Form of Work
Książki
(12)
Publikacje fachowe
(2)
Publikacje naukowe
(2)
Status
only on-site
(11)
available
(4)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(5)
Czytelnia - Magazyn
(4)
Czytelnia - Wolny dostęp
(7)
Author
Dębski Maciej (1977- )
(2)
Augustyn Justyna
(1)
Burszta Wojciech J
(1)
Bębas Sylwester (1981- )
(1)
Declerck Patrick
(1)
Dębski Maciej
(1)
Gilder George F. (1939- )
(1)
Grzech Piotr
(1)
Głowacka Anna
(1)
Kaczmarek Jarosław
(1)
Kropiwnicki Jerzy (1945- )
(1)
Makarinska Małgorzata
(1)
Michalska Anna (socjolog)
(1)
Oliwa-Ciesielska Monika
(1)
Podgórska-Jachnik Dorota
(1)
Stankiewicz Leszek
(1)
Stenka Rafał
(1)
Szluz Beata (1968- )
(1)
Zajdel-Ostrowska Mariola (1962- )
(1)
Zgłobicki Bartosz
(1)
Year
2020 - 2022
(1)
2010 - 2019
(7)
2000 - 2009
(4)
Time Period of Creation
2001-
(2)
Country
Poland
(11)
Language
Polish
(11)
Audience Group
Pracownicy socjalni
(3)
Subject
Bezdomność
(12)
Opieka społeczna
(4)
Patologia społeczna
(2)
Socjologia
(2)
Streetworking
(2)
Bezdomni
(1)
Izolacja społeczna
(1)
Jakość życia
(1)
Marginalizacja społeczna
(1)
Paryż (Francja)
(1)
Polityka społeczna
(1)
Przemoc w rodzinie
(1)
Publicystyka francuska
(1)
Rodzina
(1)
Rozwód
(1)
Samobójstwo
(1)
Sekty i nowe ruchy religijne
(1)
Uzależnienie (nałóg)
(1)
Współuzależnienie
(1)
Subject: time
2001-
(4)
1945-
(1)
Subject: place
Polska
(2)
Stany Zjednoczone
(1)
Unia Europejska
(1)
Województwo podkarpackie (1999- )
(1)
Genre/Form
Podręcznik
(2)
Dane statystyczne
(1)
Opracowanie
(1)
Domain
Socjologia i społeczeństwo
(1)
12 results Filter
Book
In basket
ISBN: : 978-83-933855-0-8
1. Sławomir Mandes: Przegląd kluczowych tematów badań dotyczących bezdomności w socjologicznej literaturze USA, Wielkiej Brytanii oraz Niemiec; 2. Aleksander Pindral: Definicje i typologie bezdomności; 3. Maciej Dębski: Przyczyny bezdomności i powody pozostawania w niej. Typologie i kwestie sporne; 4. Marcin J. Sochocki: Skala i charakter bezdomności w Polsce; 5. Barbara Goryńska-Bittner: Diagnoza skali i charakteru zjawiska bezdomności Polaków poza granicami Polski w Europie; 6. Piotr Olech: Strategie rozwiązywania problemu bezdomności w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii i Europie; 7. Piotr Olech: Polityka społeczna w Polsce a perspektywa ustanowienia krajowej i zintegrowanej strategii wobec problemu bezdomności –analiza istniejących planów i programów; 8. Piotr Olech: Zapobieganie bezdomności i integracja ludzi bezdomnych a problemy mieszkaniowe w Polsce. Zarys głównych problemów mieszkaniowych w kontekście bezdomności; 9. Maciej Dębski: Zjawisko bezdomności w gminnych strategiach rozwiązywania problemów społecznych; 10. Mirosław Przewoźnik: Diagnoza stanu w zakresie wybranych aspektów systemu prawnego mającego zastosowanie wobec osób bezdomnych; 11. Maciej Dębski: Analiza „systemu” pomocy osobom bezdomnym w Polsce. Próba krytycznej syntezy; 12. Maciej Dębski: Rekomendacje dla systemu wsparcia osób bezdomnych w Polsce. [G]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 57964/XII/PS czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Wybrane metody pracy z bezdomnymi / Maciej Dębski. - Warszawa : Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, 2014. - 202 strony : fotografie, rysunki, tabele (głównie kolorowe) ; 25 cm.
(Nowa Praca Socjalna ; 17)
ISBN: : 978-83-7951-318-5
1. Bezdomność jako problem społeczny; 2. System pomocy osobom bezdomnym w Polsce. Wybrane aspekty; 3. Praca socjalna prowadzona z osobami bezdomnymi; 4. Dobre praktyki w zakresie wspierania osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością. [G]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 57979/XII/PS czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Cz. 1: Wiadomości ogólne o bezdomności; Cz. 2: Przechodzenie w stan bezdomności - proces i etapy; Cz. 3: Założone a rzeczywiste możliwości wyjścia z bezdomności;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 12461, 12460, 12459, 12458 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 12457/XII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Nowa Praca Socjalna ; 20)
ISBN: : 978-83-7951-301-7 (seria) ; 978-83-7951-321-5 (20)
1. Bezdomność jako problem społeczny; 2. Proces stawania się bezdomnym; 3. Squatting a bezdomność – nowe myślenie o prawie człowieka do mieszkania; 4. Praca socjalna a możliwości ograniczania zjawiska bezdomności; 5. Formy działań wspomagających osoby bezdomne; 6. Praca nad zmianą – innowacja – reintegracja. [G]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 57982/XII/PS czyt. (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: : 978-83-933855-1-5
1. Słownik najważniejszych pojęć; 2. Stanowisko wobec Definicji oraz Typologii Bezdomności; 3. Raport grupy eksperckiej ds. Streetworkingu; 4. Raport grupy eksperckiej ds. Pracy socjalnej; 5. Raport grupy eksperckiej ds. Mieszkalnictwa i pomocy doraźnej; 6. Raport grupy eksperckiej ds. Partnerstw lokalnych; 7. Raport grupy eksperckiej ds. Zdrowia; 8. Raport grupy eksperckiej ds. Zatrudnienia i edukacji. [G]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 57960 czyt. (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: : 978-83-7996-075-0
1.Pojęcie i europejska klasyfikacja rodzajów bezdomności; 2. Monitorowanie zjawiska bezdomności; 3. Przeciwdziałanie bezdomności na poziomie unii europejskiej- strategie, podejścia, metody; 4. Zjawisko bezdomności w Austrii; 5. Zjawisko bezdomności w Belgii; 6. Zjawisko bezdomności w Czechach; 7. Zjawisko bezdomności w Danii; 8. Zjawisko bezdomności w Estonii; 9. Zjawisko bezdomności w Finlandii; 10. Zjawisko bezdomności we Francji; 11. Zjawisko bezdomności w Grecji; 12. Zjawisko bezdomności w Hiszpanii; 13. Zjawisko bezdomności w Holandii; 14. Zjawisko bezdomności w Irlandii; 15. Zjawisko bezdomności na Litwie; 16. Zjawisko bezdomności na Łotwie; 17. Zjawisko bezdomności w Niemczech; 18. Zjawisko bezdomności w Portugalii; 19. Zjawisko bezdomności w Słowacji; 20. Zjawisko bezdomności w Słowenii; 21. Zjawisko bezdomności w Szwecji; 22. Zjawisko bezdomności na Węgrzech; 23. Zjawisko bezdomności w Wielkiej Brytanii; 24. Zjawisko bezdomności we Włoszech.[K]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 50434/XII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: : 978-83-933855-2-2
Część 1; 1. Wstęp, struktura i adresaci; 2. Historia; 3. Stan obecny; 4. Metoda streetworkingu w kontekście pracy socjalnej- próba definicji; 5. Główne role; 6. Cle i rezultaty płynące z prowadzenia metody; 7. Bezdomność jako problem społeczny; 8. Część 2; 1. Rekrutacja i selekcja kandydatów; 2. Szkolenie i wdrożenie do pracy; 3. Zatrudnienie; 4. Czas pracy; 5. Plan oraz dokumenty pracy; 6. Materialne narzędzia pracy; 7. Obszary pracy. Cele, zadania, dokumenty; 8. Potencjalne zagrożenia; 9. Monitoring, ewaluacja i superwizja- konieczne narzędzia; 10. Budowanie zespołu; 11. Współpraca z innymi podmiotami w gminie. Wady i zalety; 12. Etyczne podstawy; Część 3; 1. Proces wdrażania usługi w ramy lokalnego systemu wsparcia; 2. Algorytmy. Praktyczne przykłady zastosowań; 3. Przykłady dokumenty; 4. Jeden dzień z życia; Część 4: 1. Słownik najważniejszych pojęć. [G]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 57947/XII/PS czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 57965/XII/PS czyt. (1 egz.)
Book
In basket
(Spectrum)
1. Droga; 2. Mapy; 3. Aneksy; 4. List Jeana Malaurie do Patricka Declercka; 5. Odpowiedź Patricka Declerka na list Jeana Malaurie;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 21245, 21244 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 21243/XII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Wokół problemu bezdomności; Rozdział 2: Przekleństwo i dar wyizolowania; Rozdział 3: Powody upadków; Rozdział 4: Znoszenie trudów życia; Rozdział 5: Naznaczenie jako przyczyna wyizolowania;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 16260 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 16259/XII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 40171 (1 egz.)
Book
In basket
(Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; 944)
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 65408 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 65407/XII czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again