Forma i typ
Książki
(12)
Publikacje fachowe
(2)
Publikacje naukowe
(2)
Dostępność
tylko na miejscu
(11)
dostępne
(4)
wypożyczone
(1)
Placówka
Wypożyczalnia
(5)
Czytelnia - Magazyn
(4)
Czytelnia - Wolny dostęp
(7)
Autor
Dębski Maciej (1977- )
(2)
Augustyn Justyna
(1)
Burszta Wojciech J
(1)
Bębas Sylwester (1981- )
(1)
Declerck Patrick
(1)
Dębski Maciej
(1)
Gilder George F. (1939- )
(1)
Grzech Piotr
(1)
Głowacka Anna
(1)
Kaczmarek Jarosław
(1)
Kropiwnicki Jerzy (1945- )
(1)
Makarinska Małgorzata
(1)
Michalska Anna (socjolog)
(1)
Oliwa-Ciesielska Monika
(1)
Podgórska-Jachnik Dorota
(1)
Stankiewicz Leszek
(1)
Stenka Rafał
(1)
Szluz Beata (1968- )
(1)
Zajdel-Ostrowska Mariola (1962- )
(1)
Zgłobicki Bartosz
(1)
Rok wydania
2020 - 2022
(1)
2010 - 2019
(7)
2000 - 2009
(4)
Okres powstania dzieła
2001-
(2)
Kraj wydania
Polska
(11)
Język
polski
(11)
Odbiorca
Pracownicy socjalni
(3)
Temat
Bezdomność
(12)
Opieka społeczna
(4)
Patologia społeczna
(2)
Socjologia
(2)
Streetworking
(2)
Bezdomni
(1)
Izolacja społeczna
(1)
Jakość życia
(1)
Marginalizacja społeczna
(1)
Paryż (Francja)
(1)
Polityka społeczna
(1)
Przemoc w rodzinie
(1)
Publicystyka francuska
(1)
Rodzina
(1)
Rozwód
(1)
Samobójstwo
(1)
Sekty i nowe ruchy religijne
(1)
Uzależnienie (nałóg)
(1)
Współuzależnienie
(1)
Temat: czas
2001-
(4)
1945-
(1)
Temat: miejsce
Polska
(2)
Stany Zjednoczone
(1)
Unia Europejska
(1)
Województwo podkarpackie (1999- )
(1)
Gatunek
Podręcznik
(2)
Dane statystyczne
(1)
Opracowanie
(1)
Dziedzina i ujęcie
Socjologia i społeczeństwo
(1)
12 wyników Filtruj
Książka
W koszyku
ISBN: : 978-83-933855-0-8
1. Sławomir Mandes: Przegląd kluczowych tematów badań dotyczących bezdomności w socjologicznej literaturze USA, Wielkiej Brytanii oraz Niemiec; 2. Aleksander Pindral: Definicje i typologie bezdomności; 3. Maciej Dębski: Przyczyny bezdomności i powody pozostawania w niej. Typologie i kwestie sporne; 4. Marcin J. Sochocki: Skala i charakter bezdomności w Polsce; 5. Barbara Goryńska-Bittner: Diagnoza skali i charakteru zjawiska bezdomności Polaków poza granicami Polski w Europie; 6. Piotr Olech: Strategie rozwiązywania problemu bezdomności w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii i Europie; 7. Piotr Olech: Polityka społeczna w Polsce a perspektywa ustanowienia krajowej i zintegrowanej strategii wobec problemu bezdomności –analiza istniejących planów i programów; 8. Piotr Olech: Zapobieganie bezdomności i integracja ludzi bezdomnych a problemy mieszkaniowe w Polsce. Zarys głównych problemów mieszkaniowych w kontekście bezdomności; 9. Maciej Dębski: Zjawisko bezdomności w gminnych strategiach rozwiązywania problemów społecznych; 10. Mirosław Przewoźnik: Diagnoza stanu w zakresie wybranych aspektów systemu prawnego mającego zastosowanie wobec osób bezdomnych; 11. Maciej Dębski: Analiza „systemu” pomocy osobom bezdomnym w Polsce. Próba krytycznej syntezy; 12. Maciej Dębski: Rekomendacje dla systemu wsparcia osób bezdomnych w Polsce. [G]
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 57964/XII/PS czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Wybrane metody pracy z bezdomnymi / Maciej Dębski. - Warszawa : Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, 2014. - 202 strony : fotografie, rysunki, tabele (głównie kolorowe) ; 25 cm.
(Nowa Praca Socjalna ; 17)
ISBN: : 978-83-7951-318-5
1. Bezdomność jako problem społeczny; 2. System pomocy osobom bezdomnym w Polsce. Wybrane aspekty; 3. Praca socjalna prowadzona z osobami bezdomnymi; 4. Dobre praktyki w zakresie wspierania osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością. [G]
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 57979/XII/PS czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Cz. 1: Wiadomości ogólne o bezdomności; Cz. 2: Przechodzenie w stan bezdomności - proces i etapy; Cz. 3: Założone a rzeczywiste możliwości wyjścia z bezdomności;
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 12461, 12460, 12459, 12458 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 12457/XII czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
(Nowa Praca Socjalna ; 20)
ISBN: : 978-83-7951-301-7 (seria) ; 978-83-7951-321-5 (20)
1. Bezdomność jako problem społeczny; 2. Proces stawania się bezdomnym; 3. Squatting a bezdomność – nowe myślenie o prawie człowieka do mieszkania; 4. Praca socjalna a możliwości ograniczania zjawiska bezdomności; 5. Formy działań wspomagających osoby bezdomne; 6. Praca nad zmianą – innowacja – reintegracja. [G]
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 57982/XII/PS czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
ISBN: : 978-83-933855-1-5
1. Słownik najważniejszych pojęć; 2. Stanowisko wobec Definicji oraz Typologii Bezdomności; 3. Raport grupy eksperckiej ds. Streetworkingu; 4. Raport grupy eksperckiej ds. Pracy socjalnej; 5. Raport grupy eksperckiej ds. Mieszkalnictwa i pomocy doraźnej; 6. Raport grupy eksperckiej ds. Partnerstw lokalnych; 7. Raport grupy eksperckiej ds. Zdrowia; 8. Raport grupy eksperckiej ds. Zatrudnienia i edukacji. [G]
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 57960 czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
ISBN: : 978-83-7996-075-0
1.Pojęcie i europejska klasyfikacja rodzajów bezdomności; 2. Monitorowanie zjawiska bezdomności; 3. Przeciwdziałanie bezdomności na poziomie unii europejskiej- strategie, podejścia, metody; 4. Zjawisko bezdomności w Austrii; 5. Zjawisko bezdomności w Belgii; 6. Zjawisko bezdomności w Czechach; 7. Zjawisko bezdomności w Danii; 8. Zjawisko bezdomności w Estonii; 9. Zjawisko bezdomności w Finlandii; 10. Zjawisko bezdomności we Francji; 11. Zjawisko bezdomności w Grecji; 12. Zjawisko bezdomności w Hiszpanii; 13. Zjawisko bezdomności w Holandii; 14. Zjawisko bezdomności w Irlandii; 15. Zjawisko bezdomności na Litwie; 16. Zjawisko bezdomności na Łotwie; 17. Zjawisko bezdomności w Niemczech; 18. Zjawisko bezdomności w Portugalii; 19. Zjawisko bezdomności w Słowacji; 20. Zjawisko bezdomności w Słowenii; 21. Zjawisko bezdomności w Szwecji; 22. Zjawisko bezdomności na Węgrzech; 23. Zjawisko bezdomności w Wielkiej Brytanii; 24. Zjawisko bezdomności we Włoszech.[K]
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 50434/XII czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
ISBN: : 978-83-933855-2-2
Część 1; 1. Wstęp, struktura i adresaci; 2. Historia; 3. Stan obecny; 4. Metoda streetworkingu w kontekście pracy socjalnej- próba definicji; 5. Główne role; 6. Cle i rezultaty płynące z prowadzenia metody; 7. Bezdomność jako problem społeczny; 8. Część 2; 1. Rekrutacja i selekcja kandydatów; 2. Szkolenie i wdrożenie do pracy; 3. Zatrudnienie; 4. Czas pracy; 5. Plan oraz dokumenty pracy; 6. Materialne narzędzia pracy; 7. Obszary pracy. Cele, zadania, dokumenty; 8. Potencjalne zagrożenia; 9. Monitoring, ewaluacja i superwizja- konieczne narzędzia; 10. Budowanie zespołu; 11. Współpraca z innymi podmiotami w gminie. Wady i zalety; 12. Etyczne podstawy; Część 3; 1. Proces wdrażania usługi w ramy lokalnego systemu wsparcia; 2. Algorytmy. Praktyczne przykłady zastosowań; 3. Przykłady dokumenty; 4. Jeden dzień z życia; Część 4: 1. Słownik najważniejszych pojęć. [G]
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 57947/XII/PS czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 57965/XII/PS czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
(Spectrum)
1. Droga; 2. Mapy; 3. Aneksy; 4. List Jeana Malaurie do Patricka Declercka; 5. Odpowiedź Patricka Declerka na list Jeana Malaurie;
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 21245, 21244 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 21243/XII czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Rozdział 1: Wokół problemu bezdomności; Rozdział 2: Przekleństwo i dar wyizolowania; Rozdział 3: Powody upadków; Rozdział 4: Znoszenie trudów życia; Rozdział 5: Naznaczenie jako przyczyna wyizolowania;
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 16260 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 16259/XII czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 40171 (1 egz.)
Książka
W koszyku
(Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; 944)
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Wszystkie egzemplarze są obecnie wypożyczone: sygn. 65408 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 65407/XII czyt. (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej