Forma i typ
Książki
(3)
Dostępność
tylko na miejscu
(3)
Placówka
Czytelnia Czasopism
(3)
Autor
Sokołowski Andrzej
(2)
Gajewski Andrzej
(1)
Rok wydania
2010 - 2019
(3)
Kraj wydania
Polska
(3)
Język
polski
(3)
Temat
Analiza danych
(2)
Analiza danych statystycznych
(1)
Prognozowanie statystyczne
(1)
3 wyniki Filtruj
Brak okładki
Książka
W koszyku
(Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, ISSN 1898-6447 ; nr 876)
1. Krzysztof Guzik, Edward Smaga, Krzywa Markowitza jako obwiednia; 2. Beata Basiura, Przestrzenne zróżnicowanie wypadkowości przy pracy w Polsce; 3. Sabina Denkowska, Testowanie wielokrotne przy budowie liniowego modelu ekonometrycznego; 4. Kamil Fijorek, Odporne testowanie równości macierzy kowariancji w kontekście porównywalności międzynarodowych badań ankietowanych; 5. Jadwiga Kostrzewska, Wpływ cech społeczno-demograficznych na wysokość wynagrodzenia zamężnych kobiet; 6. Urszula Lasa, Prognozowanie liczby pacjentów poradni ortopedycznej; 7. Anna Malina, Statystyczna weryfikacja założeń i celów strategii lizbońskiej w sferze zatrudnienia w 2009 roku. Polska na tle krajów Unii Europejskiej; 8. Paweł Najman, Regression of Random Vectors for Multivariate t-Student Distribution; 9. Sławomir Śmiech, Analiza przeżycia podmiotów gospodarczych w województwie małopolskim w latach 2002-2008; 10. Paweł Ulman, Wynagrodzenia kobiet i mężczyzn w Polsce i ich zróżnicowanie. [O]
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia Czasopism
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 03/c (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
(Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, ISSN 1898-6447; nr 892)
1. Daniel Kosiorowski, Odporny estymator prostego liniowego modelu mieszanego; 2. Katarzyna Budny, Jan Tatar, Regresja liniowa z wykorzystaniem nowej definicji momentów wektorów losowych; 3. Katarzyna Wójcik, An Analysis of Graphs as a Tool of International Trade in the Countries of the European Union; 4. Anna Bryja, Optymalizacja liczby skupień na podstawie wybranych wskaźników jakości grupowania; 5. Grzegorz Kończak, Małgorzata Szerszunowicz, Monitorowanie autokorelacyjnego procesu za pomocą łańcuchów Markowa. [O]
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia Czasopism
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 03/c (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
(Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, ISSN 1898-6447 ; 878)
1. Anna Gacek, Andrzej Gajewski, Analiza skupień w towaroznawczej ocenie wód mineralnych i źródlanych; 2. Patrycja Branka, Kamil Fijorek, Analiza stopnia umiędzynarodowienia gospodarki i rozwoju społeczno-gospodarczego polskich województw - podejście symulacyjne; 3. Anna Malina, Dorota Mierzwa, Analiza porównawcza wzrostu gospodarczego w Polsce i na Ukrainie w okresie 20 lat przemian gospodarczych; 4. Monika Papież, Sławomir Śmiech, Analiza przyczynowości pomiędzy cenami węgla koksowego, koksu i stali w latach 2003-2010; 5. Barbara Pawełek, Roman Huptas, Analiza statystyczna zróżnicowania wykorzystania środków unijnych przez polskie regiony szczebla NUTS 2 w okresie od stycznia 2007 roku do czerwca 2010 roku; 6. Barbara Podolec, Kultura i wypoczynek a wydatki gospodarstw domowych w Polsce; 7. Marcin Salamaga, Ocena wpływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych na handel wewnątrzgałęziowy w wybranych krajach Europy Środkowo-Wschodniej; 8. Jan Trąbka, Systemy klasy ERP jako narzędzie przeciwdziałania skutkom spowolnienia gospodarczego - analiza przypadków; 9. Renata Wróbel-Rotter, Empiryczne modele równowagi ogólnej: zagadnienia numeryczne estymacji bayesowskiej. [O]
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia Czasopism
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 03/c (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej