Źródło opisu
Katalog księgozbioru
(6)
Forma i typ
Książki
(6)
Dostępność
tylko na miejscu
(6)
dostępne
(4)
Placówka
Wypożyczalnia
(4)
Czytelnia - Magazyn
(3)
Czytelnia - Wolny dostęp
(1)
Czytelnia Czasopism
(2)
Autor
Harasim Janina
(1)
Janc Alfred
(1)
Jaworski Władysław Leopold
(1)
Kisiel Michał
(1)
Korenik Dorota
(1)
Kołodziejczyk Danuta
(1)
Niewiadoma Maria
(1)
Zawadzka Zofia
(1)
Rok wydania
2000 - 2009
(6)
Kraj wydania
Polska
(6)
Język
polski
(6)
Temat
Banki
(5)
Banki spółdzielcze
(1)
Konkurencyjność (ekonomia)
(1)
Nadzór bankowy
(1)
Organizacje pozarządowe
(1)
Pomoc gospodarcza na rzecz regionu
(1)
Rozwój terenów wiejskich
(1)
Ryzyko
(1)
Usługi finansowe
(1)
6 wyników Filtruj
Brak okładki
Książka
W koszyku
(Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, ISSN 1641-2168 ; 111)
Temat
Cz. 1: Bezpieczeństwo sektora bankowego; 1. System bankowy i system płatniczy- powiązania i wzajemne uwarunkowania; 2. Stabilizowanie systemu finansowego przez bank centralny na przykładzie NBP; 3. Znaczenie niemieckiego systemu bankowego dla regulowania płynności Eurosystemu w latach 1999- 2006. Wnioski dla polskiego systemu bankowego; 4. Kredytowy kanał transmisji impulsów polityki pieniężnej. Przypadek Polski; 5. Uwagi w sprawie dostosowania polskiego systemu kursowego do zasad ERM II; 6. Polityka pieniężna i kursowa w Polsce po 1990 roku- relacje i perspektywy współpracy; Cz. 2: Przemiany w działalności sektora bankowego; 1. Koncentracja działalnośc i w polskim systemie bankowym; 2. Siła spółdzielczego sektora bankowego w Polsce; 3. Zarządzanie kosztami w praktyce bankowej; 4. Wpływ zmian zasad sporzadzania sprawozdań finansowych na ocenę sytuacji majatkowo- finansowej banków komercyjnych; 5. Wpływ lojalności klientów na zyskowność banku; 6. Funkcjonowanie rynku terminowego typu futures.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia Czasopism
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 04/c (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Cz.1: System bankowy i jego otoczenie; Rozdział 1: Banki i system bankowy; Rozdział 2: Polityka pieniężna banku centralnego i rynek pieniężny; Rozdział 3: Nadzór bankowy w Polsce; Cz.2: Operacje bankowe; Rozdział 4: Operacje kredytowo-depozytowe; Rozdział 5: Operacje zagraniczne; Rozdział 6: Operacje bankowości; Rozdział 7: Sekurytyzacja; Rozdział 8: Operacje instrumentami pochodnymi; Cz.3: Zarządzanie bankiem komercyjnym; Rozdział 9: Cele polityki bankowej; Rozdział 10: Kapitał własny banku; Rozdział 11: Strategia marketingowa banków komercyjnych; Rozdział 12: Metody oceny banku komercyjnego; Cz.4: Ryzyko bankowe; Rozdział 13: Pojęcie i rodzaje ryzyka bankowego; Rozdział 14: Ryzyko płynności; Rozdział 15: Ryzyko kredytowe; Rozdział 16: Ryzyko kraju; Rozdział 17: Ryzyko stopy procentowej; Rozdział 18: Ryzyko walutowe; Rozdział 19: Ryzyko operacyjne;
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 19892, 19890, 19889 (3 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 19888/XVII czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Rozdział 1: Sektor bankowości detalicznej w Polsce; Rozdział 2: Czynniki wpływające na rozwój bankowości detalicznej w Polsce; Rozdział 3: Ocena zasobów materialnych i niematerialnych najważniejszych uczestników rynku detalicznych usług bankowych w Polsce; Rozdział 4: Czynniki przewagi konkurencyjnej na krajowym rynku detalicznych usług bankowych; Rozdział 5: Podstawowe obszary wyboru strategicznego w bankowości detalicznej w Polsce; Rozdział 6: Strategie konkurencyjne na rynku detalicznych usług bankowych w Polsce.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 17948 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 17947 /XVII czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
CD
W koszyku
Innowacyjne usługi banku / red. Dorota Korenik ; aut. Michał Kisiel [et al.]. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006. - 294, [2] s. : il. ; 24 cm + 1 dysk optyczny (CD-ROM).
Rozdział 1: Bank i jego usługi w dobie " rewolucji finansowej"; Rozdział 2: Usługi o charakterze innowacyjnym przeznaczone dla klientów indywidualnych; Rozdział 3: Usługi o charakterze innowacyjnym przeznaczone dla małych i średnich przedsiębiorstw; Rozdział 4: Usługi przeznaczone dla klientów instytucjonalnych; Rozdział 5: Usługi banku na rynku instrumentów pochodnych; Rozdział 7: Usługi banku w środowisku elektronicznym;
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 20086, 20085 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 20084/XVII czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Wielopoziomowy system kontroli banków / Maria Niewiadoma. - Warszawa : CeDeWu, 2007. - 296 s. : rys. ; 24 cm.
Rozdział 1: Systematyzacja pojęć z zakresu kontroli w sektorze bankowym; Rozdział 2: Rola nadzoru bankowego w systemie kontroli banków na poziomie regulacji ponadnarodowych; Rozdział 3: Elementy systemu kontroli banków na poziomie nadzoru krajowego; Rozdział 4: Zagadnienia systemu kontroli wewnętrznej prowadzonej w bankach. [g]
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 34540 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 34539/XVII czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1. Organizacje wspierające lokalny rozwój społeczno-gospodarczy w świetle materiałów statystycznych GUS; 2. Organizacje wspierające lokalny rozwój społeczno gospodarczy w świetle badań empirycznych; 3. Organizacje wspierające rozwój lokalny - studium przypadku;
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia Czasopism
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 043/c (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej