Form of Work
Książki
(11)
Status
only on-site
(11)
available
(8)
Branch
Wypożyczalnia
(8)
Czytelnia - Magazyn
(1)
Czytelnia - Wolny dostęp
(10)
Author
Aleksandrowicz Tomasz Romuald
(1)
Bukowski Stanisław Zbigniew
(1)
Ciupiński Andrzej
(1)
Czupryński Andrzej
(1)
Elak Leszek
(1)
Grącik Małgorzata
(1)
Górka Marek (nauki o polityce)
(1)
Jaskiernia Jerzy (1950- )
(1)
Korczyc Wiesław
(1)
Kozub Marian
(1)
Liedel Krzysztof (1969- )
(1)
Lisiecki Marek (1950- )
(1)
Panek Bogdan
(1)
Piasecka Paulina
(1)
Raczkowska-Lipińska Mirosława
(1)
Schreiber Hanna
(1)
Zawisza Jerzy (bezpieczeństwo narodowe)
(1)
Żukrowska Katarzyna
(1)
Year
2010 - 2019
(7)
2000 - 2009
(4)
Country
Poland
(10)
Language
Polish
(10)
Subject
Bezpieczeństwo międzynarodowe
(11)
Bezpieczeństwo narodowe
(5)
Bezpieczeństwo państwa
(3)
Cyberprzestrzeń
(2)
Terroryzm
(2)
Armie
(1)
Bezpieczeństwo informacyjne
(1)
Broń
(1)
Cybernetyka
(1)
Cyberprzemoc
(1)
Cyberterroryzm
(1)
Internet
(1)
Komunikacja międzykulturowa
(1)
Kultura i stosunki międzynarodowe
(1)
Międzynarodowa integracja gospodarcza
(1)
NATO
(1)
Obrona
(1)
Obrona cywilna
(1)
Polityka energetyczna
(1)
Prawa człowieka
(1)
Rada Europy
(1)
Rozbrojenie
(1)
Siły zbrojne
(1)
Społeczeństwo informacyjne
(1)
Unia Europejska
(1)
Wojsko
(1)
Wschód i Zachód
(1)
Wspólna Polityka Bezpieczeństwa i Obrony UE
(1)
Wspólna Polityka Zagraniczna i Obronna (Unia Europejska)
(1)
Zarządzanie kryzysowe
(1)
Zasoby energetyczne
(1)
Zbrojenie
(1)
Subject: time
1989-
(1)
Subject: place
Europa Środkowo-Wschodnia
(1)
Genre/Form
Materiały konferencyjne
(1)
11 results Filter
Book
In basket
1. Jerzy Zawisza: Wybrane kwestie bezpieczeństwa; 2. Mieczysław Koziński: Ułomności polityki bezpieczeństwa narodowego i polskiej strategii wojskowej; 3. Weronika Jakubczak: Globalizacja w wybranych strategiach bezpieczeństwa; 4. Jerzy Pogorzelczyk: Uwarunkowania bezpieczeństwa i porządku publicznego na rzecz działań wojsk na terytorium polski; 5. Jerzy Pogorzelczyk: funkcjonowanie sił zbrojnych w ramach NATO – sofa. [G]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 38986, 38985 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 38984/VI czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Kultura organizacyjna wojska i jej wpływ na efektywność operacji wielonarodowych: Hanna Schreiber; 2. Świadomość międzykulturowa i operacjonalizacja kultury w operacjach populacjocentrycznych - doświadczenia amerykańskie: Kamila Trochowska; 3. Idea pokoju, konfliktu oraz wojny z perspektywy kultury islamskiej: Magdalena El Ghamari; 4. Świadomość i komunikacja międzykulturowa w przedmisyjnym szkoleniu żołnierzy Wojska Polskiego w świetle; doświadczeń CSNPSP W Kielcach: Janusz Falecki, Joanna Fraczek; 5. Komunikacja międzykulturowa funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu podczas wykonywania zadań w Islamskiej Republice Afganistanu: Paweł Sobociński, Sylwester Szopieraj; 6. Afganistan – wielokulturowość a bezpieczeństwo wewnętrzne: Janusz Wdowski; 7. Komunikacja międzykulturowa na przykładzie PKW Afganistan: Marcin Matczak; 8. Ograniczone możliwości aplikacji modelu kulturowego Hoefstede w osiąganiu celów operacji reagowania kryzysowego: Marek Pawlak; 9. Humań Terrain po polsku. Analiza i praktyczne wykorzystanie wiedzy kulturowej w działaniach niekinetycznych PKW w Republice Afganistanu na przykładzie Grupy ds. Zarządzania i Rozwoju Dystryktów (maj-listopad) 2010: Marek Lemiesz; 10. Wielonarodowość jako paradygmat operacji reagowania kryzysowego: Andrzej Czupryński; 11. Wiedza jako atrybut myślenia operacyjnego a poznanie zagadnień wielokulturowości: Andrzej Polak; 12. Negocjacje międzykulturowe – efektywne podejmowanie decyzji w operacjach wsparcia pokoju: Jacek Trembecki; 13. Wielokulturowość a kompetencje współczesnego oficera: Leszek Elak; 14. Uwarunkowania wielokulturowe w organizacji wojskowej: Marek Strzoda; 15. Walka o wolę ludności: Marek Chmielecki; 16. Wojna kultur: Jolanta Niderla-Witkowska. [G]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 44693/VI czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Podstawowe zagadnienia terroryzmu XX w.; Rozdział 2: Terroryzm – ekstremalna forma walki politycznej w Europie; Rozdział 3: Prognozy ekspansji terroryzmu; Rozdział 4: Bezpieczeństwo Polski wobec wyzwań współczesnego terroryzmu; Rozdział 5: Przeciwdziałanie terroryzmowi i zwalczanie go. [G]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 39181, 39180 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 39179/VI czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Charakterystyka współczesnych zagrożeń; Rozdział 2: Zagrożenia militarne – pojęcie, rodzaje i przyczyny powstawania; Rozdział 3: Współczesne zagrożenia; Rozdział 4: Organizacja i struktura systemu reagowania kryzysowego RP; Rozdział 5: Obrona Cywilna, cele, zadania. [G]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 22557/VI czyt. (1 egz.)
Book
In basket
(Engram)
1. Między teorią a praktyką. Funkcjonowanie informacji w cyberprzestrzeni; 2. Zł0wiek wobec zagrożeń w cybersieci; 3. Cyberbezpieczenstwo jako aspekt militarny międzynarodowych. [G]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 47079 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 47078/VI czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Historyczne uwarunkowania budowy wspólnych zdolności wojskowych w procesie integracji europejskiej; Rozdział 2: Unia Zachodnioeuropejska. Europejska Tożsamość Bezpieczeństwa i Obrony; Rozdział 3: Rozwój Europejskiej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony. Europejski Cel Operacyjny/Zasadniczy. Helsinki 1999-2003; Rozdział 4: Konceptualizacja Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony; Rozdział 5: Instytucje odpowiedzialne za realizację Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony; Rozdział 6: Struktury polityczno-wojskowe i agedny Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony; Rozdział 7: Procedury operacyjne Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa Obrony. Finansowanie. Planowanie. Dowodzenie; Rozdział 8: Doskonalenie zdolności wojskowych Unii Europejskiej. Europejski Cel Operacyjny/Zasadniczy - 2010; Rozdział 9: Operacje wojskowe Unii Europejskiej; Rozdział 10: Cywilne aspekty WPBiO. Cywilny Cel Operacyjny/Zasadniczy 2008-2010; Rozdział 11: Doświadczenia Unii Europejskiej w zakresie cywilnych operacji reagowania kryzysowego; Rozdział 12: Miejsce i rola Polski w polityce bezpieczeństwa i obrony Unii Europejskiej. [G]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 47120 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 47119/VI czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Marian Kozub: Środowisko bezpieczeństwa międzynarodowego; Rozdział 2:Marian Kozub: Siły zbrojne w polityce bezpieczeństwa; Rozdział 3: Bogdan Panek: Wykorzystanie sił zbrojnych w zapobieganiu i pokonywaniu kryzysów i konfliktów; Rozdział 4: Bogdan Panek: Rozwój zdolności operacyjnych sił zbrojnych w kontekście wyzwań i zagrożeń XXI wieku. [G]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 39157, 39156, 39155, 39154 (4 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 39153/VI czyt. (1 egz.)
Book
In basket
1. Społeczeństwo informacyjne – sieć – cyberprzestrzeń. Nowe zagrożenia: Tomasz K Aleksandrowicz, Krzysztof Liedel; 2. Strategie bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni. Cyberwojny: Tomasz R. Aleksandrowicz; 3. Strategia cyberbezpieczeństwa Unii Europejskiej – pilne wyzwania, niespieszna debata: Piotr Rutkowski; 4. Współczesna edukacja – tarczą przeciw BMM (Broni Masowej Manipulacji)?: Witold Sokala; 5. Współczesne wyzwania w zarządzaniu bezpieczeństwem informacji: Piotr Szeptyński; 6. Kształtowanie zdolności ofensywnych w cyberprzestrzeni: Krzysztof Liedel; 7. Cyberwojna – nowa forma czy uzupełnienie klasycznego konfliktu zbrojnego?; Krzysztof Boruc; 8. Armie przyszłości – wojna sieciocentryczna: Paulina Piasecka; 9. Sieciocentryczność w systemach kierowania i zarządzania pola walki: Dobrosław Mąka; 10. Bezpieczeństwo sił zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w dobie zagrożeń cybernetycznych: Ernest Lichocki, Tomasz Mirosław; 11. Cyberataki – narzędzia konfliktu w cyberprzestrzeni: Piotr Marczak; 12. Szpiegostwo i inwigilacja w internecie: Michał Grzelak; 13. ,Biały wywiad” w służbie terroryzmu: Bartosz Saramak; 14. Zabezpieczanie dowodu elektronicznego: Andrzej Mroczek, Anna Sułkowska. [G]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 47113 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 47112/VI czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Część 1: Rada Europy jako organizacja międzynarodowa oddziałująca na przemiany demokratyczne w państwach członkowskich; 1. Piotr A. Świtalski: Rola Rady Europy w systemie organizacji; 2. Jerzy Jaskiernia: Rada Europy jako organizacja międzynarodowa kreująca i oddziałująca na implementację standardów demokratycznych; 3. Mirosław Wróblewski: Zapewnianie efektywności oddziaływania standardów Rady Europy na system prawny i praktykę w obszarze praworządności i praw człowieka - uwagi z perspektywy działalności polskiego ombudsmana;4. Roman Tokarczyk: Kultura prawa europejskiego według Rady Europy; 5. Stanisław Kaźmierczyk: Wertykalność Unii Europejskiej w związku z horyzontalnością Rady Europy jako zagadnienie metodologiczne; 6. Elżbieta Dynia: Współpraca Rady Europy z Unią Europejską i jej wpływ na rozwój i spójność standardów europejskich; Część 2: Rada Europy a rozwój systemu ochrony praw człowieka i podstawowych wolności w Europie Środkowej i Wschodniej; 1. Janusz Symonides: Ewolucja systemu ochrony praw człowieka w Europie; 2. Leszek Garlicki: Nowe demokracje przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka; 3. Piotr Kułak: Konwencje objęcia państw Europy Środkowej i Wschodniej kognicją Europejskiego Trybunału Praw Człowieka; 4. Norbert Szczęch: Konsekwencje prawne objęcia Rzeczypospolitej Polskiej kognicją Europejskiego Trybunału Praw Człowieka; 5. Maria Kłopocka-Jasińska: Indywidualna skarga do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka a krajowa skarga konstytucyjna - pilna potrzeba zmian; 6. Jan Barcz: Orzeczenie ETPCz z 7 października 2008 r. Ostatni etap zamknięcia skutków prawnych II wojny światowej w stosunkach polsko-niemieckich?; 7. Wojciech Jasiński: Standard niezależnego i ustanowionego ustawą sądu w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka; 8. Agnieszka Bień-Kacała: Wolność słowa lekarza w świetle wyroku ETPC z 16 grudnia 2008 r.; 9. Jelena Kondratiewa-Bryzik: Prawa kobiet a ochrona prawna płodu ludzkiego w Polsce w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka; 10. Radosław Grabowski: Wpływ standardów Rady Europy na zakres ochrony życia ludzkiego w Polsce w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego; 11. Ewa Wójcicka: Eutanazja w dokumentach Rady Europy i orzeczeniu Europejskiego Trybunału Praw Człowieka; 12. Ewa Schwierskott, Bartosz Skwara: Zasada swobody sumienia w świetle konstytucyjnego rzecznictwa europejskiego; 13. Piotr Góralski: Izolacyjne środki zabezpieczające stosowane wobec sprawców przestępstw seksualnych a prawa człowieka; 14. Witold Sobczak: Wolność od tortur - czy istnieją standardy europejskie?; 15. Hanna Machińska: Prawa człowieka i środowiska - debata o protokole dodatkowym do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka; 16. Jan Filip: Wznowienie postępowania przed Sądem Konstytucyjnym Republiki Czeskiej z powodu uwzględnienia orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka; 17. Allan F. Tatham: Human Rights and Transational Judicial Communication: The Impact of the ECHR on the Practice of the Hungarian Constitutional Court; 18. Joanna Kielin: Wpłtyw Rady Europy na standardy ochrony praw człowieka w Federacji Rosyjskiej; 19. Ksenia Kakareko: Prawa człowieka na Białorusi - miraże czy rzeczywistość; 20. Robert Grzeszczak: Lojalność obywatelska w perspektywie orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Tanase i Chirtoca v. Republika Mołdowy; 21. Iwona Wrońska: Konwencja Ramowa Rady Europy o Ochronie Mniejszości Narodowych a system ochrony mniejszości kulturowo-etnicznych w Kanadzie; Część 3: Rada Euroopy a rozwój demokracji w Europie Środkowej i Wschodniej; 1. Jerzy Oniszczuk: Kantowska wolność człowieka: republika wolności versus demokracja; 2. Marek Chmaj: Zasady pluralizmu politycznego w Polsce na tle standardów Rady Europy; 3. Waldemar J. Wołpiuk: Standardy Rady Europy w zakresie dobrej administracji i niektóre problemy ich wdrażania; Krzysztof Gawkowski: Wpływ Rady Europy na rozwój samorządności terytorialnej; 4. Piotr Jankowski: Polskie prawo samorządowe a konwencje rady Europy; 5. Ewa Nowak: Wolność słowa w mediach europejskich - działalność informacyjna i monitoringowa Europejskiego Obserwatorium Audiowizualnego przy Radzie Europy; 6. Alicja Jaskiernia: Zagrożenia dla różnorodności przekazu medialnego w dobie globalizacji a standardy europejskie zawartości przekazu medialnego; 7. Jacek Sobczak: Wolność ekspresji artystycznej. Standardy europejskie i rzeczywistość polska; 8. Janusz M. Pawlikowski: Wpływ procesu bolońskiego na rozwój polskich szkół wyższych; 9. Ryszard Chruściak: Spory i kontrowersje w pracach nad Konstytucją RP z 1997 r. Na tle regulacji dot. Zakazu dyskryminacji; 10. Jarosław Szymanek: Konstytucyjne prawo do mieszkania: egzemplifikacja dylematów konstytucjonalizacji praw socjalnych; 11.Zuzanna Mikołajek: Wpływ kultury na rozwój demokracji i na demokratyczne przemiany w Europie od czasu powstania Rady Europy; 12. Rafał Riedel: Demokratyczna bańka spekulacyjna...czy młode demokracje przetrwają kryzys gospodarczy? Refleksje na temat relacji demokracja - kapitalizm; 13. Edward Denkiewicz: Płaszczyzny oddziaływania Rady Europy na przemiany systemowe w Federacji Rosyjskiej - wpływ Europejskiej Konwencji Praw Człowieka oraz Europejskiego Trybunału Praw Człowieka na zmiany systemu prawnego w Federacji Rosyjskiej; Część 4: Rada Europy a umacnianie bezpieczeństwa w Europie Środkowej i Wschodniej; 1. Tadeusz Iwiński: Dyplomacja parlamentarna Rady Europy a rozwiązywanie konfliktów w państwach Europy Środkowej i Wschodniej; 2. Marek Ciecierski: Rada Europy wobec współczesnych zagrożeń bezpieczeństwa międzynarodowego; 3. Izabela Rycerska: Bezpieczeństwo narodowe a ochrona praw człowieka W Rosji w kontekście działań Rady Europy; 4. Renata Jankowska: Rada Europy wobec problemu cypryjskiego; 5. RafałKubik: Polityka wydaleń w Rzeczypospolitej Polskiej a art. 8 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka na tle orzeczeń sądownictwa administracyjnego; 6. Justyna Laskowska: Problem nowej migracji - inicjatywy Rady Europy w kierunku partycypacji społecznej imigrantów. [AW]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37558 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 37557/IX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Pojęcie bezpieczeństwa i jego ewolucja; Rozdział 2: Bezpieczeństwo w teoriach stosunków międzynarodowych; Rozdział 3: Problematyka międzynarodowej integracji gospodarczej i jej implikacje dla bezpieczeństwa międzynarodowego; Rozdział 4: Bezpieczeństwo energetyczne; Rozdział 5: Bezpieczeństwo koalicyjne - od Ligi Narodów do ONZ i OBWE; Rozdział 6: Wydatki wojskowe. Uzbrojenie. Handel bronią; Rozdział 7: Kontrola zbrojeń i rozbrojenia; Rozdział 8: Unia Europejska w systemie bezpieczeństwa europejskiego; Rozdział 9: Unia Europejska wobec wyzwań dla bezpieczeństwa europejskiego i jego zagrożeń; Rozdział 10: Sojusz Północnoatlantycki;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 19909, 19908 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 19907/VI czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again