Form of Work
Książki
(5)
Status
available
(5)
only on-site
(5)
Branch
Wypożyczalnia
(5)
Czytelnia - Magazyn
(4)
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
(1)
Author
Borodo Andrzej
(1)
Jarosz Antoni
(1)
Stacharska-Targosz Jolanta
(1)
Węcławski Jerzy
(1)
Żukowska Helena
(1)
Year
2000 - 2009
(4)
1990 - 1999
(1)
Country
Poland
(5)
Language
Polish
(5)
Subject
Banki
(5)
Budżety terenowe
(1)
Finanse
(1)
Marketing
(1)
Materiały konferencyjne
(1)
Ochrona środowiska
(1)
Samorząd terytorialny
(1)
Turystyka
(1)
Zarządzanie
(1)
5 results Filter
No cover
Book
In basket
1. Badania preferencji nabywców dotyczących opakowań produktów mleczarskich; 2. Marketing w przedsiębiorstwie XXI wieku czyli marketing wirtualny; 3. Planowanie krótkoterminowe w gospodarstwach indywidualnych; 4. Kryteria wyboru i wdrażania systemu informatycznego do rachunkowości zarządcze i controllingu finansowego; 5. Rola i znaczenie sprawności w kształtowaniu strategii przedsiębiorstwa; 6. Zastosowanie dźwigni operacyjnej w planowaniu zysku; 7. Ocena rynku ubezpieczeń indywidualnych na zycie w opinii konsumentów; 8. Reklama w Internecie; 9. Kryteria usprawniania organizacji zasobów ludzkich z uwzględnieniem struktury zatrudnienia; 10. Zarządzanie w warunkach globalizacji; 11. Zastosowanie wybranych technik organizatorskich w badaniach przesiewowych dysfunkcji narządu ruchu; 12. Kolory w reklamie; 13. Rola kariery indywidualnej w nowoczesnym przedsiębiorstwie; 14. Zastosowanie modelu macierzowego do zarządzania; 15. Selektywność percepcji w odbiorze przekazu reklamowego; 16. Twórcze rozwiązywanie problemów - efektywny sposób na osiągnięcie sukcesu; 17. Kadra zarządzająca - gwarant sukcesu przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej; 18. Organizacja systemu wspomagania decyzji marketingowych w przedsiębiorstwie; 19. Jakość produkcji wymogiem końca XX wieku; 20. Telepraca a koncepcja. [K]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 4021, 4020, 4019, 4018, 4017, 4016, 4015, 4014, 4013, 4012, 4011, 4010, 4009, 4008, 4007, 4006, 4005, 4004, 4003 (19 egz.)
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 4002/VII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
1. Zmiany instytucjonalne w sektorze bankowym i jego otoczeniu; 2. Regulacje działalności bankowej - standardy międzynarodowe i ich wpływ na polskie banki; 3. Techniki i strategie zarządzania bankiem w konkurencyjnym otoczeniu; 4. Nowe tendencje i produkty w działalności operacyjnej banków; 5. Spółdzielczy sektor bankowy w dobie zmian systemowych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 24265, 24264 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 24263/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Instytut: ZIM
ISBN: : 83-7205-296-4
1.Zastosowanie controllingu w zarządzaniu bankiem; 2. Nowe ryzyka rynku finansowego; 3. Bank komercyjny na rynku wierzytelności w Polsce; 4. Ryzyko w ubezpieczeniach; 5. Porównanie metod szacowania współczynnika beta; 6. Pristupy k hodnoceni bonity klienta z pohledu banky; 7. Zmiany organizacyjne w bankach stymulowane potrzebami klienta korporacyjnego; 8. Ocenovani uverovych pohledavek; 9. Calculation of the risks of the commercial banks of Ukraine; 10. Zadowolenie klienta z usług banku jako podstawa oceny skuteczności jego działań; 11. Europejska polityka regionalna a instytucje finansowe; 12. Rozwój działalności bankowej i inwestycyjnej koncernów samochodowych; 13. Bank jako podmiot rynku finansowego - problemy wyceny i zarządzania ryzykiem; 14. Emisja euroobligacji jako właściwa droga finansowania przedsiębiorstwa; 15. Bezpieczeństwo przedsiębiorcy w ststemie bankowym ( próba teoretycznego ujęcia bezpieczeństwa informacji ); 16. Bankowość elektroniczna w relacji z klientem na przykładzie BZWBK S.A. 17. Obsługa małych i średnich przedsiębiorstw ( MŚP) - bankowość korporacyjna czy detaliczna; 18. Podmiotowość inwestycyjna(analiza esencjalna); 19. Zastosowanie zbiorów rozmytych w procesie podejmowania decyzji; 20. The frame of corporate governance of commercial banks; 21. Sytuacja prawna i ekonomiczna banków spółdzielczych po połączeniu banków zrzeszających; 22. Zmiany organizacyjne w bankach stymulowane potrzebami klienta koeporacyjnego na przykładzie utworzenia przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. oferty emerytalnej dla pracodawców; 23. The sources of financing in corporate banking: Lithuanian perspective; 24. Zmiany w przepisach prawa bankowego dotyczące rachunków bankowych oraz rozliczeń dokonywanych za pośrednictwem banków w związku z synchronizacją przepisów unijnych z przepisami polskimi; 25. Riziko a mereni vynosnosti podnikovych investic; 26. Tvorba zdroju pro vyrobni sferu na ceskem kapitalovem trhu; 27. Ocena projektów inwestycyjnych. Szacowanie przepływów gotówkowych ex ante; 28. Międzynarodowy rynek obligacji; 29. System cash management w bankach; 30. Transfer pieniądza na rynkach lokalnych w strukturze spółdzielczego sektora bankowego w Polsce; 31. Ryzyko w międzynarodowych ,,Standardach Profesjonalnej Praktyki Audytu Wewnętrznego'', wydanych przez IIA - The Institute of Internal Auditors w USA; 32. Faktoring w zarządzaniu płynnością jednostek zarządu terytorialnego; 33.Szanse na rozwój bankowości inwestycyjnej w Polsce; 34. Recovered Slovak Banking in the Light of Financial Globalization 35. Parakseologia, info-gnoza i bankowość;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 13623 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 13622/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Kredyty, pożyczki i obligacje jako źródło finansowania zadań jednostek samorządu terytorialnego; Rozdział 2: Udział Oddziału Regionalnego PKO Banku Polskiego S. A. w Bydgoszczy w finansowaniu jednostek samorządu terutorialnego województwa kujawsko-pomorskiego; Rozdział 3: Związki samorządu terytorialnego z bankiemi z perspektywy budżetu Torunia; Rozdział 4: Banki samorządowe-zagadnienie ich powołąnia, zadań, charakteru i pozycji; Rozdział 5: Kredyty bankowe dla jednostek samorządu terytorialnego z punktu widzenia Oddziału Regionalnego PKO BP S.A. w Bydgoszczy; Rozdział 6: Związki samorządu terytorialnego z bankami komercyjnymi z punktu widzenia Oddziału PKO Banku Polskiego S.A. w Wąbrzeźnie; Rozdział 7: Kredyty, pożyczki i obligacje jednostek samorządu terytorialnego w świetle działalności kontrolnej, opiniodawczej i nadzorczej regionalnych izb obrachunkowych; Rozdział 8: Związki samorządu tertorialnego z bankami w świetle doświadczeń powiatu Nowe Miasto Lubawskie w latach 1998-2001; Rozdział 9: Udział banku e emisji obligacji komunalnych- na przykładzie PKO BP S.A. Rozdział 10: Działąlność lokacyjna otwartych funduszy emerytalnych a potrzeby pożyczkowe jednostek samorządu terytorialnego; Rozdział 11: Reprezentacja jednostek samorządu terytorialnego w sprawach kredytów, pożyczek i obligacji; Rozdział 12: Zaciąganie kredytów i pożyczek przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz emisja obligacji komunalnych a działalność regionalnych izb obrachunkowych;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 8688 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 8687/XV czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: System rachunkowości; Rozdział 2: Podstawowy model rachunkowości podwójnej; Rozdział 3: Konta księgowe i reguła "winien-ma"; Rozdział 4: Organizacja ewidencji operacji gospodarczych; Rozdział 5: Proces dostosowywania sald kont na koniec okresu sprawozdawczego; Rozdział 6: Zamykanie ksiąg rachunkowych na koniec okresu obrachunkowego; Rozdział 7: Organizacja księgowości w firmie handlowej i przemysłowej; Rozdział 8: Ewidencja analityczna w rachunkowości. Formy i techniki prowadzenia ksiąg rachunkowych; Rozdział 9: Dokumenty księgowe; Rozdział 10: Organizacja i funkcjonowanie systemu kontroli wewnętrznej; Rozdział 12: Organizacja rachunkowości w jednostkach nie działających dla zysku; Rozdział 13: Formy ewidencji gospodarczej w małych firmach.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 14089, 14088 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 14087/XVII czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again