Form of Work
Książki
(10)
Publikacje naukowe
(2)
Status
only on-site
(10)
available
(5)
Branch
Wypożyczalnia
(5)
Czytelnia - Magazyn
(1)
Czytelnia - Wolny dostęp
(9)
Author
Śmiałek Wiesław
(2)
Bąk Tadeusz
(1)
Ciekanowski Zbigniew
(1)
Czarny Ryszard Michał
(1)
Cziomer Erhard
(1)
Grącik Małgorzata
(1)
Kaczmarski Marcin
(1)
Molo Beata
(1)
Ostant Witold
(1)
Pach-Gurgul Agnieszka
(1)
Płaczek Janusz
(1)
Rewizorski Marek (1979- )
(1)
Rosicki Remigiusz
(1)
Szot Leon
(1)
Śmiałek Katarzyna (nauki o bezpieczeństwie)
(1)
Żukrowska Katarzyna
(1)
Year
2020 - 2021
(1)
2010 - 2019
(7)
2000 - 2009
(2)
Time Period of Creation
2001-
(3)
Country
Poland
(10)
Language
Polish
(10)
Audience Group
Analitycy systemów teleinformatycznych
(1)
Służba bezpieczeństwa
(1)
Subject
Bezpieczeństwo energetyczne państwa
(8)
Bezpieczeństwo ekonomiczne państwa
(4)
Bezpieczeństwo finansowe
(2)
Bezpieczeństwo międzynarodowe
(2)
Bezpieczeństwo państwa
(2)
Energetyka
(2)
Polityka energetyczna
(2)
Armie
(1)
Bezpieczeństwo demograficzne
(1)
Bezpieczeństwo ekologiczne
(1)
Bezpieczeństwo energetyczne
(1)
Bezpieczeństwo identyfikacyjne państwa
(1)
Bezpieczeństwo informacyjne
(1)
Bezpieczeństwo kulturowe państwa
(1)
Bezpieczeństwo militarne państwa
(1)
Bezpieczeństwo teleinformatyczne
(1)
Bezpieczeństwo zdrowotne
(1)
Bezpieczeństwo żywnościowe państwa
(1)
Bezpieczństwo energetyczne
(1)
Broń
(1)
Cyberprzestępczość
(1)
Infrastruktura krytyczna
(1)
Międzynarodowa integracja gospodarcza
(1)
Paliwa
(1)
Polityka bezpieczeństwa
(1)
Rozbrojenie
(1)
Rynek energii elektrycznej
(1)
Siła państwa
(1)
Wojna hybrydowa
(1)
Zarządzanie kryzysowe
(1)
Zasoby energetyczne
(1)
Zbrojenie
(1)
Subject: time
2001-
(3)
2001-0
(1)
Subject: place
Polska
(2)
Świat
(1)
Genre/Form
Praca zbiorowa
(2)
Monografia
(1)
Domain
Bezpieczeństwo i wojskowość
(2)
Polityka, politologia, administracja publiczna
(2)
Gospodarka, ekonomia, finanse
(1)
10 results Filter
No cover
Book
In basket
1. Uwarunkowania bezpieczeństwa państwa; 1.1. Tadeusz Bąk - Wyznaczniki kształtujące poziom bezpieczeństwa państwa; 1.2. Stanisław Krysiński - Wypływ zagrożeń na bezpieczeństwo państwa; 1.3. Marek Ciekanowski - Czynniki determinujące stan bezpieczeństwa państwa; 1.4. Zbigniew Kudła - Elementy bezpieczeństwa państwa; 1.5. Janusz Wiśniewski - Polityka gospodarcza gwarantem bezpieczeństwa państwa; 1.6. Konrad Stańczyk - Uwarunkowania bezpieczeństwa ekonomicznego państwa; 1.7. Zbigniew Ciekanowski - Bezpieczeństwo ekonomiczne Polski; 1.8. Krzysztof Wołejszo - Bezpieczeństwo energetyczne Polski; 1.9. Robert Zakrzewski - Zagrożenia cybernetyczne; 1.10. Wioleta Oleksiak - Bezpieczeństwo w transporcie drogowym; 1.11. Leon Szot - Służby demokratycznego państwa w zwalczaniu terroryzmu; 1.12. Kazimierz Mazur - Ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego na obszarach kolejowych w kontekście zagrożeń terrorystycznych; 2. Determinanty rozwoju regionalnego; 2.1. Henryk Wyrębek - Wpływ polityki regionalnej na bezpieczeństwo regionów; 2.2. Krzysztof Pubuta - Bezpieczeństwo przestrzeni społecznych; 2.3. Ireneusz Thomas - Charakterystyka wybranych podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo przestrzeni społecznych; 2.4. Paweł Szarek - Podmioty wytwarzania przestrzeni społecznej; 2.5. Yury Pauliuchuk - Konkurencyjność a rozwój regionalny; 2.6. Aleksander Omelianiuk - Wpływ klastrów na rozwój regionalny; 2.7. Tatsjana Siluk - Polityka państwa a rozwój klastrów; 2.8. Bogusław Ulijasz - Wpływ funduszy unijnych na rozwój regionalny; 2.9. Janusz Mierzwa - Wpływ kapitału ludzkiego na rozwój regionalny; 2.10. Ewa Luty - Wpływ polityki gospodarczej na likwidację bezrobocia; 3. Determinanty bezpieczeństwa człowieka; 3.1. Magda Bojarska - Wpływ polityki państwa na bezpieczeństwo rodziny; 3.2. Julia Nowicka - Czynniki kształtujące bezpieczeństwo człowieka; 3.3. Iwona Maślanka-Kudera - Zagrożenia bezpieczeństwa człowieka; 3.4. Katarzyna Wołejszo - Bezpieczeństwo socjalne człowieka; 3.5. Marcin Szwiec - Determinanty pracy socjalnej; 3.6. Urszula Bejma - Wybrane formy przemocy w rodzinie; 3.7. Aleksander Zawadzki - Kryzysy rodzinne [JS]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 54783, 54782 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 47522/VI czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 44927 czyt. (1 egz.)
Book
In basket
(Zarządzanie Bezpieczeństwem)
Mirosław Skarżyński: Rozdział 1: Kształtowanie się związków między gospodarką a obronnością i bezpieczeństwem państwa na przestrzeni dziejów ludzkości; 1.1. Prehistoria i starożytność (do V w.); 1.2. Średniowiecze (V-XV w.); 1.3. Geneza kapitalizmu (1450-1750); 1.4. Kapitalizm (1750-1914); 1.5. Wojny światowe (1914-1945); 1.6. Okres powojenny (po 1945); Janusz Płaczek : Rozdział 2: Metodyczne podstawy ekonomiki bezpieczeństwa; 2.1. Przesłanki i rodowód powstania ekonomiki bezpieczeństwa; 2.2. Współczesna ekonomika bezpieczeństwa, jej obiekt i przedmiot badań; 2.3. Język, metody badawcze oraz związki z innymi naukami i jej funkcje; 2.4. Najważniejsze problemy i ośrodki naukowo-dydaktyczne zajmujące się tą problematyką; 2.5. Podstawowe prawidłowości wynikające z badań i przydatność dyscypliny; Sylwester Tomasz Kurek: Rozdział 3. Gospodarka obronna państwa; 3.1. Pojęcie gospodarki obronnej; 3.2. Specyficzne odmiany gospodarki obronnej; 3.3. Zadania gospodarki obronnej; 3.4. Struktura gospodarki obronnej; 3.5. Kierowanie gospodarką obronną; 3.6. Kondycja gospodarczo-obronna państwa; 3.7. Polityka gospodarczo-obronna; Mirosław Sułek : Rozdział 4: Potencjał gospodarczo-obronny podstawą siły państwa; 4.1. Pojęcie siły i potencjału państwa; 4.2. Zarys teorii potencjału gospodarczo-obronnego; 4.2.1. Gospodarcze, militarne i polityczne podstawy potencjału obronnego; 4.2.2. Zasobowe i strumieniowe ujęcie potencjału gospodarczo-obronnego; 4.2.3. Sektorowe podstawy bezpieczeństwa; 4.2.4. Potencjał gospodarczo-obronny a potencjał bojowy sił zbrojnych; 4.3. Szacowanie potencjału gospodarczo-obronnego; 4.3.1. Wybrane metody; 4.3.2. Wyniki; 4.3.3. Wykorzystanie syntetycznych miar potencjału w polityce i strategii bezpieczeństwa; 4.3.4. Trzy typy strategii bezpieczeństwa narodowego; Konrad Stańczyk : Rozdział 5: Wydatki obronne; 5.1. Istota wydatków obronnych; 5.2. Cechy wydatków obronnych; 5.3. Wydatki obronne jako zadanie publiczne; 5.4. Metody międzynarodowych porównań wydatków obronnych; 5.5. Współczesne tendencje wydatków obronnych państw świata; 5.6. Aktualne wydatki obronne w Europie; 5.7. Bieżące wydatki obronne Azji, Bliskiego Wschodu, Afryki i Ameryki Łacińskiej; Paulina Zamelek : Rozdział 6: Przemysł obronny; 6.1. Podstawowe pojęcia; 6.2. Zadania przemysłu obronnego; 6.3. Aktualne tendencje występujące w przemyśle obronnym na świecie; 6.4. Czołówka producentów broni na świecie; 6.5. Procesy zachodzące we współczesnym europejskim przemyśle obronnym; 6.6. Charakterystyka polskiego przemysłu obronnego; 6.7. Przyszłość polskiego przemysłu obronnego na otwartym rynku; Katarzyna Pietrzyk, Paweł Górski : Rozdział 7: Infrastruktura techniczna na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa; 7.1. Pojęcie i znaczenie infrastruktury technicznej; 7.2. Charakterystyka komponentów infrastruktury technicznej; 7.3. Analiza i ocena krajowego systemu infrastruktury technicznej i jej przygotowania na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa; Tomasz Jałowiec : Rozdział 8: Współczesna logistyka w systemie bezpieczeństwa i obronności państwa; 8.1. Identyfikacja roli i znaczenia logistyki w systemie bezpieczeństwa i obronności państwa; 8.2. Procesy logistyczne w systemie bezpieczeństwa i obronności państwa; 8.3. Efektywność logistyki a funkcjonowanie systemu bezpieczeństwa i obronności państwa; Krzysztof Księżopolski : Rozdział 9: Bezpieczeństwo ekonomiczne;9.1. Definiowanie bezpieczeństwa ekonomicznego; 9.2. Ewolucja pojęcia - czynniki sprawcze procesu ekonomizacji bezpieczeństwa; 9.3. Różnice między bezpieczeństwem militarnym a ekonomicznym; 9.4. Obszar badań bezpieczeństwa ekonomicznego; 9.5. Sposoby kształtowania poprawy bezpieczeństwa ekonomicznego państwa; 9.6. Bezpieczeństwo ekonomiczne w perspektywie politologicznej; 9.7. Metodologia badań i analizy bezpieczeństwa ekonomicznego; 9.8. Omówienie zastosowania i perspektywy badań bezpieczeństwa ekonomicznego;Zenon Stachowiak : Rozdział 10: Wyznaczniki, wskaźniki i mierniki bezpieczeństwa ekonomicznego; 10.1. Potrzeba operacjonalizacji badań bezpieczeństwa ekonomicznego; 10.2. Przykłady wyznaczników; 10.3. Próba wyodrębnienia wskaźników; 10.4. Mierniki jako instrumenty badań i oceny; 10.5. Egzemplifikacja badań i ocen dla naszego państwa; Anna Dziurny : Rozdział 11: Globalne, regionalne i narodowe modele bezpieczeństwa ekonomicznego; 11.1. Punkt wyjścia do modelowania bezpieczeństwa ekonomicznego; 11.2. Metodyczne założenia prowadzonych badań nad modelowaniem bezpieczeństwa ekonomicznego; 11.3. W stronę modelu narodowego bezpieczeństwa ekonomicznego; 11.4. Próba kreślenia badanego modelu dla regionu; 11.5. Ideowe podejście dla modelu globalnego; Józef Wróbel, Magdalena Kawalec : Rozdział 12 : Bezpieczeństwo demograficzne; 12.1. Ogólna charakterystyka bezpieczeństwa demograficznego; 12.2. Postrzeganie bezpieczeństwa demograficznego w szerszej perspektywie społeczno-gospodarczej; 12.3. Wpływ migracji na bezpieczeństwo państwa - podejście ideowe; 12.4. Wpływ emigracji na badany aspekt - ujęcie teoretyczne;12.5. Analiza badanego zjawiska w UE; 12.6. Aktualne tendencje w naszym kraju; 12.7. Rola polityki naszego państwa oraz UE w analizowanym obszarze; Ewelina Kochanek : Rozdział 13: Bezpieczeństwo energetyczne; 13.1. Identyfikacja bezpieczeństwa energetycznego; 13.2. Kształtowanie pomiaru bezpieczeństwa energetycznego państwa; 13.3. Zarządzanie bezpieczeństwem energetycznym; 13.4. Aktualny stan bezpieczeństwa energetycznego w Polsce; 13.5. Ku przyszłości naszego bezpieczeństwa energetycznego; Konrad Raczkowski : Rozdział 14: Bezpieczeństwo finansowe; 14.1. Bezpieczeństwo finansowe w strukturze ekonomicznej; 14.2. Narodowa strategia edukacji i integracji finansowej; 14.3. Wskaźniki charakteryzujące poziom bezpieczeństwa finansowego; 14.4. Rola państwa i organizacji międzynarodowych w kształtowaniu bezpieczeństwa finansowego; 14.5. Poziom bezpieczeństwa finansowego w Polsce; Jerzy Kuck : Rozdział 15: Bezpieczeństwo informacyjne; 15.1. Informacja w społeczeństwie informacyjnym; 15.2. Istota bezpieczeństwa informacyjnego; 15.3. Rosnąca rola bezpieczeństwa informacyjnego w państwie w podmiotach gospodarczych oraz wśród obywateli; 15.4. Zasady bezpieczeństwa informacyjnego; 15.5. Kształtowanie bezpieczeństwa informacyjnego; 15.6. Zarządzanie bezpieczeństwem informacyjnym; 15.7. Ocena poziomu analizowanego bezpieczeństwa informacyjnego; Dorota Krupnik : Rozdział 16: Bezpieczeństwo ekologiczne; 16.1. Identyfikacja problemu bezpieczeństwa ekologicznego; 16.2. Sposoby zapewnienia bezpieczeństwa ekologicznego; 16.3. Normy i standardy zarządzania środowiskowego; 16.4. Wymiar międzynarodowy środowiska i jego ochrony oraz aktualny poziom analizowanego bezpieczeństwa dla naszego kraju; 16.5. Świadomość ekologiczna społeczeństwa sposobem na poprawę analizowanego zjawiska; Zbigniew Grzywna, Antoni Olak : Rozdział 17: Rola i zadania wybranych organów administracji państwowej i służb w systemie bezpieczeństwa; 17.1. Klasyfikacja zagrożeń porządku publicznego; 17.2. Rola wybranych służb państwowych w przypadku zagrożeń bezpieczeństwa porządku publicznego; 17.3. Edukacja dla bezpieczeństwa; 17.4. Działania podejmowane przez służby państwowe w zakresie edukacji dla bezpieczeństwa; Stanisław Dworecki; Rozdział 18 : Zabezpieczenie logistyczne sił ratowniczych Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego; 18.1. Ogólna charakterystyka Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego; 18.1.1. Geneza Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego; 18.1.2. Zadania Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego; 18.1.3. Organizacja Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego; 18.2. Elementy zabezpieczenia logistycznego w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym; 18.2.1. Charakterystyka sił i środków oraz ocena możliwości ich wykorzystania; 18.2.2. Odwody operacyjne; 18.2.3. Dysponowanie sił i środków podmiotów systemu do działań ratowniczych; 18.3. Współdziałanie administracji zespolonej i niezespolonej w zabezpieczeniu logistycznym systemu ratowniczo-gaśniczego; 18.4. Znaczenie umów cywilno-prawnych w zabezpieczeniu logistycznym KSRG; 18.5. Procedury działania zasileniowego; 18.6. Wskaźniki oceny systemu logistycznego; Zdzisław Malinowski : Rozdział 19: Współczesne elementy wsparcia państwa-gospodarza; 19.1. Podstawy prawne realizacji zadań w ramach państwa-gospodarza; 19.2. Narodowe uwarunkowania realizacji zadań w obszarze wsparcia przez państwo-gospodarza; 19.3. Realizacja zadań w zakresie państwa-gospodarza przez administrację publiczną i przedsiębiorców w Polsce; 19.4. Rola i zadania SZ w ramach badanego obszaru; 19.5. Wnioski z ćwiczeń w zakresie wsparcia przez państwo-gospodarza. [K]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 56587/VI czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 35742/VI czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1: Globalny, regionalny i narodowy aspekt bezpieczeństwa ekonomicznego; 1.1. Aktualne i przewidywane zagrożenia bezpieczeństwa ekonomicznego Polski; 1.2. Bezpieczeństwo a interes ekonomiczny – polityka administracji Donalda Trumpa wobec Nord Stream 2; 1.3. Bezpieczeństwo ekonomiczne Polski; 1.4. Kryzys ekonomiczny chin jako preludium do kryzysu globalnego; 1.5. Wyspy Kurylskie jako element strategii Federacji Rosyjskiej; 1.6. Kaukaz Południowy w warunkach rosyjskiego imperializmu – implikacje ekonomiczne; Rozdział 2: Bezpieczeństwo finansowe, bezpieczeństwo energetyczne; 2.1. Wpływ międzynarodowej gospodarki energetycznej na bezpieczeństwo ekonomiczne Polski; 2.2. Kryptowaluty jako wyzwanie dla bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego; 2.3. wpływ krytowalut Bitcoin na bezpieczeństwo ekonomiczne; 2.4. Potencjał kryptowalut w kreowaniu bezpieczeństwa ekonomicznego; 2.5. Współczesne oazy podatkowe; 2.6. Wpływ imigracji ukraińskiej po 2014 roku na stan bezpieczeństwa ekonomicznego Polski; 2.7. Bezpieczeństwo ekonomiczne w ramach wnikliwej kontroli organów skarbowych, których celem jest wyeliminowanie unikania płacenia podatków w Polsce. [A]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 60527/VI czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1.Anna Krawczyk: Influence of education on security on state security; 2. Jolanta Matruszewska: Istota edukacji w obliczu nadzwyczajnych zagrożeń; 3. Anna Kardasz: Transsektorowe ujęcie bezpieczeństwa ekologicznego; 4. Wioleta Kujko: Identyfikacja zagrożeń ekologicznych jako istotny element zapewnienia bezpieczeństwa; 5. Aleksandra Olender: Pojęcie i zakres bezpieczeństwa informacji; 6. Włodzimierz Gocalski: Stany nadzwyczajne w teorii i legislacja. Analiza zagadnienia; 7. Katarzyna Mróz: Zjawisko cyberprzestępczości w strategii bezpieczeństwa cybernetycznego Unii Europejskiej; 8. Iwona Lemiech: Problematyka współczesnego postrzegania bezpieczeństwa politycznego państwa; 9. Michał Lutek: Bezpieczeństwo przestrzeni powietrznej w kontekście współczesnych zagrożeń terrorystycznych; 10. Krystian Miłek: Zarządzanie kryzysowe w państwach sąsiadujących z Polską; 11. Jerzy Trocha, Łukasz Roman: Działalność obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego na rzecz ochrony ludności w Polsce; 12. Sylwia Tratkiewicz: Determinanty zapewnienia jakości ochrony infrastruktury krytycznej; 13. Zuzanna Szpakowska: Grupy dyspozycyjne w zapewnieniu bezpieczeństwa społecznego; 14. Łukasz Kominek: Instytucjonalne aspekty bezpieczeństwa chemicznego w Polsce. [A]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 60526/VI czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 47091 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 47090/IX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
1. Bezpieczeństwo w wymiarze konceptualnym i teoretycznym; 2. Zapotrzebowanie na energię i surowce w świecie – bilans energetyczny; 3. Uwarunkowania bezpieczeństwa energetycznego Unii Europejskiej; 4. Bezpieczeństwo energetyczne na przykładzie Polski. [A]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 45339 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 45338/IX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 35775 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 35774/IX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Pojęcie bezpieczeństwa i jego ewolucja; Rozdział 2: Bezpieczeństwo w teoriach stosunków międzynarodowych; Rozdział 3: Problematyka międzynarodowej integracji gospodarczej i jej implikacje dla bezpieczeństwa międzynarodowego; Rozdział 4: Bezpieczeństwo energetyczne; Rozdział 5: Bezpieczeństwo koalicyjne - od Ligi Narodów do ONZ i OBWE; Rozdział 6: Wydatki wojskowe. Uzbrojenie. Handel bronią; Rozdział 7: Kontrola zbrojeń i rozbrojenia; Rozdział 8: Unia Europejska w systemie bezpieczeństwa europejskiego; Rozdział 9: Unia Europejska wobec wyzwań dla bezpieczeństwa europejskiego i jego zagrożeń; Rozdział 10: Sojusz Północnoatlantycki;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 19909, 19908 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 19907/VI czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again