Form of Work
Książki
(8)
Status
available
(8)
only on-site
(8)
Branch
Wypożyczalnia
(8)
Czytelnia - Magazyn
(4)
Czytelnia - Wolny dostęp
(4)
Author
Popowska Ewa
(2)
Wąsowski Włodzimierz
(2)
Dratwińska-Kania Beata
(1)
Kałużny Radosław
(1)
Kopiński Adam
(1)
Misińska Danuta
(1)
Niewiadoma Marta
(1)
Piechocka-Kałużna Agnieszka
(1)
Smejda Maria
(1)
Wójcik Jacek
(1)
Year
2000 - 2009
(8)
Country
Poland
(8)
Language
Polish
(8)
Subject
Banki
(8)
Gwarancje bankowe
(1)
Rachunek kosztów działań
(1)
Rachunkowość bankowa
(1)
Rachunkowość zarządcza
(1)
Rezerwy (finanse)
(1)
Ryzyko bankowe
(1)
Ryzyko kredytowe
(1)
8 results Filter
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-300/3, P-300/2 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. P-300/1//XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Instytut: ZIM
ISBN: : 83-7011-665-5
Rozdział 1: Podmioty rachunkowości bankowej oraz jej funkcje i normy; Rozdział 2: Przedmiot ewidencji rachunkowości bankowej; Rozdział 3: Bankowy plan kont; Rozdział 4: Struktura, wycena i ewidencja aktywów i pasywów banku; Rozdział 5: Koszty i przychody banku; Rozdział 6: Sprawozdawczość finansowa banku i elementy analizy działalności finansowej;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 14353, 14352 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 14351/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rachunkowość bankowa / Ewa Popowska, Włodzimierz Wąsowski. - Wyd. 3 (uzup.). - Warszawa : Zarządzanie i Finanse, 2000. - 366, [1] s. : il. ; 24 cm.
(Biblioteka Menedżera i Bankowca)
Instytut: ZIM
ISBN: : 83-85776-45-1
1. Wstęp; 2. Przemiot i podmiot rachunkowości bankowej; 3. Podstwy prawne rachunkowości bankowej; 4. Cechy charakterystyczne rachunkowości bankowej; 5. Zasady rachunkowości bankowej; 6. Sprawozdanie finansowe; 7. Wycena aktywów i pasywów oraz ich inwentaryzacja; 8. Aktywa trwałe - zespoł 0; 9. Operacje z udziałem środków pieniężnych; 10. Operacje z podmiotami finansowymi, niefinansowymi i z sektorem budżetowym; 11. Papiery wartościowe - zespół 4; 12. Operacje różne - zespół 5; 13. Fundusze własne; 14. Koszty i przychody; 15. Konta pozabilansowe; 16. Księgowość walutowa; 17. Sprawozdawczość bankowa; 18. Sprawozdania finansowe jednostek powiązanych oraz łączenie się banków; 19. Informatyka w rachunkowości bankowej; 20. Badanie sprawozdań finansowych w bankach;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 22354, 22353, 22352, 22351, 22350, 22349, 22348, 22347, 22346 (9 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 22345/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Instytut: ZIM
ISBN: : 83-7246-376-X
Rozdział 1: Ogólne wprowadzenie do rachunkowości bankowej; Rozdział 2: Operacje z udziałem środków pieniężnych; Rozdział 3: Operacje depozytowe; Rozdział 4: Należności kredytowe; Rozdział 5: Papiery wartościowe i udziały; Rozdział 6: Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne w banku; Rozdział 7: Bankowe operacje różne; Rozdział 8: Kapitały własne, fundusze; Rozdział 9: Koszty, przychody oraz wynik finansowy banku; Rozdział 10: Zobowiązania pozabilansowe; Rozdział 11: Ogólna charakterystyka sprawozdań finansowych banku;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 17662, 17661 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 17660/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rezerwy w bankach : teoria i praktyka / Jacek Wójcik. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2007. - VIII, 191 s. : il. ; 24 cm.
(Academia Oeconomica)
ISBN: : 978-83-7483-564-0
Rozdział 1: Podstawowe cechy charakturystyczne rachunkowość i sprawozdawczość banków; Rozdział 2: Zasady ustalanie i ewidencj rezerw w bankach; Rozdział 3: Polityka rachunkowośći w zakresie rezerw; Rozdział 4: Metodyka wyznaczania rodzaju polityki rachunkowośći w zakresie rezerw w bankach; Rozdział 5: Polityka rachunkowości w zakresie rezerw w spółdzielczej grupie bankowej;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 26167, 26166 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 26165/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Vademecum Rachunkowości)
1. Przedmiot i podmiot rachunkowości bankowej; 2. Podstawy prawne rachunkowości bankowej; 3. Cechy charakterystyczne i podstawowe pojęcia rachunkowości bankowej; 4. Zasady rachunkowości bankowej; 5. Sprawozdanie finansowe; 6. Ujęcie, wycena i wyłączanie aktywów i pasywów; 7. Aktywa trwałe; 8. Operacje z udziałem środków pieniężnych; 9. Operacje z podmiotami finansowymi, niefinansowymi i instytucjami rządowymi i samorządowymi; 10. Papiery wartościowe; 11. Operacje różne; 12. Podatek dochodowy; 13. Fundusze; 14. Koszty i przychody; 15. Konta pozabilansowe; 16. Rachunkowość walutowa; 17. Rachunkowość zabezpieczeń; 18. Sprawozdawczość bankowa; 19. Skonsolidowane sprawozdania finansowe banków, holdingu finansowego oraz łączenie się banków; 20. Bankowe systemy informatyczne; 21. Badania sprawozdań finansowych w bankach.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32437, 32436 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 32435/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(RRR - Wydawnictwo Naukowe PWN)
1. Rachunek kosztów działań w teorii rachunkowości; 2. Koszty działalności w bankach komercyjnych; 3. Ocena przydatności rachunku kosztów w zarządzaniu bankiem komercyjnym; 4. Koncepcja rachunku kosztów działań w zarządzaniu bankiem komercyjnym; 5. Wykorzystanie rachunku kosztów działań w podejmowaniu decyzji zarządczych w banku komercyjnym.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32962, 32961 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 32457/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
(FFF - Wydawnictwo Naukowe PWN)
1. Rodzaje ryzyka bankowego; 2. Metody pomiaru kredytowego; 3. Uregulowania rezerw i odpisów aktualizujących wierzytelność w banku komercyjnym; 4. Konsekwencje wyboru metody pomiaru ryzyka kredytowego. [JR]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-1019/2 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. P-1019/1/XVII czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again