Form of Work
Książki
(9)
Status
available
(9)
only on-site
(9)
Branch
Wypożyczalnia
(9)
Czytelnia - Magazyn
(9)
Author
Gurgul Eugeniusz
(2)
Kielesińska Agata
(2)
Adamczak Marek
(1)
Bednarski Włodzimierz
(1)
Biller Elżbieta
(1)
Gajewski Marek
(1)
Kołożyn-Krajewska Danuta
(1)
Kumider Jan
(1)
Lisińska-Kuśnierz Małgorzata
(1)
Neryng Andrzej
(1)
Pijanowski Eugeniusz
(1)
Reps Arnold
(1)
Ucherek Marzena
(1)
Zielnica Jerzy
(1)
Year
2000 - 2009
(9)
Country
Poland
(9)
Language
Polish
(9)
Subject
Żywność
(8)
Przemysł rolno-spożywczy
(4)
Rolnictwo
(2)
Biotechnologia
(1)
Jakość produktu
(1)
Opakowania
(1)
Opakowania do żywności
(1)
Przechowywanie żywności
(1)
Surowce roślinne
(1)
Surowce zwierzęce
(1)
Technologia
(1)
Unia Europejska
(1)
Warzywa
(1)
9 results Filter
Book
In basket
Ogólna technologia żywności / Eugeniusz Pijanowski [et al.]. - Wyd. 8 uaktual. - Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2004. - 584, [2] s. : rys., tab., wykr. ; 24 cm.
(Podręczniki Akademickie. Przemysł Spożywczy)
Instytut: ZIM
ISBN: : 83-204-2889-0
Część 1: Wstęp do technologii żywności; 1. Technologia żywności, bilans żywności, przemysł spożywczy, gospodarka żywnościowa; 2. Krótka charakterystyka głównych surowców przemysłu spożywczego, ich odbiór i czyszczenie; 3. Produkty spożywcze i ich jakość; Część 2: Operacje i procesy związane z przetwarzaniem żywności; 4. Operacje mechaniczne; 5. Operacje termiczne; 6. Niektóre operacje typ dyfuzyjnego; 7. Procesy i operacje fizykochemiczne; 8. Procesy chemiczne w technologii żywności; 9. Procesy biotechnologiczne w technologii żywności; Część 3: Metody utrwalania żywności; 10. Ogólne zasady utrwalania żywności; 11. Utrwalanie żywności metoda chłodzenia lub zamrażania; 12. Utrwalanie żywności za pomocą ogrzewania; 13. Utrwalanie żywności oparte na odwadnianiu i na dodawaniu substancji osmoaktywnych; 14. Utrwalanie żywności przez zakwaszanie i metodą chemiczną; 15. Niekonwencjonalne, nietypowe i skojarzone metody utrwalania żywności; Część 4: Materiały i techniki pomocnicze w technologii żywności; 16. Stosowanie dodatków funkcjonalnych do żywności; 17. Mycie i dezynfekcja urządzeń i opakowań; 18. Pakowanie żywności; 19. Przechowywanie i transport żywności; 20. Kontrola procesu produkcyjnego; 21. Gospodarowanie energią, wodą i ochrona środowiska;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 28954, 28953, 24800, 24799 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 24798/XXVI czyt. (1 egz.)
Book
In basket
1. Biotechnologia i inżynieria genetyczna - zagadnienia wstępne; 2. Wybrane zagadnienia z biologii molekularnej i jej znaczenie w biotechnologii żywności; 3. Surowce i materiały w biotechnologii; 4. Podstawowe operacje i procesy w biotechnologii; 5. Biotechnologia pozyskiwania żywności; 6. Biotechnologia składników żywności; 7. Technologie fermentacyjne; 8. Enzymatyczna modyfikacja składników żywności; 9. Biotechnologiczne przetwarzanie produktów ubocznych przemysłu rolno-spożywczego; 10. Biologiczne metody analiz żywności;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 28057 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 28056/XXVI czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Część 1: Postęp techniczny w dziedzinie opakowań; 1. Wymagania stawiane nowoczesnym opakowaniom; 2. Rynek opakowań w Polsce na tle rynku Unii Europejskiej i rynku światowego; 3. Postęp techniczny w produkcji i stosowaniu opakowań z papieru i tektury; 4. Postęp techniczny w produkcji i stosowaniu opakowań szklanych; 5. Postęp techniczny w produkcji i stosowaniu opakowań metalowych; 6. Postęp techniczny w produkcji i stosowaniu opakowań z tworzyw sztucznych; 7. Opakowania biodegradowalne jako alternatywa dla opakowań z tworzyw sztucznych; 8. Perspektywy rozwoju w zakresie materiałów opakowaniowych i opakowań; Część 2: Postęp techniczny w zakresie systemów pakowania towarów; ; 1. Uwarunkowania rozwoju nowoczesnych systemów pakowania towarów; 2. Systemy pakowania w mieszaninie gazów; 3. System pakowania aseptycznego; 4. Charakterystyka systemu "Bag In box"; 5. System pakowania w wysokociśnieniowej technice utrwalania produktów; 6. System pakowania w metodzie radiacyjnego utrwalania żywności; 7. Systemy pakowania żywności wygodnej; 8. Systemy pakowania z zastosowaniem opakowań aktywnych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32959, 32368 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 32367/XXVI czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Technologia żywności : wybrane zagadnienia / Elżbieta Biller, Andrzej Neryng. - Warszawa : Wydawnictwo SGGW, 2005. - 234, [2] s. : fot., rys., wykr. ; 24 cm.
Rozdział 1: Termiczne metody utrwalania żywności - pasteryzacja i sterylizacja; Rozdział 2: Wybrane operacje w przemyśle spożywczym na przykładzie przetwarzania mleka; Rozdział 3: Termiczne metody utrwalania żywności. Mrożenie; Rozdział 4: Technologia utrwalania produktów gotowych do spożycia na przykładzie szybkiego schładzania (cook-chill) oraz szybkiego zamrażania (cook-freeze); Rozdział 5: Utrwalanie żywności metodą suszenia; Rozdział 6: Utrwalanie żywności przez zakwaszanie; Rozdział 7: Emulsje - tworzenie i stabilizowanie; Rozdział 8: Operacje mechaniczne i termiczne przetwarzania żywności na przykładzie produkcji wyrobów ekstrudowanych; Rozdział 9: Zastosowanie procesów biotechnologicznych w przemyśle spożywczym na przykładzie produkcji mlecznych napojów fermentowanych; Rozdział 10: Procesy chemicznestosowane w przemyśle spożywczym oraz metody modyfikacji skrobi i białek; Rozdział 11: Ocena przydatności technologicznej mąki; Cz.1: Badanie przydatności technologicznej glutenu; Cz.2: Badanie przydatności technologicznej mąki do produkcji makaronu; Cz.3: Badanie przydatności technologicznej mąki do produkcji ciasta o strukturze gąbczastej; Rozdział 12: Kształtowanie cech teksturalnych produktów spożywczych; Rozdział 13: Instrumentalny pomiar barwy; Rozdział 14: Przykłady zastosowania obliczeń operacji zachodzących w procesach technologicznych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 29309, 29308, 29307, 25793 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 25792/XXVI czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Higiena produkcji żywności / red. Danuta Kołożyn-Krajewska. - Warszawa : Wydawnictwo SGGW, 2003. - 334 s. : rys., tab., wykr. ; 24 cm.
1. Podstawowe pojęcia i przepisy prawne w higienie żywności; 2. Metody i sytemy zapewniające jakości i zarządzania jakością; 3. Jakość zdrowotna żywności; 4. Warunki techniczno-higieniczne produkcji żywności ze szczególnym uwzględninim potraw; 5. Projektowanie technologiczne zakąłdów żywienia zbiorowego z uwzględnieniem aspektów higienicznych;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 28785, 28784, 28783, 13322 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 13321/XXVI czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Przechowalnictwo warzyw / Marek Gajewski. - Wyd. 2 popr. i uzup. - Warszawa : Wydaw. SGGW [Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego], 2005. - 176 s., 8 s. tabl. kolor. : fot., rys. ; 24 cm.
1. Przyczyny powstawania strat przechowalniczych i ich klasyfikacja; 2. Procesy zachodzące w warzywach po zbiorze; 3. Czynniki wpływające na trwałość przechowalniczą; 4. Środki przedłużające trwałość przechowalniczą; 5. Opakowania; 6. Technologie przechowywania warzyw; 7. Budowa i wyposażenie chłodni z kontrolowaną atmosferą; 8. Załadunek obiektów przechowalniczych i ustawianie opakowań; 9. Mechanizacja prac w obiektach przechowalniczych; 10. Higiena opakowań i pomieszczeń przechowalniczych; 11. Technologie i warunki przechowywania gatunków warzyw; 12Przygotowanie warzyw do sprzedaży po przechowaniu; 13. Warunki transportu i handlu detalicznego [JS]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-133/3, P-133/2 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. P-133/1/XXVI czyt. (1 egz.)
Book
In basket
1. Pojęcie terminu ekologia i jej związek z działalnością człowieka; 2. Ekologia pozyskiwania żywności pochodzenia roślinnego; 3. Ekologia pozyskiwania żywności pochodzenia zwierzęcego; 4. Zmiana filozofii traktowania działalności rolniczej; 5. Działalność produkcyjna człowieka a zanieczyszczenie środowiska; 6. Działalność przetwórcza żywności jako jedno z groźnych źródeł zanieczyszczenia środowiska; 7. Kierunki i perspektywy rozwoju nowych technologii w przetwórstwie żywności;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 19243, 19242 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 19241/XXVI czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Cz.1: Surowce roślinne; Rozdział 1: Technologia żywności, bilans żywności; Rozdział 2: Ogólne wiadomości dotyczące przemysłu spożywczego; Rozdział 3: Skład chemiczny i wartość odżywcza surowców roślinnych i zwierzęcych; 4: Technologia żywności; v 5: Owoce; Rozdział 6: Warzywa; Rozdział 7: Przetwórstwo owoców i warztw; Rozdział 8: Nasiona strączkowe; Rozdział 9: Ziemniaki; Rozdział 10: Rośliny wLukniste; Rozdział 11: Grzyby i ich wartość użytkowa; Rozdział 12: Cukrowce, cukier, miód i inne środki słodzące; Rozdział 13: Tłuszcze; Rozdział 14: Zboża przetwory, wyroby; Cz.2: Surowce zwierzęce; Rozdział 15: Zwierzęta rzeźne i dziczyzna; Rozdział 16: Drób; Rozdział 17: Ryby; Rozdział 18: Jaja; Rozdział 19: Mleko i przetwory mleczne; Rozdział 20: Substancje dodawane do żywności; Rozdział 21: Rośliny przyprawowe i używkowe; Rozdział 22: Koncentraty spożywcze;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 13355 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 13354/XXVI czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1: Rolnictwo Polski wobec integracji z Unią Europejską; Rozdział 2: Rynek żywności; Rozdział 3: Bezpieczeństwo i jakość w Polskim przetwórstwie żywności; Rozdział 4: Ocena przygotowania Polskiego rolnictwa do integracji z Unią Europejską w opinii Eksperta; Rozdział 5: Owoce i warzywa; Rozdział 6: Przetwórstwo ziemniaków w Polsce; Rozdział 7: Zbożowy węzeł Gordyjski; Rozdział 8: Strategia przemysłu cukrowniczego w Polsce w odniesieniu do Unii Europejskiej; Rozdział 9: Tłuszcze; Rozdział 10: Baza surowca przetwórstwa mięsa w Polsce w aspekcie integracji z Unią Europejską; Rozdział 11: Dylematy produkcji i przetwórstwa mięsa w polsce; Rozdział 12: Wybrane aspekty produkcji mięsa w Polsce przed przystąpieniem do Unii Europejskiej; Rozdział 13: Dostosowanie sektora drobiarskiego do nowych warunków rynkowych; Rozdział 14: Rybołówstwo i przetwórstwo ryb w Polsce.Ograniczenia i uwarunkowania rozwoju; Rozdział 15: Problemy dystrybucji mleczarskiej w warunkach zmian rynku oraz procesów integracji z Unią Europejską; Rozdział 16: Funkcje żywieniowe oraz aktualne problemy dodatków do żywności w świetle ustawodawstwa Unii Europejskiej;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 13353 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 13352/XXVI czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again