Form of Work
Książki
(25)
Status
only on-site
(25)
available
(22)
unavailable
(2)
Branch
Wypożyczalnia
(24)
Czytelnia - Magazyn
(22)
Czytelnia - Wolny dostęp
(3)
Author
Flejterski Stanisław
(2)
Świecka Beata
(2)
Antkiewicz Sławomir
(1)
Armendariz de Aghion Beatriz
(1)
Białek-Jaworska Anna
(1)
Brooks Robert
(1)
Capiga Mirosława
(1)
Chyliński Andrzej
(1)
Dmowski Adam
(1)
Dobosiewicz Zbigniew
(1)
Gigol Katarzyna
(1)
Grzywacz Jacek
(1)
Gup Benton E
(1)
Harasim Janina
(1)
Iwanicz-Drozdowska Małgorzata
(1)
Kałużny Radosław
(1)
Magielski Wilhelm
(1)
Marciniak-Neider Danuta
(1)
Markiewicz Magdalena
(1)
Morduch Jonathan
(1)
Olesiak Kazimierz
(1)
Olszewski Arkadiusz
(1)
Orechwa-Maliszewska Elżbieta
(1)
Pawełczak Adam
(1)
Pietrzak Edmund
(1)
Prokopowicz Dariusz
(1)
Pyka Irena
(1)
Saczek Andrzej
(1)
Sarnowski Janusz
(1)
Szewczyk Ryszard
(1)
Szustak Grażyna
(1)
Trzebiatowska Małgorzata
(1)
Uryga Józef
(1)
West James
(1)
Wieteska Jolanta
(1)
Worobiej Ewa
(1)
Wąsowski Włodzimierz
(1)
Zadora Halina
(1)
Zawadzki Andrzej
(1)
Świderski Jerzy
(1)
Year
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(20)
1990 - 1999
(4)
Country
Poland
(25)
Language
Polish
(25)
Subject
Banki
(23)
Finanse
(6)
Kredyt
(2)
Przedsiębiorstwo
(2)
Ryzyko
(2)
Analiza finansowa
(1)
Banki internetowe
(1)
Banki operacyjne
(1)
Budownictwo mieszkaniowe
(1)
Depozyt bankowy
(1)
Excel
(1)
Factoring
(1)
Forfaiting
(1)
Gwarancje bankowe
(1)
Handel zagraniczny
(1)
Kapitał własny przedsiębiorstwa
(1)
Kredyt hipoteczny
(1)
Kredyt inwestycyjny
(1)
Metoda Monte Carlo
(1)
Obrót bezgotówkowy
(1)
Papiery dłużne
(1)
Podręczniki akademickie
(1)
Pożyczki bankowe
(1)
Procent
(1)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(1)
Rachunek bankowy
(1)
Rentowność
(1)
Rezerwy (finanse)
(1)
Rozliczenia międzynarodowe
(1)
Rozliczenia pieniężne
(1)
Rynek finansowy
(1)
Ryzyko bankowe
(1)
Ryzyko kredytowe
(1)
Sprawozdawczość
(1)
Systemy informatyczne
(1)
Turystyka
(1)
Zarządzanie finansowe
(1)
Zysk
(1)
25 results Filter
No cover
Book
In basket
Instytut: ZIM
ISBN: : 83-85776-37-0
1. Bank jako instytucja pośrednictwa finansowego; 2. System informacyjny banków komercyjnych; 3. Bilans banku i rachunek wyników; 4. Aktywa i pasywa banku komercyjnego; 5. Ryzyko bankowe; 6. Zarządzanie aktywami i pasywami; 7. Sterowanie zyskiem w banku; 8. Opodatkowanie banków; 9. Kalkulacja kosztu kapitału; 10. Ocena sytuacji finansowej banku; 11. Planowanie i controling w banku; 12. Badanie rocznych sprawozdań finansowych banków;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 6179, 6178, 6177, 6176 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 6175/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Ekonomika i finanse banku komercyjnego / Włodzimierz Wąsowski. - Warszawa : Difin, 2004. - 294 s. : tab., wykr. ; 23 cm.
Instytut: ZIM
ISBN: : 83-7251-480-1
Rozdział 1: Bank w gospodarce rynkowej; Rozdział 2: Klient i produkty bankowe; Rozdział 3: Papiery wartościowe w portfelu banku; Rozdział 4: Międzybankowy rynek pieniężny; Rozdział 5: Odsetki; Rozdział 6: Aktywa i pasywa banku; Rozdział 7: Rachunek zysków i strat; Rozdział 8: Ryzyka bankowe; Rozdział 9: Metody i instrumenty zarządzania finansowego; Rozdział 10: Podatek dochodowy w banku; Rozdział 11: Analiza finansowa w banku;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 19981, 19980 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 19979/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Opłacalność działalności kredytowej banku / Katarzyna Gigol. - [Warszawa] : Twigger, 2000. - 267 s. : rys., tab. ; 21 cm.
Rozdział 1: Bilans banku komercyjnego; Rozdział 2: Rodzaje i charakterystyka kredytów, pożyczek i innych form fiansowania związanych z działalnością kredytową banku; Rozdział 3: Opłaty pobierane przez bank; Rozdział 4: Sytuacja finansowa banku; Rozdział 5: Metody ustalania oprocentowania depozytów; Rozdział 6: Metody ustalania ceny kredytw dla przedsiębiorstw; Rozdział 7: Metody ustalania oprocentowania kredytu komercyjnego; Rozdział 8: Planowanie bilansu a rentowność; Rozdział 9: Wpływ ryzyka kredytowego na stopy procentowe;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 20306 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 20305/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 36446 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 36445/XXVIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Instytut: ZIM
ISBN: : 83-86169-48-6 (FI)
Rozdział 1: Czynności bankowe; Rozdział 2: Rachunki bankowe; Rozdział 3: Przyjmowanie depozytów; Rozdział 4: Udzielanie kredytów; Rozdział 5: Kredyty konsumenckie; Rozdział 6: Gwarancje bankowe, akredytywy, poręczenia; Rozdział 7: Przeprowadzanie bankowych rozliczeń pieniężnych; Rozdział 8: Pieniądz elektroniczny; Rozdział 9: Operacje czekowe i wekslowe. Warranty; Rozdział 10: Terminowe operacje finansowe; Rozdział 11: Nabywanie wierzytelności pieniężnych. Przechowywanie przedmiotów; Rozdział 12: Czynności obrotu dewizowego. [Z]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-58/3, P-58/2, P-58/1, 24289, 24288 (5 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 24287/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: System bankowy w Polsce; Rozdział 2: Instytucje wspomagające system bankowy w Polsce; Rozdział 3: Operacje bankowe; Rozdział 4: Ryzyko działalności banku; Rozdział 5: Zarządzanie finansami banku. [Z]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-42/2, P-42/1, 25954 (3 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 25953/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Instytut: ZIM
ISBN: : 83-7251-552-2
Cz.1: Podstawy finansów; Rozdział 1: Pojęcie i funkcja finansów; Rozdział 2: Istota pieniądza. Polityka pieniężna; Rozdział 3: Przepływy finansowe w gospodarce; Rozdział 4: Rynki finansowe; Cz.2: Podstawy bankowości; Rozdział 5: Depozyty w polskim systemie bankowym; Rozdział 6: Rodzaje kredytów i ich zabezpieczenie; Rozdział 7: Rozliczenia gotówkowe i bezgotówkowe; Rozdział 8: Ryzyko w banku komercyjnym; Wykaz zastosowanych pojęć i akronimów;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 20327, 20326, 20325, 20324, 20323, 17408, 17407 (7 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 17406/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Instytut: ZIM
ISBN: : 83-01-13127-6
Cz.1: Wprowadzenie do finansów; Rozdział 1: Nauka o finansach; Rozdział 2: Pieniądz; Rozdział 3: Rynki finansowe i ich instrumenty; Rozdział 4: Instytucje finansowe; Rozdział 5: Finanse publiczne; Cz. 2: Finanse przedsiębiorstw; Rozdział 6: Analiza ogólnej sytuacji finansowej przdsiębiorstwa; Rozdział 7: Pozyskiwanie kapitałów; Rozdział 8: Finansowanie aktywów; Cz.3: Bankowość; Rozdział 9: Podstawowe zasady działania banków; Rozdział 10: Pozyskiwanie pieniądza przez bank; Rozdział 11: Inwestycje bankowe; Rozdział 12: Operacje pośredniczące;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 4534, 4533, 4532, 4531 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 4530/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Instytut: ZIM
ISBN: : 83-60089-02-7
Rozdział 1: Przedmiot, struktura i metoda nauki finansów; Rozdział 2: Geneza, ewolucja i teoria pieniądza; Rozdział 3: Architektura współczesnego systemu finansowego; Rozdział 4: Banki i systemy bankowe; Rozdział 5: Bankowość centralna i polityka pieniężna; Rozdział 6: Bankowość komercyjna i spółdzielcza; Rozdział 7: Elementy bankowośći elektronicznej; Rozdział 8: Usługi, operacje i czynności bankowe; Rozdział 9: Elementy ubezpieczeń gospodarczych i społecznych; Rozdział 10: Elementy rynku kapitałowego; Rozdział 11: Elementy finansów przedsiębiorstw; Rozdział 12: Elemety finansów gospodarstw domowych; Rozdział 13: Elementy finansów publicznych;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 19984, 19983 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 19982/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Instytut: ZIM
ISBN: : 83-913327-5-6
1. Przedmiot, struktura i metoda nauki finansów; 2. Geneza, ewolucja i teoria pieniądza; 3. Architektura współczesnego systemu finansowego; 4. Banki i systemy bankowe; 5. Bankowość centralna i polityka pieniężna; 6. Bankowość komercyjna i spółdzielcza; 7. Elementy bankowości elektronicznej; 8. Usługi, operacje i czynności bankowe; 9. Elementy finansów ubezpieczeń gospodarczych; 10. Elementy rynku kapitałowego. Giełda Papierów Wartościowych; 11. Elementy finansów przedsiębiorstw; 12. Elementy finansów gospodarstw domowych; 13. Elementy finansów publicznych (rządowych i samorządowych); 14. Elementy finansów Unii Europejskiej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 25088, 25087, 25086, 25085, 25084, 15908 (6 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 15907/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Finanse i bankowość w gospodarce rynkowej / Halina Zadora. - Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2004. - 425, [1] s. : rys., tab., wykr. ; 24 cm.
Instytut: ZiM
ISBN: : 83-7335-167-1
Rozdział 1: Wprowadzenia do finansów; Rozdział 2: Wprowadzenia do bankowości; Rozdział 3: Finanse publiczne; Rozdział 4: Finanse przedsiębiorstw; Rozdział 5: Finanse gospodarstw domowych; Rozdział 6: Bankowość komercyjna; Rozdział 7: Finanse ubezpieczeń; Rozdział 8: Rynek finansowy w tworzeniu i transformacji strumieni finansowych; Rozdział 9: Wpływ koniunktury na podmioty gospodarcze i strumienie finansowe.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 29621, 29620, 29619, 15945 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 15944/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Wprowadzenie do zarządzania finansowego bankiem; 2. Sprawozdania finansowe banku; 3. Zarządzanie efektywnością; 4. Zarządzanie ryzykiem; 5. Zarządzanie kapitałem; 6. Zintegrowanie zarządzanie efektywnością i ryzykiem.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 16947, 16946 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 16945/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. System finansowy i walutowy; 2. Finanse publiczne i polityka fiskalna; 3. System bankowy; 4. Budowa rynkowego systemu bankowego w Polsce; 5. Bankowość centralna oraz polityka pieniężna i kursowa; 6. Bankowość inwestycyjna; 7. Bankowość hipoteczna; 8. Bankowość elektroniczna; 9. Nadzór nad systemem bankowym oraz gwarantowanie depozytów; 10. Rynek walutowy i ryzyko kursowe; 11. Rynek pieniężny; 12. Rynek kapitałowy; 13. Nadzór korporacyjny nad rynkami kapitałowymi; 14. Fundusze inwestycyjne; 15. Rynek kredytowy; 16. Sekurytyzacja; 17. Rynek pochodnych instrumentów finansowych;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32176 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 32175/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Sprawozdawczość finansowa jako element rachunkowości banku; Rozdział 2: Charakterystyka rocznego sprawozdania finansowego banku; Rozdział 3: Analiza sprawozdań finansowych banku; Rozdział 4: Analiza rocznych sprawozdań finansowych wybranych banków; Rozdział 5: Przykłady do samodzielnego rozwiązania.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 15440 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 15439/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Bankowość elektroniczna w usługach finansowych; Rozdział 2: Zarządzanie środkami pieniężnymi w przedsiębiorstwie; Rozdział 3: Rola systemu office banking w obsłudze finansowej przedsiębiorstwa; Rozdział 4: Bezpieczeństwo w bankowości elektronicznej; Rozdział 4: Bankowość usługi elektroniczne w śród przedsiębiorstw w Polsce;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 16274 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 16273/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Cz. 1: Wymogi w zakresie funkcjonowania rachunkowości bankowej; Rozdział 1: system bankowy; Rozdział 2: Klasyfikacja podmiotów i zasady polityki rachunkowości bankowej; Rozdział 3: Ujmowanie i wycena aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego; Rozdział 4: Ryzyko bankowe i jego zabezpieczenia w formie rezerw celowych; Rozdział 5: funkcjonowanie rachunków dewizowych i zarządzanie ryzykiem walutowym; Rozdział 6: Instrumenty finansowe; Rozdział 7: Płynność finansowa banku; Rozdział 8: Sprawozdawczość bankowa; Rozdział 9: Jednostkowe i skonsolidowane sprawozdania finansowe według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości; Cz. 2: Bankowy plan kont; Cz. 3: Zasady ewidencji ksiegowej wybranych grup operacji bankowych; Rozdział 10: Aktywa trwałe; Rozdział 11: Operacje z udzieleniem środków pieniężnych i operacje z podmiotami finansowymi; Rozdział 12: Operacje z podmiotami niefinansowymi; Rozdział 13: Operacje z instytucjami rządowymi i samorządowymi; Rozdział 14: Papiery wartościowe; Rozdział 15: Operacje różne; Rozdział 16: Fundusze własne; Rozdział 17: Koszty i straty; Rozdział 18: Przychody i zyski; Rozdział 19: Zobowiązania pozabilansowe udzielone i otrzymane; Cz. 4: Schematy; Cz. 5: Słownik terminów dotyczących finansów; Cz. 6: Literatura; Cz. 7: Przepisy prawne;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 20940, 20939 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 20938/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1: Rola kredytu w systemie finansowania budownictwa mieszkaniowego; Rozdział 2: Modele kredytowania budownictwa mieszkaniowego przez banki komercyjne; Rozdział 3: Kryteria i zasady optymalizacji decyzji banku komercyjnego w kredytowaniu budownictwa mieszkaniowego; Rozdział 4: Ocena wrażliwości decyzji kredytowych banku komercyjnego w kredytowaniu budownictwa mieszkaniowego na parametry funkcji celu banku (analiza symulacji); Rozdział 5: finansowanie budownictwa mieszkaniowego kredytami denominowanymi w walutach obcych-problemy i doświadczenia;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 28855, 28854, 28853, 28852 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 28851/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-646/2 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. P-646/1/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Baza danych jako podstawowe narzędzie w informatyce bankowej; 2. Systemy bankowe; 3. Obieg informacji w banku a konstrukcja systemu bankowego; 4. Systemy jednostanowiskowego, sieciowe i wielodostępne; 5. Przetwarzanie danych; 6. Dokumentacja przetwarzania danych; 7. Zabezpieczenie systemów przed utratą danych; 8. Archwiwizacja danych - metody;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 4661, 4660, 4659, 4658, 4657, 4656, 4655, 4654, 4653 (9 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 4652/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1: Wpływ stóp procentowych na dochody i wartości; Rozdział 2: Rozumienie procentowych cen aktywów finansowych; Rozdział 3: Tradycyjne techniki zarządzania aktywami i pasywami: słabe i mocne punkty; Rozdział 4: Wprowadzenie do kontraktów terminowych na stopy procentowe o kontraktów futures; Rozdział 5: Zabezpieczenie za pomocą kontraków futures na instrumenty finansowe; Rozdział 6: Transakcje zmian stóp procentowych; Rozdział 7: Wprowadzenie do opcji; Rozdział 8: Opcje CAP i FLOOR; Rozdział 9: Asymetryczne zabezpieczenia o koszcie zerowym; Rozdział 10: Uwagi dotyczące przepisów i zasad księgowania; Rozdział 11: Polityka zarządzania ryzykiem stopy procentowej;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 13235 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 13234/XVII czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again