Form of Work
Książki
(7)
Publikacje naukowe
(1)
Status
only on-site
(7)
available
(6)
Branch
Wypożyczalnia
(6)
Czytelnia - Magazyn
(6)
Czytelnia - Wolny dostęp
(1)
Author
Baka Władysław (1936- )
(1)
Boda Michał
(1)
Cimer Anna
(1)
Ciukaj Radosław
(1)
Famulska Teresa
(1)
Folwarski Mateusz
(1)
Gospodarowicz Andrzej
(1)
Jurkowska Aleksandra
(1)
Karaś Piotr (ekonomia)
(1)
Kil Krzysztof
(1)
Kochaniak Katarzyna (ekonomia)
(1)
Kołecka Beata
(1)
Miklaszewska Ewa (1956- )
(1)
Misiołek Krzysztof
(1)
Nowakowski Jerzy
(1)
Piskorz Paweł (ekonomia)
(1)
Styn Igor
(1)
Swacha-Lech Magdalena
(1)
Szpringer Włodzimierz
(1)
Year
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(6)
Time Period of Creation
2001-
(1)
Country
Poland
(7)
Language
Polish
(7)
Subject
Banki
(6)
Bancassurance
(1)
Banki europejskie
(1)
Banki inwestycyjne
(1)
Banki komercyjne
(1)
Depozyt bankowy
(1)
Efektywność ekonomiczna
(1)
Europejski Bank Centralny
(1)
Finanse publiczne
(1)
Lokata
(1)
Polityka pieniężna
(1)
Prawo wspólnotowe europejskie
(1)
Rynek finansowy
(1)
Rynek kapitałowy
(1)
Zakłady ubezpieczeniowe
(1)
Zarządzanie ryzykiem
(1)
Subject: time
2001-
(1)
Subject: place
Kraje Unii Europejskiej
(1)
Genre/Form
Materiały pomocnicze
(1)
Domain
Gospodarka, ekonomia, finanse
(1)
7 results Filter
No cover
Book
In basket
Instytut: ZiM
ISBN: : 83-88544-28-4
1. Warunki funkcjonowania systemów bankowych Unii Europejskiej; 2. Europejski Bank Centralny; 3. Przegląd systemów w wybranych krajach UE; 4. Charakterystyka wybranych obszarów i form bankowości w UE;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 16646, 16645 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 16644/IX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Bankowość europejska / Władysław Baka. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005. - 318, [2] s. : wykr. ; 24 cm.
Cz.1: Proces formowania się bankowości europejskiej; Rozdział : Główny nurt integracyjny; Rozdział 2: Etapy budowy nowego ładu monetarnego; Rozdział 3: Kształtownaie się uwarunkowań regulacyjnych bankowości europejskiej; Cz.2: Eurosystem - bankowość centralna Unii gospodarczej i walutowej; Rozdział 4: Europejski System Banków Centralnych - organizacja i funkcje; Rozdział 5: Eurosystem w działaniu; Cz.3: Systemy bankowe Unii Europejskiej; Rozdział 6: Systemy bankowe w państwach należacych do strefy euro; Rozdział 7: Systemy bankowe w państwach Unii Europejskiej pozostających poza strefą euro; Cz.4: Zarys przemian bankowości europejskij w latach 1985-2003; Rozdział 8: Tendencje rozwojowe sektora bankowego w Unii Europejskiej w okresie 1985-1997; Rozdział 9: Kierunki oddziaływania integracji monetarnej na przemiany sektora bankowego w UE;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 19900, 19899, 19898, 19897, 19896, 17554, 17553 (7 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 17552/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Cz.1: Finanse publiczne, sektor publiczny, finanse publiczne ponadnarodowe; Rozdział 1; Fundusze jako forma dywersyfikacji środków publicznych; Rozdział 2: Dostosowanie fiskalne w krajach przystępujących do strefy euro; Rozdział 3: Miary deficytu budżetowego w kontekście fiskalnych kryteriów konwergencji; Rozdział 4: Samorząd terytorialny jako główny sektor rozwoju lokalnego i regionalnego; Rozdział 5: Doświadczenia krajów Unii Europejskiej w zakresie harmonizacji podatków pośrednich; Rozdział 6: restrykturyzacyjna funkcja systemów podatkowych w krajach Unii Europejskiej; Rozdział 7: Znaczenie podatków w dochodach budżetu federacji w Niemczech i budżetu państwa w Polsce; Rozdział 8: Systemy finansowania ochrony zdrowia w wybranych krajach Unii Europejskiej; Rozdział 9: New public management w sektorze publicznym - idea czy rzeczywistość? Rozdział 10: Wdrażanie środków funduszy strukturalnych w polsce na tle innych nowo przyjętych członków Unii Europejskiej; Rozdział 11: Gospodarka finansowa w wybranych regionach Unii Europejskiej; Rozdział 12: Budżet UE- kierunki reformy; Cz.2: System bankowy, instytucje i instrumenty rynku finansowego, finanse podmiotów gospodarczych; Rozdział 13: System, gwarantowania depozytów w krajach UE - uwarunkowania działalnmości i propozycje zmian dla systemu polskiego; Rozdział 14; Wdrażanie postanowień Nowej Umowy Kapitałowej w UE; Rozdział 15: Międzynarodowy rynek Private banking; Rozdział 16: Ewolucja systemu bankowego w Niemczech - wnioski dla Polski; Rozdział 17: Komparatystyka systemów finansowych; Rozdział 18: Inwestycje zagraniczne polskim rynku giełdowym w latach 2003-2005; Rozdział 19: Wpływ formy finansowania malłych i średnich przedsiębiorstw w UE; Rozdział 20: Zaangażowanie europejskich instytucji finansowych w finansowaniu rozwoju mikro-i małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce; Rozdział 21: Rola afiliacji banku Światowego a Polska; Rozdział 22: Nowa międzynarodowa architektura finanasowa z perspektywy UE; Rozdział 23: Rynki ubezpieczeniowe wybranych krajów UE - analiza porównawcza;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 27352, 27351 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 27350/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Współczesna bankowość inwestycyjna i jej rola w gospodarkac państw wysoko rozwiniętych; 2. Tendencja rozwoju rynku usług bankowości inwestycyjnej w świecie oraz w Unii Europejskiej; 3. Najważniejsze regulacje międzynarodowe oraz w Unii Europejskiej odnoszące się do rynku usług bankowości inwestycyjnej; 4. Rozwój rynku usług bankowości inwestycyjnej w Polsce po 1989 roku;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 19903, 19902 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 19901/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Powiązanie banków komercyjnych z firmami ubepieczeniowymi; Rozdział 2: Analiza powiązań bankowo-ubezpieczeniowych typu bancassurance w wybranych krajach europejskich; Rozdział 3: Analiza powiązań bankowo-ubezpieczeniowych typu bancassurance w Polsce; Rozdział 4: Korzyści i zagrozenia związane z rozwojem powiązań bankowo-ubezpieczeniowych typu bancassurance;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32096, 32095 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 32094/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 56813 czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. System bankowy a problemy kryzysów; 2. Systemy pomocowe, gwarancyjne i pożyczki ostaniej instancji; 3. Bezpieczeństwo systemu bankowego a Europejska Unia gospodarcza i walutowa; 4. Bezpieczeństwo systemu bankowego w kontekście ochrony konkurencji i konsumenta;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 19912, 19911 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 19910/XVII czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again