Form of Work
Książki
(14)
Status
available
(14)
only on-site
(14)
Branch
Wypożyczalnia
(14)
Czytelnia - Magazyn
(8)
Czytelnia - Wolny dostęp
(6)
Author
Flejterski Stanisław
(2)
Świecka Beata
(2)
Antkiewicz Sławomir
(1)
Armendariz de Aghion Beatriz
(1)
Dmowski Adam
(1)
Dobosiewicz Zbigniew
(1)
Grzywacz Jacek
(1)
Iwanicz-Drozdowska Małgorzata
(1)
Kałużny Radosław
(1)
Markiewicz Magdalena
(1)
Morduch Jonathan
(1)
Olesiak Kazimierz
(1)
Olszewski Arkadiusz
(1)
Pawełczak Adam
(1)
Pietrzak Edmund
(1)
Prokopowicz Dariusz
(1)
Pyka Irena
(1)
Saczek Andrzej
(1)
Sarnowski Janusz
(1)
Trzebiatowska Małgorzata
(1)
West James
(1)
Zadora Halina
(1)
Zawadzki Andrzej
(1)
Year
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(12)
1990 - 1999
(1)
Country
Poland
(14)
Language
Polish
(14)
Subject
Banki
(13)
Finanse
(6)
Banki internetowe
(1)
Depozyt bankowy
(1)
Gwarancje bankowe
(1)
Kapitał własny przedsiębiorstwa
(1)
Kredyt
(1)
Podręczniki akademickie
(1)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(1)
Przedsiębiorstwo
(1)
Rezerwy (finanse)
(1)
Rynek finansowy
(1)
Ryzyko bankowe
(1)
Ryzyko kredytowe
(1)
Systemy informatyczne
(1)
Turystyka
(1)
Zarządzanie finansowe
(1)
Zysk
(1)
14 results Filter
Book
In basket
Institute: ZIM
ISBN: : 83-86169-48-6 (FI)
Rozdział 1: Czynności bankowe; Rozdział 2: Rachunki bankowe; Rozdział 3: Przyjmowanie depozytów; Rozdział 4: Udzielanie kredytów; Rozdział 5: Kredyty konsumenckie; Rozdział 6: Gwarancje bankowe, akredytywy, poręczenia; Rozdział 7: Przeprowadzanie bankowych rozliczeń pieniężnych; Rozdział 8: Pieniądz elektroniczny; Rozdział 9: Operacje czekowe i wekslowe. Warranty; Rozdział 10: Terminowe operacje finansowe; Rozdział 11: Nabywanie wierzytelności pieniężnych. Przechowywanie przedmiotów; Rozdział 12: Czynności obrotu dewizowego. [Z]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-58/3, P-58/2, P-58/1, 24289, 24288 (5 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 24287/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Institute: ZIM
ISBN: : 83-7251-552-2
Cz.1: Podstawy finansów; Rozdział 1: Pojęcie i funkcja finansów; Rozdział 2: Istota pieniądza. Polityka pieniężna; Rozdział 3: Przepływy finansowe w gospodarce; Rozdział 4: Rynki finansowe; Cz.2: Podstawy bankowości; Rozdział 5: Depozyty w polskim systemie bankowym; Rozdział 6: Rodzaje kredytów i ich zabezpieczenie; Rozdział 7: Rozliczenia gotówkowe i bezgotówkowe; Rozdział 8: Ryzyko w banku komercyjnym; Wykaz zastosowanych pojęć i akronimów;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 20327, 20326, 20325, 20324, 20323, 17408 (6 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 17406/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Institute: ZIM
ISBN: : 83-01-13127-6
Cz.1: Wprowadzenie do finansów; Rozdział 1: Nauka o finansach; Rozdział 2: Pieniądz; Rozdział 3: Rynki finansowe i ich instrumenty; Rozdział 4: Instytucje finansowe; Rozdział 5: Finanse publiczne; Cz. 2: Finanse przedsiębiorstw; Rozdział 6: Analiza ogólnej sytuacji finansowej przdsiębiorstwa; Rozdział 7: Pozyskiwanie kapitałów; Rozdział 8: Finansowanie aktywów; Cz.3: Bankowość; Rozdział 9: Podstawowe zasady działania banków; Rozdział 10: Pozyskiwanie pieniądza przez bank; Rozdział 11: Inwestycje bankowe; Rozdział 12: Operacje pośredniczące;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 4534, 4533, 4532, 4531 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 4530/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Institute: ZIM
ISBN: : 83-60089-02-7
Rozdział 1: Przedmiot, struktura i metoda nauki finansów; Rozdział 2: Geneza, ewolucja i teoria pieniądza; Rozdział 3: Architektura współczesnego systemu finansowego; Rozdział 4: Banki i systemy bankowe; Rozdział 5: Bankowość centralna i polityka pieniężna; Rozdział 6: Bankowość komercyjna i spółdzielcza; Rozdział 7: Elementy bankowośći elektronicznej; Rozdział 8: Usługi, operacje i czynności bankowe; Rozdział 9: Elementy ubezpieczeń gospodarczych i społecznych; Rozdział 10: Elementy rynku kapitałowego; Rozdział 11: Elementy finansów przedsiębiorstw; Rozdział 12: Elemety finansów gospodarstw domowych; Rozdział 13: Elementy finansów publicznych;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 19984, 19983 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 19982/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Institute: ZIM
ISBN: : 83-913327-5-6
1. Przedmiot, struktura i metoda nauki finansów; 2. Geneza, ewolucja i teoria pieniądza; 3. Architektura współczesnego systemu finansowego; 4. Banki i systemy bankowe; 5. Bankowość centralna i polityka pieniężna; 6. Bankowość komercyjna i spółdzielcza; 7. Elementy bankowości elektronicznej; 8. Usługi, operacje i czynności bankowe; 9. Elementy finansów ubezpieczeń gospodarczych; 10. Elementy rynku kapitałowego. Giełda Papierów Wartościowych; 11. Elementy finansów przedsiębiorstw; 12. Elementy finansów gospodarstw domowych; 13. Elementy finansów publicznych (rządowych i samorządowych); 14. Elementy finansów Unii Europejskiej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 25088, 25087, 25086, 25085, 25084, 15908 (6 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 15907/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Finanse i bankowość w gospodarce rynkowej / Halina Zadora. - Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2004. - 425, [1] s. : rys., tab., wykr. ; 24 cm.
Institute: ZiM
ISBN: : 83-7335-167-1
Rozdział 1: Wprowadzenia do finansów; Rozdział 2: Wprowadzenia do bankowości; Rozdział 3: Finanse publiczne; Rozdział 4: Finanse przedsiębiorstw; Rozdział 5: Finanse gospodarstw domowych; Rozdział 6: Bankowość komercyjna; Rozdział 7: Finanse ubezpieczeń; Rozdział 8: Rynek finansowy w tworzeniu i transformacji strumieni finansowych; Rozdział 9: Wpływ koniunktury na podmioty gospodarcze i strumienie finansowe.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 29621, 29620, 29619, 15945 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 15944/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 36446 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 36445/XXVIII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. System finansowy i walutowy; 2. Finanse publiczne i polityka fiskalna; 3. System bankowy; 4. Budowa rynkowego systemu bankowego w Polsce; 5. Bankowość centralna oraz polityka pieniężna i kursowa; 6. Bankowość inwestycyjna; 7. Bankowość hipoteczna; 8. Bankowość elektroniczna; 9. Nadzór nad systemem bankowym oraz gwarantowanie depozytów; 10. Rynek walutowy i ryzyko kursowe; 11. Rynek pieniężny; 12. Rynek kapitałowy; 13. Nadzór korporacyjny nad rynkami kapitałowymi; 14. Fundusze inwestycyjne; 15. Rynek kredytowy; 16. Sekurytyzacja; 17. Rynek pochodnych instrumentów finansowych;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32176 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 32175/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
1. Wprowadzenie do zarządzania finansowego bankiem; 2. Sprawozdania finansowe banku; 3. Zarządzanie efektywnością; 4. Zarządzanie ryzykiem; 5. Zarządzanie kapitałem; 6. Zintegrowanie zarządzanie efektywnością i ryzykiem.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 16947, 16946 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 16945/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Bankowość elektroniczna w usługach finansowych; Rozdział 2: Zarządzanie środkami pieniężnymi w przedsiębiorstwie; Rozdział 3: Rola systemu office banking w obsłudze finansowej przedsiębiorstwa; Rozdział 4: Bezpieczeństwo w bankowości elektronicznej; Rozdział 4: Bankowość usługi elektroniczne w śród przedsiębiorstw w Polsce;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 16274 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 16273/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-646/2 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. P-646/1/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Baza danych jako podstawowe narzędzie w informatyce bankowej; 2. Systemy bankowe; 3. Obieg informacji w banku a konstrukcja systemu bankowego; 4. Systemy jednostanowiskowego, sieciowe i wielodostępne; 5. Przetwarzanie danych; 6. Dokumentacja przetwarzania danych; 7. Zabezpieczenie systemów przed utratą danych; 8. Archwiwizacja danych - metody;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 4661, 4660, 4659, 4658, 4657, 4656, 4655, 4654, 4653 (9 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 4652/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
1. Kapitał finansowy w procesie świadczenia usług bankowych; 2. Kapitał zakładowy w bankach krajowych; 3. Kapitał rezerwowy i uzupełniający w bankach krajowych; 4. Rola zysku w kształtowaniu poziomu kapitału własnego banku; 5. Kapitał regulacyjny banków krajowych wobec wymogów Komitetu Bazylejskiego; 6. Depozyty w strukturze kapitału finansowego banków; 7. Rynkowe formy pozyskiwania kapitału obcego w bankach.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32238, 32237 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 32236/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
(FFF - Wydawnictwo Naukowe PWN)
1. Rodzaje ryzyka bankowego; 2. Metody pomiaru kredytowego; 3. Uregulowania rezerw i odpisów aktualizujących wierzytelność w banku komercyjnym; 4. Konsekwencje wyboru metody pomiaru ryzyka kredytowego. [JR]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-1019/2 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. P-1019/1/XVII czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again