Form of Work
Książki
(14)
Status
available
(14)
only on-site
(13)
Branch
Wypożyczalnia
(14)
Czytelnia - Magazyn
(9)
Czytelnia - Wolny dostęp
(4)
Author
Baliński Kazimierz
(2)
Jankowska Kira
(2)
Popowska Ewa
(2)
Wąsowski Włodzimierz
(2)
Capiga Mirosława
(1)
Dratwińska-Kania Beata
(1)
Harasim Janina
(1)
Kałużny Radosław
(1)
Kopiński Adam
(1)
Magielski Wilhelm
(1)
Marcinkowska Monika
(1)
Misińska Danuta
(1)
Niemczyk Roman
(1)
Niewiadoma Marta
(1)
Piechocka-Kałużna Agnieszka
(1)
Smejda Maria
(1)
Stępień Joanna
(1)
Szustak Grażyna
(1)
Uryga Józef
(1)
Wnuk Tomasz
(1)
Woelfel Charles J
(1)
Wójcik Jacek
(1)
Year
2000 - 2009
(14)
Country
Poland
(14)
Language
Polish
(14)
Subject
Banki
(14)
Rachunkowość bankowa
(3)
Gwarancje bankowe
(1)
Rachunek kosztów działań
(1)
Rachunkowość zarządcza
(1)
Rezerwy (finanse)
(1)
Ryzyko bankowe
(1)
Ryzyko kredytowe
(1)
14 results Filter
No cover
Book
In basket
Poradnik bankowca / Roman Niemczyk. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2003. - 119 [1] s. ; 24 cm.
Instytut: ZiM
ISBN: : 83-7174-497-8
Rozdział 1: Majątek banku; Rozdział 2: Bilans banku; Rozdział 3: Rachunek zysków i strat; Rozdział 4: Szczególne zasady rachunkowości banków; Rozdział 5: Tworzenie i organizacja banków; Rozdział 6: Rozliczenia bankowe; Rozdział 7: Operacje z podmiotami niefinansowymi; Rozdział 8: Factoring;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 9959 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 9958/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Instytut: ZIM
ISBN: : 83-01-13045-8
Cz.1: Środowisko regulacji i rachunkowości bankowej; 1. Sprawozdawczość bankowa; 2. Sprawozdawczość i regulacje bankowe; Cz.2: Rachunkowość bankowa: teoria i praktyka; 3. Funkacja kontrolna; 4. Model rachunkowości banków; 5. Sprawozdanie z kondycji finansowej; 6. Rachunek zysków i strat; 7. Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych; 8. Zobowiązania - uznawanie i pomiar; Cz. 3: Podatki dochodowe; 9. Podatki dochodowe i międzyokresowa alokacja podatków; Cz.4: Transakcje i operacje zagraniczne. Połączenia firm; 10. Transakcje i operacje międzynarodowe; 11. Połączenia firm; Cz.5: Przegląd analizy sprawozdań finansowych; 12. Analiza sprawozdań finansowych; Cz.6: Rachunkowośc zarządcza: koncepcje, metody zastosowania;13. Rachunkowość zarządcza; 14. Koszty i ceny; Cz.7: Możliwość kontroli banku; 15. Rewizja i kontrola banku; Cz.8: koncepcja kapitalizacji odsetek;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 7872, 7871, 5329 (3 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 5328/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Instytut: ZiM
ISBN: : 83-7251-396-4
Rozdział 1: Wiadomości ogólne; Rozdział 2: Organizacja rachunkowości w bankach; Rozdział 3: Rozliczenia pieniężne klientów i banku; Rozdział 4: Kredyty; Rozdział 5: Papiery wartościowe; Rozdział 6: Aktywa trawałe i fundusze włąsne; Rozdział 7: Ryzyka bankowe w rachunkowości; Rozdział 8: Przychody, koszty, wynik finansowy; Rozdział 9: Sprawozdawczość finansowa;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 10394, 10393 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 10392/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rachunkowość bankowa / Kira Jankowska, Kazimierz Baliński. - Wyd. 2 zaktual. - Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2004. - 256 s. : il. ; 24 cm.
Instytut: ZiM
ISBN: : 83-7251-396-4
Rozdział 1: Wiadomości ogólne; Rozdział 2: Organizacja rachunkowości w bankach; Rozdział 3: Rozliczenia pieniężne klientów i banku; Rozdział 4: Kredyty; Rozdział 5: Papiery wartościowe; Rozdział 6: Aktywa trawałe i fundusze włąsne; Rozdział 7: Ryzyka bankowe w rachunkowości; Rozdział 8: Przychody, koszty, wynik finansowy; Rozdział 9: Sprawozdawczość finansowa;
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 16151, 16150, 16149, 16148, 16147 (5 egz.)
No cover
Book
In basket
(Vademecum Rachunkowości)
1. Przedmiot i podmiot rachunkowości bankowej; 2. Podstawy prawne rachunkowości bankowej; 3. Cechy charakterystyczne i podstawowe pojęcia rachunkowości bankowej; 4. Zasady rachunkowości bankowej; 5. Sprawozdanie finansowe; 6. Ujęcie, wycena i wyłączanie aktywów i pasywów; 7. Aktywa trwałe; 8. Operacje z udziałem środków pieniężnych; 9. Operacje z podmiotami finansowymi, niefinansowymi i instytucjami rządowymi i samorządowymi; 10. Papiery wartościowe; 11. Operacje różne; 12. Podatek dochodowy; 13. Fundusze; 14. Koszty i przychody; 15. Konta pozabilansowe; 16. Rachunkowość walutowa; 17. Rachunkowość zabezpieczeń; 18. Sprawozdawczość bankowa; 19. Skonsolidowane sprawozdania finansowe banków, holdingu finansowego oraz łączenie się banków; 20. Bankowe systemy informatyczne; 21. Badania sprawozdań finansowych w bankach.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32437, 32436 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 32435/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-300/3, P-300/2 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. P-300/1//XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Instytut: ZIM
ISBN: : 83-7011-665-5
Rozdział 1: Podmioty rachunkowości bankowej oraz jej funkcje i normy; Rozdział 2: Przedmiot ewidencji rachunkowości bankowej; Rozdział 3: Bankowy plan kont; Rozdział 4: Struktura, wycena i ewidencja aktywów i pasywów banku; Rozdział 5: Koszty i przychody banku; Rozdział 6: Sprawozdawczość finansowa banku i elementy analizy działalności finansowej;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 14353, 14352 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 14351/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rachunkowość bankowa / Ewa Popowska, Włodzimierz Wąsowski. - Wyd. 3 (uzup.). - Warszawa : Zarządzanie i Finanse, 2000. - 366, [1] s. : il. ; 24 cm.
(Biblioteka Menedżera i Bankowca)
Instytut: ZIM
ISBN: : 83-85776-45-1
1. Wstęp; 2. Przemiot i podmiot rachunkowości bankowej; 3. Podstwy prawne rachunkowości bankowej; 4. Cechy charakterystyczne rachunkowości bankowej; 5. Zasady rachunkowości bankowej; 6. Sprawozdanie finansowe; 7. Wycena aktywów i pasywów oraz ich inwentaryzacja; 8. Aktywa trwałe - zespoł 0; 9. Operacje z udziałem środków pieniężnych; 10. Operacje z podmiotami finansowymi, niefinansowymi i z sektorem budżetowym; 11. Papiery wartościowe - zespół 4; 12. Operacje różne - zespół 5; 13. Fundusze własne; 14. Koszty i przychody; 15. Konta pozabilansowe; 16. Księgowość walutowa; 17. Sprawozdawczość bankowa; 18. Sprawozdania finansowe jednostek powiązanych oraz łączenie się banków; 19. Informatyka w rachunkowości bankowej; 20. Badanie sprawozdań finansowych w bankach;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 22354, 22353, 22352, 22351, 22350, 22349, 22348, 22347, 22346 (9 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 22345/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Instytut: ZIM
ISBN: : 83-7246-376-X
Rozdział 1: Ogólne wprowadzenie do rachunkowości bankowej; Rozdział 2: Operacje z udziałem środków pieniężnych; Rozdział 3: Operacje depozytowe; Rozdział 4: Należności kredytowe; Rozdział 5: Papiery wartościowe i udziały; Rozdział 6: Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne w banku; Rozdział 7: Bankowe operacje różne; Rozdział 8: Kapitały własne, fundusze; Rozdział 9: Koszty, przychody oraz wynik finansowy banku; Rozdział 10: Zobowiązania pozabilansowe; Rozdział 11: Ogólna charakterystyka sprawozdań finansowych banku;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 17662, 17661 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 17660/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rezerwy w bankach : teoria i praktyka / Jacek Wójcik. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2007. - VIII, 191 s. : il. ; 24 cm.
(Academia Oeconomica)
ISBN: : 978-83-7483-564-0
Rozdział 1: Podstawowe cechy charakturystyczne rachunkowość i sprawozdawczość banków; Rozdział 2: Zasady ustalanie i ewidencj rezerw w bankach; Rozdział 3: Polityka rachunkowośći w zakresie rezerw; Rozdział 4: Metodyka wyznaczania rodzaju polityki rachunkowośći w zakresie rezerw w bankach; Rozdział 5: Polityka rachunkowości w zakresie rezerw w spółdzielczej grupie bankowej;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 26167, 26166 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 26165/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: System bankowy w Polsce; Rozdział 2: Instytucje wspomagające system bankowy w Polsce; Rozdział 3: Operacje bankowe; Rozdział 4: Ryzyko działalności banku; Rozdział 5: Zarządzanie finansami banku. [Z]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-42/2, P-42/1, 25954 (3 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 25953/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(RRR - Wydawnictwo Naukowe PWN)
1. Rachunek kosztów działań w teorii rachunkowości; 2. Koszty działalności w bankach komercyjnych; 3. Ocena przydatności rachunku kosztów w zarządzaniu bankiem komercyjnym; 4. Koncepcja rachunku kosztów działań w zarządzaniu bankiem komercyjnym; 5. Wykorzystanie rachunku kosztów działań w podejmowaniu decyzji zarządczych w banku komercyjnym.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32962, 32961 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 32457/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Cz. 1: Wymogi w zakresie funkcjonowania rachunkowości bankowej; Rozdział 1: system bankowy; Rozdział 2: Klasyfikacja podmiotów i zasady polityki rachunkowości bankowej; Rozdział 3: Ujmowanie i wycena aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego; Rozdział 4: Ryzyko bankowe i jego zabezpieczenia w formie rezerw celowych; Rozdział 5: funkcjonowanie rachunków dewizowych i zarządzanie ryzykiem walutowym; Rozdział 6: Instrumenty finansowe; Rozdział 7: Płynność finansowa banku; Rozdział 8: Sprawozdawczość bankowa; Rozdział 9: Jednostkowe i skonsolidowane sprawozdania finansowe według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości; Cz. 2: Bankowy plan kont; Cz. 3: Zasady ewidencji ksiegowej wybranych grup operacji bankowych; Rozdział 10: Aktywa trwałe; Rozdział 11: Operacje z udzieleniem środków pieniężnych i operacje z podmiotami finansowymi; Rozdział 12: Operacje z podmiotami niefinansowymi; Rozdział 13: Operacje z instytucjami rządowymi i samorządowymi; Rozdział 14: Papiery wartościowe; Rozdział 15: Operacje różne; Rozdział 16: Fundusze własne; Rozdział 17: Koszty i straty; Rozdział 18: Przychody i zyski; Rozdział 19: Zobowiązania pozabilansowe udzielone i otrzymane; Cz. 4: Schematy; Cz. 5: Słownik terminów dotyczących finansów; Cz. 6: Literatura; Cz. 7: Przepisy prawne;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 20940, 20939 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 20938/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
(FFF - Wydawnictwo Naukowe PWN)
1. Rodzaje ryzyka bankowego; 2. Metody pomiaru kredytowego; 3. Uregulowania rezerw i odpisów aktualizujących wierzytelność w banku komercyjnym; 4. Konsekwencje wyboru metody pomiaru ryzyka kredytowego. [JR]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-1019/2 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. P-1019/1/XVII czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again