Form of Work
Książki
(25)
Status
only on-site
(22)
available
(17)
Branch
Wypożyczalnia
(17)
Czytelnia - Magazyn
(13)
Czytelnia - Wolny dostęp
(4)
Czytelnia Czasopism
(5)
Author
Sikora Wojciech
(5)
Kukuła Karol
(3)
Anholcer Marcin
(2)
Krupa Andrzej
(2)
Pelc Mieczysław
(2)
Trzaskalik Tadeusz
(2)
Zieliński Tomasz
(2)
Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego
(1)
Byrska-Rąpała Alicja
(1)
Filar Władysław (1926- )
(1)
Filipowicz Bogusław
(1)
Gaspars Helena
(1)
Gawrońska-Nowak Bogna
(1)
Grudzewski Wiesław
(1)
Guzik Bogusław
(1)
Ignasiak Edmund
(1)
Kopańska-Bródka Donata
(1)
Orzechowski Arkadiusz
(1)
Owczarkowski Artur
(1)
Owsiak Stanisław
(1)
Panek Emil
(1)
Piasecki Krzysztof
(1)
Sadowski Wiesław
(1)
Sikora Wojciech (ekonomia)
(1)
Walerysiak Grzegorz
(1)
Łucki Zbigniew
(1)
Year
2010 - 2019
(4)
2000 - 2009
(15)
1990 - 1999
(3)
1980 - 1989
(1)
1970 - 1979
(2)
Country
Poland
(25)
Language
Polish
(24)
English
(1)
Subject
Badania operacyjne
(24)
Ekonometria
(5)
Decyzje
(4)
Zarządzanie
(4)
Ekonomia matematyczna
(2)
Informatyka
(2)
Optymalizacja
(2)
Aukcje
(1)
Badania marketingowe
(1)
Badania rynku
(1)
Ekonomia
(1)
Fundusze strukturalne
(1)
Gry kierownicze
(1)
Konsolidacja sprawozdań finansowych
(1)
Kurs walutowy
(1)
Lokalizacja handlu
(1)
Matematyka
(1)
Matematyka finansowa
(1)
Organizacja
(1)
Produktywność
(1)
Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego
(1)
Rachunek prawdopodobieństwa
(1)
Rachunkowość
(1)
Statystyka matematyczna
(1)
Wojsko
(1)
Zaopatrzenie
(1)
Genre/Form
Opracowanie
(1)
Podręcznik
(1)
25 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: : 83-7417-101-4
1. Wpływ realnego kursu walitowego na przychód z eksportu; 2. Inwestowanie w środowiska l-stabilnych stóp zwrotu; 3. Próba wykorzystania przyczynowości Grangera w modelu polskiegi rynku kapitałowego; 4. Weryfikacja ekonometryczna modelu wyceny aktywów kapitałowych dla portela pseudogeometrycznego ruchów Browna; 5. O możliwościach zastosowania transformacji Fouriera do analizy procesów gospodarczych; 6. Badanie opłacalności długoterminowych strategii inwestowania dopuszczających krótką sprzedaż; 7. Wykorzystanie algorytmu genetycznego do symulacyjnego wyznaczania portfela papierów wartościowych; 8. Wieloaspektowa analiza współczesnych tendencji na europejskich giełdach kapitałowych w poszukiwaniu źródeł przewagi konkurencyjnej; 9. Efektywne zarządzanie portfelem na rynku obligacji; 10. Symulacyjny model rynku produktów jednorodnych i przedsiebiorstw na nim działających; 11. Modelowanie popytowego efektu inwestycji projakościowych; 12. Zastosowanie nieprecyzyjnych prognoz w modelu prognostyczno-decyzyjnym; 13. Zbieżność metody wyrównań dla nieliniowych zadań alokacji; 14. Analiza postopty,alizacyjna w zamknietym zadaniu transportowym; 15. Pareto-optymalne mechanizmy rozdziału dóbr niepodzielnych; 15. Headging opcjami i kontraktami forward; 16. Własności szeregów czasowych a analiza R/S; 17. Aksjomatyka arytmetyki finansowej; 18. Pewne własności rozmytych przestrzeni 2-metrycznych;
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 17353/XIX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, ISSN 1689-7374 ; 138)
ISBN: : 978-83-7417-478-7
1. K. Echaust, Analiza współzależności ekstremalnej zdarzeń na rynkach finansowych w obliczu światowego kryzysu finansowego; 2. H. Gaspars- Wieloch, Uogólnienie modeli optymalizacyjnych służących do generowania krzywych kosztów w analizie czasowo- kosztowej projektu; 3. M. Godlewski, Symulacyjne badanie dynamiki rynku kapitałowego przy użyciu zmodyfikowanego modelu SFI; 4. A. Lach, W. Sikora, Analiza efektywności sekwencyjnego inwestowania w akcje; 5. W. Sikora, Dwuetapowe zagadnienie rozdziału z kryterium dochodu; 6. P. Stodulny, Statystyczne metody szacowania osadu na depozytach bankowych; 7. W. Stronka, O analogii między naukowymi studiami nad analizą techniczną a etnofarmakologią. [M]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 04/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, ISSN 1689-7374 ; 221)
ISBN: : 978-83-7417-696-5
1. Krzysztof Echaust, Analiza rekordów na podstawie indeksu W1G20; 2. Krzysztof Echaust, Krzysztof Piasecki, Porównanie teorii wartości ekstremalnych i rozkładów bezwarunkowych w pomiarze Value at Risk - studium przypadku; 3. Helena Gaspars-Wieloch, Zastosowanie raportów Solvera do zarządzania czasem projektu; 4. Agnieszka Lach, Ocena efektywności systemów transakcyjnych opartych na wskazaniach sztucznych sieci neuronowych oraz na losowym doborze spółek; 5. Jerzy Marcinkowski, Wpływ sekwencyjności polityki inwestycyjnej na wielkość ryzyka; 6. Krzysztof Piasecki, Aprecjacja kapitału w warunkach stałej awersji do ryzyka płynności; 7. Michał Purczyński, Optymalizacja cen produktów w kanałach dystrybucji na przykładzie przemysłu piwowarskiego; 8. Wojciech Sikora, Metoda wydłużania czynności w analizie czasowo-kosztowej przedsięwzięć; 9. Przemysław Stodulny, Obligacje długoterminowe jako instrument zwiększania potencjału rozwojowego banków spółdzielczych; 10. Michał Urbaniak, Harmonogramowanie projektów informatycznych z użyciem metody łańcucha krytycznego na podstawie rozmytej charakterystyki kompetencji. [O]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 04/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Instytut: ZIM ; TIR
ISBN: : 83-907990-3-0
Rozdział 1: Wprowadzenie do badań operacyjnych; Rozdział 2: Podstawowe pojęcia i definicje teorii grafów; Rozdział 3: Modele liniowe; Rozdział 4: Zagadnienie optymalnej trasy; Rozdział 5: Planowanie sieciowe; Rozdział 6: Programowanie dyskretne; Rozdział 7: Zagadnienie przepływu w sieciach transportowych; Rozdział 8: Problem przydziału przy liniowym wskaźniku jakości AP; Rozdział 9: Problem komiwojażera; Rozdział 10: Programowanie sekwencji operacji; Dodatek 11: Podstawowe pojęcia kombinatoryki. [a]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 151/XIX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Operations research / Arkadiusz Orzechowski. - Warszawa : Warsaw School of Economics, 2015. - 68 stron : ilustracje ; 24 cm.
ISBN: : 978-83-65416-49-0
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 54754 czyt. (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: : 978-83-208-1743-0
Rozdział 1. Optymalizacja liniowa; Rozdział 2: Zagadnienia transportowe; Rozdział 3: Przepływy w sieciach; Rozdział 4: Optymalizacja wielokryterialna; Rozdział 5: Programowanie nieliniowe; Rozdział 6: Programowanie dynamiczne; Rozdział 7: Analiza sieciowa przedsięwzięć; Rozdział 8: Optymalizacja dyskretna; Rozdział 9: Programowanie w warunkach ryzyka; Rozdział 10: Drzewa decyzyjne; Rozdział 11: Programowanie w warunkach niepewności; Rozdział 12: Zarządzanie zapasami; Rozdział 13: Optymalizacja decyzji inwestycyjnych; Rozdział 14: Sztuczne sieci neuronowe; Rozdział 15: Metody heurystyczne.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 28992 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 28991/XIX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Instytut: ZiM
ISBN: : 83-86434-89-9
Rozdział 1: Wprowadzenie do problematyki badań operacyjnych; Rozdział 2: Modele programowania liniowego; Rozdział 3: Modele transportowe; Rozdział 4: Modele sieciowe; Rozdział 5: Podejmowanie decyzji w warunkach ryzyka i niepewności;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 17704, 17703 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 17702/XIX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Badania operacyjne w przykładach i zadaniach / red. Karol Kukuła. - Wyd. 3 popr. i rozszerz. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999. - 322 [1] s. ; 24 cm.
Instytut: ZIM
ISBN: : 83-01-12828-3
1. Wybrane zagadnienia programowania liniowego; 2. Problemy transportowe i przydziału; 3. Gry; 4. Zagadnienie kolejek; 5. Programowanie sieciowe; 6. Nieliniowe zagadnienia optymalizacyjne; 7. Elementy programowania dynamicznego; 8. Wybrane modele zapasów; 9. Zastosowanie badań operacyjnych w konstrukcji biznesplanu; 10. Zadania różne.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 3511, 3510, 3509, 3508, 3507, 3506, 3505, 3504, 3503 (9 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 3502/XIX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Badania operacyjne w przykładach i zadaniach / red. nauk. Karol Kukuła. - Wyd. 5. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005. - 349 [1] s. : tab., wykr. ; 24 cm.
Instytut: ZiM
ISBN: : 83-01-14383-5 ; 83-01-14883-7 rok 2006
1. Wybrane zagadnienia programowania linowego; 2. Problemy transportowe i przydziału; 3. Gry; 4. Zagadnienie kolejek; 5. Programowanie sieciowe; 6. Nieliniowe zagadnienia optymalizacyjne; 7. Elementy programowania dynamicznego; 8. Wybrane modele zapasów; 9. Zastosowanie badań operacyjnych w konstrukcji biznesplanu; 10. Budowa rankingu obiektów w świetle ocen wielokryterialnych; 11. Zadania różne.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 15326, 15325, 15324, 15323 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 15322/XIX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Instytut: ZiM
ISBN: : 83-01-14383-5 ; 83-01-14883-7 rok 2006
1. Wybrane zagadnienia programowania linowego; 2. Problemy transportowe i przydziału; 3. Gry; 4. Zagadnienie kolejek; 5. Programowanie sieciowe; 6. Nieliniowe zagadnienia optymalizacyjne; 7. Elementy programowania dynamicznego; 8. Wybrane modele zapasów; 9. Zastosowanie badań operacyjnych w konstrukcji biznesplanu; 10. Budowa rankingu obiektów w świetle ocen wielokryterialnych; 11. Zadania różne.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 23292, 23291, 23290, 23289 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 23288/XIX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 53738 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Standardy i środowiska modelowania, Tadeusz Nowicki; 2. Modelowanie dynamiczne procesów zarządzania, Radosław Pytlak; 3. Statystyczne metody zarządzania jakością, Tomasz Zieliński; 4. Formalne pojęcie równowagi w modelach optymalizacji i zarządzania, Andrzej Wieczorek; 5. Problem horyzontu w modelu zaopatrzenia z losowymi cenami, Ryszarda Rempala; 6. Zarządzanie zapasami w łańcuchu produkcji i dystrybucji, Stanisław Byłka; 7. Modelowanie oceny zagrożenia kontynuacji działalności przedsiębiorstwa, Stefan Kurinia, 8. Podejmowanie decyzji dowódczych jedno- i wielokryterialnych, Stanisław Sirko. [A]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 45423 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 45422/XIX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 46997 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 46996/XIX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Wstęp; Rozdział 2: Rachunek różniczkowy; Rozdział 3: Programowanie liniowe; Rozdział 4: Metody probabilistyczne; Rozdział 5: Teoria gier; Rozdział 6: Metody statystyczne; Rozdział 7: Programowanie dynamiczne; Rozdział 8: Zakończenie;
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 1248 (1 egz.)
No cover
Book
CD
In basket
Instytut: IS ; ZIM
ISBN: : 83-208-1421-9
1. Programowanie liniowe; 2. Programowanie liniowe całkowitoliczbowe; 3. Zadanie transportowe; 4. Programowanie wielokryterialne; 5. Podejmowanie decyzji w warunkach niepełnej informacji; 6. Programowanie kwadratowe; 7. Zarządzanie projektami; 8. Programowanie sieciowe; 9. Programowanie dynamiczne;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 9173 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 9172/XIX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Instytut: IS ; ZIM
ISBN: : 83-208-1421-9
1. Programowanie liniowe; 2. Programowanie liniowe całkowitoliczbowe; 3. Zadanie transportowe; 4. Programowanie wielokryterialne; 5. Podejmowanie decyzji w warunkach niepełnej informacji; 6. Programowanie kwadratowe; 7. Zarządzanie projektami; 8. Programowanie sieciowe; 9. Programowanie dynamiczne;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 28822 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 28821/IV czyt. (1 egz.)
Book
In basket
(Materiały Dydaktyczne - Akademia Ekonomiczna w Poznaniu ISSN 1427-1117 ; nr 163.)
Rozdział 1: Programowanie liniowe; Rozdział 2: Zagadnienia transportowe; Rozdział 3: Optymalizacja wielokryterialna; Rozdział 4: Programowanie nieliniowe; Rozdział 5: Analiza sieciowa przedsięwzięć; Rozdział 6: Programowanie dyskretne; Rozdział 7: Programowanie w warunkach ryzyka; Rozdział 8: Programowanie w warunkach niepewności; Rozdział 9: Analiza portfelowa; Rozdział 10: Modele ekonometryczne.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 29032, 29031 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 29030/XIX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
(Materiały Dydaktyczne - Akademia Ekonomiczna w Poznaniu ISSN 1427-1117 ; nr 177.)
Cz.1: Ekonometria; Rozdział 1: Ekonometryczne podejście do modelowania i prognozowania zjawisk gospodarczych; Rozdział 2: Wyznaczanie modeli liniowych klasyczną metodą najmniejszych kwadratów; Rozdział 3: Weryfikacja modelu liniowego wyznaczonego klasyczną mnk; Rozdział 4: wyznaczanie i weryfikacja modeli nieliniowych, liniowych względem parametrów; Rozdział 5: wyznaczanie i weryfikacja modeli nieliniowych linearyzowalnych przez logarytmowanie; Cz.2: Badania operacyjne; Rozdział 6: Podstawowe pojęcia badań operacyjnych; Rozdział 7: Metoda geometryczna; Rozdział 8: Elementy analizy postoptymalizacyjnej; Rozdział 9: wierzchołki zbioru rozwiązań dopuszczalnych w przestrzeni wielowymiarowej. Rozwiązanie bazowe; Rozdział 10: Metoda simpleks; Rozdział 11: Zamknięte zadania transportowe.Metoda potencjałów;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 23869, 23868 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 23867/XXI czyt. (1 egz.)
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, ISSN 1641-2168 ; 78)
Instytut: ZiM
ISBN: : 978-83-7417-193-9
Cz.1: Ekonomia matematyczna; 1. Równowaga dłodookresowa w ogólnym modelu konkurencji klasycznej; 2. Polityka budżetowa w warunkach unii monetarnej w świetle neoklasycznego modelu wzrostu gospodarczego; 3. Analiza porównawcza zasobów i jakości kapitału ludzkiego w Polsce i w stanach Zjednoczonych na tle modelu R.E Manuelleigo i A.Seschadriego; 4. Własności procesów kroczących w wieloproduktowej gospodarce z kapitałem trwałym; 5. Model gospodarki konkurencyjnej typu Walrasa z oczekiwaniami cenowymi; Cz.2: Matematyka finansowa; 6. Modelowanie mikrostruktury polskiego rynku kapitałowego; 7. Dynamika rozkladów warunkowanych polskich zwrotów finansowych; Cz.3: Optymalizacja decyzji i analiza wypukła; 8. Optymalizacja inwestycji w modelu z heterogenicznymi agentami; 9. Optymalizacja celów menedżera i właściciela w przedsiebiorstwie; 10. Ograniczenia na zmienne w algorytmach punktów wewnętrznych; 11. Wypukłe odwzorowanie rozmyte; 12. Przegląd implikacji rozmytych w kontekście wyznaczania ważonych ocen wariantów.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 04/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, ISSN 1641-2168 ; 104)
1. Stabilność w trójstronnym zagadnieniu przydziału z cyklicznymi preferencjami; 2. Modernizacja programów kształcenia- przyczynek do dyskusji na temat programu specjalności: systemy wspomagania decyzji menedżerskich (SWDM); 3. Wybrane rozkłady prawdopodobieństwa w modelowaniu empirycznych stóp zwrotu akcji notowanych na GPW w Warszawie; 4. Przegląd modeli optymalizacyjnych stosowanych w analizie czasowo- kosztowej przedsięwzięć; 5. O modelowaniu przedsiębiorstwa w ujęciu cybernetycznym; 6. Dywersyfikacja a ryzyko inwestycyjne; 7. O problemie komiwojażera, w którym koszty tras są zmiennymi losowymi niezależnymi; 8. Algorytm drzewa poprawy dla zagrożenia rozdziału z ograniczoną pojemnością pól; 9. Wykorzystanie "wykrywacza kłamstw" w badaniu paradoksu Newcomba; 10. Zastosowanie modyfikacji modelu Moody's KMV do oceny ryzyka kredytowego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 04/c (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again