozdział 3: Rola organizacji międzynarodowych w kształtowaniu bezpieczeństwa europejskiego; Rozdział 4: Zagrożenia bezpieczeństwa europejskiego; Rozdział 5: Polska a bezpieczeństwo europejskie. [G]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 43175, 43174 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 43173/VI czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Zagrożenia a potrzeba bezpieczeństwa w dobie globalizacji – wyzwania dla współczesnej Europy ; Rozdział 2: Bezpieczeństwo europejskie w okresie zimnej wojny 1945–1991; Rozdział 3: Instytucjonalizacja procesu bezpieczeństwa europejskiego; Rozdział 4:Terroryzm – globalne zagrożenie bezpieczeństwa współczesnych państw; Rozdział 5:Strategie bezpieczeństwa; Rozdział 6: Koncepcje systemu wspólnego bezpieczeństwa w Europie. [G]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 49126 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 49125/VI czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 42143/VI czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 38141/VI czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Część1: Obszar euroatlantycki; 1. NATO – sojusz czy inna struktura bezpieczeństwa; 2. Rozszerzenie elementem strategii NATO; 3. Przyszłość NATO. Polski punkt widzenia; 4. Obszar wolności bezpieczeństwa i sprawiedliwości; 5. Rozwój europejskiej polityki bezpieczeństwa i obrony; 6. Polska w euroatlantyckiej przestrzeni bezpieczeństwa; Część 2: Subregiony i obszary przyległe; 7. Instytucjonalizacja stosunków NATO -Rosja; 8. NATO -Ukraina. Od współpracy do członkostwa; 9. Sojusz północnoatlantycki wobec konfliktów w byłej Jugosławii; 10. Grupa wyszehradzka. Współpraca z przeszłością czy z przyszłością; 11. Nowi członkowie NATO; 12. Bezpieczeństwo euroatlantyckie w pierwszej dekadzie XXI wieku. [G]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 35538 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 35537/VI czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Księga 1. Początki; Księga 2. Rozpoczęcie debaty; Księga 3. Przekraczanie Rubikonu; Księga 4. Wytyczając podwójny szlak; Księga 5. W stronę nowego NATO; Księga 6. Końcowa rozgrywka NATO-Rosja; Księga 7. Konfrontacja w Madrycie; Księga 8. Batalia polityczna. [G]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 38197/VI czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1: Teoretyczne aspekty bezpieczeństwa międzynarodowego; Rozdział 2: Rozwój idei bezpieczeństwa w procesie integracji europejskiej; Rozdział 3: Rola organizacji międzynarodowych w kształtowaniu bezpieczeństwa europejskiego; Rozdział 4: Zagrożenia bezpieczeństwa europejskiego; Rozdział 5: Polska a bezpieczeństwo europejskie. [G]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 33808 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 33807/VI czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Część 1: Rada Europy jako organizacja międzynarodowa oddziałująca na przemiany demokratyczne w państwach członkowskich; 1. Piotr A. Świtalski: Rola Rady Europy w systemie organizacji; 2. Jerzy Jaskiernia: Rada Europy jako organizacja międzynarodowa kreująca i oddziałująca na implementację standardów demokratycznych; 3. Mirosław Wróblewski: Zapewnianie efektywności oddziaływania standardów Rady Europy na system prawny i praktykę w obszarze praworządności i praw człowieka - uwagi z perspektywy działalności polskiego ombudsmana;4. Roman Tokarczyk: Kultura prawa europejskiego według Rady Europy; 5. Stanisław Kaźmierczyk: Wertykalność Unii Europejskiej w związku z horyzontalnością Rady Europy jako zagadnienie metodologiczne; 6. Elżbieta Dynia: Współpraca Rady Europy z Unią Europejską i jej wpływ na rozwój i spójność standardów europejskich; Część 2: Rada Europy a rozwój systemu ochrony praw człowieka i podstawowych wolności w Europie Środkowej i Wschodniej; 1. Janusz Symonides: Ewolucja systemu ochrony praw człowieka w Europie; 2. Leszek Garlicki: Nowe demokracje przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka; 3. Piotr Kułak: Konwencje objęcia państw Europy Środkowej i Wschodniej kognicją Europejskiego Trybunału Praw Człowieka; 4. Norbert Szczęch: Konsekwencje prawne objęcia Rzeczypospolitej Polskiej kognicją Europejskiego Trybunału Praw Człowieka; 5. Maria Kłopocka-Jasińska: Indywidualna skarga do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka a krajowa skarga konstytucyjna - pilna potrzeba zmian; 6. Jan Barcz: Orzeczenie ETPCz z 7 października 2008 r. Ostatni etap zamknięcia skutków prawnych II wojny światowej w stosunkach polsko-niemieckich?; 7. Wojciech Jasiński: Standard niezależnego i ustanowionego ustawą sądu w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka; 8. Agnieszka Bień-Kacała: Wolność słowa lekarza w świetle wyroku ETPC z 16 grudnia 2008 r.; 9. Jelena Kondratiewa-Bryzik: Prawa kobiet a ochrona prawna płodu ludzkiego w Polsce w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka; 10. Radosław Grabowski: Wpływ standardów Rady Europy na zakres ochrony życia ludzkiego w Polsce w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego; 11. Ewa Wójcicka: Eutanazja w dokumentach Rady Europy i orzeczeniu Europejskiego Trybunału Praw Człowieka; 12. Ewa Schwierskott, Bartosz Skwara: Zasada swobody sumienia w świetle konstytucyjnego rzecznictwa europejskiego; 13. Piotr Góralski: Izolacyjne środki zabezpieczające stosowane wobec sprawców przestępstw seksualnych a prawa człowieka; 14. Witold Sobczak: Wolność od tortur - czy istnieją standardy europejskie?; 15. Hanna Machińska: Prawa człowieka i środowiska - debata o protokole dodatkowym do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka; 16. Jan Filip: Wznowienie postępowania przed Sądem Konstytucyjnym Republiki Czeskiej z powodu uwzględnienia orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka; 17. Allan F. Tatham: Human Rights and Transational Judicial Communication: The Impact of the ECHR on the Practice of the Hungarian Constitutional Court; 18. Joanna Kielin: Wpłtyw Rady Europy na standardy ochrony praw człowieka w Federacji Rosyjskiej; 19. Ksenia Kakareko: Prawa człowieka na Białorusi - miraże czy rzeczywistość; 20. Robert Grzeszczak: Lojalność obywatelska w perspektywie orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Tanase i Chirtoca v. Republika Mołdowy; 21. Iwona Wrońska: Konwencja Ramowa Rady Europy o Ochronie Mniejszości Narodowych a system ochrony mniejszości kulturowo-etnicznych w Kanadzie; Część 3: Rada Euroopy a rozwój demokracji w Europie Środkowej i Wschodniej; 1. Jerzy Oniszczuk: Kantowska wolność człowieka: republika wolności versus demokracja; 2. Marek Chmaj: Zasady pluralizmu politycznego w Polsce na tle standardów Rady Europy; 3. Waldemar J. Wołpiuk: Standardy Rady Europy w zakresie dobrej administracji i niektóre problemy ich wdrażania; Krzysztof Gawkowski: Wpływ Rady Europy na rozwój samorządności terytorialnej; 4. Piotr Jankowski: Polskie prawo samorządowe a konwencje rady Europy; 5. Ewa Nowak: Wolność słowa w mediach europejskich - działalność informacyjna i monitoringowa Europejskiego Obserwatorium Audiowizualnego przy Radzie Europy; 6. Alicja Jaskiernia: Zagrożenia dla różnorodności przekazu medialnego w dobie globalizacji a standardy europejskie zawartości przekazu medialnego; 7. Jacek Sobczak: Wolność ekspresji artystycznej. Standardy europejskie i rzeczywistość polska; 8. Janusz M. Pawlikowski: Wpływ procesu bolońskiego na rozwój polskich szkół wyższych; 9. Ryszard Chruściak: Spory i kontrowersje w pracach nad Konstytucją RP z 1997 r. Na tle regulacji dot. Zakazu dyskryminacji; 10. Jarosław Szymanek: Konstytucyjne prawo do mieszkania: egzemplifikacja dylematów konstytucjonalizacji praw socjalnych; 11.Zuzanna Mikołajek: Wpływ kultury na rozwój demokracji i na demokratyczne przemiany w Europie od czasu powstania Rady Europy; 12. Rafał Riedel: Demokratyczna bańka spekulacyjna...czy młode demokracje przetrwają kryzys gospodarczy? Refleksje na temat relacji demokracja - kapitalizm; 13. Edward Denkiewicz: Płaszczyzny oddziaływania Rady Europy na przemiany systemowe w Federacji Rosyjskiej - wpływ Europejskiej Konwencji Praw Człowieka oraz Europejskiego Trybunału Praw Człowieka na zmiany systemu prawnego w Federacji Rosyjskiej; Część 4: Rada Europy a umacnianie bezpieczeństwa w Europie Środkowej i Wschodniej; 1. Tadeusz Iwiński: Dyplomacja parlamentarna Rady Europy a rozwiązywanie konfliktów w państwach Europy Środkowej i Wschodniej; 2. Marek Ciecierski: Rada Europy wobec współczesnych zagrożeń bezpieczeństwa międzynarodowego; 3. Izabela Rycerska: Bezpieczeństwo narodowe a ochrona praw człowieka W Rosji w kontekście działań Rady Europy; 4. Renata Jankowska: Rada Europy wobec problemu cypryjskiego; 5. RafałKubik: Polityka wydaleń w Rzeczypospolitej Polskiej a art. 8 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka na tle orzeczeń sądownictwa administracyjnego; 6. Justyna Laskowska: Problem nowej migracji - inicjatywy Rady Europy w kierunku partycypacji społecznej imigrantów. [AW]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37558 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 37557/IX czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again