Form of Work
Książki
(7)
Status
available
(7)
only on-site
(7)
Branch
Wypożyczalnia
(7)
Czytelnia - Magazyn
(6)
Czytelnia - Wolny dostęp
(1)
Author
Fabozzi Frank J
(1)
Gospodarowicz Andrzej
(1)
Iwanicz-Drozdowska Małgorzata
(1)
Konishi Atsuo
(1)
Krasodomska Joanna
(1)
Kulińska-Sadłocha Ewa
(1)
Matten Chris
(1)
Puławska Elżbieta
(1)
Szambelańczyk Jan
(1)
Łuczkiewicz Grzegorz
(1)
Year
2000 - 2009
(5)
1990 - 1999
(2)
Country
Poland
(7)
Language
Polish
(7)
Subject
Banki
(7)
Controlling
(1)
Kapitał
(1)
Kasy oszczędnościowe
(1)
Płynność
(1)
Rynek finansowy
(1)
Spółdzielczość oszczędnościowo-pożyczkowa
(1)
Strategie inwestycyjne
(1)
Zarządzanie
(1)
Zarządzanie finansowe
(1)
Zarządzanie ryzykiem
(1)
Genre/Form
Podręczniki akademickie
(1)
7 results Filter
Book
In basket
1. Wprowadzenie do zarządzania finansowego bankiem; 2. Sprawozdania finansowe banku; 3. Zarządzanie efektywnością; 4. Zarządzanie ryzykiem; 5. Zarządzanie kapitałem; 6. Zintegrowanie zarządzanie efektywnością i ryzykiem.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 16947, 16946 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 16945/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
1. Organizacja działalności banku; 2. Definicja i specyfika controllingu bankowego; 3. Cele, funkcje i zadania controllingu bankowego; 4. Elementy controllingu bankowego; 5. Warunki efektywnego funkcjonowania controllingu bankowego; 6. Miejsce controllingu w strukturze organizacyjnej banku; 7. Wybrane instrumenty controllingu bankowego;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 19943, 19942, 19941, 19940, 19939, 10102 (6 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 10101/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Instytut: ZIM
ISBN: : 83-208-1274-7
1. Zarządzanie strategiczne bankiem; 2. Marketing bankowy; 3. Zarządzanie kadrami banku; 4. Zarządzanie jakością w banku; 5. Kontrola wewnętrzna w banku; 6. Systemy informatyczne w zarządzaniu bankiem; 7. Struktury organizacyjne banków;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 5865 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 5864/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Cz. 1: Podstawy zarządzania ryzykiem operacyjnym; 1.1. Ryzyko operacyjne w strukturze ryzyka bankowego; 1.2. Miejsce ryzyka operacyjnego w ramach zintegrowanego zarządzania ryzykiem bankowym; Cz. 2: Regulacje dotyczące zarządzania ryzykiem operacyjnym zawarte w Umowach Bazylejskich; 2.1. Rola Bazylejskiego Komitetu Nadzoru Bankowego w kształtowaniu nadzoru bankowego na świecie; 2.2. Przedmiot i zakres Nowej Umowy Kapitałowej; Cz. 3: Nowa Umowa Kapitałowa w praktyce zarządzania ryzykiem operacyjnym w bankach. Wyniki badań; 3.1. Ocena stanu przygotowania do wdrożenia Nowej Umowy Kapitałowej; 3.2. Ocena stanu przygotowania banków działających w Polsce do zarządzania ryzykiem operacyjnym według Nowej Umowy Kapitałowej; Cz. 4: Próba konstrukcji modelu zarządzania ryzykiem operacyjnym w bankach; 4.1. Regulacyjne ograniczenia wyboru metody pomiaru ryzyka operacyjnego banków działających w Polsce; 4.2. Propozycja wykorzystania zaawansowanej metody pomiarów w warunkach polskich; 4.3. Model zarządzania ryzykiem operacyjnym banku przy wykorzystaniu miar jakościowych; [k]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 33132, 33131 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 33130/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Instytut: ZIM
ISBN: : 83-87916-46-3
Cz. 1: Rola i definicja kapitału; Rozdział 1: Rola kapitału: dlaczego od banków wymaga się, by utzrymywały kapitał; Rozdział 2: Wprowadzenie do technik alokacji kapitału: w jaki sposób banki inwestują swój kapitał i jak mierzą jego rentowność; Cz. 2: Alokacja kapitału w praktyce; Rozdział 3: Kapitał ustawowy: czy rzeczywiście jest tak nieistotny, jak wszyscy sądzą; Rozdział 4: Wartość ryzykowana a alokacja kapitału: metoda skorygowanego o ryzyko pomiaru wyników; Rozdział 5: Metoda odgórna: ustalenie kosztu kapitału i bufor " zysków zagrożonych"; Rozdział 6: Metody oparte na zmienności zysków; Cz. 3: Ograniczenie metody rentowności kapitału; Rozdział 7: Wypełnienie modeli treścią: znaczenie dobrych danych; Rozdział 8: Ograniczenie wskaźnika rentowności kapitału: perspektywa giełdowa; Rozdział 9: Wartość dla akcjonariuszy jako podstawowa miara wyników; Rozdział 10: Wdrażanie technik i procedur alokacji kapitału: przejście od systemu biernego do czynnego;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 24563, 24562 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 5240/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1: Podstawy prawne działalności banku spółdzielczego; 2: Elementy treści i struktura "przepisów wewnętrznych" banku spółdzielczego; 3: Planowanie w banku spółdzielczym; 4: Marketing w banku spółdzielczym; 5: Zarządzanie bilansem banky spółdzielczego; 6: Zarządzanie ryzykiem banku spółdzielczego; 7: Zarządzanie kadrami w banku; 8: Bankowe umowy kredytowe; 9: Windykacja należności banku, umowa z kredytobiorcą, inne postepowania; 10: Likwidacja, przejęcie, zawieszenie i upadłość banku;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 4824, 4823, 4822, 4821, 4820, 4819, 4818, 4817, 4816 (9 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 4815/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1: Wprowadzenie; Rozdział 2: Opłacalność zarządzania ryzykiem; Rozdział 3: Praktyczne podejście do zarządzania aktywami i pasywami; Rozdział 4: Charakterystyka zmienności cenowej papierów wartościowych o stałym dochodzie; Rozdział 5: Przegląd modeli zarządzania aktywami i pasywami oraz kontroli ryzyka stopy procentowej; Rozdział 6: Biuletyn nr 13 dla Kas Oszczędnościowych: implikacje dla menedżerów kas oszczędnościowych; Rozdział 7: Wartość rynkowa a dochód netto z tytułu odsetek: czy te dwa ujęcia są spójne?; Rozdział 8: Zarządzanie aktywami i pasywami metodą dochodu całkowitego przy wykorzystaniu modeli operacyjnych; Rozdział 9: Asekuracja przed ryzykiem stopy procentowej przy pomocy kontraktów terminowych, transakcji zamiennych i opcji; Rozdział 10: Nowe wytyczne dotyczące kapitału banku oraz ich implikacje; Rozdział 11: Wykorzystanie wytycznych dotyczących kapitału banku w planowaniu strategicznym; Rozdział 12: Sekurytyzacja aktywów: perspektywy i problemy; Rozdział 13: Analiza ustrukturyzowaych transakcji arbitrażowych; Rozdział 14: Porównanie metod analizy hipotecznych papierów wartościowych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 13202 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 13201/XVII czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again