Źródło opisu
Katalog księgozbioru
(37)
Forma i typ
Książki
(36)
Publikacje dydaktyczne
(1)
Dostępność
tylko na miejscu
(37)
dostępne
(13)
Placówka
Wypożyczalnia
(13)
Czytelnia - Magazyn
(12)
Czytelnia - Wolny dostęp
(1)
Czytelnia Czasopism
(24)
Autor
Fotyma Mariusz
(10)
Borówczak Franciszek
(8)
Blecharczyk Andrzej
(4)
Dooley Jenny
(2)
Evans Virginia
(2)
Rosencrans Carlos
(2)
Wesołowski Marian
(2)
Bac Stanisław (1929- )
(1)
Blecharczyk Andrzej
(1)
Borkowska Halina
(1)
Borowski Sylwester
(1)
Borówczak Franciszek. Red
(1)
Bujak Karol
(1)
Czerko Zbigniew
(1)
Dulcet Edmund
(1)
Karczmarczyk Stanisław
(1)
Kościk Bogdan
(1)
Krężel Roman
(1)
Nowak Lech
(1)
Parylak Danuta
(1)
Pawłat Henryk
(1)
Piekut Kazimierz
(1)
Sawicka Barbara
(1)
Woźniak Andrzej (1961- )
(1)
Zimny Lesław
(1)
Rok wydania
2010 - 2019
(12)
2000 - 2009
(20)
1990 - 1999
(5)
Kraj wydania
Polska
(37)
Język
polski
(37)
Temat
Agrotechnika
(36)
Próby uprawowe
(18)
Chwasty
(2)
Inżynieria rolna
(2)
Język angielski
(2)
Nasiona
(2)
Produkcja roślinna
(2)
Płodozmian
(2)
Rolnictwo
(2)
Rośliny
(2)
Rośliny uprawne
(2)
Uprawy
(2)
Zootechnika
(2)
Agrotechnika--podręczniki akademickie
(1)
Biologia roślin
(1)
Biomasa
(1)
Energia odnawialna
(1)
Inżynieria środowiska
(1)
Maszyny rolnicze
(1)
Nasiennictwo
(1)
Normy jakosciowe
(1)
Ogrodnictwo
(1)
Rośliny energetyczne
(1)
Rośliny okopowe
(1)
Rośliny oleiste
(1)
Rośliny pastewne
(1)
Rośliny przemyslowe
(1)
Rośliny strączkowe
(1)
Rośliny włókniste
(1)
Rynek rolny
(1)
Uprawa roli
(1)
Uprawy energetyczne
(1)
Użytkowanie rolnicze gruntów
(1)
Zboża
(1)
Środowisko człowieka
(1)
Temat: czas
2001-
(2)
Gatunek
Materiały pomocnicze
(1)
Podręcznik
(1)
Dziedzina i ujęcie
Językoznawstwo
(2)
37 wyników Filtruj
Brak okładki
Książka
W koszyku
1. Gąsiorowska Barbara, Makarewicz Artur, Nowosielska Agnieszka, Zawartość wybranych makroskładników w ziarnie odmian kukurydzy wysiewanych w trzech terminach; 2. Giemza-Mikoda Magdalena, Wacławowicz Roman, Zimny Lesław, Malak Dariusz, Wpływ zróżnicowanego nawożenia organicznego i wzrastających dawek azotu na wskaźniki struktury roli; 3. Głowacka Aleksandra, Zmiany zawartości oraz pobrania fosforu i potasu w kukurydzy pastewnej pod wpływem różnych metod uprawy i regulacji zachwaszczenia; 4. Kieć Jacek, Łabza Teofil, Wieczorek Diana, Róża wielokwiatowa (Rosa multiflora) odmiany Jatar na cele energetyczne; 5. Kostrzewska Marta K., Wanic Maria, Jastrzębska Magdalena, Nowicki Janusz, Wpływ życicy wielokwiatowej jako wsiewki międzyplonowej na różnorodność zbiorowisk chwastów w jęczmieniu jarym; 6. Kotwica Karol, Jaskulska Iwona, Jaskulski Dariusz, Gałęzewski Lech, Walczak Dorota, Wpływ nawożenia azotem i sposobu użyźniania gleby na plonowanie pszenicy ozimej w zależności od przedplonu; 7. Kuc Piotr, Tendziagolska Ewa, Plonowanie buraka cukrowego w różnych wariantach uprawy roli; 8. Mądry Wiesław, Gozdowski Dariusz, Roszkowska-Mądra Barbara, Hryniewski Ryszard, Typologia systemów produkcji rolniczej: koncepcja, metodologia i zastosowanie; 9. Niemczyk Hanna, Plonowanie ziemniaka w uprawie ze ścieżkami przejazdowymi; 10. Piekarczyk Mariusz, Kotwica Karol, Jaskulski Dariusz, Wpływ stosowania popiołu ze słomy jęczmienia jarego na chemiczne właściwości gleby lekkiej; 11. Podgórska-Lesiak Magdalena, Sobkowicz Piotr, Lejman Agnieszka, Dynamika pobierania i wykorzystanie azotu w mieszankach jęczmienia jarego z grochem siewnym; 12. Ścigalska Barbara, Pula Joanna, Łobuz Bernadetta, Zawartość pierwiastków śladowych w ziarnie pszenżyta uprawianego w płodozmianie i monokulturach zbożowych; 13. Wróbel Sławomir, Robak Barbara, Reakcja nowych odmian ziemniaka na terminy przerywania spoczynku bulw na potrzeby próby oczkowej; 14. Zarzecka Krystyna, Zadrożniak Bogumiła, Gugała Marek, Wpływ insektycydów na cechy konsumpcyjne bulw ziemniaka. [O]
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia Czasopism
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 036/c (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1. Bielski Stanisław, Szempliński Władysław, Żuk-Gołaszewska Krystyna, Nawożenie a plon i jakość surowca szałwii lekarskiej (Salvia offtcinalis L.); 2. Ellmann Teofil, Wpływ poziomu ochrony roślin, nawożenia azotem i terminu zbioru na plonowanie pszenicy ozimej; 3. Jankowski Kazimierz, Tkaczuk Cezary, Jankowska Jolanta, Czeluściński Wiesław, Ocena przezimowania oraz stopnia porażenia pleśnią śniegową muraw trawnikowych w zależności od zastosowanego hydrożelu i rodzaju nawozu; 4. Jaskulski Dariusz, Jaskulska Iwona, Osiński Grzegorz, Pochylski Bartosz, Górnecki Łukasz, Klapa Krzysztof, Ochrona pszenicy ozimej przed agrofagami na plantacjach produkcyjnych w regionie kujawsko-pomorskim; 5. Klikocka Hanna, Głowacka Aleksandra, Juszczak Dariusz, Wpływ zróżnicowanych sposobów uprawy roli i nawożenia mineralnego na efekty ekonomiczne uprawy jęczmienia jarego; 6. Nowak Władysław, Sowiński Józef, Jama Anna, Wpływ częstotliwości zbioru i zróżnicowanego nawożenia azotem na plonowanie wybranych klonów wierzby krzewiastej (Salix viminalis L.); 7. Orzech Krzysztof, Rychcik Bogumił, Stępień Arkadiusz, Wpływ sposobów uprawy roli na zachwaszczenie i plonowanie jęczmienia jarego; 8. Podstawka-Chmielewska Elżbieta, Kurus Joanna, Wpływ sposobu ugorowania na niektóre właściwości fizyczne gleby; 9. Różyło Krzysztof, Pałys Edward, Ocena potencjału allelopatycznego resztek pożniwnych, samosiewów rzepaku ozimego oraz gleby po jego uprawie; 10. Sosnowski Jacek, Wpływ zróżnicowanego nawożenia azotem na skład florystyczny i plonowanie Festulolium braunii (K. Richt.) A. Camus w mieszankach z Medicago sativa ssp. media i Trifolium pratense L.; 11. Suwara Irena, Gawrońska-Kulesza Alicja, Wpływ roślin uprawianych w wąskie i szerokie rzędy na strukturę gleby; 12. Wesołowski Marian, Cierpiała Rafał, Plonowanie pszenicy ozimej w zależności od sposobu wykonania uprawy przedsiewnej; 13. Wielogórska Grażyna, Turska Elżbieta, Czarnocki Szymon, Wpływ rolnictwa na środowisko w opinii właścicieli wybranych gospodarstw środkowowschodniej Polski. [O]
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia Czasopism
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 036/c (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1. Buczek Jan, Bobrecka-Jamro Dorota, Jarecki Wacław, Plon i jakość ziarna wybranych odmian pszenicy jarej w zależności od dawki i terminu stosowania azotu; 2. Gąsiorowska Barbara, Cybulska Anna, Makarewicz Artur, Wpływ gęstości siewu na zawartość wybranych składników pokarmowych w ziarnie owsa siewnego; 3. Głowacka Aleksandra, Klikocka Hanna, Juszczak Dariusz, Wpływ metod uprawy i regulacji zachwaszczenia na zawartość oraz pobranie magnezu i wapnia w kukurydzy pastewnej; 4. Jarecki Wacław, Bobrecka-Jamro Dorota, Sprzedaż środków ochrony roślin oraz kwalifikowanego materiału siewnego zbóż i ziemniaka w Polsce w latach 2000-2009; 5. Majchrzak Leszek, Wpływ sąsiedztwa ziemniaków zbóż na ich zdolność kiełkowania i początkowy wzrost; 6. Okoń Sylwia, Analiza elementów plonu mieszańców międzyodmianowych owsa zwyczajnego (Avena sativa L.) zawierających różne geny odporności na mączniaka prawdziwego; 7. Rachoń Leszek, Szumiło Grzegorz, Stankowski Sławomir, Porównanie wybranych wskaźników wartości technologicznej pszenicy zwyczajnej (Triticum aestivum ssp. vulgare), twardej (Triticum durum) i orkiszowej (Triticum aestivum ssp. spelta); 8. Starczewski Krzysztof, Affek-Starczewska Agnieszka, Wpływ udziału życicy trwałej w mieszankach trawnikowych na aspekt ogólny terenów zadarnionych; 9. Starczewski Krzysztof, Affek-Starczewska Agnieszka, Ocena zadarnienia wybranych odmian życicy trwałej w murawach trawnikowych; 10. Stępień Arkadiusz, Wojtkowiak Katarzyna, Orzech Krzysztof, Wpływ mączek mięsno-kostnych i efektywnych mikroorganizmów na wskaźniki agregacji gleby średniej; 11. Stolarski Mariusz, Krzyżaniak Michał, Wartość opałowa i skład elementarny biomasy wierzby produkowanej systemem Eko-Salix; 12. Stolarski Mariusz, Szczukowski Stefan, Tworkowski Józef, Koszty produkcji biomasy wierzby pozyskiwanej systemem Eko-Salix; 13. Szczukowski Stefan, Stolarski Mariusz, Tworkowski Józef, Plon biomasy wierzby produkowanej systemem Eko-Salix; 14. Tobiasz-Salach Renata, Bobrecka-Jamro Dorota, Szpunar-Krok Ewa, Ocena produkcyjności i wzajemnego oddziaływania zbóż jarych uprawianych w mieszankach; 15. Tworkowski Józef, Stolarski Mariusz, Szczukowski Stefan, Efektywność energetyczna produkcji biomasy wierzby systemem Eko-Salix; 16. Walczak Felicyta, Tratwal Anna, Roik Kamila, Bandyk Andrzej, Bocianowski Jan, Wpływ uprawy mieszanek odmian pszenicy ozimej na występowanie szkodników i plonowanie; 17. Wierzbicka Anna, Trawczyński Cezary, Wpływ nawadniania i mikroorganizmów glebowych na zawartość makro i mikroelementów w bulwach ziemniaków ekologicznych. [O]
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia Czasopism
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 036/c (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1. Buczek Jan, Tobiasz-Salach Renata, Bobrecka-Jamro Dorota, Wpływ nawożenia dolistnego i zmniejszonych dawek herbicydu na plon i cechy jakościowe ziarna pszenicy ozimej; 2. Gugała Marek, Zarzecka Krystyna, Wpływ metod uprawy roli i sposobów pielęgnacji na zachwaszczenie i plonowanie łubinu wąskolistnego odmiany Sonet ; 3. Jankowski Kazimierz, Sosnowski Jacek, Jankowska Jolanta, Aspekt ogólny muraw trawnikowych założonych na bazie śmiałka darniowego; 4. Jarecki Wacław, Bobrecka-Jamro Dorota, Buczek Jan, Wpływ ilości wysiewu ziarna i dokarmiania dolistnego mocznikiem na wielkość i jakość plonu pszenicy jarej; 5. Jaskulska Iwona, Osiński Grzegorz, Jaskulski Dariusz, Mądry Andrzej, Różnorodność odmian roślin uprawnych w grupie ankietowanych gospodarstw w regionie kujawsko-pomorskim; 6. Jaskulski Dariusz, Osiński Grzegorz, Pochylski Bartosz, Górnecki Łukasz, Klapa Krzysztof, Zróżnicowanie warunków uprawy rzepaku ozimego w regionie kujawsko-pomorskim; 7. Kołodziejczyk Marek, Szmigiel Aleksander, Kulig Bogdan, Plonowanie pszenicy jarej w warunkach zróżnicowanego nawożenia azotem oraz stosowania mikrobiologicznych preparatów poprawiających właściwości gleby; 8. Kulczycki Grzegorz, Wpływ precyzyjnego nawożenia fosforem i potasem na zmiany zawartości rozpuszczalnych form tych pierwiastków w glebie; 9. Kulig Bogdan, Oleksy Andrzej, Pyziak Kazimierz, Styrc Norbert, Staroń Jan, Wpływ warunków siedliskowych na plonowanie oraz wielkość wybranych wskaźników wegetacyjnych zrestorowanych odmian rzepaku ozimego; 10. Liszewski Marek, Błażewicz Józef, Zembold-Guła Agnieszka, Szwed Łukasz, Kozłowska Katarzyna, Wpływ sposobu nawożenia azotem na ekstraktywność słodu jęczmiennego; 11. Makarewicz Artur, Gąsiorowska Barbara, Cybulska Anna, Wpływ dolistnego nawożenia azotem na wybrane parametry jakościowe ziarna pszenicy ozimej; 12. Małecka Irena, Blecharczyk Andrzej, Sawińska Zuzanna, Piechota Tomasz, Waniorek Bartosz, Plonowanie zbóż w zależności od sposobów uprawy roli; 13. Niemczyk Hanna, Wpływ przejazdów maszyn rolniczych na zagęszczenie gleby i rozmieszczenie bulw ziemniaka w redlinie; 14. Szymona Jerzy, Problemy produkcji ekologicznej na przykładzie wybranych gospodarstw rolnych. [O]
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia Czasopism
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 036/c (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1. Rudnicki Franciszek, O niektórych problemach i twórczym charakterze nauk rolniczych; 2. Ciepiela Grażyna A., Jankowska Jolanta, Jankowski Kazimierz, Efektywność azotu mineralnego i organicznego w nawożeniu runi łąkowej; 3. Dopka Dorota, Korsak-Adamowicz Małgorzata, Starczewski Józef, Biomasa międzyplonów ścierniskowych i ich wpływ na plonowanie żyta jarego w monokulturowej uprawie; 4. Haliniarz Małgorzata, Kapeluszny Jan, Reakcja trzech odmian pszenicy jarej na zmniejszenie zalecanej dawki herbicydu Chwastox Trio 540 SL; 5. Jankowska Jolanta, Wpływ chemicznego i mechanicznego zwalczania Taraxacum officinale na plon suchej masy i białka runi łąkowej; 6. Jankowski Kazimierz, Jankowska Jolanta, Sosnowski Jacek, Ocena zadarnienia muraw trawnikowych założonych na bazie śmiałka darniowego; 7. Jankowski Kazimierz, Jankowska Jolanta, Sosnowski Jacek, Tempo przyrostu muraw trawnikowych założonych na bazie kostrzewy czerwonej w zależności od zastosowanego hydrożelu oraz nawozów mineralnych; 8. Kołodziejczyk Marek, Szmigiel Aleksander, Oleksy Andrzej, Wpływ nawożenia azotem oraz mikrobiologicznych preparatów poprawiających właściwości gleby na zawartość białka i wybrane cechy fizyczne ziarna pszenicy jarej; 9. Korsak-Adamowicz Małgorzata, Dopka Dorota, Płotczyk Barbara, Prowadzenie gospodarstw rolnych w różnych systemach a wpływ na środowisko przyrodnicze; 10. Lisowska Marzena, Bombik Antoni, Ziemińska Jolanta, Wyrzykowska Małgorzata, Deska Janusz, Struktura odmianowa zbóż uprawianych w wybranych rejonach Polski wschodniej i centralnej w relacji do list zalecanych odmian (LZO); 11. Rajewski Jacek, Zimny Lesław, Kuc Piotr, Wpływ różnych wariantów uprawy konserwującej buraka cukrowego na właściwości chemiczne gleby; 12. Remlein-Starosta Dorota, Nijak Katarzyna, Krzymińska Joanna, Wojciechowski Roman, Zróżnicowanie w porażeniu przez agrofagi polskich odmian i klonów wierzb (Salix spp.) uprawianych na cele energetyczne; 13. Sosnowski Jacek, Wartość produkcyjna, energetyczna i pokarmowa Festulolium braunii (K. Richt.) A. Camus zasilanej mikrobiologicznie i mineralnie; 14. Wacławowicz Roman, Parylak Danuta, Maziarek Adela, Zmiany wskaźników struktury gleby pod wpływem zróżnicowanych systemów uprawy pszenicy jarej; 15. Wierzbicka Anna, Wpływ odmiany, nawożenia azotem i terminu zbioru na zawartość suchej masy i skrobi w bulwach ziemniaków wczesnych. [O]
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia Czasopism
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 036/c (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1. Współczesne europejskie systemy rolnicze; 2. Problemy gospodarowania ziemia we współczesnej Europie; 3. Środowiskowe i produkcyjne skutki stosowania środków chemicznych w rolnictwie; 4. Najnowsze kierunki w uprawie roli i technice siewu; 5. Produkcja zbóż w Europie na przełomie wieków XX/XXI; 6. Miejsce roślin okopowych w produkcji roślinnej; 7. Uprawa i wykorzystanie roślin alternatywnych na cele energetyczne; 8. Rośliny przemysłowe i specjalne - stan i perspektywy produkcji; 9. Współczesne problemy w produkcji ro.slin motylkowatych; 10. Gospodarcze i środowiskowe funkcje użytków zielonych we wpółczesnym rolnictwie; 11. Zmiany w dopływach i zawartości węgla organicznego w glebie pod wpływem różnych systemów produkcji; 12. Wpływ różnych systemów uprawy roli na wskaźnik powierzchni liści (LAI), średni kąt ustawienia liści; oraz plon roślin w zmianowaniu; 13. Wpływ następczy roślin strączkowych oraz uprawy roli i nawożenia azotem na plonowanie pszenicy ozimej; 14. Wpływ zaprawy nasiennej na kiełkowanie nasion oraz polową zdolność wschodów ślazowca pensylwńskiego; 15. Ocena ekonomiczna stosowania herbicytów i mieszanin herbicydowych w pszenicy ozimej; 16. Zachwaszczenie roślin w zależności od sposobów upawy zagęszczonej gleby średniej; 17. Wpływ ilości wysiewu na architekturę łanu i plonowaie dwóch odmian pszenicy jarej; 18. Reakcja prosa zwyczajnego na wybrane czynniki agrotechniczne; 19. Ocena wybranych technologii uprawy pszenżyta jarego. Efektywność energetyczna; 20. Ocena wybranych technologii uprawy pszenżyta jarego. Opłacalność stosowania uproszczeń uprawowych; 21. Przebieg sukcesji roślinności na odłogach porolnych w wybranych siedliskach Małopolski; 22. Przyrodnicze efekty siewu bezpośredniego kukurydzy uprawianej w monokulturze, stosowanego przez kilka kolejnych lat; 23. Odłogowanie gruntów w Polsce;
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia Czasopism
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 037/c (1 egz.)
Książka
W koszyku
1. Nasionoznawstwo rolnicze; 2. Ocena materiału siewnego; 3. Wybrane właściwości fizyczne roli i metody ich oznaczania; 4. Uprawa roli; 5. Ocena siewu i wschodów; 6. Ocena przezimowania roślin uprawnych; 7. Chwasty; 8. Chemiczne zwalczanie chwastów; 9. Szacowanie plonu roślin uprawnych; 10. Płodozmiany;
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 20741, 20740, 20739, 12824, 12823 (5 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 12822/XXVI czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
1.Wiadomości wstępne; 2. Klimatyczne czynniki siedliska; 3. Glebowe czynniki siedliska; 4. Uprawa roli; 5. Melioracje wodne; 6. Nawożenie; 7. Ochrona roślin; 8. Hodowla roślin i produkcja nasienna; 9. Zmianowanie i płodozmian; 10. Ćwiczenia;
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 18535 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 18534/XXVI czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1. Buraczyska Danuta, Ceglarek Feliks, Plonowanie pszenżyta ozimego ozimego zależności od przedplonu; 2. Faltyn Urszula, Kordas Leszek, Wpływ uprawy roli i czynników regenerujących na zachwaszczenie pszenicy jarej; 3. Figas Anna, Wpływ sposobu nawożenia siarką i dolistej aplikacji magnezu i boru na plonowanie rzepaku jarego oraz zawartość glukozynolanów w nasionach rzepaku; 4. Gawęda Dorota, Wpływ międzyplonów ścierniskowych na zachwaszczenie jęczmienia jarego uprawianego w monokulturze; 5. Kordas Leszek, Efektywność ekonomiczna różnych systemów uprawy roli w uprawie pszenicy ozimej po sobie; 6. Kryszak Jan, Waloryzacja użytkowa i przyrodnicza zbiorowisk łąkowych klasy Molino- Arrhenatheretea wybranych dolin rzecznych Wielkopolski; 7. Lepiarczyk Andrzej, Stępnik Katarzyna, Produkcyjność jęczmienia jarego uprawianego w płodozmianie w zależności od systemu uprawy roli; 8. Mercik Stanisław, Urbanowski Stanisław, Lenart Stanisław, Plonowanie i cechy jakościowe buraków cukrowych w zależności od nawożenia w wieloletnich doświadczeniach; 9. Pawluczyk Jan, Alberski Jacek, Stępień Arkadiusz, Fizyczne i chemiczne właściwości gleb gytiowych a roślinność łąk ekstensywnych ekstensywnych nieużytkowanych; 10. Pisulewska Elżbieta, Plonowanie oraz skład mineralny brązowo i żółtoplewkowych form owsa; 11. Podolska Grażyna, Nita Zygmunt, Mikos Marzena, Plonowanie i skład chemiczny ziarna nagoziarnistej formy owsa karłowego (STH 5630) w zależności od gęstości siewu i nawożenia azotem; 12. Radcowski Adam, Styrc Norbert, Plonowanie oraz zawartość białka u wybranych odmian koniczyny łąkowej (Trifolium pratense L.); 13. Sobkowicz Piotr, Podgórska- Lesiak Magdalena, Ocena oddziaływania jęczmienia uprawianego w mieszance z pszenżytem lub grochem w zależności od dawki nawożenia azotem; 14. Stępnik Katarzyna, Lepiarczyk Andrzej, Wpływ warunków pogodowych i systemów uprawy roli na produkcyjnośc bobiku (Vicia faba ssp. Minor L.). [M]
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia Czasopism
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 036/c (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1. Buczek Jan, Bobrecka-Jamro Dorota, Szpunar-Krok Ewa, Tobiasz-Salach Renata, Plonowanie pszenicy ozimej w zależności od przedplonu i stosowanych herbicydów; 2. Buraczyńska Danuta, Ceglarek Feliks, Plon i skład chemiczny nasion mieszanek strączkowo - zbożowych; 3. Cierpiała Rafał, Wesołowski Marian, Wpływ terminu bronowania na plonowanie pszenicy jarej; 4. Czarnocki Szymon, Garwacka Agnieszka, Starczewski Józef, Architektura łanu i plonowanie wybranych odmian pszenicy jarej w zależności od zastosowanych technologii uprawy; 5. Jarecki Wacław, Bobrecka-Jamro Dorota, Produkcja głównych ziemiopłodów w województwie podkarpackim w aspekcie zrównoważonego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich; 6. Jaskulska Iwona, Gałęzewski Lech, Aktualna rola międzyplonów w produkcji roślinnej i środowisku; 7. Kołodziejczyk Marek, Szmigiel Aleksander, Kulig Bogdan, Plonowanie wybranych odmian pszenicy jarej w zależności od poziomu agrotechniki; 8. Kostrzewska Marta K., Wanic Maria, Kurowski Tomasz P., Okorski Adam, Nowicki Janusz, Zdrowotność jęczmienia jarego w siewie czystym i mieszanym z grochem siewnym; 9. Księżak Jerzy, Wpływ dawki i sposobu aplikacji azotu na plonowanie grochu; 10. Kuc Piotr, Wacławowicz Roman, Wpływ nawożenia organicznego i jesienno-wiosennego sposobu uprawy roli na wartość technologiczną korzeni buraka cukrowego; 11. Kulig Bogdan, Oleksy Andrzej, Sajdak Aleksandra, Plonowanie wybranych odmian bobiku w zależności od sposobu ochrony roślin i gęstości siewu; 12. Kurowski Tomasz P., Marks Marek, Makowski Przemysław, Jaźwińska Edyta, Zdrowotność pszenicy ozimej w stanowiskach po różnych sposobach dwuletniego ugorowania; 13. Liszka-Podkowa Agata, Sowiński Józef, Skuteczność różnych metod odchwaszczania kukurydzy oraz pobranie mikropierwiastków przez chwasty; 14. Małecka Irena, Blecharczyk Andrzej, Dobrzeniecki Tomasz, Produkcyjne i środowiskowe skutki wieloletniego stosowania systemów bezorkowych w uprawie grochu siewnego; 15. Niemczyk Hanna, Zdolność rzepaku ozimego do wyrównywania plonu z nieobsianej powierzchni ścieżek technologicznych; 16. Płaza Anna, Ceglarek Feliks, Próchnicka Małgorzata, Wpływ międzyplonów ścierniskowych na plon i strukturę plonu bulw ziemniaka; 17. Szczukowski Stefan, Tworkowski Józef, Stolarski Mariusz, Fortuna Wojciech, Plon biomasy wierzby pozyskanej w krótkich rotacjach zbioru na plantacji przemysłowej; 18. Turska Elżbieta, Wielogórska Grażyna, Rymuza Katarzyna, Oddziaływanie wybranych czynników agrotechnicznych na jakość bulw ziemniak; 19. Wanic Maria, Michalska Marzena, Wpływ oddziaływań konkurencyjnych pomiędzy jęczmieniem jarym i grochem siewnym na zawartość makroelementów w różnych częściach roślin; 20. Wesołowski Marian, Boniek Zbigniew, Wpływ przedplonu i dawek herbicydu na architekturę łanu pszenicy ozimej. [O]
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia Czasopism
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 036/c (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1. Biskupski Andrzej, Włodek Stanisław, Pabin Jan, Wpływ zróżnicowanej uprawy roli na wybrane wskaźniki architektury łanu oraz plonowanie roślin; 2. Blecharczyk Andrzej, Małecka Irena, Piechota Tomasz, Sawinska Zuzanna, Wpływ wieloletniego nawożenia i systemu następstwa roślin na plonowanie jęczmienia jarego oraz akumulację azotu; 3. Fiedler Żaneta, Jaworska Joanna, Organizmy pożyteczne występujące na plantacjach roślin energetycznych; 4. Gaweł Eliza, Skład chemiczny mieszanek wielogatunkowych z lucerną w zależności od częstości koszenia; 5. Grzelak Mieczysław, plonowanie szuwaru mozgowego oraz skład chemiczny i wartość energetyczna mozgi trzcinowatej; 6. Jaskulski Dariusz, Przyrodnicze i organizacyjno-ekonomiczne uwarunkowania realizacji programu rolno - środowiskowego w Polsce; 7. Kołodziejczyk Marek, Szmigiel Aleksander, Oleksy Andrzej, Wpływ intensywności uprawy na zawartość białka oraz wybrane cechy fizyczne ziarna pszenicy jarej; 8. Korzeniowska Jolanta, Stanisławska-Glubiak Ewa, Porównanie efektów plonotwórczych tradycyjnej i zerowej metody uprawy roli w warunkach gleb piaszczystych południowo-zachodniej Polski; 9. Kucharski Mariusz, Domaradzki Krzysztof, Pozostałości herbicydów w wybranych roślinach uprawnych - badania z lat 2000 - 2008; 10. Kulig Bogdan, Oleksy Andrzej, Zając Tadeusz, Wpływ sposobu uprawy roli i nawożenia azotem na plonowanie pszenicy jarej; 11. Kulik Mariusz, Wpływ częstotliwości użytkowania runi łąkowej na zmiany składu gatunkowego; 12. Kuś Jan, Matyka Mariusz, Wydajność wybranych gatunków roślin uprawianych na cele energetyczne w zależności od jakości gleby; 13. Liszka-Podkowa Agata, Wpływ konkurencji międzygatunkowej na plon kukurydzy i bobiku uprawianych współrzędnie; 14. Oleksy Andrzej, Szmigiel Aleksander, Kołodziejczyk Marek, Plonowanie oraz kształtowanie się powierzchni liści wybranych odmian pszenicy ozimej w zależności od poziomu agrotechniki; 15. Płaza Anna, Ceglarek Feliks, Królikowska Milena A., Wpływ międzyplonów i słomy jęczmienia jarego na jakość bulw ziemniaka jadalnego; 16. Podleśny Janusz, Wpływ struktury przestrzennej łanu na wzrost, rozwój i plonowanie wąsolistnej odmiany grochu siewnego; 17. Rębarz Katarzyna, Borówczak Franciszek, Wpływ deszczowania, technologii uprawy i nawożenia azotem na zachwaszczenie ziemniaków; 18. Sekutowski Tomasz, Domaradzki Krzysztof, Bioróżnorodność gatunkowa chwastów w monokulturze pszenicy ozimej w warunkach stosowania uproszczeń w uprawie roli; 19. Szpunar-Krok Ewa, Bobrecka-Jamro Dorota, Buczek Jan, Tobiasz-Salach Renata, Wpływ poziomu intensywności uprawy na bioróżnorodność flory zachwaszczającej mieszankę wyki siewnej z jęczmieniem jarym; 20. Weber Ryszard, Gołębiowska Hanna, Wpływ herbicydu Titus 25 WG na zmienność plonowania odmian kukurydzy na Dolnym Śląsku. [O]
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia Czasopism
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 036/c (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1. Adamiak Jan, Adamiak Ewa, Wartość energetyczna nasion rzepaku ozimego w zależności od systemu następstwa roślin, poziomu ochrony i odmiany; 2. Barczak Bożena, Nowak Krystian, Oddziaływanie dawki i formy siarki na plonowanie oraz zawartość i plon białka ziarna owsa odmiany Komes; 3. Bieńkowski Jerzy, Regionalne zróżnicowanie emisji amoniaku w polskim rolnictwie w latach 2005-2007; 4. Gołębiowska Hanna, Domaradzki Krzysztof, Systemy chemicznej regulacji zachwaszczenia upraw rolniczych w aspekcie rolnictwa zrównoważonego; 5. Jankowiak Janusz, Bieńkowski Jerzy, Jaworska Joanna, Zagrożenie emisją azotu z gospodarstw w strefie OSN w wybranej gminie Wielkopolski; 6. Jodełka Joanna, Sosnowski Jacek, Ocena sposobu dostarczania azotu wybranym gatunkom traw w zależności od nawożenia fosforem i potasem; 7. Kelm Maria, Fostiak Iwona, Kadłubiec Władysław, Czynniki warunkujące zagrożenie upraw ziemniaka przez stonkę ziemniaczaną; 8. Knapowski Tomasz, Ralcewicz Maria, Spychaj-Fabisiak Ewa, Lozek Otto, Ocena jakości ziarna pszenicy ozimej uprawianej w warunkach zróżnicowanego nawożenia azotem; 9. Kozera Wojciech, Nowak Krystian, Ocena planowania ziela karczocha zwyczajnego w warunkach zróżnicowanego nawożenia mineralnego; 10. Michalska-Klimczak Beata, Wyszyński Zdzisław, Plonowanie buraka cukrowego w zmiennych warunkach agrotechnicznych i siedliskowych. Cz.I. Plon i jakość korzeni a technologiczny plon cukru; 11. Michalska-Klimczak Beata, Wyszyński Zdzisław, Plonowanie buraka cukrowego w zmiennych warunkach agrotechnicznych i siedliskowych. Cz.II. Struktura plonu i wartość technologiczna frakcji korzeni; 12. Pudełko Krzysztof, Zróżnicowanie populacji bakterii brodawkujących łubiny w uprawach polowych w Polsce; 13. Rykaczewska Krystyna, Wpływ warunków stresowych w okresie przechowywania na wigor bulw matecznych ziemniaka; 14. Sekutowski Tomasz, Rola Henryka, Wpływ monokultury i systemu uprawy roli oraz ochrony herbicydowej na agrofitocenozę kukurydzy; 15. Smagacz Janusz, Wpływ nawożenia słomą na plonowanie pszenicy ozimej, występowanie chorób podstawy źdźbła oraz niektóre właściwości chemiczne gleby; 16. Staniak Mariola, Produkcyjność mieszanek festulolium z koniczyną czerwoną w różnych warunkach nawożenia azotem; 17. Stanisławska-Glubiak Ewa, Korzeniowska Jolanta, Skuteczność zlokalizowanego nawożenia kukurydzy i grochu w tradycyjnym i zerowym systemie uprawy roli; 18. Stępień Arkadiusz, Pawluczuk Jan, Adamiak Jan, Marks Marek, Buczyński Grzegorz, Wpływ wybranych czynników klimatycznych Polski północno-wschodniej na jakość plonu korzeni buraka cukrowego; 19. Symanowicz Barbara, Kalembasa Stanisław, Wpływ nawożenia fosforowo-potasowego na plon i zawartość makroelementów w biomasie rutwicy wschodniej; 20. Tyburski Józef, Rychcik Bogumił, Łada Marcin, Plonowanie wybranych odmian pszenicy ozimej uprawianej w systemie rolnictwa ekologicznego na glebie ciężkiej. [O]
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia Czasopism
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 036/c (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1. Affek-Starczewska Agnieszka, Starczewski Krzysztof, Ługowska Maria, Różnorodność florystyczna zbiorowisk śródpolnego obiektu z oczkiem wodnym w Bujałach Mikoszach; 2. Balcerkiewicz Stanisław, Pawlak Grażyna, Rola gatunków obcych w zbiorowiskach segetalnych Polski; 3. Ciosek Marek T., Cibor-Stefańska Agnieszka, Nigella arvensis L. w zbiorowiskach segetalnych okolic Mielnika (Wysoczyzna Drohicka); 4. Ciosek Marek T., Sikorski Roman, Trębicka Agata, Wpływ barszczu sosnowskiego (Heracleum Sosnowski Mandem.) na strukturę i skład florystyczny fitocenoz; 5. Dabkowska Teresa, Łabza Teofil, Gatunki z rodziny Poaceae w uprawach zbóż na wybranych siedliskach Polski południowej w ostatnich 25 latach (1981-2006); 6. Domaradzki Krzysztof, Jezierska-Domaradzka Anna, Marczewska-Kolasa Katarzyna, Wybrane aspekty biologii i szkodliwości Alopecurus myosuroides Huds; 7. Kapeluszny Jan, halimiarz Małgorzata, Niektóre gatunki ruderalne zadomowione w uprawach na terenie województwa lubelskiego; 8. Kieć Jacek, Wieczorek Diana, Owies głuchy (Avena fatua L.) w Małopolsce po dziesięciu latach badań; 9. Kurus Joanna, Zachwaszczenie pól sąsiadujących z wieloletnimi odłogami na dwóch typach gleb; 10. Pawlonka Zbigniew, Skrzyczyńska Janina, Ługowska Maria, Rozwój Apera spica-venti (L.) P. Beauv. W pszenżycie ozimym w warunkach różnej uprawy roli i nawożenia; 11. Rzymowska Zofia, Skrzyczyńska Janina, Affek-Starczewska Agnieszka, Występowanie i niektóre cechy morfologiczne Bromus secalinus L. w agrocenozach Podlaskiego Przełomu Bugu; 12. Sikorski Roman, Krechowski Janusz, Piórek Katarzyna, Udział antropofitów w uprawach kukurydzy (Zea mays L.) na terenie Wysoczyzny Siedleckiej; 13. Skrajna Teresa, Diaspory chwastów w materiale nasiennym zbóż jarych i ozimych; 14. Skrzyczyńska Janina, Ługowska Maria, Pawlonka Zbigniew, Różnorodność florystyczna agrofitocenoz na tarasach zalewowym i nadzalewowym wschodniej części Doliny Środkowej Wisły; 15. Skrzyczyńska Janina, Skrajna Teresa, Rzymowska Zofia, Ekspansja Anthoxanthum aristatum Boiss. w uprawach rolniczych na Nizienie Połudnowopodlaskiej; 16. Sobisz Zbigniew, Kaczmarek Sylwia, Migracja gatunków psammofilnych do upraw Fagopyrum esculentum Moench we wschodniej części Pojezierza Zachodniopomorskiego; 17. Trąba Czesława, Gatunki migrujące na pola uprawne na rędzinach z ekosystemów występujących w sąsiedztwie; 18. Trzcińska-Tacik Helena, Puła Joanna, Stokłosa Agnieszka, Malara Joanna, Stępnik Katarzyna, Ekspansja Avena fatua i gatunków z rodzaju Galinsoga w zbiorowiskach chwastów polnych w dolinie Wisły powyżej Krakowa; 19. Zawieja Janina, Wybrane cechy biologii Echinochloa crus-galli w zależności od miejsca występowania; 20. Zawieja Janina, Wojciechowski Wiesław, Wpływ sposobu ugorowania pól na intensywność występowania Echinochloa crus-galli. [O]
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia Czasopism
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 036/c (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1. Balcerkiewicz Stanisław, Pawlak Grażyna, Spontaneofity w zbiorowiskach segetalnych Polski; 2. Barabasz-Krasny Beata, Sołtys-Lelek Anna, Zbiorowiska roślinne z udziałem ostrożnia siedmiogrodzkiego (Cirsium decussatum Janka) na Pogórzu Przemyskim; 3. Bzdon Grzegorz, Gatunki zbiorowisk segetalnych we florze wybranych żwirowni Wysoczyzny Siedleckiej; 4. Ciosek MarekT., Skrzyczyńska Janina, Vicia grandiflora Scop. gatunek ekspansywny (?) w zbiorowiskach roślinnych środkowowschodniej Polski; 5. Gołębiowska Hanna, Badowski marek, Przenikanie Atremisia vulgaris L. do zbiorowisk segetalnych niektórych upraw rolniczych na terenie Dolnego Śląska; 6. Heller Krzysztof, Adamczewski Kazimierz, Wpływ wybranych warunków pogodowych na stan i stopień zachwaszczenia łanu lnu włóknistego; 7. Korczyński Maciej, Udział gatunków obcych we florze segetalnej Bydgoszczy; 8. Krechowski Janusz, Piórek Katarzyna, Rośliny segetalne w kompleksach użytkowania przestrzeni miasta Siedlce; 9. Kutyna Ignacy, Młynkowiak Elżbieta, Leśnik Tadeusz, Struktura fitosocjologiczna fitocenoz zbóż ozimych na tle warunków glebowych południowo-zachodniej części Niziny Szczecińskiej i terenów do niej przyległych; 10. Latowski Karol, Chmiel Julian, Jackowiak Bogdan, Żukowski Waldemar, Udział antropofitów we florze segetalnej Wielkopolski; 11. Piórek Katarzyna, Krechowski Janusz, Przenikanie gatunków na styku przydroży i zbiorowisk segetalnych; 12. RolaJózef, Rola Henryka, Solidago spp. biowskaźnikiem występowania odłogów na gruntach rolnych; 13. Rzymowska Zofia, Pawlonka Zbigniew, Plenność i rozprzestrzenianie się Lactuca seriola L. w zbiorowiskach segetalnych Podlaskiego Przełomu Bugu i Wysoczyzny Siedleckiej; 14. Sekutowski Tomasz, Smagacz Janusz, Wpływ uprawy zerowej na występowanie gatunków ruderalnych w następstwie roślin : pszenica ozima - kukurydza - pszenica jara; 15. Skrzyczyńska Janina, Gładzka Agata, Cirsium arvense L. Scop. w zbiorowiskach śródpolnych terenów zabagnionych Wysoczyzny Siedleckiej; 16. Wnuk Zygmunt, Ziaja Maria, Galinsoga sp. w zbiorowiskach segetalnych pasma Przedborsko - Małogoskiego; 17. Ziaja Maria, Wnuk Zygmunt, Viciagrandiflora Scop. w zbiornikach segetalnych doliny rzeki Strug w województwie podkarpackim. [O]
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia Czasopism
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 036/c (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1. Artyszak Arkadiusz, Gazdowski Dariusz, Wpływ zróżnicowanej uprawy pożniwnej na przydatność dwóch odmian buraka cukrowego do produkcji biogazu; 2. Czerniakowski Zbigniew W. Bioróżnorodność szkodliwej entomofauny na wierzbach w południowo-wschodniej Polsce; 3. Feledyn-Szewczyk Beata, Kopiński Jerzy, Ocena stopnia zrównoważenia wybranych gospodarstw za pomocą modelu RISE; 4. Kacorzyk Piotr, Szewczyk Wojciech, Wpływ nawożenia na pobranie i wymywanie wapnia, magnezu i sodu z łąki górskiej; 5. Kasperczyk Mirosław, Szewczyk Wojciech, Kacorzyk Piotr, Wpływ nawożenia obornikiem i nawozami mineralnymi na pobranie składników z łąki i właściwości chemiczne gleby; 6. Knapowski Tomasz, Kozera Wojciech, Majcherczak Edward, Barczak Bożena, Wpływ nawożenia azotem i cynkiem na skład chemiczny i plon białka ziarna pszenżyta jarego; 7. Kowalska Jolanta, Zastosowanie azadyrachtyny i spinosadu w ochronie ekologicznych upraw kapusty; 8. Kozera Wojciech, Majcherczak Edward, Plon liści oraz pobranie makroskładników przez naparstnicę wełnistą {Digitalis lanata Ehrh.) uprawianą w warunkach zróżnicowanego nawożenia mineralnego; 9. Kryszak Jan, Kryszak Anna, Klarzyńska Agnieszka, Strychalska Agnieszka, Różnorodność florystyczna i wartość użytkowa wybranych zbiorowisk trawiastych Wielkopolski w zależności od poziomu gospodarowania; 10. Kupiec Jerzy, Zbierska Janina, Woźniak Aleksandra, Paluszkiewicz-Flak Honorata, Gospodarowanie azotem w gospodarstwach wdrożeniowych Opolszczyzny; 11. Lenart Stanisław, Sławiński Patryk, Wybrane właściwości gleby oraz występowanie dżdżownic w warunkach siewu bezpośredniego i płużnej uprawy roli; 12. Lisowski Janusz, Porwisiak Henryk, Wpływ nawożenia osadami na plon miskanta (Miscanthus giganteus); 13. Majchrzak Leszek, Pudełko Jerzy, Spurtacz Stanisław, Opłacalność uprawy łubinu żółtego w warunkach produkcyjnych w latach 2005-2007; 14. Radzka Elżbieta, Jankowska Jolanta, Koc Grzegorz, Rak Jacek, Wpływ posuch na plonowanie ziemniaka w środkowowschodniej Polsce; 15. Smagacz Janusz, Kuś Jan, Wpływ długotrwałego stosowania płodozmianów zbożowych na plonowanie zbóż oraz wybrane chemiczne właściwości gleby; 16. Tworkowski Józef, Szczukowski Stefan, Stolarski Mariusz, Plonowanie oraz cechy morfologiczne wierzby uprawianej w systemie EKO-SALIX; 17. Walczak Felicyta, Monitoring agrofagów dla potrzeb integrowanej ochrony roślin uprawnych; 18. Wasąg Zbigniew, Realizacja pakietów rolnictwo zrównoważone i rolnictwo ekologiczne w ramach programów rolnośrodowiskowych w powiecie biłgorajskim; 19. Wolański Paweł, Trąba Czesława, Skład florystyczny i wartość pokarmowa runi ekstensywnych łąk kłosówkowych na Pogórzu Dynowskim; 20. Wróbel Stanisław, Nowak Władysław, Reakcja buraka cukrowego na nawożenie molibdenem w zależności od formy chemicznej stosowanych nawozów azotowych. [O]
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia Czasopism
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 036/c (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1. Barczak Bożena, Murawska Barbara, Spychaj-Fabisiak Ewa, Zawartość siarki i azotu w ziarnie kukurydzy w zależności od typu gleby i zastosowanego nawożenia; 2. Faligowska Agnieszka, Szukała Jerzy, Wpływ deszczowania, systemów uprawy roli i polimeru na plonowanie i wartość siewną nasion grochu; 3. Koc Grzegorz, Rak Jacek, Radzka Elżbieta, Jankowska Jolanta, Zastosowanie hydrożeli w uprawie pieczarki dwuzarodnikowej (Agaricus bisporus); 4. Lamparski Robert, Szczepanek Małgorzata, Hemiptero- i thysanopterofauna kostrzewy czerwonej (Festuca rubra L.) uprawianej na nasiona w zależności od sposobu siewu oraz odmiany; 5. Liszewski Marek, Błażewicz Józef, Kozłowska Katarzyna, Zembold-Guła Agnieszka, Szwed Łukasz, Wpływ nawożenia azotem na cechy rolnicze ziarna jęczmienia browarnego; 6. Sobkowicz Piotr, Lejman Agnieszka, Reakcja jęczmienia jarego oraz wsiewek koniczyny perskiej i seradeli na nawożenie azotem; 7. Stolarski Mariusz, Szczukowski Stefan, Tworkowski Józef, Efektywność energetyczna produkcji biomasy wierzby w systemie Eko-Salix; 8. Szczepanek Małgorzata, Architektura łanu kostrzewy czerwonej uprawianej na nasiona w warunkach zróżnicowanego nawożenia azotem; 9. Szempliński Władysław, Dubis Bogdan, Wstępne badania nad plonowaniem i wydajnością energetyczną wybranych roślin uprawianych na cele biogazowe; 10. Trąba Czesława, Fitoindykacyjna charakterystyka niżowych kompleksów glebowo-rolniczych województwa podkarpackiego; 11. Wilczewski Edward, Wartość przedplonowa roślin niemotylkowatych uprawianych w międzyplonie ścierniskowym dla pszenicy jarej. Cz. I. Plon ziarna i słomy; 12. Wilczewski Edward, Skinder Zbigniew, Wartość przedplonowa roślin niemotylkowatych uprawianych w międzyplonie ścierniskowym dla pszenicy jarej. Cz. II. Zawartość ważniejszych makroskładników w ziarnie i słomie; 13. Zarzycki Jan, Kopeć Michał, Bedla Dawid, Ocena zróżnicowania siedlisk użytków zielonych pasma Radziejowej (Beskid Sądecki) metodą fitoindykacyjną. [O]
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia Czasopism
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 036/c (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1. Adamczewski Kazimierz, Wpływ sześcioletniego stosowania herbicydów na uodpornienie się miotły zbożowej (Apera spica-venti (L.) P.B.) na preparaty sulfonylomocznikowe; 2. Brzozowska Irena, Brzozowski Jan, Hruszka Maria, Wpływ różnych metod zwalczania chwastów i nawożenia azotem na wartość biologiczną białka ziarna pszenżyta ozimego; 3. Faligowska Agnieszka, Szukała Jerzy, Wpływ terminu zbioru na skład chemiczny i plon zielonki z łubinu białego, żółtego żółtego wąskolistnego; 4. Fatyga Janina, Paszkiewicz- Jasińska Anna, Możliwości produkcji pasz w uprawie polowej na podstawie warunków przyrodniczych w regionie Sudetów; 5. Gaweł Eliza, Struktura i wielkość plonu, zasobność w składniki pokarmowe oraz wartość pokarmowa mieszanki motylkowato- trawiastej w warunkach różnej częstotliwości wypasania; 6. Gąsiorowska Barbara, Plon ziarna i cechy kolb kukurydzy wysiewanej w różnych terminach; 7. Gugała Marek, Zarzecka Krystyna, Wpływ gęstości siewu i sposobów pielęgnacji na plonowanie grochu siewnego (Pisum Sativum L.); 8. Jaśkiewicz Bogusława, Czynniki decydujące o regionalnym zróżnicowaniu produkcji pszenżyta w Polsce; 9. Majchrzak Leszek, Pudełko Jerzy, Spartacz Stanisław, Opłacalność uprawy pszenicy ozimej i pszenżyta ozimego ozimego warunkach produkcyjnych produkcyjnych latach 2005-2007; 10. Noworolnik Kazimierz, Wpływ odmiany i nawożenia azotem na plonowanie jęczmienia ozimego; 11. Podleśny Janusz, Przydatność nowych odmian łubinu wąskolistnego do uprawy na zieloną masę; 12. Staniak Mariola, Plonowanie i wartość paszowa mieszanek Festulolium braunii (Richt.) a. Camus z di-i tetraploidalnym odmianami koniczyny łąkowej; 13. Stokłosa Agnieszka, Stępnik Katarzyna, Rozwój roślin owsa o zróżnicowanym okresie dojrzewania w mieszance z jęczmieniem jarym; 14. Styszko Leszek, Majewski Adam, Plon ziarna kukurydzy w rejonach uprawy w latach 2002-2005 w świetle badań własnych i doświadczeń PDO; 15. Sułek Alicja, Wpływ terminu siewu i zbioru na plonowanie oraz zawartość białka w ziarnie pszenicy jarej odmiany Nawra; 16. Szpunar- Krok Ewa, Bobrecka- Jamro Dorota, Tobiasz- Salach Renata, Plonowanie owsa nagoziarnistego i bobiku uprawianych w siewie czystym i w mieszankach; 17. Szpunar- Krok Ewa, Skład chemiczny ziarna owsa nagoziarnistego i nasion bobiku uprawianych w siewie czystym i w mieszankach; 18. Tujaka Arkadiusz, Gosek Stanisław, Wykorzystanie fosforu w zależności od wielkości dawki i formy nawozu fosforowego; 19. Witkowicz Robert, Lepiarczyk Andrzej, Pisulewska Elżbieta, Ocena plonowania różnych form owsa; 20. Wojciechowski Wiesław, Plonowanie żyta ozimego w różnych zmianowaniach. [M]
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia Czasopism
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 036/c (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1. S. Andruszczak, J. Wiśniewski, Wzrost i rozwój lubczyku ogrodowego w zależności od sposobu zakładania plantacji; 2. A. Binek, M. Moś, T. Wójtowicz, Zróżnicowanie liczby opadania pszenicy ozimej w zależności od odmiany i warunków pogodowych podczas dojrzewania; 3. A. Biskupski, Wpływ zróżnicowanego nawożenia azotowego na wskaźniki architektury łanu oraz plon kilku odmian pszenicy jarej; 4. H. Borkowska, S. Grundas, Wielkość i jakość plonów dwóch odmian pszenicy jarej w zależności od ilości wysiewu i poziomu nawożenia azotem; 5. H. Borkowska, Plonowanie Ślazowca Pensylwańskiego i Wierzby Krzewiastej na glebie kompleksu pszennego dobrego; 6. J. Buczek, Ocena skuteczności stosowania wybranych herbicydów w pszenicy jarej; 7. H. Bujak, Postęp hodowlany u kukurydzy na podstawie selekcji wskaźnikowej; 8. F. Ceglarek, A. Płaza, D. Buraczyńska, Zmienność plonowania mieszanek odmian grochu siewnego z pszenżytem jarym; 9. S. Dziamba, Wpływ przedsiewnej stymulacji nasion światłem czerwonym na plonowanie kukurydzy w uprawie na kiszonkę; 10. R. Galek, E. Sawicka- Sienkiewicz, D. Zalewski, Zróżnicowanie mieszańców wewnątrzgatunkowych łubinu andyjskiego oraz ich form rodzicielskich; 11. A. Garwacka, J. Starczewski, Sz. Czarnocki, Technologia uprawy a jakość ziarna wybranych odmian pszenicy jarej; 13. B. Gąsiorowska, A. Makarewicz, Wpływ różnych sposobów nawożenia azotem na jakość ziarna odmian pszenicy jarej; 14. D. Gozdowski, Plon i składowe plonu jęczmienia jarego i oplewionego; 15. J. Kaczmarek, Charakterystyka genetyczno- hodowlana linii wsobnych kukurydzy w krzyżowaniach linia x tester; 16. W. Kadłubiec, R. Kuriata, Analiza korelacji i ścieżek dla plonu i cech plonotwórczych linii wsobnych i mieszkańców pojedynczych kukurydzy; 17. D. Kalembasa, Plonowanie oraz zawartość wybranych makroelementów worganach starych i nowych odmian zbóż, uprawianych w gospodarstwie ekologicznym; 18. M. Kołodziejczyk, A. Szmugiel, S. Kiełbasa, Plonowanie oraz skład chemiczny bulw ziemniaka uprawianego w warunkach zróżnicowanego nawożenia; 19. M. Kołodziejczyk, A. Szmugiel, Oddziaływanie wybranych czynników agrotechnicznych na plonowanie oraz skład chemiczny bulw ziemniaka; 20. K. Kowalczyk, Identyfikacja genów odporności na mączniaka prawdziwego pm2 w pszenicy jarej cv. Banti; 21. M. Kozak, A. Kotecki, W. Malarz, Wpływ różnej obsady roślin na rozwój i plonowanie trzech odmian bobiku; 22. B. Król, Wzrost i plonowanie żmijowca babkowatego w zależności od zagęszczenia roślin; 23. Z. Laudański, D. Gazdowski, Z. Wyszyński, Zawartość azotu w nadziemnej biomasie roślin jęczmienia jarego zależności od nawożenia azotem i terminu siewu; 24. A. Lorens- Kozik, E. Pisulewska, M. Kołodziejczyk, Wpływ zróżnicowanych terminów siewu na plon nasion i zawartość białka w wybranych odmianach soi; 25. B. Lutomirska, Zmienność faz fenologicznych odmian ziemniaka; 26. W. Malarz, M. Kozak, A. Kotecki, Reakcja odmian rzepaku ozimego na zróżnicowane poziomy technologii produkcji; 27. D. Ostrowska, Obsada roślin rzepaku jarego na jego produktywnośc; 28. D. Pikuła, W. Stępień, Wpływ odczynu gleby na pobieranie metali ciężkich przez rośliny; 29. A. Płaza, F. Ceglarek, Ocena wartości nawozowej wsiewki komonicy zwyczajnej i słomy jęczmienia jarego stosowanych w uprawie ziemniaka; 30. A. Podleśna, Dynamika pobierania azotu rzez pszenżyto ozime w zależności od nawożenia; 31. J. Podleśny, Dynamika wzrostu, rozwoju i plonowania dwóch różnych genotypów łubinu białego w zależności od zagęszczania łanu; 32. G. Podolska, S. Stankowski, T. Dworakowska, Wpływ dawki nawożenia azotem na wielkość plonu i wartość technologiczną ziarna wybranych odmian pszenicy ozimej; 33. K. Wróżyło, E. Pałys, Wpływ systemu nawożenia na plon bulw ziemniaka i jego strukturę w zależności od kategorii agronomicznej gleby; 34. B. Rawicka, Oddziaływanie zabiegów nasiennych w uprawie minibulw ziemniaka na jakość bulw potomnych; 35. A. Stępień, J. Adamiak, Wpływ preparatów biodynamicznych na występowanie chorób i plonowanie pszenicy jarej; 36. A. Sułek, Wpływ wielkości nasion na dynamikę wschodów i plonowanie pszenicy jarej; 37. B. Szymanowicz, Zmiany zawartości azotu i fosforu w biomasie rutwicy wschodniej w zależności od okresu trwania uprawy; 38. C. Szewczyk, P. Studzińska- Jakim, Charakterystyka jakościowa szyszek chmielu odmiany marynka w zależności od terminu zbioru i rozmieszczenia na roślinie; 39. P. Szulc, A. Kruczek, Skuteczność rzędowego nawożenia kukurydzy nawozem fosforowym i fosforowo- azotowym; 40. G. Szumiło, S. Dziamba, Reakcja nieoplewionych i oplewionych odmian jęczmienia i owsa oraz ich mieszanek na stymulację nasion generatorem fal elektromagnetycznych; 41. G. Szumiło, L. Rachoń, Plonowanie oraz zdrowotność nieoplewionych i oplewionych odmian jęczmienia, owsa i ich mieszanek w warunkach zróżnicowanego nawożenia mineralnego; 42. R. Tobiasz- Salach, Reakcja owsa na dolistne nawożenie bioalgeenem; 43. E. Turska, G. Wielogórska, K. Rymuza, Plonowanie wybranych odmian ziemniaka w zależności od zróżnicowanej szerokości międzyrzędzi i nawożenia azotem; 44. W. Wada, E. Kosterna, M. Sawicki, Produkcyjność wczesnych odmian ziemniaka w uprawie pod folią perforowaną i włókniną; 45. R. Weber, A. Kaus, Plonowanie odmian pszenicy jarej w zależności od terminu siewu w warunkach południowo- zachodniej Polski; 46. R. Weber, B. Hryńczuk, Wpływ komponentów plonu pszenżyta na plon w zależności od sposobu uprawy roli wieloletniego odłogu; 47. M. Wrońska, Reakcja kukurydzy na nawożenie azotem i cynkiem część I. Plon i struktura plonu ziarna; 48. M. Wrońska, Reakcja kukurydzy na nawożenie azotem i cynkiem część II. Akumulacja składników mineralnych w fazie dojrzałości pełnej; 49. A. Wysmułek, Z, Łęgowiak, A. Ciesielska, Karfentrazon etylu w ochronie zbóż przed chwastami; 50. Z. Wyszyński, Plon ziarna jęczmienia jarego jego składowe w zależności od rodzaju i dawki nawozów azotowych; 51. M. Ziemińska- Smyk, Ocena warunków siedliskowych pól uprawnych otuliny Roztoczańskiego Parku Narodowego metodą fitoindykacyjną Ellenberga. [M]
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia Czasopism
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 036/c (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1. Wpływ dokarmiania dolistnego mikroelemntami na wielkość plonu ziarna jęczmienia jarego; 2. Stężenie azotanów w wodzie glebowej jako wskaźnik stanu środowiska rolniczego; 3. Wpływ nawożenia siarka na wielkość plonu i stopień porażenia bulw ziemniaka przez Streptomyces Scabies i Rhizoctonia Solani; 4. Prognoza potencjalnych niedoborów siarki w glebach uprawnych Zamojszczyzny - przydatność modelu MOPS; 5. Pierwotne cechy rozwojowe w analizie składowych plonu. Opis metody; Pierwotne cechy rozwojowe w analizie składowych plonu. Zastosowanie dla plonu ziarna pszenżyta ozimego; 6. Zbiorowiska polne Wysoczyzny Kałuszyńskiej. Zbiorowiska i zespoły ściernisk; 7. Wstępne badania nad plonowaniem i składem chemicznym. 8. Liczby TWRNG Ellenberga w grupach roślin uprawnych Wysoczyzny Kałuszyńskiej; 9. Z życia PTA i ESA;
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia Czasopism
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 036/c (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1. Właściwości przeciutleniające ekstraktów z gryki odm Tartary; 2. Stymulacja laserowa i temperatura w procesie kiełkowania nasion gryki odmiany Kora; 3. Skuteczność działania regulatorów wzrostu w uprawie gryki; 4. Zawartość flawonoidów i niektórych składników mineralnych w nasionach polskich odmian gryki; 5. Przeciwutleniające właściwości ekstraktów z kaszy gryszanej; 6. Ocena możliwości modeyfikacji długości pędu głównego gryki pod wpływem retardantów wzrostu; 7. Związki biologicznie aktywne gryki i ich funkcje prozdrowotne; 8. Wpływ dodatku okrywy nasiennej gryki zwyczajnej na rowówj szkodników; 9. Kapturnik zbożowiec; 10. Wpływ regulatorów wzrostu na gospodarkę fosforową gryki w warunkach doglebowego i dolistnego nawożenia azotem; 11. Ocena jakościowa orzeszków gryki; 12. Próba oceny odżywienia azotem gryki na podstawiepomiaru zawartości chlorofilu metoda optyczna SPAD; 13. Wpływ dodatku okrywy neiennej gryki zwyczajnej na rozwój szkodników magazynowych; Wołek zbożowy; 14. Wpływ regulatorów wzrostu i ich mieszanek z siarczanem magnezu na gospodarke fosforem gryki; 15. Żywienie mineralne a stan zaopatrzenia gryki w składniki pokarmowe; 16. Plonowanie gryki w zależności od rodzaju pielęgnacji; 17. Występowanie grzybów owadobójczych w glebie z upraw gryki; 18. Przydatność łuski gryczanej jako surowca energetycznego w kaszarni; 19. Gromadzenie i ocena kolekcji gryki; 20. Wpływ sposobu gotowania na zawartość tiaminy oraz jodu w kaszy gryczanej; 21. Mikroorganizmy zasiedlające orzeszki w różnych wariantach zbioru gryki; 22. Green Corolla - nowa forma gryki;
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia Czasopism
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 036/c (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej